Boskovická radnice čelí trestnímu oznámení kvůli nákupu pozemku v Červené zahradě

Anonymní trestní oznámení obdržela Policie České republiky. Jeho autor v něm viní neznámého pachatele z maření úkolu úřední osoby při nákupu pozemku a takzvaného Dvořáčkova mlýna v Červené zahradě. Oznámení tak směřuje proti vedení města a boskovickému zastupitelstvu, které nákup za 14 milionů korun schválilo. Případ vyšetřuje kriminální policie, její závěry by mohly být známy asi za měsíc.

„Je to hospodářská kauza. Přišlo to jako anonymní oznámení koncem roku na Státní zastupitelství v Blansku, na začátku roku jsme to dostali my a nyní provádíme úkony v souladu s trestním řízením. Věc se prověřuje,“ uvedl mluvčí blanenské policie Petr Nečesánek. Policisté si nyní zvou dotčené osoby k podání vysvětlení, lidově řečeno na výslechy. První závěry z vyšetřování by mohly být podle Petra Nečesánka známy asi za měsíc. Bližší informace k celé kauze policisté zatím sdělovat nechtějí. Vedení města potvrdilo, že bylo kontaktováno policií a poskytlo jí podklady a dokumenty k vyšetřované kauze.

Soudní znalec a zároveň opoziční zastupitel Jiří Pevný ocenil pozemek s mlýnem na 8,7 milionu korun. Radnice jej nakonec koupila za 14 milionů. Z odtajněných zápisů z jednání s původním majitelem mlýna vyplývá, že původně požadoval 13,5 milionu, ale následně svůj požadavek ještě navýšil.

Nepřímé výhružky trestním oznámením zaznívaly v Boskovicích už delší dobu a naráželo se na ně už na zastupitelstvu, které nákup schvalovalo. Ohlasy proto už tehdy věc zjišťovaly a ověřovaly v Metodickém doporučení Ministerstva vnitra týkajícím se nakládání s obecním majetkem. „Odůvodnit je nutné kupní cenu vyšší, než je v místě a čase obvyklá. Odchylka musí být odůvodnitelná, tedy musí být založena na legitimních, objektivních důvodech, a současně tyto důvody musejí být prokazatelným způsobem zaznamenány. Důvod pro odchylku tedy především musí objektivně obstát při posuzování, zda určitá dispozice byla skutečně účelná a rozumná,“ stanoví se pouze obecně v doporučení ministerstva. Politolog z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a zastupitel v obci Bludov Stanislav Balík potvrdil, že žádná právní norma výkupy od soukromníků neupravuje, ale že by vyšší cena neměla být v rozporu s dobrými mravy. Boskovická radnice zdůvodnila odchylku zájmem města na rozvoji sportovních aktivit v dané lokalitě.

Bývalý starosta Jaroslav Dohnálek z ODS říká, že ho trestní oznámení překvapilo, i když s nákupem nesouhlasil. „Vím to z kuloárů, informace mě překvapila, i když i za mě radnice čelila trestnímu oznámení kvůli opravě bazénu v Červené zahradě. Nechává mě to ale chladným, trestní oznámení může podat kdokoliv na kohokoliv, tak ať se tím patřičné orgány zabývají. Pro ten nákup samotný jsem nebyl, otevřela se tím Pandořina skříňka, nakupovat něco odhadnuté na 8,7 milionu za 14 bylo podle mě chybné,“ uvedl Jaroslav Dohnálek s tím, že jestli byl nákup pouze chybný, nebo se město opravdu mohlo dopustit trestného činu, sám neumí vyhodnotit. „Mám aktuálně úplně jiné problémy než podávat trestní oznámení, mně by to za to nestálo,“ vyloučil, že by za podáním stál konkrétně on.

další zpravodajství