Ze zastupitelstva: Sportpark v Doubravách, hala na Července, rozpočet. A mlčení k nemocnici

Velmi dlouhou a na důležitá rozhodnutí poměrně bohatou schůzi absolvovalo boskovické zastupitelstvo. Rozhodlo o rozpočtu na příští rok, ale také o bikeparku v Doubravách, o sportovní hale a strategickém plánu, diskutovalo se i o odkupu pozemků v Červené zahradě a o odvolání jednatele nemocnice. Přinášíme stručný výběr toho nejpodstatnějšího, co podle Ohlasů na zastupitelstvu zaznělo, a především bylo rozhodnuto.

Sportpark v Doubravách chceme

Poměrně jednoznačné podpory se na zastupitelstvu dostalo záměru vybudovat sportpark v Doubravách. Schválena byla zatím pouze první etapa, ale je jasné, že tímto se realizaci celého záměru definitivně otevřela cesta. Opoziční zastupitel Pavel Vlach pouze prosadil, aby zastupitelstvo záměr schválilo s podmínkou, že bude realizován pouze v případě získání dotace.

Ne všichni sportovci však trasy pro horská kola podporují. „Sportovní komise vydala k záměru negativní stanovisko,“ potvrdil na zastupitelstvu pro Ohlasy Vladimír Petrů. Zastupitelé měli jiný názor a hned 23 z nich pro něj zvedlo ruku. V předcházející diskusi se opoziční zastupitelé ještě dožadovali přesnějších odhadů částky, kterou zatíží městský rozpočet nikoliv vybudování, ale následný provoz sportparku. Odhady na zastupitelstvu padaly různé, v jednotkách statisíců korun. Podle místostarostky Jaromíry Vítkové, která celý projekt především řeší, se v této fázi příprav nedají náklady na provoz přesněji odhadnout. Na vybudování zázemí sportparku je v městském rozpočtu pro rok 2016 vyhrazena částka přes 5,5 milionu korun. Z dotace ministerstva pro místní rozvoj se předpokládá zisk asi 2,5 milionu korun. Celkové náklady na areál mají přesáhnout 10 milionů korun.

<span class="glyphicon glyphicon-play" aria-hidden="true"></span> otevřít téma v záznamu zasedání

Hala bude na Července

Ani tentokrát nebyla sportovní hala na jednání zastupitelstva krátkým tématem. Řeč se nesla více než hodinu hlavně o tom, zda má formulace usnesení potvrdit stavbu haly v Červené zahradě, a o konečné ceně sportovní haly. „Oceňuji, že se hledá lokalita, ale vůbec nevíme, kolik nás ta hala bude stát,“ uvedl opoziční zastupitel za sdružení Sportovců Radek Mazáč.

Bývalý starosta Jaroslav Dohnálek souhlasil se změnou usnesení, kterou navrhl opoziční zastupitel Pavel Vlach, aby zastupitelé natvrdo neodsouhlasili umístění haly do Červené zahrady. Podle Dohnálka by to byl opatrnější krok, neboť studie a geologické průzkumy mohou ukázat, že hala se nikde v Červené zahradě umístit nedá či bude její výstavba natolik drahá, že si to Boskovice nebudou moci dovolit. Pro starostku je hala velmi důležitou prioritou, a tak peníze na urbanistickou studii celého areálu Červené zahrady jsou v rozpočtu už na příští rok. Opoziční návrh změny usnesení neprošel, a tak pokud nezmění někdy v budoucnu zastupitelé své usnesení, je vytyčena jediná cesta – hala v Červené zahradě.

<span class="glyphicon glyphicon-play" aria-hidden="true"></span> otevřít téma v záznamu zasedání

Centrum polytechnické výuky na Slovákově

V případě využití stavební jámy po nedokončené stavbě sportovní haly na Slovákově bylo odsouhlaseno zbudování centra polytechnické výchovy, což jsou lidově řečeno především dílny pro pracovní vyučování. Záměr získal podporu komisí i sdružení Obzor, které protestovalo proti stavbě haly na Slovákově. „Vymírají nám řemesla a všichni se v Česku shodují, že pokud nebudeme něco dělat, tak budeme v budoucnu těžko hledat někoho na manuální práci,“ prohlásil na jednání koaliční zastupitel Pavel Schwarzer.

<span class="glyphicon glyphicon-play" aria-hidden="true"></span> otevřít téma v záznamu zasedání

Strategický plán zvládneme sami

Zastupitelstvo posvětilo také strategický plán města na rok 2016–2026, ačkoliv ho především opoziční zastupitelé z TOP 09 podrobili přísné kritice a navrhli, aby ho zpracovala profesionální firma. Bývalý tajemník Pavel Vlach uvedl, že už od počátku říkal, že úředníkům příprava takového dokumentu nepřísluší, nezáviděl jim to a podle toho také dokument dopadl. „Myslím, že je to dobrý podklad pro to, aby to dostala do rukou profesionální firma, a začala to dělat jako skutečný strategický materiál města Boskovic,“ uvedl Pavel Vlach. Protinávrh neprošel a zastupitelstvo schválilo stávající materiál.

<span class="glyphicon glyphicon-play" aria-hidden="true"></span> otevřít téma v záznamu zasedání

Rozpočet schválen

Zásadním krokem prosincového zastupitelstva bylo schválení rozpočtu na rok 2016. Ten má tyto parametry: Příjmy předpokládá ve výši něco přes 307 milionů korun, výdaje přes 329 milionů korun a je tedy schodkový. Vzhledem k naspořené částce téměř 60 milionů korun by tak na konci příštího roku mělo zbýt na účtech města 36 milionů, se kterými se počítá na výstavbu haly. Je možné, že nakonec budou daňové příjmy města vyšší. Ministerstvo financí počítá, že daní pro města bude o 7,8 procent více, Boskovice ale po letošní zkušenostech, kdy peněz z ministerstva nepřicházelo tolik, kolik se očekávalo, zvolily opatrný postup a počítají v rozpočtu s nárůstem jen o 3,5 procenta.

<span class="glyphicon glyphicon-play" aria-hidden="true"></span> otevřít téma v záznamu zasedání

Letňák a knihovna mají smůlu

Kritický postoj k rozpočtovým prioritám vyjádřil na zastupitelstvu ředitel kulturních zařízení Oldřich Kovář. Ten se především pozastavil nad tím, že rozpočet nepočítá s rekonstrukcí letního kina, přičemž KZMB podle něj splnila zadání města vrátit do areálu život na 200 procent. Původně plánovaný postup rekonstrukčních prací se ale letos zastavil a ani v roce 2016 se další investice neplánují. Změnu by snad mohlo přinést, kdyby se objevil vhodný dotační titul. Žádných konkrétních posunů se nedočkaly ani úvahy o vybudování nové knihovny, která sídlí v provizorních a zcela nevyhovujících prostorách. „My tady přes hodinu diskutujeme o Červené zahradě a za poslední rok a půl jsme neřekli jediné slovo o knihovně?“ ptal se zastupitelů ředitel Oldřich Kovář.

<span class="glyphicon glyphicon-play" aria-hidden="true"></span> otevřít téma v záznamu zasedání

Jak se kupovaly pozemky

Jak se jedná, kdo co nabízí a jak je blízko případný odkup. Otázky, na které chtěli ohledně pozemků v Červené zahradě na předchozích zasedáních zastupitelstva znát odpověď opoziční zastupitelé, a tak jeden z nich – Jiří Pevný – zažádal o zápisy z jednání s těmito vlastníky. Město mu ale odmítalo zápisy vydat, a to i přes jeho žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Dostal se k nim až poté, co mu dal za pravdu krajský úřad, že boskovická radnice neuvedla k nevydání zákonný důvod. Na zápisy tak mají nárok nejen zastupitelé, ale kdokoliv.

Radek Mazáč postupně začal z těchto zápisů na jednání zastupitelstva předčítat a dotazovat se, proč s některými vlastníky jedná vedení města tvrdě a nekompromisně, jako v případě vlastníka pozemku po lihovaru Jana Paroulka a majitele autobazaru Zdeňka Zemana, zatímco s majitelem mlýna Jiřím Dvořáčkem se na všem shodli a sepsali smlouvu. Starostka slíbila odpovědět zastupiteli písemně. Z diskuse mimo jiné vyplynulo, že vyjednávací komise se původně s Jiřím Dvořáčkem dohodla na ceně 13,5 milionu, ale když následně přišel s požadavkem navýšení ceny o dalšího půl milionu korun, vedení města navýšení akceptovalo.

<span class="glyphicon glyphicon-play" aria-hidden="true"></span> otevřít téma v záznamu zasedání

Čemu jste přestali důvěřovat?

Závěrečná debata zastupitelstva přinesla marné pokusy opozičních zastupitelů získat bližší informace o odvolání jednatele boskovické nemocnice Dana Navrátila a zrušení postu ekonomického náměstka, který zastával Tomáš Julínek. Starostka Hana Nedomová podobně jako v médiích pouze opakovala, že valná hromada v jednatele ztratila důvěru. „Důvěru v co konkrétně?“ ptal se opakovaně především zastupitel za Sportovce Radek Mazáč. Bližšího vysvětlení se však ani on nedočkal, na své otázky proto od vedení města požaduje písemnou odpověď.

<span class="glyphicon glyphicon-play" aria-hidden="true"></span> otevřít téma v záznamu zasedání

další zpravodajství