Firma Agel chce provozovat boskovickou nemocnici

Zájem o provoz Nemocnice Boskovice projevila firma Agel miliardáře Tomáše Chrenka; jedna z největších společností, která podniká ve zdravotnictví nejen v Česku, ale v celé střední Evropě. Zastupitelé si její nabídku vyslechnou nejspíš už v únoru.

Místo Jihomoravského kraje soukromá firma? Odmítnutí převodu městské nemocnice v Boskovicích pod Jihomoravský kraj právě ze strany kraje využila soukromá firma Agel. Boskovickým zastupitelům poslala začátkem prosince dopis s tím, že by se jim ráda představila.

„Chtěl bych vám deklarovat vážný zájem společnosti Agel o prezentaci společnosti spolu s návrhy možného řešení stávajícího negativního výhledu provozování Nemocnice Boskovice a modelu spolupráce na jednání zastupitelstva města Boskovice,“ stojí v dopise, pod kterým je podepsaný miliardář Tomáš Chrenek – majitel zmíněné firmy, která v celém Česku provozuje jedenáct nemocnic a osm poliklinik. Nejbližší z nich je nemocnice v Prostějově.

Na prosincové schůzi zastupitelstva, kde se chtěla firma představit, ale zastupitelé dopis teprve dostali, takže žádná prezentace dosud neproběhla. „Byl jsem pověřen paní starostkou, abych odpověděl na dopis, že prezentace bude umožněna v prvním čtvrtletí příštího roku jak na jednání rady, tak zastupitelstva,“ přiblížil tajemník boskovického úřadu David Škvařil.

Na únorovém zastupitelstvu tak lze očekávat i vystoupení této firmy a popis jejích plánů s boskovickou nemocnicí. V dopise naznačuje, že je připravena na převzetí provozu, respektive spolupráci s městem Boskovice. Město totiž vlastní budovu nemocnice a přilehlé pozemky.

„Společnost deklaruje, že v případě spolupráce je nachystaná okamžitě investovat finanční prostředky do rozvoje a technického zabezpečení nemocnice,“ píše se v dopise. A dále Tomáš Chrenek vyvrací možné obavy, že by se po případném převzetí nemocnice snížil počet zaměstnanců: „V rámci provozování nemocnice v Prostějově, Přerově a Šternberku zůstalo zachováno personální obsazení lékařů, středního zdravotnického personálu i ostatního personálu, dokonce bylo navýšeno.“

Podle starostky Boskovic Hany Nedomové (ČSSD) by se zájemců jako Agel určitě našlo více, a tak není jednoduché odpovědět, zda by bylo lepší, kdyby tato společnost nemocnici provozovala. „V současné době je dobře, že nemocnici provozuje město. Také je potřeba vzpomenout tiskovou zprávu, kterou město vydalo a se kterou se ztotožňuji (že má město zajistit chod nemocnice v roce 2018, pozn. red.). Myslím si však, že do budoucna bude hodně záležet na novém ministru zdravotnictví a vládě, jakou vizi zdravotnictví bude preferovat. Pokud bude vytvářet národní či evropské zdroje, kterými bude podporovat zdravotnická zařízení našeho typu, bude to dobře. V případě, že tomu tak nebude, bude muset nové vedení města rozhodovat o tom, kolik peněz bude na provoz a rozvoj nemocnice uvolňovat z rozpočtu města,“ prohlásila starostka, která v říjnových sněmovních volbách kandidovala jako lídryně okresu Blansko mimo jiné s tím, že chce zabránit privatizaci nemocnic.

Podporu má starostka i u radní a bývalé primářky dětského oddělení boskovické nemocnice Martiny Přichystalové (ANO). Ta také říká, že v současnosti vidí jako nejvýhodnější provoz městem, pokud se ovšem nemocnice nedostane do situace, že si sama nebude schopna vydělat na vlastní provoz. „O nemocnici opravdu přijít nemůžeme, ani nechceme,“ sdělila s tím, že pokud nemá zájem kraj, musí město hledat i jiné cesty. „Jednou z nich je například vyhlášení výběrového řízení na provozovatele, do kterého se mohou přihlásit různé subjekty, které mají s řízením nemocnic zkušenost. Rozhodně odmítám ‚předat‘ nemocnici komukoli bez výběrového řízení a stanovení jasných a závazných pravidel jejího provozování,“ doplnila radní.

Zatímco současný jednatel boskovické nemocnice Miloš Janeček, nechtěl komentovat, zda by bylo lepší, kdyby nemocnici převzal soukromník, blíže se vyjádřil bývalý jednatel Dan Navrátil. Tvrdí, že by případný pronájem soukromníkovi nebyl jednoduchý. „Kdyby došlo k takovému rozhodnutí, tak stejně není možné městskou nemocnici jen tak pronajmout prvnímu zájemci, který se objeví, ale muselo by proběhnout řádné výběrové řízení na nejvýhodnějšího uchazeče. A kandidátů by jistě bylo dost,” řekl. Souhlasí tak i s boskovickou radní a zároveň připomíná, že vzhledem k deklaracím největší strany v boskovickému zastupitelstvu, ČSSD, že zabrání privatizaci, je pronájem soukromníkovi předem vyloučený.

Nejsou ale jedinými, kteří v současné chvíli odmítají provoz soukromou společností. Redakce Ohlasů oslovila s otázkou, zda by uvítali takovou změnu provozovatele, i další dva zastupitele, Jaromíru Vítkovou (KDU-ČSL) a Jaroslava Dohnálka (ODS). Ti totiž v roce 2003 stáli u toho, když město Boskovice vypovídalo nájemní smlouvu soukromé firmě Brumeda, která od roku 1996 provozovala boskovickou nemocnici. Nakonec kvůli krachu zmíněné firmy muselo město Boskovice složitě získávat veškeré přístrojové vybavení nemocnice v dražbě, kde za něj čerstvě založená městská firma zaplatila 30 milionů.

Právě na minulou zkušenost se soukromým provozovatelem v souvislosti s firmou Agel odkazuje radní Jaromíra Vítková, která v té době byla místostarostkou. „Provozovatel samozřejmě vždy chce mít zisk, to je nebezpečí pro pacienty i lékaře, sestry a další. Nejdříve si poslechnu nabídku Agelu a uvidíme,“ sdělila jen opatrně a zároveň si tak nechala otevřená zadní vrátka.

Podobně smýšlí i Jaroslav Dohnálek, dnes opoziční, ale v roce 2003 koaliční zastupitel. „Prezentaci společnosti Agel si klidně vyslechnu, poznáme tím, co vlastně taková ekonomicky silná společnost nabízí majiteli, tedy městu Boskovice. Vstup nějakého silného partnera se nedá nikdy vyloučit, ale vše závisí na tom, jak bude městská společnost prosperovat, jak bude vedena a jakých výsledků bude dosahovat,“ prohlásil s tím, že však stejně jako radní Přichystalová dlouhodobě vidí nemocnici ve vlastnictví města a provozovanou městskou společností, jak je tomu od výpovědi firmě Brumeda dodnes.

další zpravodajství