Konec haly na Slovákově. Rada doporučuje zastupitelstvu stavbu ukončit

Halu boskovičtí radní na Slovákově nechtějí. Klíčové hlasování před zasedáním zastupitelstva bylo na mimořádném jednání rady jednomyslné. Po více než sedmi měsících od voleb se tak vedení města jasně vyslovilo, zda chce, nebo nechce dostavět sportovní halu u základní školy na Slovákově ulici. Stanovisko rady ještě musí potvrdit nebo zvrátit zastupitelé na svém zasedání 23. června.

„Pokračování stavby je příliš rizikové,“ zopakovala několikrát starostka Hana Nedomová během tiskové konference, na které vedení města své rozhodnutí oznámilo. Rizika plynou hned z několika oblastí. Vedení města jednalo s účastníky řízení, tedy s lidmi, kteří bydlí v okolí stavby. „Na všechny dohody je pozdě,“ vyjádřili se podle Hany Nedomové s tím, že stavbu budou blokovat všemi dostupnými prostředky. Určitá rizika připouští i audit, který si město nechalo na stavbu zpracovat, když hovoří o tom, že vliv spodní vody na stavbu nelze jednoznačně prokázat, a doporučuje další a podrobnější průzkum.

Podstatný problém by se v případě obnovení stavby týkal také toho, že lze předpokládat navýšení víceprací v takové hodnotě, že by muselo být vypsáno nové výběrové řízení. U něj nelze zaručit, že by je vyhrál dosavadní zhotovitel stavby – firma IMOS. Na stavbě haly by se tak mohlo podílet více firem. Což ovšem znamená značné problémy při případných reklamacích, kdy se jedna firma může odvolávat na to, že problémy vznikly zásahem druhé firmy, a naopak. „S tím už má město své negativní zkušenosti, především v Červené zahradě,“ připomněla starostka problémy s reklamacemi na koupališti. K navýšení ceny stavby by došlo také kvůli tomu, že aktuální projektová dokumentace počítá s částkami za vstupní materiály z roku 2007.

Zastavení stavby naopak městu zjednodušuje několik skutečností, především výsledek několika jednání s firmou IMOS. Z těch vyplývá, že firma nebude odstoupení od smlouvy nijak komplikovat a nehrozí tedy případné náklady na kompenzace jejího ušlého zisku.

Dosavadní náklady na stavbu jsou vyčísleny na 1 milion 614 tisíc korun. Další investice spojené se zastavením stavby budou činit podle odhadů asi půl milionu korun. Celkem tedy stavba haly na Slovákově polkne něco přes dva miliony korun. Podle starostky Hany Nedomové však nelze říct, že by tato částka představovala pro město úplnou ztrátu. Velká část dosavadních prací totiž bude mít svůj smysl i při dalším využitím lokality. Jaké bude, se zatím neví, ale rada překládá zastupitelům hned několik variant – od parku, přes tenisové a volejbalové kurty, až po pozemky pro školní pěstitelské práce či klubovny pro neziskové organizace a odpočinkové centrum.

Především však městská rada ve svém návrhu spojuje se zastavením stavby haly na Slovákově důležitý závazek, totiž zahájit stavbu nové haly na jiném místě ještě do konce tohoto volebního období. „Vedení města si uvědomuje, že Boskovice sportovní halu potřebují,“ uvedla starostka. Lokalit připadá v úvahu hned několik, intenzivně se o nich jedná a jasno ve výběru té finální by mělo být do konce roku. Svou představu by totiž dle návrhu usnesení mělo vedení města předložit zastupitelstvu na jednání 8. prosince.

Dalším argumentem pro zcela nový pokus o postavení sportovní haly ve městě je pro vedení města také přesvědčení, že by na stavbu mohlo získat podstatnou část finančních zdrojů z dotací. Materiál, který tyto možnosti mapuje, dostanou zastupitelé rovněž před klíčovým jednáním. A naspořených 50 milionů korun, které dnes město na stavbu haly má, by mohlo zčásti sloužit k jiným účelům, kupříkladu k nákupu pozemků v Červené zahradě.

Se zastavením stavby zásadně nesouhlasí boskovická opozice. Audit, který si město nechalo zpracovat a který stál městskou kasu přes dvě stě tisíc, nenašel podle opozičního zastupitele Jiřího Pevného žádnou chybu, kterou by stavaři při stavbě sportovní haly na Slovákově ulici udělali. Audit tak podle něj odpověděl na výhrady, které po odvolání účastníků stavebního řízení krajský úřad nezamítl. „Mně audit odpověděl na připomínky účastníků řízení. Jakékoliv pochybnosti vyvrátil,“ sdělil zastupitel. Audit byl ovšem jen dílčím materiálem, na základě kterého se radní na včerejším jednání rozhodovali.

Opozice ve složení sdružení Sportovců, ODS a TOP 09 si stále stojí za tím, že hala na Slovákově je jedinou možnou cestou, jak ji v brzké době v Boskovicích postavit. Jakákoliv jiná alternativa pro ně znamená několik kroků zpět, kdy se bude teprve hledat lokalita, následně získávat stavební povolení a připravovat projekt. Pokud zastupitelé zruší usnesení o stavbě haly na Slovákově, nebude to pro opozici znamenat konec boje za její výstavbu v dané lokalitě. „Mám takovou vizi, že za tři roky bude jiná koalice, která bude nakloněná tomu, aby se hala postavila, a postaví se,“ prohlásil Jiří Pevný. Podle záměrů současného vedení města by se však v té době měla hala již stavět na jiném místě a lokalita na Slovákově by už mohla sloužit ke zcela jiným účelům.

Finální slovo bude mít zastupitelstvo 23. června. Z jednoznačného postoje rady však lze usuzovat, že o osudu sportovní haly na Slovákově ulici je již rozhodnuto. „Každý zastupitel se musí rozhodnout sám za sebe,“ zdůrazňuje sice boskovická starostka, ale z koaličních jednání nevyplývá, že by koalice mohla mít problém s nedostatkem hlasů pro zastavení stavby. Všechny materiály, na základě kterých radní vydali své stanovisko, jsou dostupné na webu města.

další zpravodajství