Město vyhlásí vyzvanou architektonickou soutěž na sportovní halu

Další krok k přípravě stavby nové sportovní haly učinila boskovická městská rada. Dohodla se na způsobu, jakým nechá vytvořit a vybere architektonickou studii, na základě které by hala měla být naprojektována. Nová hala má dle rozhodnutí zastupitelstva stát na Hybešově ulici.

Pozemek pro budoucí sportovní haluPozemek pro budoucí sportovní halu   foto: Tomáš Trumpeš

Při výběru studie se město hodlá opřít především o práci městského architekta Zdeňka Fránka. S jeho pomocí připravuje radnice zadání a soutěžní podmínky pro vyhlášení vyzvané architektonické soutěže. Jejím cílem má být novostavba na Hybešově ulici.

„Předpokládáme, že bude vyzváno pět renomovaných architektonických ateliérů, které nám navrhne pan architekt Fránek. Ty by měly být zárukou kvality a on by měl být garantem toho všeho,“ upřesnil starosta Boskovic Jaroslav Dohnálek (ODS). Také podle místostarosty Radka Mazáče (Sportovci) by mělo být pět návrhů dostatečných. Rada se podle něj rozhodovala mezi veřejnou soutěží, vyzvanou soutěží a soutěží přes architektonickou komoru. A rozhodla se v souladu s jeho návrhem pro druhou variantu. „Vzhledem k rozsahu a důležitosti stavby dávám přednost oslovit sudia, která mají zkušenosti,“ vysvětlil místostarosta Radek Mazáč.

Z návrhů vzešlých ze soutěže bude nejprve vybírat sedmičlenná porota. Do té město pozve tři nezávislé architekty, takže si sice uchová hlasovací většinu, ale podle vyjádření starosty budou mít odborné hlasy převahu. Za město totiž budou do poroty nominováni právě architekt Zdeněk Fránek a vedoucí investičního odboru, rovněž architekt Petr Zouhar. Teprve zbylé dva posty obsadí politici – místostarosta Radek Mazáč a jeden zástupce opozice. „Městský architekt vypracuje také kritéria hodnocení,“ doplnil starosta. Součástí zadání budou také požadavky na ekologičnost stavby, co nejmenší hlučnost a vytváření minima světelného smogu.

Účast v soutěži bude spojena s odměnami. Vítěz obdrží 250 tisíc korun, druhý v pořadí 180 tisíc, třetí 150 tisíc a čtvrtý a pátý po 100 tisících korunách. S celkovou částkou 780 tisíc korun už počítá návrh rozpočtu na příští rok.

Všechny návrhy budou prezentovány veřejnosti. Poslední slovo bude mít městská rada, která musí finální návrh schválit. Podle místostarosty Radka Mazáče bude mít tedy rada pro své rozhodnutí dvě linie – veřejnou debatu nad návrhy a stanovisko odborné komise. Radou schválený návrh pak bude sloužit jako zadávací podklad pro výběrové řízení na zpracovatele kompletní projektové dokumentace.

Předpokládaný časový harmongram počítá s tím, že prosinec a část ledna budou nyní ještě věnovány přípravě zadání, a to včetně setkání s občany – především s těmi, kteří v lokalitě bydlí a část z nich vyjadřuje se stavbou nevoli. Zadání bude ještě také procházet komisemi.

Samotná soutěž by měla být vyhlášena v první polovině února a její vyhodnocení by bylo hotové před prázdninami. „Cítím to tak, že je to pro Boskovice historický moment,“ vyjádřil se ke skutečnosti, že město půjde cestou soutěže a výběru z několika návrhů, místostarosta Lukáš Holík (ANO).

Co všechno by měla hala obsahovat, je stále ještě předmětem debat a jednat o tom bude kupříkladu sportovní komise. Místostarosta Radek Mazáč však říká, že požadavky jsou ze sportovně-technického hlediska na 99 procent dané. Rozměry hrací plochy budou 46✕26 metrů, hala by měla sloužit pro následující sporty: volejbal, basketbal, florbal, tenis, sálová kopaná, házená, nohejbal, badminton, stolní tenis a gymnastika. V hale by mělo být 6–8 samostatných šaten, dvě samostatné šatny pro rozhodčí, dvě klubovny a ošetřovna plus místnost pro dopingovou kontrolu.

Mimo hlavního sportovního sálu se počítá ještě s posilovnou a dvěma gymnastickými sály. Vstupní hala má obsahovat recepci, k dispozici bude šatna a WC pro diváky, občerstvení a technické zázemí. Tribuna má mít kapacitu 500 diváků a místa pro hendikepované. Z dalších požadavků je zde i zázemí pro případné televizní přenosy.

Dořešit zbývá dvě hlavní záležitosti – lezeckou stěnu a kuželnu. U lezecké stěny podle místostarosty Mazáče převažuje názor sportovců, že stěnu nechtějí uvnitř, ale venkovní, tedy na boční stěně budovy. Bude o tom však ještě probíhat debata, podobně jako o kuželně, kde se zatím spíše předpokládá, že součástí nové haly nebude. „Sám zatím nevidím nutnost ji v hale mít, ale ještě to proberu se sportovci a s lídry jednotlivých politických uskupení,“ uvedl Radek Mazáč s tím, že je otázka, jestli je zde dostatečně silné zázemí kuželkářů, aby byla kuželna u haly nutná.

Oproti původnímu harmanogramu, který předpokládal, že studie bude hotová ještě letos, se tedy příprava haly dostává do skluzu. Místostarosta Radek Mazáč přesto říká, že se jedná o odchylky několika měsíců, které se mohou jinde zase dohnat a dál se snaží držet co nejvíce původního plánu. „Jedu naplno, tlačím to dopředu,“ vyjádřil se. Původní plán počítá s tím, že by hala měla v tomto volebním období stát.

další zpravodajství