Irena Přibylová: „Mít za sousedy lidi s mentálním postižením může být i velkým přínosem.“

Soužití s lidmi se zdravotním postižením se stalo tématem, kvůli kterému se na náš region a hlavně na Svitávku upřela pozornost celé republiky. Komentář pro Ohlasy napsala Irena Přibylová, vedoucí sociálně terapeutických dílen z boskovického zařízení Betany.

foto: Vladěna Jarůšková

V posledních dnech občany napříč celou republikou zasáhla vyhrocená diskuze o výstavbě chráněného bydlení ve Svitávce. Svůj nový domov tam mělo nalézt několik lidí s mentálním postižením bydlících v současné době v zařízení sociálních služeb ve Velkých Opatovicích.

Oblastní charita Blansko provozuje v Betany v Boskovicích obdobnou službu chráněného bydlení a máme pocit, že pro veřejnost je tato skupina lidí stále velkou neznámou, kolem které se tvoří spousta mýtů. Proto bychom chtěli aspoň trochu přiblížit lidi s mentálním postižením a naši práci s nimi.

Sociální služba chráněného bydlení je určena pro lidi, kteří z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění včetně duševního potřebují pomoc někoho jiného. Z této služby jsou však vyloučeni lidé, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití. Přijímání do služby je podmíněno lékařským vyjádřením a kompletním sociálním šetřením a člověk se sklonem k agresi by do této služby prostě nebyl přijat. Občané se proto nemusí bát agresivního chování těchto lidí.

Také obavy ze sexuálního napadání občanů nejsou namístě. Ano, jsou to dospělí lidé s myšlením dětí a mají stejné potřeby jako každý člověk, ale přesto to nejsou sexuální devianti. K uspokojení jejich sexuálních potřeb jim často stačí pouhé políbení, pohlazení, povětšinou nepotřebuji sex jako takový. Toto téma již v dnešní době není tabu a v této oblasti se s těmito lidmi pracuje. Samotní pracovníci jsou proškolováni a dál provádí osvětu. Velkým odborníkem přes sexualitu a vztahy lidí s postižením je lektor pan Petr Eisner. Pro rozšíření znalostí doporučujeme navštívit jeho kurzy.

Často také rodiče mají obavy z toho, že se mentálně postižených lidí budou jejich děti bát. Ano, děti se jich mohou bát, ale jen proto, že se s těmito lidmi nepotkávají. Dospěláci vytváří jakousi skleníkovou bublinu a mají tendenci děti chránit. Lidé s postižením v naši společnosti byli, jsou a budou a tím, že je budeme separovat a děti před nimi chránit, tuto situaci nezlepšíme. Pokud se děti naučí vedle nich žít, budou je brát jako součást života a bát se jich nebudou. Mohou být pro děti dobrými kamarády, chůvami i učitelkami. Známe mnoho dívek a žen s mentálním postižením, které rády hlídají děti. Jedna dokonce dochází pomáhat do mateřské školky.

Mít za sousedy lidi s mentálním postižením může být i velkým přínosem. Jejich společnost pozitivním způsobem ovlivňuje i život starších lidí, kteří si rádi povídají, a rodina na ně nemá čas. Často jsou z toho babičky a dědečci smutní, cítí se být zbyteční, život jim postrádá smysl. Někteří lidé s postižením jsou naopak upovídaní, rádi pomáhají druhým a opravdu mohou velmi milým, příjemným způsobem naplnit život druhých.

Mohli bychom vyjmenovat mnoho plusů, které přináší život vedle člověka s mentálním postižením, na to zde ale není prostor. Proto vám nabízíme možnost navštívit naše zařízení Oblastní charity Blansko Betany Boskovice, kde se s těmito lidmi můžete potkat, můžete vidět, jak žijí, jaké mají zájmy, co je trápí a z čeho mají naopak radost. Tímto vás současně zveme na tradiční charitní akci „Zahradní slavnost“ pro veřejnost, která se bude konat dne 9. června v našem areálu.

další názory a komentáře