Na mapě sexuálního zneužívání v církvi jsou i Boskovice a Lysice

Téma sexuálního zneužívání v katolické církvi v poslední době silně rezonuje na celosvětové i evropské úrovni. Dosud zamlčované případy se pomalu začínají otevírat i v České republice. Přispívá k tomu také spolek Pro čistou církev, který mimo jiné zpracovává mapu sexuálního zneužívání církevními pracovníky. Na té se objevily i Boskovice a Lysice.

Mapa případů sexuálního zneužívání v církviMapa případů sexuálního zneužívání v církvi   foto: Pro čistou církev

„Snažíme se hledat stále nové účinné způsoby, jak obětem sexuálního zneužívání pomoci. Před nedávnem jsme začali odesílat peníze na terapie a protože ze všech těch bolestných vyprávění víme, že největším problémem je strach vyjít se svou zkušeností na světlo, chceme ukázat, že případů zneužívání v církvi je bohužel víc, než jsme čekali,“ uvádějí autoři mapy sexuálního zneužívání v církvi. Jejich cílem je podpořit odvahu obětí. „Doufáme, že díky našim sesbíraným údajům najdou sílu bojovat za spravedlnost, že pozbudou pocitu provinilosti, osamělosti a nebudou se bát o svých traumatech promluvit. Doufáme, že se nám podaří získat důležitá svědectví dalších lidí, aby pachatelé, kteří dosud nebyli potrestáni, nemohli ve své činnosti pokračovat,“ pokračují ve svém vysvětlení.

Boskovice

Boskovice jsou na mapě označeny jako místo, z kterého bylo spolku Pro čistou církev nahlášeno sexuální zneužití ze strany církevních pracovníků. „V tomto místě mělo, dle svědectví dotčené osoby, v minulosti dojít k trestnému činu sexuálního zneužití ze strany církevních zaměstnanců. Pozor! Toto sdělení se nemusí týkat církevních zaměstnanců, kteří v daném místě působí v současnosti,“ vysvětluje a upozorňuje web na zveřejněné mapě. A dodává, že na žádost dotčené osoby v této fázi nezveřejňuje žádné podrobnosti případu.

„Bohužel vzhledem k tomu, že nám pan kardinál poslal předžalobní výzvu a chce nás ve čtvrtek žalovat, nemůžeme poskytovat žádné bližší informace k mapě. Narozdíl od pana kardinála používáme finance na pomoc obětem, neradi bychom je vydávali za to, aby právníci odráželi útoky představitelů církve,“ uvedl v pondělí přímo pro Ohlasy zástupce spolku Jan Rozek.

Pokud se někdo považuje za oběť sexuálního násilí ze strany církevního pracovníka v tomto místě, je vyzván, aby napsal spolku Pro čistou církev přes formulář na webu procistoucirkev.cz nebo e-mailem na janrozek@seznam.cz.

„Pamatujte, že pachatelé trestných činů, kteří nebyli odhaleni, mohli být pouze přesunuti na jiné místo působnosti a mohou nadále v trestné činnosti pokračovat. Vaše svědectví, i když se týká událostí před lety, může pomoci ochránit nové potenciální oběti. Bez vašeho výslovného souhlasu nezveřejníme o vašem případu žádné informace,“ slibují zástupci spolku.

Lysice

Lysice jsou na mapě označeny přímo jako místo případů sexuálního zneužívání v církvi, které se dostaly k soudu a jsou již uzavřeny. Připomíná dvacet let starý případ, jehož účastníkem byl lysický farář František Provazník: „Dvě žačky místní základní školy byly učitelkou potrestány fyzicky (dřepy) a dvojkami z chování za to, že se odmítaly účastnit tance při hodině tělesné výchovy kvůli údajně heavy metalové hudbě, ve které shledávaly vulgární a násilnické prvky, a kvůli nepřiměřeným dotekům při tanci. Z tělesné výchovy nebyly vůbec klasifikovány. Podle médií byly dívky i jejich rodiče k těmto postojům manipulovány farářem Františkem Provazníkem. Rodiče své námitky ke způsobu výchovy předali řediteli školy a státním orgánům, ti však názory rodičů neakceptovali. Novináři při ověřování případu však navíc poukazovali na to, že farář Provazník poučoval tyto dívky v sexuálních věcech způsobem, který se dá považovat za sexuální zneužívání. Farář byl později zbaven kněžského úřadu údajně kvůli špatnému vlivu na děti.“

Z Lysic byl farář Provazník nejprve i po protestech vedení obce přeložen na jiné místo. Nakonec mu biskup Cikrle kvůli neustálému zasahování do svého předchozího působiště v Lysicích úplně zakázal vykonávat kněžský úřad.

Pro čistou církev

Spolek Pro čistou církev založil právě Jan Rozek, biskup Vojtěch Cikrle ho následně odvolal z funkce církevního soudce. Cílem spolku je pomáhat obětem trestných a jiných nemorálních činů ze strany církevních zaměstnanců římskokatolické a řeckokatolické církve v České republice i na Slovensku. Odvolává se na papeže Františka a jeho slova, ve kterých jasně formuloval diagnózu sexuálních skandálů, které jsou dle jeho soudu důsledkem elitářství a klerikalismu v církvi. „Na začátku nestojí sexuální zneužití, nýbrž zneužití moci a svědomí. Zneužití moci skutečně existuje – kdo z nás by neznal nějakého autoritářského biskupa? V církvi se vždy vyskytovali autoritářští biskupové či řeholní představení. Autoritářství je druhem klerikalismu, který spolu s elitářstvím podporuje veškeré formy zneužívání,” vyslovil se papež František.

Jako laičtí členové katolické církve nechtějí členové spolku podle svého vyjádření dělat kompromisy s právem a spravedlností a chtějí působit nezávisle na církevní hierarchii. „S církevními představiteli máme však společný úkol, a tím je vzájemná spolupráce – pomoc obětem, odsouzení agresorů a nastavení mechanismů, které v budoucnu zabrání, aby k špatnému jednání docházelo,“ uvádějí. Obětem nabízí kontakty na psychology, církevní i světské právníky a policii. „Nevyvíjíme žádný nátlak, snažíme se potřebné přijmout a vyslechnout. Rozhodnutí, co s jejich případem dále, je vždy a plně pouze v jejich kompetenci,“ zdůrazňuje spolek Pro čistou církev.

Jan Rozek pro Ohlasy dodal: „Cílem mapy je pomoci obětem najít odvahu a přihlásit se o pomoc. Mnoho obětí mlčí, protože se nedokáží postavit agresorovi, když předpokládají, že za ním bude stát celá farnost. Oběť sama rozhoduje, jak chce pomoci. Zda jí najdeme psychoterapii, nebo skupinu osob, kde by se mohla sdílet. Toto trauma je dobré mít zpracované, než člověk vystoupí na veřejnost. Pokud chce oběť nahlásit ten skutek v církvi nebo před policií, tak se jí snažíme sehnat a zaplatit právníka. Pokud se nám přihlásí několik obětí ze stejného místa, můžeme jim, pokud budou chtít, nabídnout společnou schůzku a několik variant řešení.“

další zpravodajství