Z radnice: Křižovatka u pošty, hospodaření nemocnice a kvalita života v Boskovicích

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo po zasedání městské rady na konci srpna. Přinášíme výběr toho nejzajímavějšího se stručnými komentáři starosty Jaroslava Dohnálka (ODS) z tiskové konference.

Vizualizace kruhového objezdu pod poštou
Vizualizace kruhového objezdu pod poštoufoto: Město Boskovice

Křižovatka u pošty

Město má hotovou studii na vybudování kruhového objezdu u pošty. Tato křižovatka je dlouhodobě problematická. Podle nového návrhu by se sem kruhový objezd měl vejít, aniž by bylo nutné bourat některý z okolních domů. Nové řešení by ukrojilo kus parku, kde je dnes umístěna socha.

„Takto by to tam teoreticky jednou mohlo vypadat. Projektantovi se podařilo umístit sem kruhový objezd ve velikosti asi třicet dva nebo třicet tři metrů,“ komentoval vizualizaci starosta Jaroslav Dohnálek. Součástí studie je také nový odbočovací pruh u evangelického kostela a vybudování několika parkovacích míst namísto zelené plochy naproti poště.

Pokud by na jaře byl hotový projekt, začne jeho projednávání. Příprava bude probíhat v součinnosti s Jihomoravským krajem, který by snad na vybudování kruhového objezdu mohl i přispět. Pokud všechno půjde dobře, mohlo by se podle starosty začít stavět zhruba za dva roky.

Evidenční a motivační systém odpadů

Na druhý pokus schválila městská rada firmu, která jí bude manažersky zajišťovat nový evidenční a motivační systém odpadového hospodářství. Napoprvé se cena radním zdála moc vysoká, nakonec došlo ke slevě z přibližně 29 tisíc na 24 tisíc korun měsíčně. Vybraná firma bude radnici manažersky vést změnou systému, tato změna by za několik měsíců měla být završena také tím, že město vyhlásí výběrové řízení na nového provozovatele samotného sběru odpadů a pronajme si sběrný dvůr – v současné době zde sídlí a sběr odpadů zajišťuje firma Sita.

Lokalita pro sportovní halu

Městská rada nakonec nevydala doporučení zastupitelům na výběr konkrétní lokality pro sportovní haly. O podrobnostech jsme informovali v samostatném textu.

Hospodaření nemocnice

Radní se zabývali také průběžnými výsledky nemocnice. Ta za první pololetí dosáhla zisku 6,4 milionu korun, přičemž prognózován byl zisk okolo milionu korun na celý rok. Asi 1,6 milionu korun navíc způsobil prodej zboží v lékárně přes distribuci, který do plánu nebyl zahrnut. „Nemocnice funguje, myslím, že došlo i ke zklidnění vnitřních vztahů,“ uvedl starosta Jaroslav Dohnálek. Průběžné výsledky podle něj vypadají velice dobře.

Kvalita života v Boskovicích

Vedení města ve spolupráci se společností Obce v datech připravilo anonymní dotazníkové šetření mezi občany na téma Kvalita života v Boskovicích. Dotazník nalezli občané v zářijovém Zpravodaji a lze ho vyplnit také na webu města.

Výsledky budou prezentovány na setkání s občany, které proběhne ve čtvrtek 26. září od 18 hodin v kině Panorama. Kromě vyhodnocení tohoto takzvaného Indexu kvality života se bude diskutovat i na aktuální témata jako je rozpočet města na příští rok, dopravní situace na kritických místech ve městě, nové koncepce úklidu města a odpadového hospodářství, sport a plakátovací plochy.

Podle starosty Jaroslava Dohnálka jsou některé aspekty hodnocení společnosti Obce v datech v Indexu velmi zajímavé. Část z nich město neovlivní, jako kupříkladu dopravní dostupnost. Horší hodnocení představuje poměrně vysoká cena bydlení, která ale podle starosty na druhou stranu ukazuje, že o Boskovice je zájem, takže se tady lidem asi špatně nežije. Příliš dobré výsledky Boskovice možná překvapivě nemají v kvalitě ovzduší. Celkově projekt Obce v datech posuzuje přes dvě stě obcí v České republice, Boskovice skončily na 56. místě.

Hospodaření v lesích

S následky kůrovcové kalamity se potýkají také boskovické městské lesy. V prvním pololetí kvůli tomu činila ztráta v lesním hospodářství přes 150 tisíc korun. Město vlastní asi 260 hektarů lesa, ve kterém je 67 procent smrkového porostu. „Městské lesy nebudou v nejbližších letech přispívat do městské kasy kladným hospodařením. Ba naopak,“ popsal starosta Dohnálek. Suché dříví se musí z lesů vytahat, jeho hodnota je nízká a další peníze bude stát nové zalesnění.

Konec spolupráce v cestovním ruchu

Boskovice ukončily spolupráci s Blanskem a Pivovarem Černá Hora na propagaci turistické destinace Moravský kras a okolí. Tato spolupráce trvala od roku 2010 a zahrnovala kupříkladu každoroční společné zahájení turistické sezóny, které se konalo vždy první dubnovou neděli právě v pivovaru v Černé Hoře. Nově budou Boskovice sezónu zahajovat vždy samy v některém z místních turistických lákadel. Další spolupráce mezi Boskovicemi a Blanskem v oblasti cestovního ruchu ale pokračovat bude.

Nový herní prvek u COOPu

Technickou kontrolou neprošla skluzavka s věžičkou na hřišti u COOPu. Bude proto odstraněna a město sem pořídí nový herní prvek za více než 90 tisíc korun.

Přidělení sociálních bytů

Město přidělilo tři sociální byty. Rada tak rozhodla na základě doporučení komise. Vybíralo se z celkem 24 žádostí na základě sociálních kritérií.

Připomínky k jízdnímu řádu

Spíše drobnější připomínky vznese město na základě doporučení dopravního odboru k připravovanému jízdnímu řádu, který začne platit na konci roku 2019. Konkrétně město chce zajistit z Boskovic do Skalice nad Svitavou a v opačném směru přípoje na některé osobní vlaky, dále u některých spojů – zejména rychlíkových – zkrátit ve Skalici nad Svitavou čekací dobu na přestup, neboť navrhované doby jsou okolo 20 minut. Naopak u některých spojů je ve Skalici nad Svitavou pouze jedna minuta na přestup.

Výstava Kubín – Coubine

Tiskové konference se účastnila také manažerka pro vztahy s veřejností z boskovického muzea Dagmar Hamalová. Ta představila výstavu věnovanou boskovickému rodákovi – malíři Otakaru Kubínovi u příležitosti 50. výročí jeho úmrtí. Výstava nazvaná Otakar Kubín – Othon Coubine, Boskovice – Paříž – Simiane, 1883–1969, bude v muzeu slavnostně zahájena ve čtvrtek 19. září v 17 hodin a potrvá do 24. listopadu.

Na přípravě výstavy se významně podílí Moravská galerie v Brně. „Výstava je výjimečná, protože právě ve spolupráci s Moravskou galerií a kurátorem Petrem Ingerlem se podařilo zajistit zápůjčky obrazů Otakara Kubína z osmi galerií z celé České republiky. Díky tomu budeme mít možnost v Boskovicích po velice dlouhé době vidět díla Otakara Kubína, která zprostředkují celou jeho tvorbu. Od počátečního období, kdy patřil k čelním představitelům moderny, až po vrcholné období jeho tvorby,“ popsala Dagmar Hamalová. Součástí výstavy bude i katalog.

další zpravodajství