Z radnice: Workoutové hřiště a Jágr mezi architekty

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo po zasedání městské rady na začátku dubna. Přinášíme výběr toho nejzajímavějšího se stručnými komentáři vedení města, z politiků se tiskové konference tentokrát účastnil pouze místostarosta Lukáš Holík (ANO).

Prostor pro workoutové hřištěProstor pro workoutové hřiště   foto: Tomáš Trumpeš

Jágr mezi architekty

Městská rada se seznámila se studií chilského architekta Smiljana Radiće na zástavbu proluky U Koupadel. Návrh radním představil městský architekt Zdeněk Fránek, který světově proslulého architekta do Boskovic pozval. Na jednání rady zaznělo s nadsázkou přirovnání, že jde o Jaromíra Jágra mezi architekty. Veřejnost se s Radićovým projektem může seznámit na setkání v pátek 12. dubna od 16 hodin v zámeckém skleníku. „Je to unikát. Něco, co by Boskovicím pomohlo k velkému proslavení a mezi evropskou elitu malých měst na světě,“ okomentoval záměr místostarosta Holík.

Workoutové hřiště

Záměr vybudovat v Boskovicích workoutové hřiště nabírá konkrétní obrysy. Mluvit se o něm začalo v roce 2017, kdy proběhla i anketa mezi občany o jeho umístění. Nejpreferovanějšími lokalitami byla Červená zahrada a místo poblíž vstupu do vzpírárny u základní školy Slovákova. Nakonec však současné vedení vybralo prostor vedle sportovního hřiště na ulici Komenského, mezi prvním a druhým bytovým domem. Workoutové hřiště slouží jako plnohodnotná posilovna ke cvičení s vlastní váhou, která obsahuje hrazdy v různých výškách pro mládež i dospělé. Rozměr hřiště bude asi jedenáct krát šest metrů. Rada uložila zařadit částku půl milionu korun na vybudování hřiště do letošního rozpočtového opatření číslo dvě. Schvalovat záměr tedy budou zastupitelé. „Uvidíme, jaký bude zájem. Pokud budeme, můžeme to v dalších letech rozšířit na další místa,“ uvedl Lukáš Holík. „I Letovice mají dvě workoutová hřiště,“ doplnil ho tiskový mluvčí Jaroslav Parma.

Změna regulačního plánu MPZ

Radní také schválili změnu regulačního plánu městské památkové zóny. Návrh změny, kterou vedení města připravilo, souvisí se záměry vybudovat novou knihovnu na ulici Kapitána Jaroše a případně novou halu na Sušilově. „Je potřeba malých, kosmetických změn v regulačním plánu. Nejsou to velké zásahy,“ popsal místostarosta. Změnu ještě musí potvrdit zastupitelé.

Změny územního plánu

Na podněty od občanů se začíná připravovat třetí změna územního plánu. „Nashromáždil se soupis požadavků od občanů, rada k tomu dala buď doporučující, nebo nedoporučující stanovisko. Materiál poputuje do zastupitelstva k další diskusi,“ uvedl Lukáš Holík.

Dotace z programu regenerace MPZ

Zastupitelé budou rovněž schvalovat návrh rozdělení peněz z programu regenerace městských památkových zón, který spravuje ministerstvo kultury. Podle návrhu by kromě opravy dvou kamenných kašen měly peníze putovat také na restaurování dřevěných vrat do areálu hradu, restaurování kamenného portálu domu Bílkova ulice číslo 523, opravu podlahy v budově radnice a opravu střechy a fasády rodinného domu Plačkova ulice číslo 5.

Šest milionů do nemocnice

Na základě únorového rozhodnutí zastupitelstva navýšit výdaje pro nemocnici o 6 milionů korun na rekonstrukce centrální sterilizace uložila rada předložit zastupitelům návrh smlouvy o poskytnutí této individuální dotace. Z dotace pořídí nové vybavení potřebné pro chod centrální sterilizace, a to dva kusy myček a tři kusy parních sterilizátorů. Celkové investiční výdaje do boskovického zdravotnického zařízení se tak pro letošek přehouply už přes 22 milionům korun.

Městský parlament mládeže

Městská rada převzala záštitu nad činností Městského parlamentu mládeže. Účelem založení parlamentu mládeže je podpora aktivní participace mladých na veřejném životě, měl by to být také zdroj názorů a podnětů mladých na zlepšení kvality života ve městě. Jedná se o dobrovolnickou aktivitu studentů místních škol.

Zápis do MŠ

Zápis do boskovické mateřské školy pro školní rok 2019/2020 proběhne v úterý 14. května, a to na všech třech pracovištích – Bílkova, Lidická, Na Dolech.

Pracovní skupina pro knihovnu

Velkou spokojenost vyjádřil místostarosta Lukáš Holík s činností pracovní skupiny, která se zabývala vnitřním uspořádáním nové boskovické knihovny, aby vytvořila přesnější podklady pro vypracování projektu podle studie architekta Zdeňka Fránka. „Jsem nadšen, že se potvrdilo, že pracovní skupiny můžou fungovat, jsou podporou pro radu města, případně pro dodělání tohoto projektu. Ten je dokončen, prodiskutován, probrán s odborníky z Moravské zemské knihovny. Vnitřní dispozice je hotová a hlavně odsouhlasená ze strany knihovníků jako maximálně vyhovující,“ vyjádřil se místostarosta Lukáš Holík.

Sportovní hala

Debata o sportovní hale nyní pokračuje především na úrovni koalice. Ve středu 17. dubna proběhne koaliční jednání, kterého se zúčastní i městský architekt Zdeněk Fránek a vedoucí investičního odboru Petr Zouhar. Úřad připravuje srovnání dvou variant: na Hybešově a na Sušilově.

Polytechnické centrum

Město stále neobdrželo ani korunu z dotace na stavbu Centra polytechnického vzdělávání. Proinvestováno je asi 35 milionů. Stavba má být dokončena do prázdnin a od září má fungovat.

Pozemky v Červené zahradě

Majitel pozemků a bývalého hotelu Velen Jan Paroulek během jednání s městem akceptoval možnost, že by město případný odkup zaplatilo v několika splátkách. Cenu podle vyjádření vedení města zatím snižovat nehodlá. Jednání však pokračují. Aktuálně se také prověřuje, jestli by na nákup pozemků nebylo možné získat dotaci.

Zveřejňování zápisů z komisí

Radní souhlasí s návrhem Pirátů zveřejňovat zápisy z jednání komisí. Informace budou zveřejňovány v souladu s legislativou plynoucí z GDPR, což může znamenat značné omezení třeba u bytové komise. Některých dalších komisí by se však omezení nemuselo týkat skoro vůbec. „Dostali jsme za úkol připravit změnu jednacího řádu komisí na příští radu,“ uvedl tajemník David Škvařil. Zápisy budou zveřejněny v jednotné šabloně na webu města. První vlaštovkou je zveřejnění zápisu z prvního jednání kulturní komise.

Svoz odpadu

Město se snaží řešit problematiku svozu odpadu ze separačních míst, která bývají přeplněná. Od února situaci monitorují, na některých místech došlo k posílení svozu a tento postup by se měl dále rozšiřovat. Nejvíc využívaná místa by se měla vyvážet až třikrát týdně, nyní radnice čeká na návrh ze strany firmy SUEZ. Zvýšení svozů bude znamenat nutnost navýšení plateb ze strany města, pro letošní rok by to mělo být asi 100–200 tisíc korun, dále se uvidí dle nového modelu, na kterém se město s firmou dohodne.

další zpravodajství