Očekávaná témata roku 2019

Při ohlížení za uplynulým rokem nezbývá v novinách stejně jako v životě než konstatovat, že řadu témat a událostí bychom předem nedokázali či nemohli předpokládat. Jsou však také témata, u kterých předem očekáváme, že bude důležité je v následujícím roce sledovat, a lze předpokládat, že budou i nadále budit zájem nás novinářů i vás čtenářů. Která témata to jsou a jaké otázky u nich vyvstávají?

Rozestavěné centrum polytechnické výchovyRozestavěné centrum polytechnické výchovy   foto: Tomáš Trumpeš

Programové prohlášení nové rady

Máme po volbách a vedení radnice se v Boskovicích ujala pětičlenná koalice ODS + ANO + Sportovci + TOP 09 + Boskováci. Byla ustavena nová městská rada, starostou se stal Jaroslav Dohnálek (ODS), prvním místostarostou Lukáš Holík (ANO) a neuvolněným místostarostou Radek Mazáč (Sportovci). Konkrétní formulaci plánů nového vedení města na celé volební období přinese programové prohlášení rady města – zveřejněno by mělo být na přelomu ledna a února.

Jak konkrétní programové prohlášení bude? Jaké změny a posuny vedení města naplánuje a zaváže se k nim? Do jaké míry bude pod taktovkou hlavní síly ODS a do jaké míry se v něm odrazí myšlenky a priority ostatních členů koalice?

Knihovna a hala

Do jednoho bodu můžeme shrnout dvě větší městské investice, s jejichž přípravou se potýkáme už dlouho a především je město dlouhodobě postrádá. V tomto volebním období stojí vedení města před jednoznačným úkolem posunout je výrazně dopředu – čtyři roky jsou dostatečně dlouhá doba na to, abychom se od rozmýšlení a přípravných prací dostali k samotné realizaci. Knihovna má náskok, hala zase velké politické preference.

Začne se knihovna stavět už v roce 2020? Rozloučí se už letos město s nájemci, dokončí přípravné práce a schválí adekvátní částku na stavbu knihovny do příštího rozpočtu? Jaká varianta lokality pro halu zvítězí? Bude architektonická soutěž? Opravdu se už letos dostaneme od vytvoření architektonické studie k zadání projektové dokumentace?

Letní kino a CPV

Podobně sloučit se dají i dvě větší, již probíhající investice. Letní kino by mělo podle plánu vstoupit do závěrečné etapy rekonstrukce – ta zahrnuje opravu promítací plochy a výstavbu zázemí. Rozpočet počítá s tím, že se letos po sezóně s pracemi začne, blokuje to však ochranná lhůta na stromy vysazené zde v rámci dotace. Polytechnické centrum se rovněž staví a podle posledních informací se přes určité problémy daří držet naplánovaný harmonogram.

Podaří se polytechnické centrum dokončit v termínu a zahájit na podzim pokračování rekonstrukce letního kina? Jaký bude závěrečný účet za tyto stavby?

Architektura a příprava investic

S předchozími body souvisí obecně problematika architektury, urbanismu a přípravy městských investic. Předchozí vedení města učinilo v této oblasti významný posun vpřed – už jen tím, že zřídilo pozici městského architekta a získalo pro ni renomovaného Zdeňka Fránka. Ten mimo jiné pozval do Boskovic chilského architekta Smiljana Radiće, ale nastínil i drobnější a dlouhodobější vize, jak Boskovice začít přetvářet v moderní a co se architektury týče ambicióznější město.

Naváže současné vedení města na ambici toho předchozího a bude vykazovat zjevnou chuť pokračovat tímto směrem? Bude pokračovat příprava výstavby U Koupadel a za nemocnicí? Projeví se dohled městského architekta i na drobnějších pracích ve městě a celkovém vzhledu centra a památkové zóny? Budou mít Boskovice svůj architektonický manuál?

Boskovická spojka

Ještě před několika týdny jsme si mohli myslet, že se přímé vlakové spojení z Boskovic do Brna začne stavět už letos. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) nakonec oznámila, že stavba má být zahájena v březnu 2021 a dokončena v prosinci roku 2022. S přípravou investice je ovšem spojena řada otazníků a řešení bude minimálně v některých případech záležet i na aktivitě a schopnostech boskovického vedení města.

Bude tempo příprav v letošním roce odpovídat tomu, aby se v březnu 2021 Spojka opravdu začala stavět? Podaří se vymyslet a vyjednat dobré řešení parkování u nového boskovického nádraží, aby navíc finančně nezatížilo městský rozpočet? Jak rychle bude probíhat odkup pozemků a vypořádání případných obstrukcí ze strany těch, kteří Boskovickou spojku nechtějí? Naučí se investor komunikovat otevřeněji a důsledněji s veřejností, jak by to bylo u projektu za necelé dvě miliardy z veřejných peněz na místě?

Doprava v Boskovicích

Organizace dopravy a parkování v Boskovicích je dalším důležitým tématem, o kterém se hodně mluví, ale nic moc konkrétního se vlastně neděje. Obchvat Boskovic ve směru na Jevíčko se ukázal jako slepá cesta, nemáme parkovací domy, vlastní městskou hromadnou dopravu, promyšlený a organizovaný systém parkování a neproběhly ani zásadní kroky k výrazné úpravě problematických křižovatek třeba na kruhové objezdy.

Přijde nové vedení města s novou koncepcí organizace dopravy a parkování ve městě? Začne se připravovat stavba parkovacích domů, o kterých strany mluvily v předvolebních programech? Pokročí úvahy o zřízení kruhových objezdů u pošty či na křižovatce Sokolské a Nádražní?

Odpadové hospodářství

Boskovice nevykazují dobré výsledky v třídění odpadu a v organizaci odpadového hospodářství. Nový místostarosta Lukáš Holík (ANO), který má problematiku na starosti, se tématem dlouhodoběji zabývá a deklaroval ambici systém v Boskovicích změnit. Nová koncepce by měla být vypracována ještě letos.

Jak bude nové pojetí odpadového hospodářství vypadat? Zaplatí občané více? Budou platit všichni stejně, nebo budou motivováni k třídění? A budou motivováni i k tomu, aby odpad nejen třídili, ale také ho co nejméně produkovali?

Nemocnice

Boskovická nemocnice je samozřejmě téma, které ve výčtu nemůže chybět. Provoz městské nemocnice je vážná, citlivá a komplikovaná záležitost. Budou se samozřejmě řešit otázky odborné, personální, organizační a ekonomické, ale ukáže se také, jaké vztahy budou panovat mezi novým vedením města a vedením nemocnice. V tomto ohledu si Boskovice zažily v minulosti dost turbulencí.

Jak moc bude provoz nemocnice zatěžovat městský rozpočet? Vydrží současné vedení nemocnice i po politické změně na radnici? Bude se dařit stabilizovat nemocnici po personální i ekonomické stránce? Jak dopadne pře s Tomášem Julínkem? A ukáže se, že je nemocnice plně vlastněná městem veřejnou institucí, jak si myslíme my v Ohlasech?

Policie a bezpečnost

Větší pozornost by se v letošním roce mohla zaměřit také na městskou policii a vůbec bezpečnost ve městě. Policisté dostali letos výrazněji přidáno, což by jim mohlo pomoci vyrovnat dlouhodobější personální nedostatky. Kromě toho městská policie potřebuje i kvalitnější prostorové zázemí. Vítězná strana ODS v kampani akcentovala téma bezpečnosti a je pravda, že policisté upozorňují na nárůst agresivity především v ulicích města (kriminalita celkově oproti tomu klesá).

Jaká opatření budou přijata pro zabránění konfliktům ve městě? Posílí městská policie a nabídne jí město lepší zázemí? Podaří se policii personálně doplnit?

Politická atmosféra a komunikace

Vzhledem k tomu, že vstupujeme do prvního roku po podzimních komunálních volbách, bude také velmi zajímavé sledovat, jak se budou vyvíjet vztahy a celková atmosféra v boskovické politice. První signály vypadají poměrně slibně. Velkým štěstím Boskovic je, že se zdejší politické scéně vyhla nová extremistická hnutí a komunisté se chovají poměrně konformně. Zatím se zdá, že by ve vzduchu nemusela létat trestní oznámení, jako v minulém období. Komunikační styl nové radnice zatím není zcela jasný – mimo jiné se projeví v podobě městských médií.

Dočkají se Boskovice slušnější a konstruktivnější politické diskuse? Bude radnice komunikovat otevřeně a věcně? Podaří se zapomenout na staré hádky a osobní animozity? Dojde k reformě městských médií, k pluralitnějšímu a objektivnímu informování veřejnosti a také k modernizaci, která by formálně odpovídala 21. století?

A na závěr si můžete zkontrolovat, jak moc odpovídal reálnému průběhu roku náš loňský výběr očekávaných témat pro rok 2018. A jak moc se jednotlivá témata posunula.


Provoz novin vyžaduje hodně práce a peněz. Ohlasy už pátým rokem dotujeme z vlastní kapsy, protože v nich vidíme smysl a možnost zlepšit život v našem regionu. Našli jsme dostatek čtenářů, kteří mají o naše texty zájem, ale zatím jen málo těch, kteří by nám přispěli finančně. Navzdory tomu ale nechceme naše texty uzamykat jen pro platící, záleží nám na tom, aby se dostaly k co největšímu počtu čtenářů. Jestli nás rádi čtete, zvažte prosím pořízení předplatného. Bez dostatečného počtu platících čtenářů zanikneme.

další zpravodajství