Zpravodajský přehled za duben

Výběr nejdůležitějších událostí uplynulého měsíce v Boskovicích a okolí podle redakce Ohlasů. Přečtěte si stručný zpravodajský přehled toho nejpodstatnějšího, co se v dubnu na Boskovicku událo.

Model domu U Koupadel podle návrhu Smiljana RadićeModel domu U Koupadel podle návrhu Smiljana Radiće   foto: Tomáš Znamenáček

Chilský architekt Smiljan Radić v Boskovicích osobně představil svůj návrh na zastavění proluky U Koupadel. Radićově návštěvě v České republice i jeho návrhu „Noemovy archy“ pro Boskovice se věnovala řada celostátních médií.

Byla zahájena turistická sezóna.

Ke čtvrtému jednání se sešli boskovičtí zastupitelé. Schůze se protáhla na více než tři hodiny a opozice poprvé ukázala, že nechce novému vedení města jen pasivně přihlížet.

Byly schváleny změny regulačního plánu na ulicích Kapitána Jaroše a na Sušilově. Změny byly nutné kvůli připravované nové knihovně v budově ZZN a zvažované sportovní hale na Sušilově.

Zastupitelé schválili také záměr pořízení třetí změny územního plánu.

Rozhodnutí o stavbě a umístění sportovní haly v Boskovicích se opět posune. Vzhledem k chybě v zákresu nemohli krajští zastupitelé schválit bezúplatný převod pozemků na Hybešově ulici, kde se stavba haly zvažuje.

Městu dorazily v dubnu první asi tři miliony z dotace na centrum polytechnické výchovy. Proinvestováno už bylo přes 36 milionů. Peníze z dotace na stavební část byly poníženy o deset procent, a to kvůli chybám ve výběrovém řízení. Toto ponížení město rozporuje.

Boskovičtí Piráti představili veřejnosti na setkání na radnici základní myšlenku a fungování takzvaného participativního rozpočtu.

Nového vodovodu a jednotné splaškové a dešťové kanalizace se dočkají Milánovy a Podlesí. Stavba začne ještě letos a připravuje ji město ve spolupráci se Svazkem vodovodů a kanalizací.

Rada schválila rozdělení dotací v oblasti kultury a volnočasových aktivit. Už příští rok by podle místostarosty Lukáše Holíka (ANO) měly být dotace rozdělovány podle nových pravidel, která začne již nyní připravovat grantová komise s přispěním komise kulturní.

Ředitel David Krátký připravil pro radní svou vizi reorganizace městské policie a ti schválili její první etapu.

Kamenné kašny na Masarykově náměstí a U Koupadel budou zrestaurovány. Náklady ve výši 175 tisíc kompletně pokryje dotace z ministerstva kultury. Práce začnou v polovině června.

Boskovice z konkursu bývalého majitele solární elektrány AKAM Bosko nic nezískaly.

Workoutové hřiště vznikne vedle sportovního hřiště na ulici Komenského, mezi prvním a druhým bytovým domem.

Letošní akce Ukliďme Česko! se v sobotu 6. dubna v Boskovicích zúčastnil rekordní počet dobrovolníků.

Na Masarykově náměstí vznikla z telefonní budky KnihoBudka.

Ještě celý letošní rok by podle informací, které má vedení města, měla probíhat oprava hráze boskovické přehrady.

V Boskovicích proběhla letos poprvé část festivalu Jeden svět.

Na gymnáziu vznikla zdařilá inscenace z deníků Jana Zábrany, se svým Divadélkem poezie ji připravila pedagožka a režisérka Věra Prosová.

další zpravodajství