Za 14 místo 9 milionů. Město kupuje pozemek téměř o dvě třetiny dráž, než říká posudek

Znalec ocenil pozemek s mlýnem Jiřího Dvořáčka v Červené zahradě na 8,7 milionu, město ale nakonec přistoupilo na cenu čtrnáct milionů navrženou majitelem. Odchylka od ceny stanovené znalcem je podle města akceptovatelná a zdůvodnitelná „převyšujícími zájmy města na dalším rozvoji sportovních a zájmových aktivit“. Nejvíce je s tamní lokalitou spojována výstavba sportovní haly. Jestli tam skutečně vyroste ale vedení Boskovic stále neřeklo. Pro důstojný sportovní stánek s víceúčelovým využitím by plocha nestačila a musely by se přikoupit i další pozemky.

Je to nehospodárné plýtvání, nestoudná cena, dáváme jasný signál dalším majitelům, za kolik vykupujeme. Taková slova padala z úst opozičních stran na adresu vedení města na zářijovém zasedání zastupitelstva téměř hodinu. „Víme, co kupujeme? Víme, jaké ty pozemky jsou? Jste si jisti, že pozemky jsou kvalitní?“ ptal se opoziční zastupitel za sdružení Sportovců Boskovice Jiří Pevný, který zároveň jako znalec pro město vyhotovil posudek na daný pozemek s cenou 8,7 milionu korun.

Starostka Boskovic Hana Nedomová (ČSSD) odpovídala, že vše je podle zákonů a zdůvodnitelné. Zákon o obcích hovoří pouze o tom, že majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně. Další paragraf ve stejném zákoně rozebírá cenu při prodeji městského majetku, nikoli koupi od soukromého majitele. „Při úplatném převodu majetku se cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Odchylka od ceny obvyklé musí být zdůvodněna,“ stojí v zákoně o obcích.

Ministerstvo vnitra zákon více rozebírá v Metodickém doporučení týkající se nakládání s obecním majetkem. „Pravidlo nedisponovat s majetkem pod cenou se uplatní i v případech, v nichž obec určitý majetek nabývá do svého vlastnictví. Odůvodnit je nutné kupní cenu vyšší, než je v místě a čase obvyklá,“ stojí v doporučení. O kolik může být cena vyšší a co mohou být akceptovatelné důvody, už ovšem metodika nestanovuje. „Odchylka musí být odůvodnitelná, tedy musí být založena na legitimních, objektivních důvodech, a současně tyto důvody musejí být prokazatelným způsobem zaznamenány. Důvod pro odchylku tedy především musí objektivně obstát při posuzování, zda určitá dispozice byla skutečně účelná a  rozumná,“ stanoví se pouze obecně v doporučení ministerstva. Politolog z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a zastupitel v obci Bludov Stanislav Balík potvrdil, že žádná právní norma výkupy od soukromníků neupravuje, ale že by vyšší cena neměla být v rozporu s dobrými mravy. Boskovická radnice zdůvodňuje odchylku zájmem města na rozvoj sportovních aktivit v dané lokalitě.

Milan Kolínský (ČSSD) se jako jediný pokusil v diskuzi na zastupitelstvu o co nejpodrobnější vysvětlení navýšení ceny. „Pozemky bez staveb s příslušenstvím byly znaleckým posudkem oceněny administrativní cenou ve výši 1222 korun za metr čtvereční, což činí z necelých devíti milionů čtyři miliony a čtyři sta tisíc. Majitel nemovitosti ovšem přišel s výhradou, že nesouhlasí s administrativní cenou za pozemky. Věděl, že ceny pozemků v Boskovicích se pohybují ve výši dva až tři tisíce korun za metr čtvereční. Pokud vynásobíme výměru pozemků částkou 2500 korun za metr čtvereční, ponecháme administrativní cenu staveb s příslušenstvím, pak jsme již na částce třináct milionů a čtyři sta tisíc. Domnívám se tedy, že cena čtrnáct milionů korun je cenou přijatelnou,“ vysvětlil Kolínský, který společně s boskovickou starostkou Hanou Nedomovou a radním Pavlem Schwarzerem (ANO) jedná s majiteli pozemků v Červené zahradě.

Pozemky s cenou za jeden metr od dvou do tří tisíc nabízí kupříkladu developeři na Čížkovách, kde v nové lokalitě Pod Střelnicí plánují výstavbu rodinných domů. Ředitel boskovické pobočky realitní společnosti Real Spektrum Jaromír Dvořák označil tuto cenu před časem jako vyšší. „Cena je vyšší, ale v současné době nejsou nikde jinde v Boskovicích dostupné stavební parcely,“ zdůvodnil realitní makléř.

Odborník na oceňování nemovitostí Jiří Tajovský jen stručně řekl, že jde u ceny 8,7 milionu pouze o odhad, nikoli přesný výpočet, který ani možný není. Odkázal ovšem také na web České společnosti certifikovaných odhadců majetku, kde lze dohledat tabulku s cenami pozemků v Boskovicích, aktualizovanou letos v květnu. Přes dva tisíce korun za metr uvádí tabulka mimo centrum města jen u pozemků s rodinnými domy a u komerčních obchodních staveb, což jsou obchodní zóny na okrajích měst. Pozemek v Červené zahradě označený v novém územním plánu jako plocha občanského vybavení nejlépe zapadá do kategorie „Převážně obytné budovy nebo budovy veřejného zájmu“, u kterých je jeden metr parcely oceněn maximálně na patnáct set korun.

Opoziční zastupitelé na vysvětlení Milana Kolínského reagovali slovy, že město stejně bude muset budovy zbourat, aby mohlo parcelu využít. „Ve mlýně asi hala nebude. Předpokládám tedy, že stavba bude zbourána a bude tam nějaká plocha. Pro město má pozemek cenu jen jako volná plocha, čili ta cena se musí rozpočítat na metry budoucí plochy,“ uvedl opoziční zastupitel Jaroslav Dohnálek. Tímto vydělením se cena za metr čtvereční vyšplhá na necelé čtyři tisíce, což je cena, kterou dříve naznačil majitel sousedního pozemku Jan Paroulek. „Pozemky takového charakteru se v Boskovicích prodávají i za čtyři tisíce za metr,“ uvedl pro Ohlasy už dříve Paroulek, se kterým město také jedná. Cena jeho pozemku po bývalém lihovaru by se tak při ceně čtyři tisíce za metr dostala až na dvacet milionů.

Paroulek dobře ví, že město takovou částku má. Po zrušení stavby sportovní haly na Slovákově městu zůstalo padesát milionů, které na ni byly vyčleněny. Jeden milion spolklo vyrovnání se stavební firmou IMOS a stavební úpravy, které mají odvodnit staveniště a zamezit tak vlhnutí zdí v posilovně na základní škole. Devět milionů zastupitelé schválili přesunout právě na odkup Dvořáčkova pozemku. Pět milionů, které chybí do sjednaných čtrnácti, bylo v rozpočtu pro výkupy pozemků už z dřívější doby. Po nepostavené hale tak stále v rozpočtu zbývá čtyřicet milionů. Kde bude hala stát, řekne definitivně vedení Boskovic až 8. prosince na dalším jednání zastupitelstva.

další zpravodajství