Městské zakázky krácené v dotaci připravovala firma bývalého místostarosty za ČSSD

Kvůli krácení dotací na stavbu Centra polytechnické výchovy musí město zaplatit miliony navíc ze svého rozpočtu, podobně jako již dříve u přístavby mateřské školky. Obě zakázky, v nichž byly údajně chyby v zadávací dokumentaci pro výběrové řízení, připravovala firma exmístostarosty za ČSSD a obě také vyhrála stejná stavební společnost.

Centrum polytechnické výchovy
Centrum polytechnické výchovyfoto: Tomáš Trumpeš

Největší investice Boskovic za poslední roky, Centrum polytechnické výchovy za více než 70 milionů, už se dokončuje, nicméně peníze z dotací do města tečou velmi pomalu. Jak už dříve oznámil starosta Boskovic Jaroslav Dohnálek (ODS), bude jich dokonce méně, než kolik původně městu přiklepli.

„Nechci si hrát na věštce, ale potenciální možnost, že nedostaneme peníze, je v řádech milionů. Už v tuto chvíli je jasné, že je naprosto nereálné, aby město ze svého doplácelo na polytechnické centrum přibližně 11 milionů korun, jak bylo plánováno. Ta částka bude znatelně vyšší,“ prohlásil už v únoru starosta.

Jako důvod krácení uvedl chyby ve výběrovém řízení, blíže je ale neobjasnil, jen řekl, že škrty považuje za nesmyslné a město proti nim podalo rozpor. V první platbě do Boskovic strhlo ministerstvo zhruba 330 tisíc, což bylo zhruba deset procent z celkové částky přibližně tří milionů, která na účet města přišla.

Vilém Frček z odboru komunikace ministerstva pro místní rozvoj, pod něž spadá Integrovaný operační program, ze kterého se dotace vyplácí, sdělil, že město porušilo zákon o zadávání veřejných zakázek. Na rozdíl od starosty však důvody rozvedl více. „Zadavatel stanovil požadavky na prokázání splnění profesní způsobilosti a technické kvalifikace v rozsahu nepřiměřeném předmětu veřejné zakázky. Tímto postupem tak došlo k porušení ‚zásady diskriminace‘ a bezdůvodnému omezení hospodářské soutěže, čímž mohlo dojít k ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky,“ vysvětlil Vilém Frček s tím, že ve druhé platbě bude krácení přes dva miliony a další škrty mohou pokračovat.

Není to však první ponížená dotace v rámci investic minulého vedení Boskovic. Podobně se stalo i u přístavby mateřské školy na Bílkově, kde ministerstvo neposlalo zhruba dva miliony korun a dnes se o ně město soudí. Boskovice podle slov Viléma Frčka i v tomto případě porušily zákon.

„V zadávací dokumentaci veřejné zakázky stanovil zadavatel dílčí hodnotící kritérium ‚Plán kvality upravený na konkrétní podmínky této zakázky‘ takovým způsobem, který nebyl přiměřený druhu a charakteru veřejné zakázky, tudíž toto dílčí hodnotící kritérium vytvářelo bezdůvodné překážky hospodářské soutěže,“ sdělil pracovník ministerstva.

Dále podle něj město ani nerespektovalo způsob hodnocení u tohoto kritizovaného kritéria a obodovalo nabídky podle parametrů, které nebyly stanovené v zadávací dokumentaci. „Zadavatel dále v dokumentaci dostatečně nepopsal průběh hodnocení nabídek, čímž se proces hodnocení nabídek stal nepřezkoumatelným. Tento postup zadavatele mohl opět ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky,“ doplnil Vilém Frček.

Obě tyto stěžejní investice, které rozjela minulá koalice, nespojuje jen to, že na ně šly dotace ze stejného operačního programu, ale také další věci. Zadávací dokumentaci pro výběrové řízení, kde jsou údajně chyby, u obou těchto zakázek pro město totiž připravovala společnost WebSport & Consulting service.

„Důvodem spolupráce s firmou je administrativní náročnost zakázek a s tím související nedostatečná personální kapacita pracovníků úřadu v uvedené oblasti, kdy pro agendu zadávání veřejných zakázek město disponuje pouze jedním pracovníkem, který k tomu ještě v rámci své pracovní náplně zajišťuje dotační management,“ vysvětlila Miluše Rozkošná, vedoucí odboru kanceláře tajemníka městského úřadu, s tím, že firma pomáhá městu převážně u větších zakázek, tedy u těch, které podléhají zákonu o veřejných zakázkách.

Tato společnost je však těsně provázaná s ČSSD, jež stála uplynulé čtyři roky v čele Boskovic. Šéfem společnosti je Martin Budiš, místostarosta Boskovic za ČSSD v letech 2006 až 2007, a úzké vazby k ní má i současný šéf boskovické ČSSD Petr Malach, který zastával post místostarosty právě v minulém volebním období.

V roce 2011 s Martinem Budišem a ještě jedním společníkem firmu zakládal a měl v ní na začátku i největší podíl. Petr Malach i třetí společník z ní odešli hned další rok, a ta tak zůstala jen exmístostarostovi Budišovi. S městem tato společnost začala spolupracovat právě v roce 2014, kdy se na radnici dostali sociální demokraté. „S městem spolupracuji už více let, nemá to žádnou souvislost s nástupem ČSSD k moci ve městě. Firma samozřejmě pracuje pro město až poslední roky, protože vznikla později, předtím jsem to dělal já jako Budiš nebo prostřednictvím advokátní kanceláře. Zakázky mám i jinde, nejen v Boskovicích,“ prohlásil bývalý místostarosta, který je v současnosti stále politicky činný, je totiž členem bytové komise a finančního výboru. Jako člen ČSSD loni na podzim neúspěšně kandidoval v komunálních volbách na čtvrtém místě.

Sám nechápe, proč došlo ke škrtům v dotaci u zmíněných zakázek, ke kterým zpracovával zadávací dokumentaci. Jakoukoliv chybu na své straně vylučuje, říká, že postupoval, jak měl. „Soutěž na přístavbu školky byla dvakrát a v prvním případě, kdy bylo výběrové řízení kvůli neobdržené dotaci zrušené, bylo také použito kritérium Plánu kvality. Přezkoumával to Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a nenašel žádnou chybu. Stejně se vyjádřil i Nejvyšší kontrolní úřad u zakázky na zateplení nemocnice, kde toto kritérium také bylo. Jen teď je najednou problém,“ podotkl Martin Budiš, který od července 2014 oficiálně není majitelem společnosti WebSport & Consulting service, ale tím je jeho manželka Zita. „Dostal jsem nabídku dělat na ministerstvu na zakázkách, takže jsem nemohl vlastnit takovou firmu. Pak ale z této nabídky z rodinných důvodů sešlo,“ vysvětlil a zopakoval, že ani tato změna s nástupem ČSSD do vedení Boskovic nesouvisí.

Budišova firma ovšem není jediným pojítkem těchto dvou investic, u obou vyšel také stejný vítěz výběrového řízení, a to brněnská stavební společnost SKR stav. Jiné zakázky podle registru smluv, který funguje od poloviny roku 2016, v Boskovicích neměla, jen tyto dvě. „Já za to nemůžu, že se přihlásila tato firma a vyhrála, když měla nejlevnější nabídku. To zas můžete říct, že jinde, třeba v Letovicích, získala někdo jiný čtyři zakázky. Já nemůžu vědět, kdo se přihlásí,“ hájí se Budiš.

„Zakázky jsme našli normálně na profilu zadavatele, přihlásili se a uspěli. Působíme v celém Jihomoravském kraji,“ sdělil prokurista stavební společnosti SKR stav Petr Skřivánek.

Tato stavební společnost se na jaře minulého roku ještě ucházela o druhou etapu rekonstrukce hlediště v letním kině, u níž Budišova firma také připravovala zadávací dokumentaci do veřejné soutěže. Tentokrát ale neuspěla, radní vybrali o šedesát tisíc levnější nabídku Stavkomu, který měl na starosti už první etapu o rok dříve. I tehdy šlo o velkou zakázku, která se řídila zákonem, Martin Budiš pro ni nicméně zadávací podmínky nepřipravoval. Zároveň se ani tenkrát do soutěže nepřihlásila firma SKR stav, pouze boskovický Stavkom.

Petr Skřivánek tvrdí, že Martina Budiše osobně nezná. „Vím jen, že jeho firma působí na trhu,“ doplnil s tím, že jakékoliv spojování je jen vytváření konspiračních teorií. Vylučuje tak, že by se díky němu snadněji dostal k zakázkám v Boskovicích, které Budišova společnost připravovala.

Vysoutěžené ceny ale nebyly konečné, u obou investic si stavební firma naúčtovala vícepráce. U školky se cena zvýšila o jeden milion na 24 milionů. U stavby Centra polytechnické výchovy to bylo podobné navýšení z 55 na 56 milionů. U centra však navíc stavební společnost získala zakázku za další milion na rekonstrukci havarijního vodovodu u základní školy, na jehož špatný stav se přišlo během stavby, a za další čtyři miliony upravila prostranství kolem nové vzniklé budovy.

Boskovický starosta, alespoň prozatím, kvůli vzniklým problémům nechce dál spolupracovat se společností Martina Budiše. „Nebudu spolupráci doporučovat, když nás dnes pálí prsty, ať už zaviněním této firmy, nebo něčím jiným,“ prohlásil Jaroslav Dohnálek, za jehož starostování v minulosti byl právě Martin Budiš ve vedení města. Vůbec poprvé a prozatím naposledy byl post druhého místostarosty, který Martin Budiš zastával, uvolněný, tedy s plným platem.

Starosta ani nevylučuje, že do budoucna město nebude chtít vyvodit odpovědnost této společnosti, pokud jim námitky proti zkráceným dotacím smete ze stolu i Nejvyšší správní soud, u něhož dnes leží stížnost kvůli nevyplaceným dvěma milionům na přístavbu školky. „Až potom můžeme říct firmě, ať nám neobdržené peníze doplatí, nebo je to na další soudní proces,“ dodal starosta.

další zpravodajství