„Špatná není ani jedna z variant. Doufejme, že všichni vyslyší přání sportovců.“

Rozhovor s místostarostou Radkem Mazáčem (Sportovci). Mluvili jsme o nové sportovní hale, jejíž přípravu má na starosti. V září mají zastupitelé rozhodnout o lokalitě, kde by měla hala stát. Co všechno nás ještě čeká před rozhodnutím a jaká je situace v koalici, která připravuje dvě varianty umístění? A jak chce vedení města vybírat architektonickou studii?

foto: Tomáš Trumpeš

Kde a kdy podle vás bude stát sportovní hala v Boskovicích?

Já doufám, že se nám sportovní halu podaří postavit do tří let. A kde bude – pevně věřím, že se nám podaří najít konsenzus v září na zastupitelstvu.

Vedení města dnes váhá mezi dvěma variantami – Sušilova a Hybešova – jaké jsou pro vás osobně hlavní faktory v tomto rozhodování?

Nemyslím si, že město váhá, město vybírá ze dvou variant. Každý z nás má jiná kritéria, pro mě osobně jsou nejdůležitější kritéria sportovního charakteru. To znamená vytvořit stánek pro sportovce, který bude po sportovních kritériích ten nejlepší: prostor, velikost, vybavení.

Jsou v tomto ty dvě varianty nějak výrazně odlišné?

Jsou odlišné. Co se týče vybavení a prostoru je rozděluje jediné kritérium, a to že Sušilova nám přináší větší prostor sportovního vyžití.

Čili že kromě haly bude k dispozici ještě jako bonus jízdárna?

Přesně tak to je.

Rozhodnout má zastupitelstvo v září. Co se bude dít do té doby? Žádná velká debata zatím neproběhla, nemáme k dispozici výstupy ani od odborníků ani od sportovců. Máte konkrétní plán, co by se do zastupitelstva mělo dít směrem k veřejnosti?

Koncem srpna bude veřejné projednání, kdy veřejnosti představíme obě dvě varianty. Datum ještě upřesníme, aby všichni byli už zpátky z dovolených. Do té doby probíhá neustále debata, která se točí okolo zvážení všech pro a proti v jednotlivých lokalitách, všech kritérií. Každý má svoje argumenty, každý vidí ten svůj argument jako vážnější, druhý zase neuznává. Neustále probíhá debata.

To teď mluvíte o kom – o koalici?

Debata probíhá v rámci koalice a v rámci celého zastupitelstva, měl jsem prezentaci pro zastupitele. To je pro mě zpětnou vazbou, abych věděl, jak zvolení zástupci na obě dvě varianty reagují a jak k nim přistupují. Následně budeme projednávat s občany.

Vstoupí do téhle debaty nějaké konkrétní výstupy od sportovců? Zatím je nemáme.

S jednotlivými kluby jsem věc konzultoval. Ať už to jsou volejbalisté, florbalisté, basketbalisté, konzultoval jsem to s atlety, s klubem aikido. I se zástupci sportů jako plavání, které zdánlivě se sportovní halou nesouvisí, tedy fotbalisté, hokejisté – i s těmi oddíly, které halu nevyužívají celoročně při své hlavní činnosti, ale pro svou přípravu. Jsou tady i zástupci všesportovního vyžití, ať je to Sportík nebo Sportuj s námi, TJ Rytmus a podobně.

A máte od nich výstupy, které budete představovat veřejnosti a opozičním zastupitelům, aby se vědělo, co si sportovci myslí?

Výstupy v písemné podobě nemám, ale diskutuji s nimi a dlouhodobě se s nimi samozřejmě setkávám. Myslím, že znám potřeby jednotlivých oddílů a sportovních sdružení.

Dokážete na základě toho říct, kterou z variant sportovci upřednostňují? Je mezi nimi shoda na lokalitě?

Pro mě je prioritní vytvořit takový sportovní stánek, který bude odpovídat všem parametrům. Obě dvě varianty ho přináší. Každý z těch oddílů samozřejmě k nějaké variantě inklinuje a má svoji představu.

Čili je to mezi nimi rozdílné?

Není to až tolik rozdílné. Důležité je neopustit myšlenku vytvořit dobrý sportovní stánek.

To je podle vás tedy možné na Sušilově i na Hybešově? Nevidíte ani na jednom z míst zásadní překážku?

Je možné vytvořit to tam i tam. Já samozřejmě svoji variantu mám, svoji preferenci a prioritu, nicméně tu bych představil až na prezentaci pro občany.

Ono to asi není žádné tajemství, jednu z těch variant jste prosazoval dlouhodobě, ale mě ještě zajímají stanoviska odborníků z investičního odboru a městského architekta. Vedete s nimi debatu o výběru lokality a budete představovat jejich závěry?

Samozřejmě že budeme. Debata probíhá, protože cílem bylo představit každou z těch lokalit z několika pohledů. První pohled je majetkoprávní – aby lokalita byla připravena plnohodnotně pro daný záměr. Druhý je vytvoření infrastruktury, jestli jsou obě lokality dostatečně kapacitně nadimenzovány z hlediska připojení elektřiny, vody a plynu. Třetí je dostupnost, čtvrtý dopravní možnosti, infrastruktura, připojení. Takže ta odborná debata probíhá a s kolegy z investičního odboru jsme to prověřili, zpracovali materiál a můžu v tuto chvíli říct, že po těchto stránkách jsou obě dvě lokality připraveny.

Ten záměr přípravy dvou lokalit byl čistě pragmatický. Já z hlediska obchodního nechci být nikdy odkázán pouze na jedno řešení, proto jsem souhlasil a přišli jsme s tím, že budeme dělat dvě alternativy, aby nás při obou alternativách nemohla ani jedna ze stran vydírat či tlačit do nepříjemných obchodních rozhodnutí.

A dali tedy odborníci z investičního nebo městský architekt stanovisko, ze kterého by vyplývalo, že je jedna z variant z jejich pohledu lepší?

Problematiku jsem konzultoval s panem profesorem Fránkem, on má vytvořený názor a myslím, že ho sdělí rovněž na prezentaci pro občany. Přišel s pohledem nejenom technického charakteru, který jsem zpracoval, ale s hlediskem umístění komunitního, architektonického a podobně. Pan Fránek by nás také měl vést v dalších dílčích krocích, ať se to týká architektonické soutěže, soutěže projektového týmu a tak dál.

Ale co se týče lokality, také se tedy přiklání k jedné z variant? Není to tak, že by dával stejně silná souhlasná stanoviska k oběma.

Ano.

foto: Tomáš Trumpeš

Všechno chce čas a není to tak jednoduché

Jak je to tedy s parametry haly? Ono se někdy říká menší hala, někdy větší tělocvična. Kde leží hranice toho, kde už se bavíme o hale? Je to dáno nějakým parametrem? Nebo je to jen slovíčkaření?

Ne, ne, to je jenom slovíčkaření. Jaksi se to táhne jako červená nit celou tou debatou, jestli je to tělocvična, nebo hala. Já to označuji jako sportovní halu, která splňuje požadavky, a důležité je to, že rozměr hřiště se hodí pro všechny typy sportů, včetně těch, co mají největší požadavky na rozměr, co se týče délky a šířky, ať už je to florbal nebo házená. Bude tam dostatečná výška, hlavním sportem, který má požadavek na výšku, je volejbal. No a samozřejmě co by to bylo za sportovní stánek bez diváků a příznivců, takže tam bude i hlediště.

Existuje nějaký podrobnější materiál, který tyto parametry představuje? Zatím jsem se dozvěděli jen ten úplný základ – rozměry hřiště a kapacitu hlediště. Ostatní podrobnosti neznáme.

Máme zpracovaný materiál, který bude sloužit pro zadání projektového týmu či architekta. Ten obnáší parametry, které by měla sportovní hala mít. Rozměry hřiště, výška tělocvičny, požadované prostory: počet šaten, chodeb, jestli tam bude občerstvení, jestli tam budou gymnastické sály, kapacita hlediště například pro pět set diváků, kolik má být sedících. Jaké má mít hala vybavení, to znamená, že má mít takové a takové ozvučení, že tam má být taková a taková světelná tabule. Takže ten materiál máme a bude součástí technicko-odborného požadavku pro vytvoření projektu a architektonického ztvárnění.

Proč ten materiál není veřejný?

To je věc, kterou já z vaší strany a vůbec ze strany médií vnímám, že máte neustále pocit, že se děje něco nekalého nebo něco, co bychom měli tajit. Co chcete utajit na technických požadavcích haly?

Proto nerozumíme tomu, proč to není veřejné.

Na tom se prostě pracuje. Vy už jste měli nějaké připomínky, že už jsem slíbil asi třetí datum, kde se mělo rozhodnout. Ale hala může být jedna z největších investic města. A ten úsek – když si vezmete, že volby byly někdy v říjnu, začali jsme na tom pracovat někdy v listopadu – to máte osm měsíců, které jsme měli na to, abychom vybrali ty dvě lokality a projednali je z hlediska majetkoprávního. To všechno chce čas a není to tak jednoduché.

A teď dokončím, čím jste začal. Není to tajné a určitě to představíme i v rámci prezentace veřejnosti, ale stále se to dotváří, prochází to řekněme zdravou diskusí, aby ten materiál byl kompletní. Dovolím si říct, že na tom materiálu, který půjde do zastupitelstva, se nebudu mít za co stydět. Nenapadá mě, co by tam bylo neúplné nebo nedořešené.

Narazil jste na délku příprav a termíny, které šly z radnice a pak se ukázaly jako nereálné. Myslíte si, že kdyby vám někdo po volbách řekl, že vám bude trvat rok, než jen vyberete lokalitu, připadalo by vám to v pořádku?

To musíte dát do kontextu. Zaprvé to není rok…

No tak rozhodnete v září a volby byly v říjnu.

Ne, ne, ne. Máte to necelý rok, to zaprvé. Zadruhé to bylo dáno i tím naším rozhodnutím, že nechceme přijít s jednou variantou, abychom nebyli „vydíratelní“. To má svůj čas, svůj proces. Museli jsme prověřit dvě lokality a majetkoprávně jednat s dvěma až třemi subjekty u obou dvou variant. A tam nejsme páni svého času. Variantu na Hybešově bylo nutné projednat s Jihomoravským krajem, tam to nejsme my, kteří určují délku a možnosti projednávání. Bylo dohadování o výměrách, o cenách. To musí projít nějakým kolečkem i v rámci kraje. Ve variantě Sušilova jsou tam soukromí vlastníci okolních pozemků, je tam soukromý majitel uvedené jízdárny. To všechno tlačíte, máte drajv, já to chci řešit, rozhodně nelenošíme. Ale toho jednání jsou účastny jiné subjekty, které mají na ten proces jiný pohled.

Jaký je v tomhle váš osobní dojem z praktické politické zkušenosti v roli místostarosty? Lidé, co přicházejí z byznysu, si často stěžují, že v politice jde všechno pomalu.

Musím říct, že ne že bych byl jako Jekyll a Hyde, ale v tom byznysu přece jen všechno běží rychleji. Máte kompetenci v daném čase rozhodnout. Ale já už jsem v komunální politice čtvrté volební období, takže jsem dobře věděl, znal ty procesy, jak to chodí, takže jsem se na to připravil. Nicméně je potřeba to tlačit a tlačím to každý týden, když se mě na to ptáte.

Ještě se vrátím k technickým parametrům haly. Máte shodu na tom, jaký by měl být materiál podlahy? Zvažovaly se dvě varianty.

Prioritou je klasická dřevěná palubovka. Jako druhá alternativa je umělý povrch.

V materiálu, který jste předestřel opozici, byl i časový harmonogram. Není příliš optimistický? Teď zrovna jsme se bavili o tom, že různé věci postupují pomalu – a tady jsou dva měsíce na vytvoření studie, čtyři měsíce na projektovou dokumentaci. Když to srovnáme s tím, jak probíhá příprava projektové dokumentace na knihovnu, vypadá to opravdu hodně optimisticky.

Z toho byznysového pohledu musíte jít krok po kroku. Důležité je mít kostru, osnovu a časovost. Tu jsem předložil. Jestli se pak odchýlíme v konečném kontextu o měsíc, maximálně o dva, tak si myslím, že to pro to, co tady chystáme, není podstatné.

Dva měsíce by asi nebyly podstatné.

Ty časové rozestupy či náročnosti jsem si nevymyslel jen tak na základě svého uvážení, ale jsou konzultovány právě s lidmi, kteří se touto problematikou zabývají. Ať už z hlediska mých kolegů, kteří se zabývají investiční výstavbou, nebo kolegové na investičním oddělení. Takže podle mého názoru jsou termíny reálné, určitě budou vyžadovat dobrou přípravu a nasazení. Jsem přesvědčený, že jsou stihnutelné.

Máte už tedy i konkrétní plán, jak vybrat studii? Počítáte s veřejnou nebo poptávací architektonickou soutěží? Bavíte se o tom už takto konkrétně?

Bavíme. Jsme v tuto chvíli příznivci toho, že bychom udělali architektonickou soutěž z uzavřeného okruhu několika architektů či architektonických studií.

Šlo by to přes komoru architektů?

Ne, nešlo. Domníváme se, že u tohoto charakteru investice je to zbytečné. Dlouhé z hlediska času a zbytečně náročné z hlediska peněz. Po konzultaci s kolegy i s profesorem Fránkem, který říkal, že obdobné investice se řeší tímto způsobem, tak by to bylo řešeno tímto způsobem. Soutěž několika studií či architektů.

Ale rozhodně chcete vybírat z více návrhů?

Samozřejmě. Ať už rozhodneme o jedné nebo o druhé lokalitě, máme dáno technické zadání, parametry a potřeby. S tímto oslovíme architektonická studia, která by měla určit objemovost a vlastní charakter stavby. Potom bychom vybírali z několika návrhů, vítěz a další by dostali určené skicovné.

Vítěze by vybírala městská rada, nebo byste ustavili speciální komisi?

Všechno musí schválit městská rada, ale předpokládám, že by se vytvořila komise, která by dala doporučení, ať už radě nebo zastupitelstvu.

foto: Tomáš Trumpeš

Stojím o podporu všech

Část opozice řekla, že je ochotna podpořit některou z variant, ale chce právě záruky, že připravíte kvalitní návrh stavby. Berete to tak, že tím vycházíte opozici vstříc, nebo že to alespoň umožní lepší vztahy?

Ne, tady nejde o vztahy s opozicí, beru to jako samozřejmost.

V Boskovicích to zatím samozřejmost nikdy nebyla.

Já vím. Ale já jsem byl dlouhá léta v opozici i v koalici, vyzkoušel jsem si obě dvě strany. Musím říct, že v současném zastupitelstvu v podstatě není člověk, kterého bych neznal. Necítím vůči nikomu zášť a u věcí, na které se ptáte, mě ani nenapadlo, že bych měl usilovat a získávat souhlas opozice. Selský rozum velí, že to tak prostě bude. A ve vší úctě, jestli bude vybraná taková nebo taková varianta architektonického ztvárnění, to je v pořádku, ať se o tom debatuje. Vytváříme něco, co tady má být daleko nad horizont našich životů.

Stojíte ale o podporu opozice?

Samozřejmě.

Kladete si nějaký cíl? Pan místostarosta Holík řekl na tiskovce, že pro něho je takové minimum dvoutřetinová shoda v zastupitelstvu na vybrané lokalitě.

Ne, to ne, tam přece nemůže být taková hranice. Odpovím vám technokraticky.

Technokraticky je to jasné: stačí čtrnáct hlasů.

Máte přesně pravdu. Stačí čtrnáct hlasů. Můžete o tom vést sáhodlouhé debaty a diskuse, ale ta demokracie je takto nastavená. Ve chvíli, kdy někdo rozhodne čtrnácti hlasy – tečka. Neznáme parametr bylo schváleno čtrnácti, dvaceti nebo sedmnácti hlasy. Musí rozhodnout většina, měnit ten parametr je z mého pohledu naivní a nehodící se.

Ale samozřejmě že stojím o podporu všech. I opozice. A to teď nemluvím z nějaké snahy se zalíbit. Ale já ty lidi znám. Florbalisté jsou od lidovců, mezi Piráty jsou sportovci. Takže vůbec necítím potřebu se vymezovat. Naopak.

A jednáte s nimi už dnes o podpoře?

Samozřejmě. Prezentace, představení. Vzhledem k rozsahu této investice by bylo naivní si myslet, že by to prošlo jen nějakým úzkým počtem hlasů.

Takže úplně nemáte tu byznysovou strategii – máme čtrnáct hlasů a dál už je to jedno.

Je to zbytečné. V tomto volebním období cítím, že se i s opozicí ve spoustě věcí shodujeme.

Takže věříte, že by těch hlasů pro vítěznou variantu mohlo být víc.

Věřím tomu a jsem o tom přesvědčen.

A jaká je situace v koalici? Půjdete do zastupitelstva jednotní?

Myslím, že ano. Probíhá diskuse. Ta debata je dána rozsahem té investice, už dlouho tady investice takového rozsahu nebyla. V podstatě každý týden či každý den jsem předmětem dotazů a proseb o doplnění. Debata probíhá velmi intenzivně, ale jak říkám, rozumím tomu, to je dáno velikostí a charakterem té stavby.

Hnutí ANO a TOP 09 stojí celkem otevřeně za stavbou na Hybešově. Z určitých náznaků to vypadá, že podobně se k tomu nakonec staví i ODS. Pro vás byla v minulosti prioritní varianta na Sušilově – znamená to, co říkáte, že jste ochotni ji opustit a připojit se k většině v koalici?

Každý ten záměr potřebuje svůj čas, má nějaký svůj styl a jeden druhého potřebuje přesvědčit o váze argumentu. I když v tuto chvíli každý má názor a pravděpodobně se přiklání k jedné variantě, tak pro mě je rozhodující výstup na zastupitelstvu. A jsem pevně přesvědčen, že na zastupitelstvu přijdeme s variantou, která bude v rámci koalice jednotná, ale bude schůdná pro všechny zastupitele. Na to potřebujeme čas. Já teď nepotřebuji oznamovat a deklarovat, probíhá diskuse, argumenty. A nejsou jednotné. Ta investice má tolik kritérií! Slyšel už jsem snad všechny argumenty od toho, jestli je tam dostatek místa, až po to, jestli je tam parkování pro kola. Musím na ně velmi aktivně odpovídat a vysvětlovat.

Trochu se nabízí sportovní metafora, že třeba tenisté říkají, že zápas se hraje do posledního míčku. Berete to tak, že ani v koalici ten poslední míček ještě zahrán nebyl?

Je to tak. Ale zbytečně bych to nedémonizoval, máme na to prostě čas a ptát se v půli zápasu, jak ten zápas dopadne, je relevantní, všichni to tak dělají, ale…

Spíš sledujeme, jak se ten zápas vyvíjí.

Tak tak. Může se komentovat, já tomu rozumím, ale počkal bych až na ten konec.

No ale zároveň to vypadá, že v té variantě Sušilova zůstáváte dost osamoceni. Proto mě zajímá, jestli jste ochotni – vy i pan Pevný – zvednout ruku pro Hybešovu, pokud pro ni bude zbytek koalice.

Podívejte, vy jste zmínil dva subjekty, které pravděpodobně variantu řekly a já to nemůžu ani potvrdit, ani vyvrátit. Nemyslím si, že jsme osamoceni. Obě dvě ty varianty mají svoji váhu.

A když zopakuji tu otázku: je pro vás varianta Hybešova dost kvalitní na to, abyste byli ochotni ji podpořit?

Tlačíte mě do odpovědi, kterou vám teď ani nemůžu dát. Mým úkolem je vytvořit dvě varianty, já v sobě mám přesvědčení, která ta varianta je dobrá. Probíhá diskuse a na diskusi s občany určitě zveřejním i svoje názory. Do té doby to bude probíhat interně.

Já se z vás teď nesnažím vylomit vaši preferenci. Ale teď jste řekl, že jedna z těch variant je podle vás dobrá. Mě jen zajímá, jestli ta druhá je podle vás špatná, nebo jste ochotní ji podpořit.

Špatná není. Ani jedna z nich. Jinak bych jako místostarosta zodpovědný za sport nepředložil dvě varianty, kdybych nebyl přesvědčený o tom, že obě dvě mají ty parametry, které potřebujeme.

Takže ohrožení koalice kvůli neshodě na tomhle tématu podle vás nehrozí? Neplánujete třeba odejít, kdyby vaše preferovaná varianta nezvítězila?

Ne, nemyslím si, že by tohleto mělo být bodem rozpadu koalice.

Ptám se na to i proto, že mi přijde poměrně zvláštní, že by se klíčová investice do sportovní infrastruktury prosadila v koalici v jiné variantě, než chtějí Sportovci. Proto mě logicky napadá, jaká by byla vaše reakce.

Doufejme, že všichni vyslyší přání sportovců.

Doufání je pro nás novináře trochu vágní politické stanovisko. Bylo by to pro vás akceptovatelné?

Mám dostatek času přesvědčit všechny o tom, že varianta, která bude nejlepší pro sportovce, má smysl, a že přinesu takové argumenty, aby všichni ocenili tu váhu argumentů a souhlasili s tím.

A budou za vámi v tomhle sportovci stát? Mluvil jste o tom, že co se lokality týče, jednotní nejsou.

Jednotní v lokalitě ne, ale většina sportovních oddílů má názor na jednu z těch alternativ, kterou vidí jako smysluplnější. Ale to je irelevantní, všichni na to máme názor. Ať se na to podíváte zleva nebo zprava. Když oslovím deset tisíc občanů, taky všichni nebudou prosazovat jednu alternativu. Takže to neberu jako něco negativního, tu věc nikdy nemůžete rozhodnout na základě stoprocentního souhlasu, vždycky se vám někdo odchýlí. Pro můj vnitřní postup ale věřím, když se mě na to ptáte, že budou vyslyšeny hlasy sportovců.

S velkým S? Tedy Sportovců jako vašeho politického uskupení?

Ne, s malým s – sportovců. Těch jednotlivých oddílů, které tam sportují a mají na to taky názor.

Přesto se zeptám ještě na jednu věc. Dovedete si představit, že budete jako místostarosta pro sport řídit stavbu haly na místě, kde jste ji nechtěl?

Každý jsme zde na světě pro něco. Já jsem si vybral, že budu místostarosta a děkuju voličům, že mě zvolili. Vybral jsem si a mám to štěstí, že se můžu věnovat sportu. Díky své profesi dělám investiční výstavbu a je to pro mě výzva.

Stavět?

Stavět sportovní halu.

Máte finanční odhad nákladů na stavbu?

Odhaduji, že by to mohlo být okolo osmdesáti milionů korun.

Poslední věc: z celého rozhovoru jsme zatím vynechali variantu, která je zatím pořád pod platným usnesením zastupitelstva, a to je hala v Červené zahradě. Nechal jsem to záměrně až na konec a chci se jen zeptat, jestli vůbec vnímáte nějaké relevantní hlasy, které by po téhle variantě volaly.

Samozřejmě že to vnímám. Červená zahrada by výhledově měla sloužit sportovně-rekreačnímu využití. Ale buďme realisté. Vždycky je jedna věc rozhodovat o něčem, co vám patří, a o něčem, co vám nepatří. My se musíme smířit se situací, že prostě nemůžeme rozhodnout o pozemku, který nepatří městu.

Zaznívá přesto ve sportovní veřejnosti pro vás nějaký relevatní hlas, který by říkal: ano, bude to trvat déle, bude to stát úsilí a peníze za výkup pozemků, ale počkejme a udělejme to na té Července?

V tomto duchu, jak to říkáte, si to nemyslím. Červená zahrada… Opakuji: to vyjednávání není rovnocenné. Ten majetek nám v tuto chvíli nepatří a úvahy, co by bylo, kdyby… Ta jednání se táhnou už několik let a nemáte nikde záruku, že budou rozhodnutá za rok, za dva, za tři. A pokud bychom v tuto chvíli pracovali pouze s pozemky, které patří městu, tak ty jsou pro umístění haly nevyhovující.

další rozhovory