Co bude se stavbou haly? Do rozhodnutí se nikomu nechce

Nález uhlí a problémy s podložím loni na jaře odstartovaly úřednickou mašinérii o povolení změny stavby boskovické sportovní haly. Stavební úřad v polovině července vydal nové povolení. Odpůrci haly v lokalitě na Slovákově ulici se však odvolali ke krajskému úřadu, ten jim v jejich námitkách dal za pravdu a rozhodnutí stavebního úřadu zrušil.

„Odvoláním se věc ruší a vrací stavebnímu úřadu k novému projednání,“ stojí v rozhodnutí krajského úřadu. Avšak nejen to. Podle krajského úřadu nepostupovali boskovičtí úředníci podle zákona. Týká se to námitky na možné poškození okolních domů. „Stavební úřad uvedl, že mu nejsou známy nebo že nebyly zaznamenány informace o případném porušení statiky domů účastníků. Ze skutečnosti, že stavebnímu úřadu nejsou takové informace známy, nelze dovozovat, že neexistují,“ píše se ve zprávě. Městský úřad v Boskovicích se nechystá úředníky za nezákonný postup nijak pokutovat. „Není k tomu žádný zákonný důvod,“ prohlásil tajemník úřadu David Škvařil.

Odpůrci haly na Slovákově ulici jsou prozatím spokojeni a považují rozhodnutí kraje za úspěch. Dál se však k hale nechtějí blíže vyjadřovat a nemají ani představu, co by mělo na parcele vyrůst jiného, kdyby se od současného záměru definitivně upustilo. Starostka Boskovic Hana Nedomová říká, že by v takovém případě měli o budoucnosti staveniště rozhodnout místní obyvatelé formou nějaké ankety nebo diskuze. A deklaruje, že se zatím se stavbou haly počítá. „V rozpočtu na rok 2015 jsou na stavbu haly vyčleněné peníze,“ uvedla Hana Nedomová. V programovém prohlášení, které nedávno boskovická koalice zveřejnila, však není o sportovní hale žádná zmínka. „Nikdo kromě hnutí ANO neměl sportovní halu ve svém volebním programu, proto není ani v programovém prohlášení,“ zdůvodnila starostka. O žádném jiném místě pro stavbu haly radnice nejedná. Využití pozemku vedle bývalého hotelu Velen tak zůstává pouze v rovinách úvah.

Rozhodnutí vydal krajský úřad už pátého ledna. Na začátku února nicméně neměli v Boskovicích ještě žádný spis týkající se haly. „Zatím se na ničem nepracuje. Také musíme čekat, jak se zachová investor, tedy město, jestli bude dál chtít pokračovat,“ uvedl vedoucí boskovického stavebního úřadu Slavoj Horečka. Pokud začnou znovu potřebné dokumenty vypracovávat a vydají povolení, lidé z blízkého okolí se mohou opět odvolat ke krajskému úřadu a situace se může opakovat. Případné obnovení stavebních prací je tak nejspíš otázkou několika měsíců.

O průběh prací se důkladně zajímal také nový radní za hnutí ANO Pavel Schwarzer. Chtěl vysvětlit, proč se ve stavbě pokračovalo, i když všichni věděli, že se v daném místě nachází špatné podloží a proniká tam voda. „Podle mého odborného názoru na stavbě docházelo po celou dobu k hrubému porušování povinností všech zúčastněných. Stavební dozor pravděpodobně na staveništi ani nebyl, ale určitě neprováděl kontrolu prováděných prací, protože by nemohl připustit, aby se prováděly piloty do podloží, které jsou v rozporu s geologickým průzkumem,“ řekl na prosincovém jednání rady Pavel Schwarzer. Koncem ledna se mu dostalo odpovědi, že se o špatném podloží vědělo – ovšem firma IMOS, která halu staví, předpokládala, že bude stačit část vrchní vrstvy nestabilní zeminy odvézt a vše bude v pořádku. „Načež bylo ale zjištěno, že zemina je i přes provedená opatření stále nestabilní a navíc byl zjištěn silný přítok podzemní vody,“ vysvětlila společnost. Pátého února minulého roku oznámila firma IMOS komplikace technickému dozoru, o dva dny později byla na staveništi mimořádná pracovní porada, která rozhodla o zastavení stavby a úpravě projektu založení stavby „na základě nových skutečností a nového hydrogeologického posudku.“ V současné době se už k odpovědi na připomínky nechce Schwarzer vyjadřovat. „Vzal jsem jejich vysvětlení na vědomí, ale nebudu k tomu v této chvíli zaujímat stanovisko,“ dodal. Není jediným členem koalice, který se na stavbu na Slovákově dívá s nedůvěrou. Mezi odpůrce se dají zařadit i nejméně dva sociální demokraté Oldřich Grulich a Martin Charvát, kteří na straně kritiků vystupují dlouhodobě.

Opoziční zastupitel za uskupení Sportovců Radek Mazáč i tak doufá, že halu město dostaví. „Pevně v to věřím. Dosud platí ustanovení zastupitelstva, že bude vedení města činit kroky k výstavbě sportovní haly v Boskovicích,“ prohlásil Radek Mazáč. Ustanovení zastupitelstvo v prosinci 2012 skutečně schválilo, nicméně týkalo se pouze vyhlášení výběrového řízení. Po neúspěšném referendu byl úkol označen za splněný.

Boskovická starostka a tajemník se v prosinci sešli také se zástupci firmy IMOS. Další schůzka zatím v plánu není. „Po dohodě s investorem byly práce na stavbě přerušeny,“ uvedla Anna Sovová ze společnosti IMOS. Firma mezitím odvezla ze staveniště stroje a odstranila ochranný plot.

Kdy a zda vůbec se bude pokračovat ve stavbě, zatím není jasné. Na městském úřadě vzniká pracovní skupina, která má problematiku haly zanalyzovat. Její závěry by mohla mít starostka do tří týdnů. Hala také projde auditem, na který je v rozpočtu vyhrazeno 350 tisíc. U něj ale ještě nezačalo ani poptávkové řízení na firmu, která jej provede. Na rozhodnutí, jestli se ve stavbě bude pokračovat, nebo od ní bude definitivně upuštěno, si tedy Boskovice budou muset nejspíš ještě nějakou dobu počkat. Jedno je ale jisté, do konce roku 2014, jak stále hlásá banner umístěný na stěně základní školy Slovákova, stavba hotová nebude.

další zpravodajství