Ohlasy roku 2019 pohledem čtenářského zájmu

Končící rok 2019 vybízí opět k tomu, abychom si jej připomněli také pohledem do statistik čtenosti našeho webu. Jaké události a zajímavosti dění na Boskovicku vás čtenáře v roce 2019 nejvíc zajímaly? Letos zde nebyla jedna hlavní událost, ke které se směřovala naše hlavní pozornost, jako to byly v roce 2018 komunální volby. Těší nás, že přesto byl zájem čtenářů o naše texty také letos velmi silný. Díky!

Rekonstruované hlediště letního kinaRekonstruované hlediště letního kina   foto: Tomáš Znamenáček

Bez dominantního politického tématu se zájem našich čtenářů o nejrůznější témata zdá ještě pestřejší. Hodně prostoru jsme samozřejmě věnovali sportovní hale – rozhodnutí o jejím umístění bylo klíčovým aktem boskovického zastupitelstva v letošním roce. Mezi nejčtenější články se ale vyšvihlo především téma školství, byznysu, kauza odmítnutí postižených spoluobyvatel ve Svitávce a také odpadové hospodářství.

Do první desítky se nám dostala i měkčí témata – provozování hospody nebo původ tajemného přízviska obce Suchý. Za zmínku stojí také to, že kromě letošních textů pokračoval i letos velký čtenářský zájem o loňský rozhovor s šéfem MP Lesů Tomášem Minxem.

Prvních deset textů

Mezi deseti nejčtenějšími texty mají jako obvykle největší zastoupení rozhovory. Jsou hned čtyři a na úplnou špici všech našich článků v roce 2019 se dostal ten, který vedla Martina Vašková s ředitelkou školy ve Velenově Monikou Oujeskou. A školství je i na druhém místě, kam se dostal zpravodajský text o dění na boskovické základní umělecké škole, kde část pedagogů obvinila ředitelku z bossingu.

Z dalších rozhovorů byly úspěšné ty s ředitelkou velkoopatovického Paprsku o situaci ve Svitávce a o začleňování postižených lidí do majoritní společnosti, rozhovor Marka Osoucha se starostkou Sudic Olgou Dočkalovou o svozu odpadů a rozhovor Martiny Vaškové se Zdeňkem Palátem o provozování hospody Turbína.

Silné bylo letos téma fungování firem. Dva obsáhlé a velmi úspěšné texty jim věnoval Marek Osouch – nejprve zjara napsal přehled největších firem, kde popsal jejich zaměření, počty zaměstnanců a ekonomické výsledky, poté se v říjnu věnoval tomu, jak si firmy stojí a jak by je mohla ovlivnit obchodní válka mezi USA a Čínou. Tento text dostal mezi našimi čtenáři pomyslnou bronzovou medaili.

Do první desítky nejčtenějších textů se dostala ještě informace o tom, že Boskovice a Lysice se objevily na mapě míst, kde bylo někdy v minulosti hlášeno sexuální zneužívání v církvi, dále zmíněné přízvisko obce Suchý – Píčov a problémy s proplácením dotací na Centrum polytechnické výchovy, především pak informace, že zakázky připravovala firma bývalého politika.

Žebříček nejčtenějších textů za rok 2019 vypadá tedy takto:

  1. Rozhovor s Monikou Oujeskou
  2. Šikana ZUŠ
  3. Obchodní válka
  4. Rozhovor s Marií Wetterovou
  5. Přehled firem
  6. Rozhovor s Olgou Dočkalovou
  7. Rozhovor se Zdeňkem Palátem
  8. Mapa zneužívání v církvi
  9. Suchý – Píčov
  10. Dotace na CPV

Kromě celkového pořadí je také zajímavé podívat se na to, co vás zajímalo postupně během roku, jak šly jednotlivé měsíce.

Leden

Rok 2019 odstartoval v lednu bohužel smutně – nejčtenějším textem prvního měsíce se stala vzpomínka na zesnulého legendárního pedagoga boskovického gymnázia Josefa Šmétku z pera jeho kolegy Josefa Prose.

Zájem byl dále o vizionářský novinářský pohled na Boskovice od našich nejmladších kolegů – v dětské soutěži uspěli se svými BoskoTimes. Ty zpracovala a vydala redakce Tichých – Štěpán a Terezka. A u příležitosti soutěže Jižní Morava čte…, jejímž tématem bylo Naše město, náš kraj za 100 let, vyhrály městské a následně i krajské kolo v Brně.

Třetím úspěšným textem ledna byla anketa se starosty z regionu o tom, jaké hlavní priority si před sebe kladou pro nové volební období.

Únor

V únoru jsme reagovali na kauzu odmítání domu chráněného bydlení ve Svitávce ze strany sousedů a dalších místních obyvatel rozhovorem s ředitelkou velkoopatovického Paprsku Marií Wetterovou. O rozhovor byl skutečně velký zájem a věříme, že tak přispěl k dobré věci a většímu pochopení bolestného tématu.

Dále vás zajímaly dva zpravodajské texty – jako první jsme informovali o konci jednatele nemocnice Miloše Janečka a v radničním reportu také o ceně tepla v systému CZT a o problematice zákazu mobilních telefonů na základní škole.

Březen

Měsíc březen přinesl zájem o byznysová témata. Podrobný text Marka Osoucha o fungování největších boskovických firem vzbudil veliký zájem a hned v závěsu ho doprovodil tématický rozhovor s ředitelem Novibry, který připravila Martina Vašková.

Na třetím místě čtenosti se v březnu ocitl další nekrolog. Tentokrát ho napsal Jan Bařinka, který se ohlédl za životem a uměleckým přínosem nečekaně zesnulého slavného boskovického rodáka – zpěváka Dana Nekonečného.

Duben

„Hosté se změnili úplně ve všem,“ zhodnotil vývoj posledních let v rozhovoru s Martinou Vaškovou hospodský z Turbíny Zdeněk Palát. Rozhovor s ním se stal hitem měsíce dubna. Jen velmi těsně ho následoval další rozhovor – tentokrát se sudickou starostkou Olgou Dočkalovou, pod jejímž vedením si obce v severní části regionu založily vlastní firmu na svoz odpadu. A ta utěšeně roste.

V dubnu přijel do Boskovic také chilský architekt Smiljan Radić a osobně zde představil svůj návrh na zastavění proluky U Koupadel. Záznam z besedy o návrhu, který mnozí vnímají jako kontroverzní, se stal třetím nejčtenějším textem dubna.

Květen

V květnu se nám opět vrátilo téma chráněného bydlení. V komentáři nazvaném Mít za sousedy lidi s mentálním postižením může být i velkým přínosem se k němu vyjádřila Irena Přibylová, vedoucí sociálně terapeutických dílen z boskovického zařízení Betany. A o její text byl v květnu největší zájem.

Hodně z vás si přečetlo také report z radnice, který se věnoval mimo jiné tématům sociální byty, parkování na Července a bourání tělocvičen. Na třetí místo už se dostala sportovní hala, a to díky komentáři Žádná z variant pro halu není nesmyslná, zbývá ochota k dohodě.

Červen

V červnu čtenáře Ohlasů nejvíc zaujalo, že se Boskovice a Lysice ocitly na mapě sexuálního zneužívání církevními pracovníky, kterou v reakci na na dosud zamlčované případy zpracoval spolek Pro čistou církev. Nutno upozornit, že případy se nemusejí týkat církevních zaměstnanců, kteří zde působí nyní, ale mohou býti mnohem staršího data.

Velký zájem přineslo také odhalení Marka Osoucha, že městské zakázky krácené v dotaci připravovala firma bývalého místostarosty za ČSSD. V červnu se v Boskovicích otevřelo kulturní a komunitní centrum Prostor s kavárnou, třetím nejčtenějším textem měsíce se stal rozhovor s jedním ze členů skupiny, která start Prostoru připravila, Oldřichem Brzobohatým.

Červenec

Jsme vždycky rádi, když se zvýšeného zájmu dostane některému z vlastivědných seriálů o regionu. Letos opravdu velkou pozornost přineslo pátrání jazykovědce Víta Božka po původu poněkud specifického přízviska obce Suchý, zvané častokrát Píčov.

Na druhém místě figuruje rozhovor s Tomášem Marvanem o letním kině a o třetí se prakticky dělí vyrovnaný zájem o další dva rozhovory – jeden s místostarostou Radkem Mazáčem o stavbě sportovní haly a festivalový rozhovor se sochařkou Magdalenou Roztočilovou.

Srpen

V srpnu se zrodil hit celého letošního roku – rozhovor s ředitelkou netradiční školy ve Velenově Monikou Oujeskou. Martina Vašková si s ní povídala o tom, jak funguje škola, kde se neznámkuje ani nezvoní.

Na druhé místo vyskočil další komentářový text – tentokrát zkušenosti nové posily zdejšího kulturního života a také publicistické sekce Ohlasů Alice Hrbkové se sžíváním se s místním prostředím. Své zážitky shrnula v textu nazvaném Být boskovickou náplavou. Třetí téma, které čtenáře v srpnu přitáhlo, byl prodej pivovaru v Červené zahradě.

Září

Zářijový zájem o Ohlasy opanoval realitní boom – v Boskovicích se připravuje nebo staví 500 bytů. Druhou příčku obsadil report z radnice, především pravděpodobně díky informacím o řešení křižovatky u pošty.

Třetí místo zaujalo rozhodnutí zastupitelstva postavit halu na Hybešově ulici. Informovali jsme o něm bezprostředně po jednání zastupitelů, do poslední chvíle nebylo jasné, jestli některá z variant získá většinu.

Říjen

Obchodní válka mezi USA a Čínou se stala hlavním tématem lokálních novin na Boskovicku. Je to zvláštní? Podle zjistění Marka Osoucha vůbec ne – místní velké podniky a velcí zaměstnavatelé jsou situací skutečně významně dotčeni.

Kritický text o plánovaném řešení křižovatky u pošty od externího přispěvatele Jana Prchala v říjnu zaujal druhé největší počet čtenářů. A také třetí místo obsadil názorový text – Radek Pernica se v něm zamýšlí, v čem nám zdařilá rekonstrukce letního kina ukazuje cestu.

Listopad

Listopad opanovala politika a zpravodajství. Nejčtenějším textem se stal rozhovor se zastupitelkou za Piráty Kristýnou Znamenáčkovou. A za ním se seřadily hned dva radniční reporty – první přinesl informace o novém systému odpadového hospodářství, kruháči u pošty a návrhu na zákaz kouření u škol; druhý o snížení úvazku na sokolovně, zápachu na Janáčkově či průtazích stavby na Podlesí.

Prosinec

Poslední měsíc v roce výrazně ovládlo komplikované téma personální situace na boskovické základní umělecké škole. Věnovali jsme se mu podrobně v obsáhlém textu a zájem čtenářů byl opravdu silný.

Na druhém místě skončil text o plánovaných investicích do boskovické nemocnice a na třetím možná trochu nečekaně náš pravidelný zpravodajský přehled.

Ohlasy naživo, podcasty a fotky na titulce

Na závěr zbývá dodat, že kromě textů jsme letos připravili také dvě novinky – cyklus pravidelných živých rozhovorů a besed Ohlasy naživo a také záznamy, které vydáváme ve formě podcastu. Na hodnocení je ještě příliš brzo, ale doufáme, že si tyto formy – stejně jako my – oblíbíte.

Jako rozloučení s posledním ročníkem tištěných Ohlasů jsme letos připravili také speciální fotografickou sérii – fotku oblíbeného místa v Boskovicích na titulní stranu pořídilo postupně 12 různých fotografů. Nutno konstatovat, že v počtu facebookových lajků poměrně drtivě zvítězila fotka Špitálku od Dana Tramplera.

další zpravodajství