O hale rozhodli lidovci. Měla by stát na Hybešově

Hlasování boskovických zastupitelů o lokalitě pro sportovní halu nakonec patem neskončilo. Nejednotné koalici pomohli lidovci a většinou šestnácti hlasů byla schválena hala u národohospodářské školy na Hybešově ulici. Zůstává otázkou, jestli stavbu nezablokují občané, a jestli hlasování přežije koalice.

Klíčové hlasování zastupitelstva
Klíčové hlasování zastupitelstvafoto: Tomáš Znamenáček

Předzvěst debaty o umístění haly přinesl bod, ve kterém zastupitelé rozhodovali o revokaci dosud platného usnesení o tom, že hala má stát v Červené zahradě. Podle právních rozborů sice nebylo nezbytně nutné toto usnesení minulého zastupitelstva revokovat a i tak by nová varianta byla platná, přesto nakonec po debatě – a pokusu opozice revokaci usnesení zvrátit – k hlasování došlo. O dramatickou či možná spíše humornou zápletku se postaralo selhání hlasovacího zařízení starosty města, kvůli kterému se nejprve potřebný počet hlasů pro revokaci nenašel. Při opakovaném hlasování už revokace usnesení získala potřebných čtrnáct hlasů.

V následném bodě se hlasovalo o variantách umístění sportovní haly na Sušilově a na Hybešově ulici. Předcházela tomu hodinová diskuse, ve které ale fakticky nezaznělo nic nového. Pomyslné karty odkryl starosta Jaroslav Dohnálek (ODS), který do zastupitelstva svůj názor otevřeně neříkal. Potvrdilo se, co bylo z náznaků dlouho jasné – podpora haly na Hybešově. Jako hlavní důvod uvedl, že stavba na Sušilově by vyšla mnohem dráž.

V diskusi mezi zastupiteli se začal stále silněji ozývat názor, který nakonec asi nejzřetelněji formuloval Jaroslav Oldřich (Boskováci), totiž že by zastupitelé měli dospět k nějakému rozhodnutí a otázka umístění haly by se neměla dále odsunovat. A právě to nakonec rozhodlo – když neprošla nejdříve hlasovaná varianta Sušilova, kterou preferovali mimo jiné tři lidovci a právě Jaroslav Oldřich, přiklonili se tito čtyři zastupitelé k Hybešově a pomohli ODS, ANO a TOP 09 tuto variantu prosadit.

„Halu řeší město Boskovice minimálně devatenáct let. Děti nám odrůstají, máme problém, že se málo hýbou a nejsme schopni se mezi sebou domluvit, kde má být sportoviště, které by mohli využívat v místě a ne aby museli jezdit do okolních obcí. Proto jsme postupně podpořili všechny varianty, které přicházely. Jako poslední vyšla Hybešova. Nebyla to naše priorita, nicméně pokud ostatní věci padly, tak z toho, co jsem řekla na začátku, vyplývá, že jsme tuto variantu podpořili. Doufáme, že tak jako zde zaznívalo, jsou taková technická opatření a možnosti, aby i občané, kteří si halu v oblasti Hybešovy nepřejí, byli uchráněni hluku a bylo tam dostatečné parkování,“ vysvětlila rozhodnutí lidovců po jednání zastupitelstva senátorka a zastupitelka za KDU-ČSL Jaromíra Vítková.

Právě kvůli deklarovaným protestům obyvatel okolních domů je ke stavbě haly na Hybešově skeptický místostarosta Radek Mazáč (Sportovci), který byl hlavním zastáncem stavby na Sušilově a je tedy i hlavním poraženým jednání zastupitelů. „Za sportovce jsem rád, že je varianta umístění sportovní haly zvolená. Samozřejmě sám za sebe jakožto předkladatel cítím určité zklamání, protože jsem doufal, že bude vyslyšen náš názor a naše doporučení. A to nenastalo. Radost z toho, že se rozhodlo, je tlumena tím, na co jsme celou dobu upozorňovali – jsou tady občané, kteří si v té lokalitě výstavbu nepřejí. Tím pádem nejsem příliš velký optimista, že harmonogram půjde podle toho, co jsme předpokládali, tedy že bychom chtěli zahájit výstavbu na jaře roku 2021,“ vyjádřil se Radek Mazáč. Je podle něj možné, že se hala do konce tohoto volebního období vůbec nezačne stavět. Ohledně svého dalšího působení v koalici se stranami, které názor sportovců nevyslyšeli, se bezprostředně po zastupitelstvu nevyjádřil jednoznačně. „Nechám si nějaký čas na rozmyšlenou. Svoláme klub, který máme naplánovaný na příští týden, a budeme se domlouvat na dalším postupu,“ uvedl Radek Mazáč. „Nerozhodla zkušenost ani odbornost, rozhodly zájmy,“ doplnil svůj názor na důvody finálního rozhodnutí zastupitelstva pro Hybešovu.

Plánovaný odpor obyvatel v okolí lokality na Hybešově připomněl zastupitelům stejně jako na veřejném projednání právník Jozef Machek. „Budu mluvit za část obyvatel lokality Na Výsluní, Květná a Hybešova. A za sebe jako za majitele nemovitosti Na Výsluní. Chtěl bych požádat zastupitele, aby zvážili svoje hlasování v bodě umístění sportovní haly. Chci deklarovat, že v případě výběru lokality Hybešova jsou obyvatelé ulic Na Výsluní, Hybešova a Květná připraveni se této výstavbě bránit,“ uvedl v diskusním bodu. Zastupitelé nicméně toto varování v potaz nevzali a hlasy ODS, ANO, KDU-ČSL, TOP 09 a Boskováků se rozhodli právě pro Hybešovu.

další zpravodajství