Z radnice: Snížení úvazku na sokolovně, zápach na Janáčkově či průtahy stavby na Podlesí

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo po zasedání městské rady v první půli listopadu. Přinášíme výběr toho nejzajímavějšího se stručnými komentáři vedení města z tiskové konference.

Čistička odpadních vodČistička odpadních vod   foto: Tomáš Znamenáček

KZMB ubírají polovinu úvazku

Po více než dvou letech provozu sokolovny, kterou město převzalo do svého majetku a svěřilo její provoz Kulturním zařízením, došlo k vyhodnocení a na jeho základě se mění organizační struktura. Tato změna především znamená, že dosavadní manažerka provozu sokolovny Miroslava Krajíčková přišla o polovinu svého úvazku. „Po vyhodnocení se došlo k tomu, že na sokolovně není tolik akcí, aby bylo potřeba tam mít dva lidi na celý úvazek, což byl doteď správce a manažerka,“ vysvětlil místostarosta Lukáš Holík (ANO). Správci jeho úvazek zůstává, Miroslava Krajíčková bude pracovat na poloviční úvazek a měla by se už věnovat pouze produkci, nikoli dramaturgii. Tu by měl v KZMB kompletně zajišťovat Ivo Legner.

Změna hranic území

Boskovicím se mírně změní hranice jejich území, a to mezi přidruženou obcí Bačov a Sudicemi. Zde probíhají pozemkové úpravy, v rámci nichž vznikne nová hlavní cesta – a právě ta by měla nově patřit Sudicím, nyní by zasahovala zčásti na pozemky Bačova. „Zástupci osadního výboru z Bačova žádali, aby tomu bylo vyhověno,“ uvedl starosta Jaroslav Dohnálek (ODS). Bačov získá výměnou rovněž některé pozemky, podle starosty se však jedná jen o velmi drobné plochy. „Není to tak, že bychom měnili fotbalová hřiště za fotbalová hřiště,“ vyjádřil se Jaroslav Dohnálek.

Nová cesta naváže na cesty dříve budované v rámci komplexních pozemkových úprav a propojí Sudice s Bačovem, Chrudichromy a Mladkovem. Změnu zatím odsouhlasila městská rada, ale musí ji ještě potvrdit zastupitelstvo.

Pokračují přípravy intenzifikace ČOV

Radnice pokračuje v přípravných pracích na intenzifikaci čističky odpadních vod. Radní nyní schválili smlouvu se Svazkem o účasti města na financování. Město se zavázalo, že bude hradit náklady spojené se sepsáním žádosti a administraci dotace. „Dělá to za nás Svazek a my mu na to dáváme peníze,“ vysvětlil starosta Jaroslav Dohnálek. Dotace je již vyhlášena, město již má územní rozhodnutí, požádalo o stavební povolení a nyní dělá všechno pro to, aby žádost byla připravena tak, aby získala co nejvíce bodů při hodnocení. „Po letech, kdy bylo město spící – bdící, se snažíme v této věci maximálně šturmovat,“ popsal starosta.

Zápach kanalizace u Janáčkovy ulice

Boskovice se dlouhodobě potýkají s nepříjemným zápachem v Janáčkově ulici a jejím okolí. Starosta Jaroslav Dohnálek podle svých slov jedná už celý rok s Vodárenskou akciovou společností a se Svazkem o tom, že je potřeba tento problém řešit. Nyní přišli zástupci Vodárenské s návrhem na modernější technologické řešení, než se dosud plánovalo. V současné době navrhuje použití technologie provzdušňování, která se jeví jako účinnější a ekologičtější ve vztahu k životnímu prostředí. Problém by měl být řešen ještě letos. „Největší problémy ale zápach způsobuje v létě. Proto jsme odsouhlasili rok 2020 jako zkušební a během celého roku bude toto zařízení ve zkušebním provozu. Byl bych strašně rád, kdybychom na konci příštího roku mohli říct, že toto opatření vedlo k odstranění zápachu,“ upřesnil starosta Jaroslav Dohnálek.

Stavba na Podlesí se protáhne

Město letos provádí prostřednictvím Svazku rozsáhlou vodohospodářskou investici v oblasti ulice Podlesí a Milánov. Stavba měla být hotova do konce listopadu, nyní radní vyhověli žádosti o prodloužení termínu do konce března. Prodloužení termínu ale není spojeno s navýšením nákladů ani vícepracemi. Podle starosty prostě firma jen potřebuje více času, a to kvůli složitému hydrogeologickému podloží. „Jde jim to pomaleji a obtížněji, než předpokládal harmonogram,“ uvedl starosta. Příští rok by se mělo pokračovat další etapou prací v oblasti Milánov a v roce 2021 by mělo přijít finále v podobě nových povrchů komunikací a chodníků v celé lokalitě.

Jednání o panském dvoře

O možném odkupu historické památky panského dvora na Hradní ulici se nadále jedná. Starosta města Jaroslav Dohnálek sdělil, že se ještě dvakrát sešel s majitelem budovy Luďkem Řehořem a jednání mají pokračovat dál. „Myslel jsem, že to bude trošku rychlejší, ale jednáme. Nevím, jestli se shodneme na ceně, ale zatím obě dvě strany proklamují, že mají zájem se domluvit,“ popsal Jaroslav Dohnálek.

Příprava rozpočtu

„Návrh rozpočtu je po kolečku připomínkování na městě hotov,“ vyjádřil se starosta k aktuálnímu stavu příprav městského rozpočtu na rok 2020. Nyní následují politická jednání, k jednání jsou postupně zvány opoziční strany, proběhne seminář pro zastupitele, pak se bude návrhem rozpočtu zabývat městská rada a následně prosincové zastupitelstvo.

Sportovní hala

Harmonogramem příprav stavby sportovní haly ve schválené lokalitě na Hybešově ulici se bude zabývat až příští jednání městské rady 26. listopadu. Po projednání svolá starosta schůzku s obyvateli lokality, aby s nimi vedení města projednalo zadání stavby. „Panuje mezi námi shoda, že musíme občany pozvat k jednacímu stolu ještě předtím, než se zadání odevzdá, aby do toho mohli ještě zasáhnout,“ doplnil místostarosta Lukáš Holík.

Ne grilování u bytovek

Již na minulém jednání městská rada nesouhlasila s vybudováním veřejného grilovacího místa ve vnitrobloku sídliště Pod Oborou. S návrhem přišli dva občané, jejichž záměrem bylo vytvořit zpevněnou plochu o rozměrech 4 krát 4 metry v sousedství rekonstruovaného chodníku za bývalou prodejnou Popelka a vybavit ji mobiliářem. Tato plocha by sloužila k setkávání obyvatel bytových domů, grilování, vytváření společných zážitků a upevňování mezilidských a sousedských vztahů. „Odmítli jsme to spíš principiálně. Ne že bychom nechtěli vycházet občanům vstříc, ale ono to není úplně jednoznačné – někteří tam taková místa nechtějí, někteří chtějí,“ vyjádřil se starosta Jaroslav Dohnálek. Podle něj je takový záměr ideální pro participativní rozpočet. Pokud se na tom občané shodnou a budou to podporovat ve větším počtu, nebude radnice vzniku bránit a navíc nebude muset vysvětlovat, proč udělala místo právě zde a ne na jiném sídlišti.

Parkování naproti Repete

Rovněž na minulém jednání se radní zabývali také parkováním naproti restauraci Repete na Havlíčkově ulici. Pozemky zde patří zčásti městu a zčásti kraji, řidiči zde běžně parkují v zeleni, kde je parkování zakázáno. Městská policie zde řešila 105 přestupků a došlo zde k postupné devastaci trávníku u krajnice. Nyní zde bude umístěno dopravní značení, které by řidiče mělo více upozornit na nevhodnost parkování. Vybudování parkovacích míst se na tomto místě nezvažuje. „Ono by to bylo i trochu zvláštní, proč by mělo město nebo Jihomoravský kraj budovat parkovací plochy nějakému subjektu k jeho parkování,“ dodal starosta Jaroslav Dohnálek.

další zpravodajství