Jak šel čas se sportovní halou: sportovci čekají už 10 let

Letos je to deset let, kdy přestali sportovci využívat Jízdárnu jako sportovní halu, a v červnu nám uplyne rok od okamžiku, kdy zastupitelé rozhodli, že nová sportovní hala na Slovákově nebude. Tímto krokem jsme se vrátili o více než deset let zpátky. Pojďme si připomenout hlavní mezníky vývoje stavby sportovní haly.

Rok 1995: Budova sportovní haly v Jízdárně se přesouvá v restituci do majetku rodiny Mensdorff-Pouilly. Sportovci v ní můžou být i nadále.

Rok 2001: Mensdorffové halu ve svém majetku dlouho nemají a po šesti letech ji prodávají firmě DUSAB. Sportovci stále objekt užívají. Firma DUSAB později nabízí Jízdárnu včetně restaurace, dnešní diskotéky, k prodeji městu za 1,5 milionu korun. Město ale budovu nekupuje.

Rok 2003: Sportovní hala v prostorách Jízdárny je nevyhovující. „Již v roce 2003 bylo při zpracování Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Boskovicích konstatováno, že sportovní hala Jízdárna je v naprosto nevyhovujícím technickém stavu. Všechny oddíly se shodly na vybudování nové víceúčelové haly,“ stojí v prohlášení města, na které se v pozdějších letech vedení Boskovic mimo jiné odkazuje.

Rok 2005: Vedení Boskovic hledá místo pro novou sportovní halu. Jako nejvhodnější nakonec radní vybírají lokalitu na ulici Slovákova vedle základní školy. Umístění ve sportovním areálu Červená zahrada vnímají jako nevhodné a neefektivní bez možnosti využívání školami v dopoledních hodinách a také kvůli nutnosti vykupovat pozemky. Zastupitelé o lokalitě nehlasovali.

Rok 2006: Reakce na sebe nenechá dlouho čekat. V roce 2006 leží na stole zastupitelů petice se 110 podpisy proti výstavbě haly na Slovákově. V petici se zmiňuje, že je lokalita nevhodná kvůli nedostatku parkovacích míst nebo špatnému podloží. Zastupitelé petici ovšem devatenácti hlasy jednoduše odmítají s tím, že halu Boskovice zkrátka potřebují, a tak nepřímo vyslovují souhlas se stavbou haly v daném místě. Ve stejném roce také přestávají sportovci využívat Jízdárnu.

Rok 2007: Byl vypracován projekt na sportovní halu na Slovákově.

Rok 2009: Je vydáno stavební povolení na stavbu haly na Slovákově, ale chybí peníze, a tak se nestaví. Později je stavební povolení prodlouženo do roku 2013.

Rok 2011: I když už o hale na Slovákově bylo rozhodnuto, na tamní lokalitu bylo vydáno stavební povolení, znovu se řeší vhodnost místa pro stavbu haly. Nový majitel Jízdárny, firma Pražská 5, nabízí budovu městu za 7 milionů bez prostoru diskotéky k možnosti využití pro sportovní halu. Ani tentokrát ji město nekupuje. Podmínky v Jízdárně jsou podle vedení Boskovic nedostatečné. Sportovní komise jednohlasně podporuje výstavbu na Slovákově. Tuto lokalitu odsouhlasí i zastupitelé.

Rok 2012: Zastupitelé schvalují vypsat výběrové řízení a činit všechny kroky, které povedou k výstavbě haly na Slovákově. Peníze už totiž jsou – z privatizace městských bytů, další si plánuje městu půjčit. Někteří opoziční zastupitelé chtěli vypsání výběrového řízení pozdržet a uspořádat mezi obyvateli Boskovic anketu. Z vedení města ale jasně zaznívá prohlášení, že lokalita se už mnohokrát řešila, bylo o ní už rozhodnuto a halu Boskovice potřebují.

Rok 2013: Obyvatelé kolem Slovákovy, kteří v roce 2006 podepsali petici, se jako by najednou probudili a chtějí stavbu na poslední chvíli zastavit. Vidí už jen jedinou cestu – místní referendum, k jehož uspořádání sesbírají dostatečný počet zhruba dvou tisíc podpisů, a tak se referendum koná na podzim téhož roku. Většina hlasujících je proti stavbě, k urnám však přichází voličů málo, a tak je hlasování nezávazné. Ještě před příchodem zimy se začíná na Slovákově kopat.

Jaro 2014: Práce se po zimě znovu rozbíhají, ale zanedlouho zastavují. Problém se skrývá v podloží, dokonce je v zemi nalezeno uhlí. Potvrzují se tak upozornění lidí už z roku 2006. Je nutné proto přepracovat projekt a to takovým způsobem, že stavební úřad požaduje nové vyřízení stavebního povolení, respektive povolení změny stavby před jejím dokončením.

Léto 2014: Stavební úřad změnu povoluje. Obyvatelé blízkého okolí se ale proti rozhodnutí odvolávají ke krajskému úřadu, společně s tím podávají námitky na podjatost starosty, tajemníka a vedoucího stavebního úřadu.

Podzim 2014: Konají se komunální volby, ve kterých hala hraje jedno z důležitých témat. Koalice je vnímaná jako ta, která chce ve stavbě pokračovat, opozice jako ta, která chce stavbu zastavit. Opozice se po volbách ujímá vedení města, nicméně k otázce sportovní haly je zdrženlivá.

Zima 2015: Krajský úřad předává stanovisko k odvolání. Několika podnětům obyvatel vyhovuje a říká stavebnímu úřadu, že je musí vzít v potaz a více se na ně zaměřit. Nové vedení města ale proces povolování stavby pozastavuje, odpovědi na nevyřešené otázky by měl přinést zadaný audit. Zástupci města se také setkávají se zástupci firmy IMOS, která staví halu. Nic konkrétního se ale nedozvídáme.

Jaro 2015: Vedení města stále mlčí o tom, co bude s výstavbou haly. Staveniště přitom působí problémy v blízké škole. Podle starostky Hany Nedomové (ČSSD) je mnoho pro a proti a jsou potřeba odborné posudky a výsledky auditu. Zároveň už ale vedení města vytipovává jiné lokality, kde by mohla být hala: za nemocnicí, na Mánesově, u židovského hřbitova, za pedagogickou školou nebo v areálu Červené zahrady.

Červen 2015: Radní doporučují zastavit stavbu haly na Slovákově, což následně potvrdí koaliční většina na jednání zastupitelstva. Do prosince má být jasné, kde bude stát hala. Zároveň zastupitelé přijímají usnesení: „Zastupitelstvo město ukládá zahájit přípravu k realizaci stavby víceúčelového zařízení (sportovní haly) tak, aby byla stavba zahájena do konce volebního období s tím, že bude využito možností získání dotací na tento záměr.“

Září 2015: Přijaté usnesení z června, aby se začalo stavět do konce volebního období, je vyřazeno ze sledování. „Bylo zahájeno jednání s vlastníky pozemků v lokalitě Červená zahrada a byla také prověřena na ministerstvu školství a ministerstvu pro místní rozvoj možnost získání dotace. V současné době nejsou vypsány žádné dotační tituly v této oblasti,“ stojí v zápisu ze zastupitelstva ze září. Zastupitelé na stejném jednání souhlasí s odkupem takzvaného Dvořáčkova mlýna v Červené zahradě – o dvě třetiny dráž, než říká posudek. Jednou z možností je, že je to místo pro sportovní halu. To však vedení města nepotvrzuje. Jednání o odkupech pozemků probíhají i s dalšími majiteli, ale do konce roku bez konkrétních závěrů.

Listopad 2015: Vedení města představuje veřejnosti čtyři varianty umístění sportovní haly v Červené zahradě, dvě z nich počítají s pozemkem odkoupeného mlýnu. Na webu města se rozbíhá anketa, která varianta se lidem nejvíce zamlouvá. Nikde ale nejsou předběžně vyčísleny náklady. Dále se zavazuje vedení města do prosince 2016 zpracovat urbanistickou studii celého areálu. Jak redakce Ohlasů zjistila, studie na Červenou zahradu přitom vznikla už v roce 2005.

Prosinec 2015: Zastupitelé schvalují umístění haly v Červené zahradě. Starostka však říká, že hala nemusí být nakonec ani v jednom ze čtyř představených míst, o kterých lidé hlasovali v anketě, ale klidně někde jinde v rámci areálu Červené zahrady.

Leden 2016: Boskovice čelí anonymnímu trestnímu oznámení kvůli kontroverznímu nákupu pozemku v Červené zahradě pro možné umístění sportovní haly.

Únor 2016: Místostarosta Boskovic Petr Malach (ČSSD) v rozhovoru pro Ohlasy říká, že v tomto volebním období se hala stavět nezačne.

Duben 2016: Opoziční sdružení Sportovci Boskovice chce urychlit řešení stavby sportovní haly a svolává schůzku s lídry zastupitelských klubů. Urbanistická studie, kterou se zavázalo vedení města v listopadu vypracovat, zatím nevzniká. Nejdříve mají své návrhy představit studenti architektury, ti je však začnou zpracovávat nejspíš až na podzim.

Květen 2016: Konalo se první neformální setkání lídrů zastupitelských klubů k tématu sportovní haly. Setkání se plánují i do budoucna, tentokrát už v širším kruhu.

Červen 2016: Uplyne rok od zastavení stavby haly na Slovákově. Letos je to také 10 let, co boskovičtí sportovci nemají vlastní halu.

další zpravodajství