Z radnice: další informace k odpadům, kruháči u pošty a zákazu kouření u škol

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo po zasedání městské rady na konci října. Přinášíme výběr toho nejzajímavějšího se stručnými komentáři vedení města z tiskové konference, které se tentokrát účastnil jen místostarosta Lukáš Holík (ANO).

Dvořáčkův mlýn obsadí načas skautiDvořáčkův mlýn obsadí načas skauti   foto: Tomáš Znamenáček

Centrální zásobování teplem

Město Boskovice přichází se zcela novým projektem v oblasti Centrálního zásobování teplem (CZT). Kromě převzetí aktuálního systému od dosavadního provozovatele, firmy ZT Energy, se radnice rozhodla systém poměrně náročným způsobem přebudovat. Podrobnosti představil na tiskové konferenci ředitel Služeb Boskovice Milan Strya a my o nich budeme informovat v samostatném článku.

Nákup rolby

Další výrazné investice se po letošní obnově osvětlení dočká zimní stadion. Za 3,5 milionu koupí Služby Boskovice novou elektrickou rolbu na úpravu ledové plochy. Nákup bude financovaný formou leasingu, přičemž prvotní akontaci ve výši 350 tisíc korun zaplatí Služby z letošních tržeb, neboť za sebou mají hospodářsky úspěšných rok. O další splátky jim bude od příštího roku navýšen příspěvek, který dostávají od města. „Předpokládám, že rolba bude na zimáku jezdit do konce roku,“ upřesnil termín nákupu ředitel Služeb Milan Strya.

Nový systém odpadového hospodářství

Další informace postupně přibývají k novému systému odpadového hospodářství, který město připravuje spustit v průběhu příštího roku. Svůj zájem o vstup do nového systému mohou občané vyjádřit už nyní, a to pomocí formuláře, který je součástí listopadového Zpravodaje a lze jej doručit fyzicky i odeslat e-mailem. Uzávěrka je na konci listopadu. Na čtvrtek 21. listopadu od 18 hodin se připravuje veřejné setkání k odpadovému hospodářství v zámeckém skleníku.

Místostarosta Lukáš Holík popsal, že jednání městské rady se účastnil místostarosta z Rájce-Jestřebí, kde systém již zavedli. Produkci směsného odpadu se jim díky třídění podařilo snížit natolik, že dnes zaplatí za jeho likvidaci o 30–40 procent méně. Podobný efekt může nastat v Boskovicích, protože město změní smlouvu s firmou Suez, která odpad sváží a zajišťuje jeho likvidaci – od příštího roku už jí město nebude platit paušální částku za jednoho občana, ale zaplatí přesné množství svezeného odpadu. „Pokud občané sníží množství odpadu, město ušetří. A občané dostanou bonusovou částku za třídění,“ vysvětlil místostarosta.

Město zatím neupřesnilo, o kolik se bude v příštím roce zvedat poplatek za odpady, místostarosta už ale přislíbil, že ti, kdo do systému vstoupí, budou platit méně, než platili dosud. Sleva na poplatku by měla být řádově v desítkách procent a týká se každého jednotlivého poplatníka. Pokud by se poplatek zvýšil třeba na 750 korun, mohla by sleva činit až 300 korun. Čtyřčlenná rodina, která by se do zapojila a tímto způsobem třídila, by tedy ušetřila 1200 korun ročně. Ve hře je i jednorázová vstupní sleva při zapojení do systému. Individuálně budou řešeny požadavky bytových domů, pokud se kupříkladu menší bytovky budou chtít zapojit tak, že obyvatelé budou třídit společně do jedněch nádob.

V příštím roce by se podle místostarosty měl rozšířit i počet separačních míst a kontejnerů u bytových domů. Aktuálně je v Boskovicích 56 takových míst. „Předpokládám, že vznikne minimálně deset nových,“ vyjádřil se Lukáš Holík. Pomocí jednání chce město zamezit také tomu, aby do kontejnerů pro občany sváželi větší množství odpadu podnikatelé.

Zadání projektové dokumentace na kruháč

Městská rada schválila výběr projektanta, který má zpracovat projektovou dokumentaci na vybudování kruhového objezdu na křižovatce pod poštou a na úpravu křižovatky u evangelického kostela. Projektová dokumentace má být hotová do konce příštího roku. Pro další postup stavby pak bude důležité, jak se k investici postaví Jihomoravský kraj. První odhady nákladů činí podle místostarosty 30 milionů korun a město bude usilovat o spoluúčast kraje.

Místostarosta Lukáš Holík po tiskové konferenci ještě doplnil informace z odborných posudků dopravní inspekce, policie a projektanta, na základě kterých se město rozhodlo právě pro tuto variantu. Podle těchto informací je na místě pod poštou nevhodná světelná křižovatka. „V blízkosti křižovatky se nachází styková křižovatka u evangelického kostela, vjezd k vodárnám, výjezd z parkoviště na ulici 17. listopadu. Světelné řízení by mělo negativní vliv na plynulost dopravy na výše uvedených místech,“ uvedl místostarosta a doplnil, že také normy přímo říkají, že pokud je to možné, má se světelným zařízením předcházet stavební úpravou. Kapacitně by se křižovatka měla zvýšit z aktuálních 11 tisíc na 24–32 tisíc vozidel za den.

Umístit kruhový objezd směrem do parkoviště, nikoliv směrem do parku před kostelíkem Všech svatých, není podle místostarosty možné, protože by se tam bez bourání některé ze staveb nevešel. Z kapacitních důvodů také není možné vybudovat spirálovou křižovatku. Ty se povolují až od průjezdu 30 tisíc aut denně.

Bezprostřední okolí kruhového objezdu, parkování, veřejné prostory a zeleň se budou řešit až v dalším stupni projektové přípravy ve spolupráci s městským architektem. Vzniknout by k této etapě měla i pracovní skupina.

Dvořáčkův mlýn pro skauty

Městská rada schválila pronájem Dvořáčkova mlýna v Červené zahradě skautům pro klubovny. Vzhledem k tomu, že skauti budou muset do budovy zainvestovat a pro své potřeby si interiéry upravit, dohodli se s městem na výpovědní lhůtě jeden rok, kterou bude moci uplatnit nejdříve po dvou letech trvání nájmu. Místostarosta Lukáš Holík nepředpokládá, že by město do tří let budovu potřebovalo, do té doby podle něj maximálně připraví celkový záměr a plán na další využití Červené zahrady.

Dotace na pozemky v Červené zahradě

Zároveň město řeší, jestli by nemohlo dostat dotaci na regeneraci brownfieldu na odkup pozemků a bývalého hotelu Velen. „Není to jednoduchý projekt, ale při diskusích ma ministerstvu pro místní rozvoj mi bylo řečeno, že hypoteticky to lze,“ informoval místostarosta Lukáš Holík. S žádostí o tuto dotaci by však musel být spojen už konkrétní záměr na další využití, což opět naráží na to, že město zatím nemá vyhotovený komplexní plán na využití Červené zahrady. „Jasno bych chtěl mít do konce roku. Využití parcely by muselo být nekomerční, jediná možnost je dejme tomu parkoviště a zeleň, veřejné místo,“ uvedl místostarosta s tím, že nyní prověřuje, jestli je tato cesta vůbec reálná.

Komise pro Cenu za kulturu

Rada jmenovala členy komise, která bude vybírat laureáty Ceny za kulturu. Konkrétně Radka Pernicu, Oldřicha Kováře, Ondřeje Dostála, Jitku Zelinkovou, Martina Krajíčka, Davida Libera, Jaroslava Dohnálka, Kristýnu Znamenáčkovou a Dagmar Hamalovou.

Zákaz kouření u škol

Městská rada se zabývala návrhem opozičního zastupitele Karla Ošlejška (ČSSD) na přijetí vyhlášky, která by zakazovala kouření ve stanoveném okruhu u škol. Rada záměr nedoporučila, finálně o něm ale bude rozhodovat zastupitelstvo. „Máme 15 škol a školských zařízení, a kdybychom udělali kružnice okolo všech, bude kouření zakázáno v podstatě skoro všude,“ uvedl tajemník David Škvařil. Zákaz by se nevztahoval pouze na studenty, ale na všechny občany a třeba i na turisty, kteří by šli okolo. Dalším důvodem, proč radní s návrhem nesouhlasili, je obtížná vymahatelnost. Už nyní je ale podle tajemníka postižitelné odhazování nedopalků.

další zpravodajství