Návrhy na areál Červené zahrady budou zpracovávat studenti

Jak bude sportovní areál v Červené zahradě vypadat, jak by se měl rozvíjet a kam by bylo možné umístit sportovní halu? Na tyto otázky by měla odpovědět urbanistická studie. Než ovšem vznikne, své návrhy mají vedení města představit studenti architektury z Liberce. Smlouva o spolupráci mezi městem a školou ale zatím neexistuje.

„V současné době čekáme na návrh smlouvy o spolupráci se školou. Až ji budeme mít, tak se jí budeme zabývat,“ uvedla starostka Boskovic Hana Nedomová (ČSSD). Podle děkana Fakulty umění a architektury v Liberci a boskovického rodáka Zdeňka Fránka, jehož studenti budou návrhy na Červenou zahradu zpracovávat, začali podobu smlouvy vyjednávat zhruba před třemi týdny.

Architekt Jiří Klimek nevěří, že by studenti stihli zpracovat ještě nějaké návrhy do konce letního semestru, tedy do června, případně že by pracovali na návrzích o prázdninách. O prázdninové variantě nepřemýšlí ani Zdeněk Fránek. „Na návrzích Červené zahrady začnou studenti, pokud se přihlásí, dělat v září,“ řekl a doplnil, že jim práce zabere celý semestr, tedy nejméně do prosince.

Nyní už studenti z liberecké fakulty zpracovávají návrhy na úpravu budovy ZZN, o které vedení města uvažuje v souvislosti s novou knihovnou. Jestli to bude skutečně místo pro novou knihovnu, chce radnice říct do konce roku. Kromě návrhů studentů se na budovu podle místostarosty Petra Malacha (ČSSD) zpracovává také statický posudek, který má říci, zda je budova v dobrém technickém stavu.

Návrhy studentů na úpravu areálu v Červené zahradě by rada města chtěla využít jako podklad pro vznik urbanistické studie, která by řešila fungování celého areálu ve větším měřítku, tedy například rozložení sportovišť nebo dopravní dostupnost. Tato studie by podle rozhodnutí rady z loňského listopadu měla být hotova nejpozději 10. prosince.

Průběh dalších prací a kvalita výsledku závisí na tom, jakou cestou se vedení města rozhodne k urbanistické studii dojít. Klíčové je především to, jestli město zadá zhotovení studie kanceláři podle svého výběru, nebo jestli k tomuto účelu uspořádá architektonickou soutěž. Ta je podle Jiřího Klimka výjimečná v tom, že jako jediná umožňuje porovnat nejen ceny nebo reference architektonických kanceláří, ale přímo konkrétní návrhy řešeného projektu. Šance na kvalitní výsledek je zde pochopitelně větší, shoduje se Klimek s architektem Mirko Levem, se kterým jsme o architektonických soutěžích hovořili ke konci loňského roku.

Pokud jde o prosincový termín, který si rada sama stanovila, nejkratší možná doba pro trvání soutěže je podle Jiřího Klimka zhruba deset týdnů, tedy dva a půl měsíce. „Od vyhlášení soutěže po odevzdání vypracovaných návrhů musí z toho být minimálně šest týdnů, ideálně asi dva měsíce,“ vysvětlil architekt.

Rozhodne-li se vedení Boskovic místo architektonické soutěže zadat studii architektovi podle svého výběru, může mít podle Klimka studii nejdříve v podobném termínu, tedy za dva měsíce. „Osobně bych však na návrh Červenky nechal čas delší, ať už v soutěži, nebo pro vybraného zpracovatele,“ doplnil. Aby mohly být konkrétní návrhy od výherce soutěže v prosinci na stole boskovických radních a zastupitelů, musela by být soutěž vyhlášena nejspíš už na konci září, tedy v době, kdy podle Fránka začnou na svých návrzích teprve pracovat studenti.

Boskovická starostka dnes není schopna říct, zda a kdy vyhlásí architektonickou soutěž, nebo vyberou konkrétní ateliér, a co vůbec bude v prosinci hotové. Vzhledem k časovému harmonogramu zimního semestru se nedá předpokládat, že by vedení Boskovic stihlo představit zastupitelům něco více než práce studentů. „Určitě nějaké výstupy zastupitelům předložíme,“ dodala starostka.

Jiří Klimek by však sám uvítal na celý areál vyhlásit konkrétně takzvanou ideovou urbanistickou soutěž, která odpoví na největší problémy, se kterými se areál potýká. „Z urbanistického návrhu je poté možné vybrat to, co teď městu nejvíce na Července schází, a na to vypsat soutěž projektovou,“ popsal Klimek a jmenoval sportovní halu nebo bezpečnou dostupnost areálu pro pěší. Mirko Lev navrhuje být ráznější a uspořádat místo ideové soutěže rovnou soutěž projektovou, jejímž výstupem by nebyly nezávazné nápady, ale přímo závazná projektová dokumentace pro úpravy areálu.

Otázku sportovní haly chce řešit také opoziční sdružení zastupitelů Sportovci Boskovice. Nevidí, že by se kolem ní něco dělo. Předseda sdružení Radek Mazáč proto oznámil na minulém jednání zastupitelstva svolat schůzku lídrů zastupitelských klubů. Podle něj není žádná jasná cesta, ani termíny, které by vedení města zavazovaly ke konkrétním krokům. Vedení města se podle jeho slov jen schovává za studie.

Boskovice se tak obloukem vrací do roku 2005, kdy tehdejší vedení města pojalo takřka identický záměr: nechat si zpracovat studii rozvoje sportovního areálu Červená zahrada, zapracovat do ní úpravy stávajících sportovišť a zařadit do ní také vybudování dalších sportovišť a doplňkových služeb. „Uvidíme, zda naše přání lze do areálu vůbec umístit a co by to obnášelo. Netýká se to jen samotného areálu Červené zahrady, ale i nejbližšího okolí,“ uvedl tehdy pro Boskovicko Jaroslav Dohnálek, v té době ředitel Služeb Boskovice s.r.o.

další zpravodajství