Smlouva za vyvážení odpadu je plná pochybností. Nejspíš dokonce neplatná

Od nástupu na radnici v roce 2014 se minulá koalice v čele s ČSSD zajímala o platnost smluv týkajících se vývozu odpadu. Přestože zjistila, že jsou plné nedostatků, problém do konce nedotáhla.

Boskovická kompostárnaBoskovická kompostárna   foto: Luboš Sušil

Přes deset milionů každý rok odtéká z městského rozpočtu belgické firmě Suez za vyvážení odpadů a úklid silnic v Boskovicích. Minulá koalice v čele s ČSSD zjistila, že služby pro město zajišťuje s vysokou pravděpodobností bez platné smlouvy. To věděli radní už v roce 2016, přesto s tím nic neudělali a k neplatné smlouvě uzavírali další dodatky.

Jistý pokus učinili radní před rokem, kdy rozhodli, že se vydají cestou nového výběrového řízení. Loni v prosinci si dali za úkol, že do konce letošního února najdou administrátora, který pro město zajistí nové výběrové řízení na zajištění chodu odpadového hospodářství i úklid komunikací. V březnu, kdy měli rozhodnout, kdo bude vybraným administrátorem, byl ovšem materiál z jednání stažen. Přesto si však radní úkol odškrtli jako splněný a do konce volebního období už se na radě podobný materiál neobjevil.

Rozpor byl kvůli tomu i mezi členy vedení: bývalou starostkou Hanou Nedomovou (ČSSD) a místostarostkou Dagmar Hamalovou (KDU-ČSL), která měla pod sebou problematiku odpadů. Zatímco Hana Nedomová hlasovala loni v prosinci pro kroky vedoucí k výběrovému řízení, lidovecká místostarostka už ne. „Bez podrobné analýzy, a to nejen analýzy právní a majetkové, ale také rozboru provozních možností, jsem s tím nemohla souhlasit,“ vysvětlila Dagmar Hamalová a doplnila, že jiná cesta narovnání smluvních vztahů než novým výběrovým řízením však není možná.

„Společně s pracovnicemi odboru tvorby a ochrany životního prostředí jsme zjišťovaly modely odpadového hospodářství měst srovnatelné velikosti s Boskovicemi. Snažila jsem se přesvědčit zbývající část vedení města, že je nutné věnovat větší pozornost analýze stávajícího stavu, zkušenostem z jiných měst a stejně tak požadavkům, které přinese nový zákon o odpadech,“ dodala bývalá místostarostka.

Problém tak spadl na nástupce Dagmar Hamalové, místostarostu Lukáše Holíka (ANO). Ten si je potíží vědom, ale ani on výběrové řízení v dohledné době neplánuje. „Připravuji s odborem životního prostředí zlepšení koncepce odpadového hospodářství, příští rok bychom ji chtěli představit. Nyní jsme v situaci analýzy a přípravy, smluvní vztahy a smlouvy budeme řešit následovně,“ sdělil. Celou problematiku včetně nových smluv chce mít vyřešenou do dvou let.

Magická devadesátá léta

Zvláštností kolem vývozu komunálního odpadu a údržby silnic v Boskovicích je více. A začínají už v 90. letech, kdy odpad zpočátku vyvážel někdejší podnik Technické služby (TS) Boskovice. Společnost měla tenkrát na starost i sportoviště, údržbu veřejného osvětlení nebo provoz veřejných toalet.

Když se v roce 1995 dostaly Technické služby jako příspěvková organizace do majetku města, rozhodlo se tehdejší vedení Boskovic pro privatizaci – TS Boskovice zruší, čemuž bude předcházet veřejná soutěž na firmu, která získá majetek technických služeb do nájmu a zajistí pro město stejný rozsah činností.

Soutěž město vyhlásilo v srpnu 1995, o vítězi rozhodli radní v čele se starostou Vratislavem Smolejou (ODS) tři dny před Štědrým dnem téhož roku. Jako nejlepší vyhodnotili nabídku později v Boskovicích dobře známé společnosti Služby K.K.Š. Ta za sebou tehdy měla pouhý rok existence a neměla tedy v podstatě žádné zkušenosti v porovnání s dalšími dvěma uchazeči – rakouskou firmou Rumpold a německou Rethmann.

Pro vedení města ale nebyli představitelé Služeb K.K.Š. neznámí, ani to nebyli začátečníci v odpadovém hospodářství. Podnik totiž založilo tehdejší vedení boskovických Technických služeb. Počáteční písmena z příjmení manažerů byla právě v názvu společnosti – František Kříž, Zdeněk Křehula, Jaroslav Šmeral. Dá se říct, že soutěží se tak prakticky nic nezměnilo, radnice se jen vyvlékla z toho, aby si sama zajišťovala službu, kterou si může objednat u soukromé firmy a o nic dalšího se nemusí starat.

Vítězná firma už před soutěží nemohla splnit kritéria

Smlouva s firmou někdejších manažerů Technických služeb začala platit od dubna 1996, kdy „Služby K.K.Š. do své pracovní náplně převzaly veškerou činnost, kterou zabezpečovaly Technické služby Boskovice,“ jak se píše se v kronice města. To je nicméně přinejmenším velmi zvláštní. Předmětem podnikání Služeb K.K.Š. nebyl až do roku 1998 provoz sportovišť, ani úklid komunikací – přestože šly do soutěže v roce 1995 už s tím, že budou zajišťovat veškeré služby jako TS Boskovice, tedy i právě provoz koupaliště nebo zametání silnic. „Předmět podnikání se rozšiřuje o údržbu veřejných komunikací, chodníků a veřejné zeleně, dále pak o provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici,“ stojí v notářském zápisu valné hromady K.K.Š. až z 30. července 1998. Radní je i přesto o tři roky dříve vybrali.

Druhou zvláštností je, že veřejné soutěže byly vyhlášeny hned tři – na provoz lázní, na provoz koupaliště a na další služby, jako byl právě vývoz odpadu nebo úklid vozovek. Všechny tři soutěže nevyhrál nikdo jiný než zmíněné Služby K.K.Š. Následně ovšem byla sepsána jen jedna smlouva zahrnující všechny tři soutěže, což je z dnešního pohledu velmi neobvyklé. „V tom by nicméně ještě nutně nemusel být zásadní problém z hlediska platnosti smlouvy,“ napsali vedení Boskovic v listopadu 2016 právníci z pardubické advokátní kanceláře KVB, se kterou město dlouhodobě spolupracuje a jež posuzovala platnost smlouvy.

Problémová jsou podle právníků jiná ustanovení, mimo jiné uzavření smlouvy na dobu určitou do roku 2006. „To se absolutně neslučuje s podmínkami veřejné soutěže, neboť všechny tři veřejné zakázky měly být podle těchto podmínek zadány na dobu neurčitou. Už jen v tomto aspektu je dle našeho názoru třeba spatřovat nedodržení podmínek veřejné soutěže, které způsobuje absolutní neplatnost smlouvy,“ napsali.

Služby zanikly, smlouvy přetrvaly

Nová kapitola Služeb K.K.Š. se začala psát v roce 2003, kdy ji koupil zahraniční velikán na poli odpadů, belgická společnost Sita, dnes přejmenovaná na Suez. V roce 2005 Sita firmu K.K.Š. fúzí úplně pohltila. Tím boskovická firma zanikla, uzavřené smlouvy s městem ovšem sloučením jen přešly na nástupnickou společnost.

Uzavřením dodatku z roku 2003 za starosty Františka Sivery (ODS), který změnil trvání smlouvy na dobu neurčitou, smlouva podle původních plánů nevypršela a Suez je v Boskovicích dodnes. „Tato změna smlouvy sice zdánlivě koresponduje s podmínkami veřejné soutěže, nicméně i tak se jedná o velice zásadní změnu smlouvy na veřejnou zakázku, která je obecně zakázána bez využití nového zadávacího řízení,“ píší však právníci dále v posudku.

Ti obecně kritizují ledabylé změny ve smlouvě, zejména osmý dodatek, který radní schválili měsíc před volbami ještě za Siverova předchůdce Josefa Dohnálka, otce současného starosty Boskovic Jaroslava Dohnálka (oba ODS). Právníci především upozorňují, že tento dodatek změnil doslova každý článek smlouvy. „Takové změny jsou zcela nepřípustné a v příkrém rozporu se smyslem veřejnoprávní úpravy zadávání veřejných zakázek,“ kritizují změny bez nové soutěže.

Smlouva se tímto dodatkem rozšířila o další články, některé se zpřesňovaly nebo rozšiřovaly. Kromě Boskovic se služby na základě tohoto dodatku rozšířily také o přidružené obce Vratíkov, Mladkov, Hrádkov a Bačov. Již dříve zmíněným dodatkem z roku 2003 kromě prodloužení platnosti smlouvy vypadl mimo jiné také provoz sportovišť, který měly služby K.K.Š. na starost. Boskovice se totiž městských služeb v polovině 90. let privatizací zbavily, aby je vzápětí začaly znovu dotovat. Už v roce 1997 dostávala firma K.K.Š. (která tehdy vůbec neměla provoz sportovišť jako předmět podnikání) od města finanční příspěvky. Město ze dvou třetin hradilo provoz lázní, koupaliště a sauny, protože bez této dotace by vstupné a nájmy vyletěly prudce nahoru.

foto: Tomáš Trumpeš

Zmatek v desítkách dodatků

Smlouva plná pochybností však dodnes platí platí a žádné vedení Boskovic ji nevypovědělo, i když k ní existují desítky dodatků, které jsou navíc uzavírány s rozdílným číslováním. Například loni byl uzavřen dodatek číslo 10 a dodatek číslo 27 ke stejné smlouvě. Každé číslování totiž řeší jiné věci. Podle vedoucí odboru správy majetku na boskovickém úřadě Gabriely Šmerdové je takový postup skutečně právně možný. „Smlouvu je možné ukončit dohodou či výpovědí. Byl by to však složitější proces, protože tyto činnosti úzce souvisí s provozem kompostárny a překladiště,“ přiblížila úřednice možnosti ukončení smlouvy.

Firma Suez má dnes tu moc, dokonce povinnost, podle smlouvy přijít každoročně na boskovickou radnici s cenovým ujednáním, tedy částkou, kterou za vyvážení odpadů a úklid silnic bude chtít od města další rok. Takto už nová rada vzniklá po letošních volbách schválila cenové ujednání za vývoz komunálního odpadu pro rok 2019, tedy další dodatek ke dvaadvacet let staré smlouvě. Oproti letošnímu roku zaplatí město v tom příštím za vývoz odpadu o tři čtvrtě milionu více. Jde o nejvyšší navýšení za posledních několik let. Jako důvod zdražení Suez uvedl, že na evropském trhu klesají ceny vytříděného odpadu, takže má nižší příjmy, a naopak firmě rostou náklady na energie nebo pracovníky.

Poplatek za odpad, který platí v Boskovicích přes 11 tisíc lidí, zůstane však i pro příští rok na 550 korunách. V součtu tak jde o částku 6,4 milionu, Suez chce přes 9 milionů. Rozdíl musí město doplatit z jiných peněz v rozpočtu jako už v minulých letech. Ani započítání dalších příjmů spojených s odpady, tedy například za třídění, nepomůže k vyrovnání výdajů, a to ani v případě, že by zastupitelé novou vyhláškou zvýšili poplatek o 100 korun.

Pochybnosti vzbuzuje je i další věc, a to v úplném znění velmi přepisované smlouvy, které je možné najít v registru smluv. Na smlouvě stojí, že ji město Boskovice zastupované starostou Františkem Siverou podepsalo s jednatelem Služeb K.K.Š. Františkem Křížem. Na smlouvě je jako datum podpisu propiskou uvedený 31. leden 2006, tedy den, kdy už Kříž nebyl jednatelem a Služby K.K.Š. vůbec neexistovaly.

Špatné jsou také nájemní smlouvy

Problematické jsou i další dvě smlouvy souvisejícím s odpadovým hospodářstvím města, o čemž už Ohlasy informovaly před dvěma roky. První je z roku 1996 a týká se nájmu areálu v ulici K Lipníkům a sběrného dvoru v Doubravách, druhá z roku 2005 se věnuje nájmu areálu kompostárny.

U první smlouvy není zřejmé, zda byl zveřejněn záměr pronájmu a zda vůbec byla smlouva městskou radou schválena, i když o takovém postupu tehdejší zákon explicitně nehovoří. „To však neznamená, že by nezveřejnění záměru či neschválení smlouvy příslušným orgánem obce neplatnost právního jednání nezpůsobovalo,“ míní právníci KVB. Podle právníků je však nutné brát v potaz, že se jedná o dvaadvacet let starou záležitost, a proto je nutné se na ni dívat presumpcí správnosti, tedy že bylo vše uzavřeno podle zákona.

Větší problém už však je u druhého dodatku k nájemní smlouvě, který uzavřelo město s K.K.Š. v roce 2002, tedy opět za Dohnálka seniora. Dodatek smlouvu prodloužil o dalších pět let a následně změnil nájemní vztah na dobu neurčitou. Nebyl však zveřejněn záměr pronájmu, který podstatně mění smlouvu, a tak je podle právníků dodatek neplatný. „Smlouva uzavřená s právním předchůdcem společností SITA Moravia pravděpodobně zanikla uplynutím doby, na kterou byla sjednána, tedy dnem 31. 3. 2006,“ prohlásili právníci.

Podobná situace je i u druhé smlouvy z roku 2005 přímo už s firmou Sita. Radnice s firmou uzavřela smlouvu na pět let s tím, že se poté případně stane smlouvou na dobu neurčitou, což se také stalo. „V daném případě byla samotná smlouva schválena dříve, než byl vůbec záměr zveřejněn,“ vysvětlili právníci s tím, že vycházeli jen z dokumentů, které měli k dispozici.

Smlouvu totiž radní schválili ve stejný den jako vyvěšení záměru pronájmu. Navíc však ještě právníci došli k závěru, že schvalovaná smlouva se liší od verze, která nakonec byla podepsána. „Jestliže se schvalovaný návrh nájemní smlouvy liší od ve skutečnosti uzavřené smlouvy a neexistuje pozdější usnesení rady města, kterým byla smlouva schválena, je smlouva neplatná i z toho důvodu, že nebyla schválena příslušným orgánem města,“ doplnili právníci.

Termín narovnání smluv se neustále posouvá

Ani tyto problematické smlouvy ale nejsou dodnes vyřešené a narovnané. „Rada města uložila činit kroky k narovnání těchto závazků do 31. 12. 2018. Existuje harmonogram ukončení smluvních vztahů včetně návrhu zadání, je tedy na nové radě, jak rozhodne,“ sdělila bývalá starostka Hana Nedomová. Ovšem tento termín byl původně stanovený na konec minulého roku a od té doby se už dvakrát prodloužil – a ani toto datum posledního dne letošního roku se nestihne. „Smlouvy jsou stále platné, o jejich neplatnosti může rozhodnout pouze soud,“ podotkl současný místostarosta Holík.

Zatímco smlouvu na vývoz odpadu je nutné řešit výběrovým řízením, problémy s nájemními smlouvami lze vyřešit uzavřením nových při dodržení veškerých zákonných lhůt a zveřejnění záměrů. Uzavírání nových smluv však boskovičtí úředníci označili loni v prosinci za zbytečné, když se musí udělat nové výběrové řízení na provozovatele odpadového hospodářství. To však šlo právě do ztracena.

A jak se k celé problematice staví firma Suez? S právníky města nesouhlasí. „Právní názory v této věci se liší. V době po uzavření smluv a tedy v průběhu smluvního vztahu došlo ke změně zákona o obcích. To je důvodem některých pochybností. Jednání s městem jsme vždy otevření a vstřícní,“ sdělila mluvčí firmy Kateřina Kodadová. Pokud město vyhlásí nové výběrové řízení, jsou připraveni se do něj znovu přihlásit.

další zpravodajství