Anketa se starosty: priority volebního období 2018–2022

Jaké hlavní cíle si kladete pro toto volební období? Co je nejvíc potřeba řešit ve vašem městě či obci, jaké jsou vaše priority a jaké konkrétní věci byste rádi stihli?

Aktuální podoba letovického náměstíAktuální podoba letovického náměstí   foto: Radek Musil


Petr Novotný, starosta Letovic, TOP 09, STAN a nezávislí

V tomto volebním období jde hlavně o opravu náměstí. A to náměstí jako celku. V minulém volebním období se nechalo propadnout stavební povolení, a proto bude tato akce velmi časově náročná. Předcházet jí bude navíc vybudování parkoviště na Novém Městě a samozřejmě oprava vodovodu pod náměstím. Tato akce významně převýší 50 milionů korun. Oprava ZUŠ je další opravou, kterou chceme realizovat. Budova patří městu, ale ZUŠ zřizuje kraj. Již jsme zahájili jednání a pokusíme se v součinnosti s krajem tuto opravu za několik desítek milionů realizovat.

Oprava kulturního domu je taktéž nezbytná, ale zde je problémů nejvíce a začínáme zde od nuly. Opět je jistota, že si oprava vyžádá mnoho desítek milionů. Určitě chceme zahájit rozsáhlejší opravu sportovní haly tak, aby odpovídala současným požadavkům.

Z oprav komunikací budeme určitě pokračovat v celé lokalitě „Klondaiku“, opravíme ulici 9. května, Nerudovu a Mánesovu. Jednáme s JMK o opravě krajských komunikací.

Nově bychom chtěli vybudovat kryté pódium v areálu koupaliště a celkově tento areál upravit včetně „Lamplotových cest“. Musíme vyřešit situaci s Technickými službami a nastavit efektivní svoz odpadů. Toto jsou v krátkosti ty finančně nejnáročnější akce a je naprosto zřejmé, že jejich realizace se neobejde bez dotací a úvěru.


Kateřina Gerbrichová, starostka Velkých Opatovic, Město lidem

Pro mě a pro vedení města je důležité systémově investovat finanční prostředky do majetku a do zabezpečení služeb obyvatel tak, aby naše město bylo dobrým místem k životu. Již od roku 2015 vedení města připravuje projekty na opravy místních komunikací. A v tomto trendu pokračujeme dál. Každý rok je značná část finančních prostředků vyčleněných na investice určena právě na opravy a rekonstrukce místních komunikací. Jen v roce 2019 se zainvestuje do opravy ulice Pod Strážnicí necelých 14 mil. Kč. Také budeme připravovat nové parcely pro výstavbu rodinných domů. Jedná se o 18 parcel a projektová příprava by měla být hotová v květnu roku 2019.

Dále chceme pokračovat v rekonstrukci naší základní školy, tyto investice budou směrovány především do rekonstrukcí vnitřních rozvodů, vybavení a skleníku a také připravujeme velkou rekonstrukci vnitřních rozvodů 1. mateřské školy na ul. Dlouhá. Jako každý rok město finančně, formou dotací, podporuje spolkový život v našem městě. Jsme rádi, že spolky a organizace pořádají v našem městě společenské, kulturní a sportovní akce. Od roku 2015 tato podpora stoupá a je v přímé souvislosti s hospodařením města. Do budoucna chceme tento trend zachovat.

Velké změny nás čekají v oblasti odpadového hospodářství. Od letošního roku jsme změnili svozovou společnost a v průběhu roku 2019 budeme implementovat pro občany systém door-to-door. Již na konci roku 2018 započaly práce na novém sběrném dvoru, který nám do teď v našem městě chyběl. Nyní jsme ve fázi projektové přípravy této investiční akce. Do budoucna chce město snižovat množství směsného komunálního odpadu, proto pro občany budeme zavádět systém, který jim umožní třídit odpady přímo u domu (papír, plast, bio).

Také se v tomto období bude zpracovávat nový územní plán města Velké Opatovice, což je záležitost několika roků. Práce na územním plánu započaly již v roce 2018. Předpokládám, že by mohl být hotový v roce 2021. Od konce roku 2018 máme již připravené všechny potřebné dokumenty pro velkou investiční akci, a to je napojení Velké Roudky na Vodovod Velké Opatovice. Ta se bude realizovat za předpokladu získání dotace. Velká Roudka se několik let potýká s nedostatkem pitné vody, a to od jara do podzimu. Toto napojení vyřeší dlouholetý problém a občané Velké Roudky budou mít vody dostatek. Je mnoho, co bychom chtěli stihnout, bude to záležet na finančních možnostech města a na administrativní zátěži, která je s tímto spojená. Doufám, že se nám vše, co je již teď naplánované, podaří úspěšně dokončit.


Zdeněk Wetter, starosta Kunštátu, ČSSD

Důležité cíle a priority města byly sumarizovány v programovém prohlášení rady města, na kterém se shodly všechny volební strany. Za hlavní považujeme konečné vyřešení nebezpečné dopravní situace pod kostelem a sjednocení autobusových zastávek na přehledném a vyhovujícím místě. V součinnosti s ŘSD, které řeší křižovatku pod kostelem, město zadalo projekt autobusového terminálu. Obě plánované investice jsou na úrovni dokončování projektu pro územní souhlas.

Město chce řešit i nedostatek bydlení pro občany, kteří mají zájem se do Kunštátu přistěhovat či si zde postavit dům. Proto připravuje developerský projekt, který umožní bydlení několika desítkám rodin. Městský pozemek určený k výstavbě chceme zasíťovat a část prodat developerské firmě pro výstavbu bytovek. Druhou část město hodlá rozprodat přímo zájemcům.

Velkou investicí, která nás čeká, je stavba nové hasičské zbrojnice pro SDH Kunštát na místě bývalých autobusových garáží na Palackého ulici. Akce za 16 milionů má podporu kraje i ministerstva vyjádřenou významnou dotací. Vzhledem k rozšiřování stávající jednotky HZS už se naši dobrovolní hasiči nevejdou do stávající stanice v majetku státu, a tak jim chceme vybudovat důstojné zázemí.

Dalším úkolem je postupné zvelebování hřbitova, kde se soustředíme na rekonstrukci stávajících cestiček na pěkné a funkční chodníky. V plánu máme i rekonstrukce a opravy městského majetku. V penzionu pro důchodce jsme opravili střechu a chceme postupně zateplovat budovu společně s výměnou okenních prvků. Chceme rekonstruovat sportovní halu-tělocvičnu, kde hodláme vyměnit obvodový prosklený plášť, postupně provedeme dílčí rekonstrukce v budově úřadu. Čeká nás i nemalý zásah na městské bytové jednotce. Samozřejmě budeme pokračovat opravami místních komunikací, chodníků a parkovišť. Souběžně s tím máme naplánované další obnovy vodohospodářské sítě a budování nových vodovodních vedení. Rozšiřování venkovních herních a fitness prvků pro všechny věkové skupiny, cyklotrasy, vize na využití lesního areálu, oprava lesního jezírka nebo elektrifikace panské zahrady jsou dalšími úkoly, které bychom rádi zvládli.

Máme i spoustu dalších plánů ze sféry sociální, školské, sportovní, či kulturní. A nesmíme zapomínat, že součástí Kunštátu je pět dalších obcí, kterých se to vše také týká. Záleží samozřejmě na možnostech získání dotací, velikosti rozpočtu a množství sil, které jsme schopni vydat, ale jsem přesvědčen, že nové vedení radnice je dostatečně zkušené, plné elánu a chuti. To ale posoudíme až za čtyři roky.


Pavel Dvořáček, starosta Lysic, ČSSD

Hlavním cílem v tomto volebním období je pro mě, mimo „běžné“ výstavby a oprav chodníků, vybudování nové podoby Horního náměstí před radnicí dle studie, kterou máme na FB, výstavba nové čistírny odpadních vod a posunutí řešení problému se sokolovnou jako jediným obecním sálem v Lysicích. Záměrně nepíšu oprava sokolovny, protože situace je složitější. Statik budovu uzavřel pro veřejnost po zásadním zhoršení stavu západní zdi po letošním horkém létě, a tím se otevřela debata, zda ještě vůbec tuto budovu opravovat, nebo se zaměřit na výstavbu budovy nové na stejném místě. Zadali jsme studii architektonické kanceláři a až bude hotová, což by mělo být na konci února, proběhne rozhodování mezi opravou staré budovy a novostavbou.


Jaroslav Zoubek, starosta Svitávky, Občané Svitávky

Pro toto volební období bychom nejdříve chtěli dokončit rozpracované projekty: výstavba víceúčelového domu na náměstí, kde budou lékaři, lékárna, pošta a byty. V současné době probíhají projekty: Moderní elektronický úřad a Infrastruktura ZŠ. V letošním roce by se měl realizovat mezinárodní projekt s partnerskou obcí na Slovensku Tomašikovo: Cesty ke kulturním památkám. Je potřeba řešit opravy a zbudování cest a chodníků v některých místních částí Svitávky. Z důvodu bezpečnosti bychom chtěli zbudovat bezpečnostní kamerový systém. Naším cílem je naučit občany správně třídit odpad a změnit systém svozu tohoto odpadu. V tomto volebním období je zapotřebí schválit i nový územní plán, jehož příprava již začala. Předlohou tohoto plánu je zpracovaná vize rozvoje městyse Svitávky.


Zdeněk Peša, starosta Olešnice, Sdružení nezávislých kandidátů

Rada města aktuálně zveřejnila své programové prohlášení. V něm jsou obsaženy priority, které by chtěla prosadit a stihnout v tomto volebním období.

další ankety