Očekávaná témata roku 2020

Při ohlížení za uplynulým rokem nezbývá v novinách stejně jako v životě než konstatovat, že řadu témat a událostí bychom předem nedokázali či nemohli předpokládat. Jsou však také témata, u kterých předem očekáváme, že bude důležité je v následujícím roce sledovat, a lze předpokládat, že budou i nadále budit zájem nás novinářů i vás čtenářů. Která témata to jsou a jaké otázky u nich vyvstávají?

Rekonstrukce letního kina se chýlí ke konciRekonstrukce letního kina se chýlí ke konci   foto: Tomáš Trumpeš

Nový systém nakládání s odpady

Nový motivační systém nakládání s odpady lze označit jako nejprogresivnější a zároveň nejpokročilejší z dosavadních kroků a plánů vedení boskovické radnice po komunálních volbách v roce 2018. Zároveň je nejvýraznější a nejnáročnější aktivitou nového místostarosty Lukáše Holíka (ANO), který je reprezentantem nové politické generace. Jedná se o důležitou věc, kterou zároveň není zcela snadné politicky prosadit a uřídit, protože může narazit na odpor nebo prostě nezájem občanů.

Bude o nový systém mezi občany odpovídající zájem? Podaří se systém nejen zavést v první etapě, ale dál pracovat na jeho rozšíření? Podaří se také získávat dotace a zlepšovat další aspekty nakládání s odpady, kromě samotného svozu odpadu z domácností – například počty míst pro separovaný odpad, jejich vzhled a četnost vyvážení?

Stavba sportovní haly

V loňském roce zastupitelé rozhodli, že nová sportovní hala má stát u národohospodářské školy na Hybešově ulici. Přípravu stavby má na starosti místostarosta Radek Mazáč (Sportovci), který sám preferoval jinou lokalitu. Možnost blokování stavby opakovaně deklarovali někteří z obyvatel nejbližšího okolí. Zcela jasné zatím není ani to, co všechno by hala měla obsahovat.

Podaří se letos s přípravou stavby opravdu výrazně pohnout a mít nejen jasno v tom, co v hale bude, ale mít i architektonickou studii a rozběhlý proces projektové dokumentace a stavebního povolení? Podaří se vyjednat, aby nespokojení občané stavbu neblokovali? Budeme na konci roku znát termín zahájení stavby?

První architektonická soutěž

Samostatný bod stojí za to věnovat způsobu, jakým bude vybrána architektonická studie, podle které by měl vzniknout projekt na budovu nové haly. Vedení města deklarovalo záměr vyhlásit vyzvanou architektonickou soutěž bez spolupráce s architektonickou komorou. To však naráží na některé překážky. Zároveň by se jednalo o první skutečnou soutěž, ve které by Boskovice vybíraly příští stavbu z několika návrhů.

Proběhne skutečně vyzvaná soutěž bez komory? Podaří se přesto získat k účasti zajímavé architekty a vybírat z kvalitních návrhů? Vyvolá vítězný návrh opět vlnu diskusí či kontroverzí, jako návrh nové knihovny od Zdeňka Fránka nebo návrh na zástavbu Koupadel od Smiljana Radiće?

Fránkova knihovna

Tak trochu na vedlejší kolej se dostal v průběhu loňského roku záměr nové boskovické knihovny podle návrhu architekta Zdeňka Fránka. Ticho po pěšině je ovšem zdánlivé, vedení města čeká na dopracování projektu a na odhad ceny, který projektant vypočítá. Pak se jistě rozběhne diskuse o tom, co dál s touto stavbou. Starosta Jaroslav Dohnálek porůznu deklaruje, že jeho ochota do nové knihovny investovat má své meze. Zároveň se místostarosta Lukáš Holík usilovně snaží získat pro knihovnu podporu a dotaci od státu.

Bude odhad ceny za knihovnu akceptovatelný pro kompletní vedení města i opozici? Nebo se rozběhne debata o kom, kolik peněz bychom museli sehnat odjinud, abychom knihovnu skutečně postavili? A pokud vyřešíme financování, jak rychlý bude další postup?

Kruháč u pošty

Za svou velkou prioritu označuje vedení města dopravu. Hlavním větším krokem, který hodlá učinit, je vybudování kruhového objezdu pod poštou. Příprava stavby bude poměrně náročná, takže stavět by se mělo začít až v roce 2021.

Podaří se vyřešit všechny potřebné náležitosti skutečně tak, aby záměr směřoval k zahájení stavby v roce 2021? Zvedne se ještě vlna diskusí o tom, jestli je kruháč správným řešením a je dobře koncipovaný pro danou křižovatku?

CZT – centrální zásobování teplem

Další radikální krok čeká město v oblasti tepelného hospodářství. Po letech pronájmu se chystá převzít do vlastních rukou celý systém centrálního zásobování teplem (CZT) a zároveň se pouští do přípravy jeho přebudování a vytvoření nového okrsku CZT-střed za zhruba 25 milionů korun. Stavět se má začít už na jaře. Cena tepla by měla klesnout zhruba o stovku na částku kolem 550 korun za gigajoul.

Podaří se Boskovicím na rozdíl od Blanska celý systém bez problémů převzít a provozovat? Poklesne skutečně cena tepla tak, jak bylo deklarováno? Podaří se v systému udržet bytové domy v soukromém vlastnictví?

Dokončení letního kina

Letos má být dokončena poslední etapa rozsáhlé rekonstrukce boskovického letního kina. Ta vyšla celkově na takřka 50 milionů korun. Nyní se staví budova zázemí za projekční plochou, kterou rovněž čeká oprava. První akce by v dokončeném areálu měly proběhnout v červnu.

Stihne se oprava v naplánovaném termínu? Bude i poslední etapa úspěšná a výsledný vzhled a funkčnost celého areálu uspokojivé? Vydaří se první sezóna v kompletně opraveném letním kině?

Participativní rozpočet

Boskovice čeká také poměrně zajímavá novinka, která má více zapojit občany do tvorby města a nabízí jim podílet se na rozhodování o části rozpočtu a iniciování konkrétních projektů. Myšlenku participativního rozpočtu přinesl do Boskovic nový a opoziční klub Pirátů, radnice ho ale přijala a letos má proběhnout první pokus.

Budou mít občané o nový model participativního rozpočtu zájem? Jak zajímavé projekty se v něm objeví a jaké získají podporu potřebnou pro uskutečnění? Dokáže město nový systém dobře propagovat a manažersky odřídit? Osvědčí se tato nová věc i do dalších let či si snad dokonce řekne o větší podíl z rozpočtového koláče?

Situace na základní umělecké škole

Na konci loňského roku vystoupila otevřeně část současných a také několik bývalých zaměstnanců boskovické základní umělecké školy proti ředitelce Stanislavě Matuškové. Žádají po Jihomoravském kraji, aby ředitelku odvolal a obviňují ji z bossingu. Na škole proběhly inspekce, jejich výsledek není dosud znám, kraj jako zřizovatel školy se situací zabývá.

Potvrdí inspekce nestandardní chování ředitelky v takové míře, aby na kraji přistoupili k jejímu odvolání? Pokud ne, jak se bude situace dál vyvíjet a jak zareagují nespokojení zaměstnanci? Pokud ano, kdo se stane novým ředitelem školy? A podaří se mu situaci na škole zklidnit?

Krajské volby

Posledním z desítky vybraných témat je událost, která má nadregionální význam, ale už z předešlého bodu je zřejmé, jak moc se Boskovic dotýká. Na podzim proběhnou volby do krajských zastupitelstev. Ty nám rok před volbami do Poslanecké sněmovny dají velmi zajímavou zprávu o tom, jak si stojí jednotlivá politická uskupení u voličů – v celé republice, v krajích, ale i na konkrétních místech.

Obhájí a potvrdí hnutí ANO svou roli hegemona české politiky také na jižní Moravě? Jaká bude pozice tradičních stran, pro které bývala právě jižní Morava baštou – tedy především ČSSD a KDU-ČSL? Kdo usedne v příští krajské koalici a kdo se stane novým jihomoravským hejtmanem?

2019

A na závěr si můžete zkontrolovat, jak moc odpovídal reálnému průběhu roku náš loňský výběr očekávaných témat pro rok 2019. A jak moc se jednotlivá témata posunula.

další zpravodajství