„Doufám, že se jednou do Boskovic vrátím.“

Z Boskovic nečekaně zmizel v roce 2000, na úřadě nechal jen rezignační dopis a odstěhoval se pryč. Někdejší starosta Boskovic Vratislav Smoleja dnes žije v Sokolově a redakci Ohlasů po takřka dvaceti letech od svého odchodu poskytl rozhovor. Původně měl vzniknout při osobním setkání v Boskovicích, nakonec si ale bývalý starosta nechal poslat otázky e-mailem.

foto: archiv Vratislava Smoleji

V čele Boskovic jste byl od roku 1995 do roku 2000. Jak vzpomínáte na svou politickou kariéru v Boskovicích?

Je to již dvacet let, a tak následující události překryly řadu podrobných vzpomínek, ale vzpomínám na tu dobu jako na období, kdy jsem se mohl podílet na řízení obce z nejvyšší pozice ve městě a mohl jsem měnit a ovlivňovat věci, s kterými jsem jako občan města před nástupem do funkce nesouhlasil, nebo jsem chtěl řešit jinak než vedení města přede mnou.

Co považujete za svůj největší úspěch v křesle starosty Boskovic?

Asi očekáváte, že uvedu nějakou významnou investiční akci, ale pro mě to je zcela jiná věc, nejvíc si cením řešení tehdejšího způsobu komunikace a mezilidských vztahů. Nastoupil jsem do funkce po abdikaci bývalého starosty a pamatuji si, že to byla doba napjatých, konfliktních situací s částí politického vedení města při řízení městského úřadu. Konflikty na městském úřadu byly takového stupně, že jsem nebyl sám, kdo uvažoval o ukončení práce na městském úřadu. Výpověď jsem však nakonec nepodal s tím, že počkám až na nového starostu města, zda se podmínky práce na úřadu zlepší, či zůstane vše při starém. A shodou okolností jsem se nakonec starostou stal já. Celkem pochopitelně tedy bylo po mém nástupu jedním z prvních úkolů zklidnění situace na městském úřadu, neboť úředník je také jenom člověk a potřebuje na práci klid a pocit důvěry ze strany vedení obce. To byla vlastní zkušenost, nezapomeňme, že jsem nastupoval do funkce starosty z pozice vedoucího právního odboru Městského úřadu v Boskovicích.

Také jsem se snažil zlepšit komunikaci mezi politickými stranami, a pokud došlo ke shodě názorů na další rozvoj obce, vtáhnout je i do politického řízení obce. To je hlavní důvod, proč jsem se podílel na vytvoření široké, politicky pestré koalice. Hodnotil jsem komunální politiku na obci z pohledu přínosu pro obec, nikoli jak je kdo politicky vyhraněn.

Co naopak sebekriticky uznáte, že se vám nepovedlo, a dnes po zkušenostech byste udělal jinak, nebo na co byste kladl větší důraz, abyste to dotáhl do konce?

Kdo nic nedělá, nic nepokazí. Vzhledem k dopadům na hospodaření obce se nepodařilo uspokojivě pronajmout nemocnici, ale tento problém, pokud vím, není vyřešen ani dnes a je trvajícím finančním zatížením pro rozpočet města.

Právě u tohoto rozhodnutí jste šel proti výsledkům pracovní skupiny místostarostky Stloukalové ohledně pronájmu nemocnice firmě Brumeda Pavla Barota. Proč jste tak učinil i proti závěrům skupiny a většinou jednoho hlasu jste v radě odsouhlasili nájem pro zmíněnou společnost?

Provoz nemocnice již v době rozhodování velmi zatěžoval rozpočet města významnou částkou. Možnost přenést ztrátu provozu nemocnice na jiný subjekt, který v této době provozoval další aktivity v oblasti zdravotnictví a mohl získat finanční prostředky pro provoz nemocnice z těchto aktivit, se jevila jako přínos. I dnes si za svým rozhodnutím stojím.

Nevnímáte, že to mohla být chyba, když později firma skončila v konkurzu a dodnes je nemocnice velkou zátěží pro rozpočet města?

Nezapomeňte prosím, že byl konec devadesátých let, zkušeností v této oblasti moc nebylo, ale svůj názor pronajmout nemocnici a tím šetřit rozpočet města, jsem nezměnil.

Mělo by podle vás město Boskovice případně znovu nemocnici pronajmout, tentokrát firmě AGEL, která má o provoz zájem, a zbavit se tak finanční zátěže?

Za dvacet uplynulých let se v této oblasti získalo hodně zkušeností. Pokud se podaří smluvně ošetřit požadovaný rozsah poskytování zdravotní péče a také finanční nároky vůči městu, tak ano. Ostatně by se tak naplnil záměr, který se nám nepodařilo realizovat.

Pročítal jsem si i smlouvy uzavřené za vašeho starostování, kterými se dostala firma Služby K.K.Š. v roce 1995 ke svozu odpadu, úklidu silnicí nebo provozu lázní či koupaliště. Právě provoz sportovišť ale v době uzavření smlouvy neměla firma vůbec jako předmět podnikání, to až o několik let později. Jak je možné, že jste s firmou za tímto účelem uzavřeli smlouvu? Jakou roli hrálo to, že za firmou Služby K.K.Š. stáli bývalí manažeři někdejších Technických služeb Boskovice?

Úkolem bylo zajistit poskytování vámi jmenovaných služeb, shoda personálního obsazení Služeb K.K.Š. a Technických služeb Boskovice na to vliv neměla a ani nevím, jak a čím by vůbec mohla mít. Váš názor tak nesdílím.

Minulé vedení nechalo dodnes platné smlouvy zkontrolovat právníky a ti řekli, že mohou být od začátku neplatné. Je to podle vás skutečně možné?

V případě, že byl porušen zákon a obci byla způsobena škoda, měl by ten, kdo se to domnívá, činit a zákon a obec chránit. Ke spekulacím se nevyjadřuji.

V Boskovicích jste jako starosta skončil nečekaně písemnou rezignací v roce 2000, tedy v polovině volebního období. Nijak blíže jste to tehdy nekomentoval. Můžete dnes s odstupem času říci, co se tehdy stalo, že jste z Boskovic takto narychlo odešel a neřekl o tom ani dalším partnerům z radnice, kteří byli překvapeni, jako například místostarostka Stloukalová?

S městem to nemělo nic společného. Jednalo se o řešení mého osobního, ne profesního života.

Nešlo to vyřešit jiným způsobem, jak vám později zastupitelé vyčítali, když jste dorazil na schůzi zastupitelů, kde byl zvolen starostou váš nástupce Josef Dohnálek?

Soukromé věci si řeším sám, tak to bylo tehdy a tak je tomu i dnes. Josef Dohnálek mi byl vždy svými zkušenostmi učitelem, rádcem i spolupracovníkem. Byl jsem proto rád, že mě ve funkci starosty nahradil. Žádná „krize“ ve vedení města se nekonala.

Tehdy vyšlo najevo, že jste se odstěhoval do České Lípy, kde jste údajně získal práci na tamním úřadě. Dnes žijete v Sokolově a pracujete na Krajském úřadě v Karlových Varech. Čemu jste se po odchodu z Boskovic věnoval?

Nastoupil jsem skutečně v České Lípě na tamním úřadě jako vedoucí odboru, následně jsem přešel do Sokolova, pracoval jako právník u okresní pobočky VZP, poté jsem vyhrál výběrové řízení na pozici vedoucího oddělení kontroly pomoci EU na Krajském úřadě Karlovarského kraje, pak jsem opět po výběrovém řízení postoupil na stejném úřadě na místo vedoucího odboru správy majetku a nyní po organizační změně působím jako vedoucí odboru legislativního a právního a krajského živnostenského úřadu a současně jsem zástupce ředitelky krajského úřadu.

Z politiky jste se po odchodu z Boskovic nicméně nestáhl a stále reprezentujete barvy ODS. Aktivně jste se zapojil do voleb hned v roce 2002 v Sokolově a v roce 2006 poprvé a zatím naposledy uspěl. Byl jste aktivním zastupitelem, nebo jste dosáhl i na nějaké další posty jako člen rady či předseda komise nebo výboru?

V roce 2006 jsem byl sice zvolen za člena zastupitelstva Sokolova, ale v té době jsem začal pracovat na Krajském úřadě Karlovarského kraje a zvolením za člena zastupitelstva u mě nastala neslučitelnost funkcí a já jsem v zákonné lhůtě na místo člena zastupitelstva rezignoval.

Loni na podzim jste již v Sokolově nekandidoval. Už jste se nechtěl v politice angažovat, nebo z jakého důvodu vaše jméno ve volbách nefigurovalo? Plánujete případně za tři a půl roku znovu kandidovat?

Zmíněná neslučitelnost by nastala pokaždé, pokud bych byl opět zvolen. Z těchto důvodů jsem již při posledních volbách do zastupitelstva ani nekandidoval a nebudu ani kandidovat. Několik volebních období jsem však předsedou Komise sociální a zdravotní Rady města Sokolova a to mi stačí.

Při odchodu z Boskovic jste také prohlásil, že se jednou plánujete vrátit. Zatím se tak nestalo. Uvažujete stále o návratu, tedy přestěhovat se zpět do Boskovic, případně i včetně návratu politického?

V současné době žiji a pracuji v západních Čechách, ale jednou se chci na Moravu vrátit. Politické ambice nemám, zkušenost, kterou jsem získal v Boskovicích, je nezapomenutelná, ale nevstoupíš dvakrát do stejné řeky.

Jezdíte ještě do Boskovic, když dnes bydlíte na druhé straně České republiky?

Na Moravu a do Boskovic jezdím několikrát ročně. Mám dobrý vztah s bývalou manželkou, žije zde můj syn a vnuk, jsou tu místa, kde to mám stále rád a kam se jednou, doufám, vrátím.

Sledujete ze Sokolova dění v Boskovicích a jak je případně hodnotíte? Co se podle vás podařilo vyřešit po vašem odchodu a co naopak zůstává problematické?

Za mého působení se začala připravovat rekonstrukce náměstí a byla po mém odchodu dokončena. Z toho mám velkou radost. Co se řeší a co bych rád, aby město vyřešilo? Nemocnici.

Minulé volební období poprvé nebyla ve vedení Boskovic ODS, která si místo držela od roku 1994. Co podle vás udělala ODS špatně, že se ocitla v opozici a vystřídala ji na čtyři roky ČSSD?

Nejsem politolog. Nehodnotím, to přísluší členům místní ODS.

Vzkázal byste ještě něco obyvatelům Boskovic?

Boskovice jsou jedním z nejkrásnějších měst, která znám, a věřím, že ať bude ve vedení města, kdo bude, že tito lidé budou mít vždy na paměti, aby takovým krásným městem zůstaly i nadále!

další rozhovory