Boskovice investují do rozvodů tepla a kotelen 25 milionů

Boskovické Služby se připravují na převzetí soustavy rozvodů a centrálních zdrojů tepla ve městě. Příští rok část kotelen propojí a nejpozději na konci roku celou soustavu převezmou. Cena tepla by tím měla klesnout zhruba o stovku na částku kolem 550 korun za gigajoul tepla.

Ilustrační fotoIlustrační foto   foto: Tomáš Znamenáček

Poslední rok provozu kotelen a soustavy centrálního zásobování teplem (CZT) v Boskovicích čeká blanenskou firmu ZT Energy. Firma dodává ve městě teplo více než tisícovce domácností, od roku 2021 ale veškerá správa a dodávky přejdou na Služby Boskovice.

Služby se podle vedení města na převzetí postupně připravují. Několik let už provozují čtrnáct menších kotelen ve městě, od nového roku navíc v rámci jejich organizační struktury vznikne nové středisko nazvané Teplo a energetika, které získá svého vedoucího. „Nechceme nic podcenit, proto už teď přichází tato organizační změna. Převzetí není jednoduché a chceme mít do té doby vše vychytané,“ vysvětlil boskovický místostarosta Lukáš Holík (ANO).

Ještě do převzetí celého CZT chtějí Služby vybudovat další okrsek označovaný CZT-střed. Čtrnáct kotelen je dnes roztroušených po celém městě a v části z nich jsou kotle, které zanedlouho přestanou plnit emisní limity. Výměna by stála odhadem osm milionů korun, takže se město rozhodlo jít finančně náročnější cestou za zhruba 25 milionů a propojit lázně, saunu, základních školu na Sušilově a náměstí 9. května a také budovy městského úřadu v sousedství do jedné soustavy s centrální kotelnou na Sušilově. „Tato varianta je ekonomičtější. Budeme zpracovávat veškerou fotovoltaiku, která dnes přetéká do sítě, protože ji spotřebujeme sami. Efektivita celého systému se znásobí,“ vysvětlil šéf Služeb Boskovice Milan Strya s tím, že původní kotelny zaniknou.

To znamená, že příští rok budou Boskovice v těchto místech rozkopané, protože se budou zemí táhnout nové rozvody ze Sušilovy. „Máme stavební povolení i projekt. V lednu bychom chtěli soutěžit zhotovitele. Předpokládám, že v březnu nebo dubnu bychom ho měli znát. V září by pak nový okrsek CZT-střed měl být spuštěn ve zkušebním režimu,“ přiblížil Milan Strya.

Nejpozději od roku 2021 by pak celá boskovická soustava CZT měla přejít pod Služby. Podle jednatele by však bylo lepší, kdyby to bylo dříve, nejlépe od začátku topné sezóny. „Bylo by to ideální, než kdybychom někde o tři čtvrtě na dvanáct na Silvestra něco přebírali,“ vysvětlil. Osobně si myslí, že město se s provozovatelem dohodne na dřívějším převzetí, například už od června. „Služby na to musí být nachystané a mít předjednané lidi,“ doplnil.

Ale otázka teď zní, vydrží provoz pod Službami? Podobně totiž postupovali také v Blansku. Tam také kotelny a celý systém CZT provozovala firma ZT Energy a dnes je mají na starost místní Služby Blansko. Jenže právě jen na tento rok. Už od příštího se provoz nečekaně vrací ZT Energy. „Kdyby to bylo pouze v režii Služeb Blansko, muselo by město ze svého rozpočtu vyčleňovat finanční prostředky na provoz soustavy. To jsme ve vedení města nepovažovali za dobré, protože by tím byla zvýhodňována určitá skupina obyvatel,“ vysvětlil na říjnové tiskové konferenci místostarosta Blanska Ivo Polák (ČSSD), který má problematiku CZT ve své gesci.

Minulé roky přitom byly ve znamení toho, že si vše bude řídit město a je to ta nejlepší cesta. Letos však staronové vedení města tvrdí, že provoz není až tak jednoduchý, potřebují k němu zázemí a lidi. Jak je však možné, že si blanenská radnice neuvědomila, že na správu a provoz kotelen pro tisíce domácností potřebují lidi a zázemí s dispečinkem? Na to přes opakované dotazy nikdo z Blanska neodpověděl. Exšéf Služeb Blansko Jiří Charvát, který má v městské firmě dnes na starosti právě CZT, nás otázkami odkázal na jednatele či vedení města.

Místostarosta Ivo Polák (ČSSD) na dotazy ani i přes opakované urgence neodpověděl. Nakonec vzkázal přes jiného pracovníka města, že vše podstatné zaznělo na tiskové konferenci. Kde ovšem na tuto nejpodstatnější otázku nikdo neodpověděl.

Neúspěšný byl i telefonický kontakt do Služeb Blansko jednateli Zdeňku Grünwaldovi. Žena, která telefon zvedla, sdělila, že nejlepší bude, když se obrátíme přímo na Jiřího Charváta. Ten už neodpověděl vůbec a jednatel Zdeněk Grünwald na opakovaný dotaz zareagoval slovy, že mu nepřísluší odpovídat, protože soustava CZT je v majetku města.

Na tiskové konferenci Jiří Charvát sdělil, že lidi nezajímá, kdo jim teplo dodává, jestli město, nebo soukromá firma – že jim záleží především na ceně, a ta je výhodnější právě pod ZT Energy. „V případě, že by provozovatelem v roce 2020 byly Služby Blansko a město by cenu nedotovalo jako v roce 2019, byla by cena za 1 GJ byla 604 Kč,“ prohlásil Charvát, který dotací myslí splácení úvěru za odkup CZT před dvěma roky. Jak je možné, že firma, která musí počítat s nájemným téměř šest milionů korun, nabídla levnější teplo než Služby Blansko, které takový nájem nemají, vedení města nevysvětlilo. Konkrétně budou spotřebitelé v Blansku příští rok platit 551 korun za GJ tepla.

Blanenská společnost ZT Energy byla jedinou firmou, která se do výběrového řízení na čtyřletý provoz přihlásila a následně jej i získala. „Pokud se něco zásadního nestane s cenou plynu, tak si myslím, že by mohla být konečná cena zachována po celou dobu čtyř let,“ řekl Jiří Charvát s tím, že roční zisk bude mít firma konstantní ve výši 10 tisíc korun a o každé změně ceny tepla bude hlasovat zastupitelstvo.

Blansko soustavu CZT kupovalo před dvěma roky za 27 milionů korun. Na nákup si vzalo úvěr, který by měl být za čtyři roky takřka uhrazen. Otázku, zda do té doby město pro Služby Blansko vybuduje potřebné zázemí a pak městská firma provoz převezme, považuje blanenský starosta Jiří Crha (ODS) za předčasnou.

Způsob výběru varianty provozu CZT se nelíbí blanenské opozici. Ohradili se proti němu komunisté i místní Piráti. „Očekával jsem, že bude nějaká spolupráce při řešení. Dlouho se nic nedělo, tak jsem navrhl panu Polákovi, že bychom vytvořili pracovní skupinu, kam by si každá strana zastupitelstva nominovala odborníka. Místo toho jsem se 2. září dozvěděl, že již probíhá výběrové řízení na pronájem provozování CZT,“ sdělil opoziční zastupitel za Piráty Zbyněk Pokorný.

Podotkl, že neví, kdo rozhodl, že se půjde formou pronájmu soukromé firmě. „Oficiální rozhodnutím rady to nebylo,“ doplnil. Takové usnesení rady skutečně nelze dohledat, což je zřejmé i z odpovědi na písemnou interpelaci Zbyňka Pokorného, kde se píše, že o cestě formou pronájmu rozhodlo vedení města, jinými slovy se tak domluvil starosta se svými dvěma místostarosty a rada už pak jen dostala na stůl ke schválení výslednou nabídku.

Na otázku, zda se něco takového nakonec nemůže stát i v Boskovicích, reagoval místostarosta Lukáš Holík jen pokrčením rameny. Milan Strya však tvrdí, že taková varianta není na pořadu dne a město se na převzetí zodpovědně připravuje. Zopakoval, že proto už od ledna příštího roku vzniká nové středisko se svým vedoucím. Další lidi pak chce nabrat. „Počítáme s tím, že k nám přejdou dva dispečeři od ZT Energy,“ doplnil. Jiným stávajícím zaměstnancům rozšíří rozsah práce, zmínil elektrikáře nebo topenáře. „Celkově počítáme s navýšením o 1,5 úvazku v rámci Služeb,“ doplnil šéf městské společnosti.

Dále plánují na rok 2021 i opravy v kotelně na Komenského, kde bude hlavní dispečink. „Technický stav těch budov není žádná sláva, společnost ZT Energy nás tam ale teď nechce pustit. Hned na začátku roku 2021 proto provedeme úpravy. Pracovníci by tam měli mít obrazovky, kde budou vidět všechny kotelny, veřejné osvětlení i fotovoltaiku. Vše je řízeno dálkově,“ nastínil Milan Strya.

Zisk chtějí i po převzetí celé soustavy držet nízko, zhruba na částce 45 tisíc ročně jako dnes a nemyslí si, že by ho takto nízko držel i současný soukromý provozovatel – který se však v Blansku zavázal k nižšímu, jak už jsme uvedli. Milan Strya proto neuvažuje ani nad tím, že by za rok mohla firma ZT Energy CZT v Boskovicích znovu provozovat.

Jeho slova potvrdil i šéf odboru správy majetku boskovického úřadu Pavel Musil. „Na tom, aby Služby Boskovice provozovaly CZT, se dlouhodobě pracuje a tento záměr bude dotažen do konce,“ řekl s tím, že v budoucnu může teoreticky nastat cokoliv. „Ale ZT Energy by takovou změnou nabídky popřelo svůj dosavadní postoj k tvorbě ceny, kvůli kterému vedeme spor u Energetického regulačního úřadu,“ poznamenal.

Na mysli má spor kvůli ceně tepla za loňský a letošní rok. Vedení města se nelíbí, že si firma napočítala vyšší zisk i odpisy. „Z roku na rok, aniž by se něco závratného stalo, si najednou navýšila o milion odpisy i zisk, to není normální,“ sdělil letos na jaře boskovický starosta Jaroslav Dohnálek (ODS). Podle Pavla Musila provádí Energetický regulační úřad (ERÚ) intenzivní šetření a výsledek by mohl být známý už na konci letošního roku.

Jednatelka ZT Energy Renata Nezvalová už dříve kritiku boskovické radnice odmítla, stejně tak slova o údajném nátlaku na prodloužení nájmu části zařízení na výrobu tepla. „Pokud bychom chtěli využít nátlakových prostředků, tak jsme předložené návrhy současně dostávali mezi odběratele a využívali jich jako rukojmích, kteří nám mohou pomoci, protože částky, o které jsme chtěli snížit cenu tepla, znamenají pro jednotlivé odběratele několik tisíc za rok,“ řekla před časem. Na aktuální dotazy k ceně tepla na příští rok a harmonogramu předání nicméně neodpověděla a telefon nezvedala.

Komunikace s provozovatelem není ideální ani na radnici. Na přelomu roku v souvislosti s podáním podnětů k ERÚ mluvil starosta jen o komunikaci přes právníky, dnes už podle šéfa majetkového odboru spolu obě strany mluví a například v polovině září se sešly ohledně stanovení harmonogramu a postupu při předávání CZT. „Bohužel však dohodnuté termíny, například předání technické dokumentace, ZT Energy neplní,“ prohlásil Pavel Musil.

Jasná zatím není ani cena tepla pro příští rok, ale její otázka už není tak zásadní, jako byla v tomto roce. Právě letos totiž končí po patnácti letech smlouvy na odběr tepla, které fakticky nešly vypovědět a odběratelé byli k vysokým cenám tepla zavázáni. Podle Pavla Musila ale nejspíš nikdo smlouvu nevypověděl, protože by musel připravit jiný zdroj tepla, což údajně nikdo neudělal. Všichni odběratelé tak v systému CZT zřejmě zůstali. Signály o větších změnách nemá ani místostarosta Lukáš Holík. „Já mám informace jen z doslechu, že se snad chce odpojit jedna bytovka. Plánujeme ovšem opět setkání začátkem příštího roku, vlastníky chceme v systému rozhodně udržet,“ dodal místostarosta Boskovic.

další zpravodajství