Debata neustává a staveniště působí problémy. O hale se však rozhodne až v červnu

Na staveništi sportovní haly na Slovákově ulici v Boskovicích za uplynulý rok nenastal žádný posun. Voda ani v parném létě nezmizela, část hlíny se sesunula. Strany vládnoucí koalice říkají, že halu ve svém programovém prohlášení nemají, a tak se necítí být vázány činit kolem ní rychlé kroky. Po půl roce od voleb už alespoň víme jedno – o osudu haly rozhodne zastupitelstvo na svém zasedání 23. června.

Od začátku je současná koalice vyzývána bývalými členy vedení města, nyní v řadách opozice, ať se konečně jasně vyjádří, jestli sportovní halu na Slovákově ulici chce, nebo ne. Ani na posledním zasedání zastupitelstva ale boskovická starostka Hana Nedomová uspokojivou odpověď zastupitelům neposkytla. Na jednoduchou otázku opozičního zastupitele Radka Mazáče, zda je ČSSD pro dostavbu haly, odpověděla starostka, že pro správné rozhodnutí jsou třeba kvalitní podklady. Pro jasnou odpověď, co vedení města ve věci haly dělá, si na jednání zastupitelstva přišli i mladí sportovci. Stanovisko bylo ale opět neurčité s odkladem na červen. „Nemůžu za to, že se to tak protáhlo,“ uvedla boskovická starostka s odkazem na formální náležitosti stavebního řízení a právní vztahy.

V současné době zadala městská rada zpracovat na halu audit, na který je v rozpočtu vyhrazeno 350 tisíc. Ten má odpovědět na otázky, zda se může výstavbou narušit statika školy a okolních domů, zda se postupovalo v souladu s projektovou dokumentací nebo zda nebyly zanedbány povinnosti při průzkumu podloží a při vypracování projektové dokumentace. Nové vedení radnice si chce nechat vypracovat také právní rozbor smlouvy ohledně odpovědnosti za škodu, kdyby zastupitelé rozhodli na červnovém zasedání o zastavení stavby. „Těch pro a proti je mnoho. Můžu říci, že hala v Boskovicích chybí, ale záleží na tom, jak budou vyhodnoceny podklady,“ zopakovala starostka. Dodala, že část otázek do auditu si vyžádal stavební úřad, aby jich mohl využít v případném dalším správním řízení.

Nerozhodností současného vedení Boskovic je zklamaná zástupkyně ředitele boskovické základní školy Blanka Bohatcová. „Byla bych ráda, kdyby už nějaké rozhodnutí konečně padlo, trápí nás odhalená nezaizolovaná zeď i nepěkné okolí školy,“ uvedla zástupkyně působící ve školní budově na Slovákově ulici. Kromě toho, že hala se staví v bezprostředním sousedství, mají na pracovišti Slovákova vystěhované dvě třídy a kabinet pro zázemí haly. Vzniknout by tam měly šatny a přímý průchod do haly, s čímž se počítá už od začátku plánů výstavby. Vyčleněné třídy však nezpůsobily škole podle Blanky Bohatcové žádný problém s umístením výuky. „Rok jsme měli vyčleněné dvě prázdné třídy pro stavbu haly a nebylo to na úkor kapacity školy. Máme dostatek prostor nejen pro rozšíření oddělení školní družiny, ale i případný nárůst tříd,“ prohlásila Blanka Bohatcová.

Sama pedagožka je příznivkyní haly. Už ale přestává věřit, že se ještě začne stavět, a tak často hovoří o hale v minulém čase. „Obávám se, že většina veřejnosti v nejbližším okolí školy je proti stavbě haly. Naši žáci se však věnují sportu nejen ve škole, ale i mimo ni, a my chceme tyto sportovní aktivity podporovat,“ řekla a zdůraznila, že kdyby se hala postavila, jednoznačně by ji využili. Ve výstavbu haly u školy nevěří ani jeden z jejich kritiků Vladimír Valtr. „Na tu lokalitu nemůže projít vydání stavebního povolení,“ vyjádřil své přesvědčení. Na základní škole na Slovákově ulici dnes mají jednu velkou tělocvičnu. Podmínky okresních soutěží ale nedovolují podle zástupkyně ředitele, aby se v ní mohly tyto soutěže pořádat. Druhá tělocvična je malá, koncipovaná jako gymnastický sál, který kvůli úzkému prostoru a nízkému stropu nedovoluje ani případné rozcvičení na soutěže. „Pouze jedna tělocvična je pro naši školu nevyhovující. Velká hala by nám umožnila nejen vyučovat tělesnou výchovu v lepších podmínkách, ale i pořádat soutěže a turnaje na více hřištích tak, jak je tomu na mnoha jiných školách okresu a kraje,“ vysvětlila Bohatcová.

Nečinnost a rok pozastavená stavba se už začíná projevovat přímo na školní budově. Zeď odhalená až na cihly způsobila v posilovně ve škole rozsáhlou vlhkost a plíseň na zdech. Čestmír Sekanina, který před lety vzpírárnu vybudoval, už jen krčí rameny. V posilovně má rozmístěné vysoušeče, které jedou bez přestávky. Ani to ovšem nestačí. Plíseň je všude. Vlhkost už má vliv také na šatní skříně, ze kterých se odlepují zadní stěny. Na vzniklou situaci se byli podívat nedávno pracovníci z firmy IMOS, která je za výstavbu haly zodpovědná. „Řekli mi, že kdyby už byla hala postavená, tak se toto nestane,“ uvedl Čestmír Sekanina. Zatím s městem o případné kompenzaci škod, které mu vznikly, nejednal. Město o jednání v blízké době také neuvažuje.

Prostory určené pro výuku zatím problémy nemají. Pokud se však nic nebude dít, stav se bude zhoršovat a postižené můžou být i některé třídy. Na tom se shodl Čestmír Sekanina i ředitel boskovické základní školy Vladimír Ochmanský. Provozovatel posilovny dokonce upozornil, že působení vody na odkrytou zeď může narušit statiku celé školní budovy.

Na všechny dotazy a upozornění starostka Hana Nedomová odpovídá nutností auditu, který společně s dalšími jednáními teprve poskytne potřebné informace, aby na jejich základě mohlo zastupitelstvo rozhodnout. Zatím ani není jisté, jestli městská rada před jeho jednáním zaujme k hale nějaké stanovisko. „Do druhé poloviny května mají být závěry z auditu. Na radu to půjde 9. června, ale já nemůžu předjímat, jak ona rozhodne. Tato stanoviska vznikají až na jejím jednání,“ prohlásila boskovická starostka.

Vedení Boskovic už také jednalo s obyvateli blízké lokality, mezi které patří zastupitel za ČSSD Martin Charvát. Ten se ke schůzce nechtěl nijak vyjadřovat. Byl s ní ale spokojen. Podrobnosti nesdělila za město ani Hana Nedomová. „Jakmile budeme mít závěry auditu, tak se opět sejdeme,“ dodala. Boskovické vedení je také vázané správními termíny. Pátého ledna bylo známé stanovisko krajského úřadu k odvolání kritiků haly, až 17. února dorazil spis zpět na městský úřad do Boskovic a stavební úřad za dva týdny 5. března informoval účastníky řízení o jeho pokračování. Současně ho však přerušil. „Od data doručení usnesení o přerušení začala běžet lhůta 180 dnů, na kterou řízení stavební úřad pozastavil,“ vysvětlil tajemník městského úřadu v Boskovicích David Škvařil. Doplnil, že stavební úřad vyzval město k doplnění podkladů, což jsou mimo jiné věci, kterými se bude zabývat audit. „Město poté nemusí podávat nový návrh na povolení změny stavby před jejím dokončením, ale pouze doplní podklady,“ dodal tajemník. Lhůta 180 dnů nemusí být také konečná. Na základě žádosti ji lze prodloužit.

Na zasedání zastupitelstva starostka rovněž potvrdila, že probíhají i jednání o případné nové lokalitě, kde by mohla stavba stát. Vedení města proto jedná kupříkladu s vlastníky pozemků v Červené zahradě či se zástupci středních škol. Vedle areálu Červené zahrady se v poslední době objevily také spekulace o tom, že by sportovní hala mohla stát za Střední pedagogickou školou. Přestože kauza sportovní haly stále do značné míry hýbe podstatnou částí boskovické nejen sportovní veřejnosti, je zřejmé, že dříve než na červnovém zasedání zastupitelstva nebude jasné, kterým směrem se osud haly bude ubírat.

další zpravodajství