Sportovní hala bude na Července, ve hře jsou čtyři varianty

Po dlouhých měsících, kdy se mluvilo o různých variantách v různých částech Boskovic, je jasno. Hala bude ve sportovním areálu Červená zahrada. Otázkou zůstává, kde přesně. Rada předložila veřejnosti a odborným komisím k posouzení čtyři varianty, zatím bez možné ceny. Ani na jednu z nich už podle starostky nebude třeba dokupovat další pozemky od soukromníků. Která varianta nakonec bude tou konečnou, tedy kde by se mělo do konce volebního období začít stavět, rozhodnou zastupitelé na zasedání 8. prosince.

1. Na fotbalovém stadionu

V této variantě by se podoba současného sportovního areálu dost změnila. Travnaté fotbalové hřiště by se otočilo o devadesát stupňů a sportovní hala o velikosti 2600 metrů čtverečních by stála hned vedle silnice vedoucí k zimnímu stadionu. Otočením by hřiště samozřejmě zasáhlo i do současných tribun a kabin. Počítá se proto s výstavbou nových mezi oběma fotbalovými hřišti. „Kabiny se dají též navrhnout integrované do sportovní haly a nad těmito využít prostor pro vnitřní tribunu jak do haly, tak na fotbal,“ píše se o variantě na webu města. Zároveň by touto variantou zmizel pozůstatek atletického oválu, a když započítáme současná parkovací místa u zimního stadionu, byly by v areálu téměř tři stovky parkovacích míst, část z nich by vznikla i na odkoupeném pozemku mlýna, a mohla by se tím tak vyřešit nešťastná situace, kdy v létě nemají lidé jedoucí na koupaliště kde parkovat.

2. Hala místo fotbalových kabin a tribun

Druhá varianta opět počítá se zbouráním současných tribun a kabin pro fotbalisty. Místo nich totiž vyroste sportovní hala, stejně velká jako v první variantě. Jenom tam se ale nevejde, počítá se proto s posunutím celého fotbalového hřiště blíže k řece, opět by tedy zmizel zbytek atletického oválu. „K této hale lze přiřadit kabiny, tribunu i prostor pro lezeckou stěnu,“ stojí na webu města. V této variantě je navrženo o sto parkovacích míst méně než v první.

3. Zbourat mlýn

Zbourat mlýn a postavit halu na odkoupeném pozemku je další nabízená varianta. Sportovní hala by ovšem byla menší než v předchozích dvou případech, měla by velikost 2460 metrů čtverečních. Nezasahovalo by se ovšem do žádných dalších sportovišť. „Parkování je navrženo podél příjezdové komunikace do areálu a kolem sportovní víceúčelové haly,“ konstatuje se na webu. Celkem je v celém sportovním areálu navrženo 177 parkovacích míst pro osobní automobily, 4 parkovací místa pro handicapované osoby a 3 parkovací místa pro autobusy.

4. Mlýn nezbouráme

Čtvrtá varianta nabízí nejmenší halu – velikost 2300 metrů čtverečních. Vyrůst by totiž měla na odkoupeném pozemku od Jiřího Dvořáčka, přičemž mlýn by zůstal stát. Po úpravách by sloužil jako zázemí a třeba i pro ubytování nebo stravování sportovců. „Víceúčelová sportovní hala je dimenzována pro všechny typy míčových sportů, jako je tenis, volejbal, nohejbal, basketbal, florbal nebo házená,“ uklidňuje radnice možné obavy, že by se tam některé sporty nemohly hrát.

Na zářijovém zastupitelstvu ovšem u odkupovaného pozemku s mlýnem upozornil opoziční zastupitel Jiří Pevný na možné problémy s podložím. „Jste si jisti, že tyto pozemky jsou kvalitní? Dovolím si odcitovat z historického jednání z roku 1952 o této lokalitě: Silné vývěry spodní vody, ze kterých byl zásoben jednak lihovar, přepadem pak rybník Horní Hranáč a dále rybník Dolní Hranáč,“ uvedl na jednání opoziční zastupitel Jiří Pevný. Vedení města přiznalo, že podloží zatím v tamní lokalitě nikdo nezkoumal.

Zavržené varianty

Z úvah radních vypadla zvažovaná stavba haly u židovského hřbitova nebo u středních škol. „Pod židovským hřbitovem byli majitelé ochotni jednat, ale zjistili jsme, že jsme v ochranném pásmu hřbitova. Po konzultaci s odborníky jsme dospěli k názoru, že tato varianta není správná,“ vysvětlila starostka Boskovic Hana Nedomová (ČSSD). Stavbu haly tam neumožňuje ani nový územní plán.

Ze středních škol byla nejvíce zmiňovaná Střední pedagogická škola. Hana Nedomová dvakrát jednala s hejtmanem o možné společné investici. Zatím stále čeká na písemné stanovisko hejtmana, ale podle jejího vyjádření to moc nadějně nevypadá. „Dotační tituly jdou zejména čerpat na technické vzdělávání, což pedagogická škola není. Navíc po prověření území jsme zjistili, že komunikace, která vede do zadní části školy, není ve vlastnictví města, ale ve vlastnictví bytového domu. V případě správního řízení, by tak lidé mohli mít námitky,“ popsala starostka s tím, že lokalita v Červené zahradě je nejpřijatelnější.

Příští rok by navíc měla boskovická radnice zadat zpracování studie na celý areál Červené zahrady od hlavní silnice na Dukelské až po Pilské údolí. „To znamená včetně záměrů podnikatelských subjektů, které tam jsou. Abychom tam tedy měli Velen, kuželnu, junáckou louku a další pozemky. Může tam být řada věcí, po kterých lidé prahnou,“ prohlásila Hana Nedomová.

další zpravodajství