Z radnice: Rozhodnutí o hale až v červnu a další novinky

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo po zasedání městské rady na konci března. Přinášíme výběr toho nejzajímavějšího se stručnými komentáři vedení města.

foto: Tomáš Znamenáček

Kanalizace Podlesí a Milánovy

Nového vodovodu a jednotné splaškové a dešťové kanalizace se dočkají Milánovy a Podlesí. Stavba začne ještě letos a připravuje ji město ve spolupráci se Svazkem vodovodů a kanalizací. „Investorství jako obvykle předáváme Svazku, začne se vodohospodářskou infrastrukturou, příští rok to bude pokračovat dokončením chodníků a komunikací,“ popsal starosta Jaroslav Dohnálek (ODS). Uzávěrky se nedotknou ulice Dukelské.

Dotace do kultury

Rada schválila rozdělení dotací v oblasti kultury a volnočasových aktivit. Dotační titul je rozdělen do dvou oblastí, v první se jedná o prostředky určené na celoroční provoz – zde bylo vyhrazeno půl milionu korun, ale žádosti požadovaly asi o 17 tisíc méně.

Tyto zbylé prostředky byly proto převedeny do druhé oblasti, což jsou příspěvky na jednorázové akce. Pro tuto oblast bylo vyčleněno 600 tisíc korun a sešlo se 28 žádostí za více než jeden milion. Celkem pět žádostí vyřadila grantová komise ještě před započením bodového hodnocení, protože nesplňovaly kritéria, další tři žádosti nesplnily minimální počet bodů v hodnocení a nezískaly proto žádnou podporu. Zbylých dvacet žádostí tak mohlo být uspokojeno bez drastického krácení – v průměru získaly 88% podporu. Nejvyšší počet bodů a plnou podporu bez krácení získaly projekt Junáka na oslavu 100 let skautingu v Boskovicích a projekt Michala Knödla Přehlídka boskovických dětských folkových skupin.

Už příští rok by podle místostarosty Lukáše Holíka (ANO) měly být dotace rozdělovány podle nových pravidel, která začne již nyní připravovat grantová komise s přispěním komise kulturní. Zvednout by se měla podpora těch, kdo v kultuře pracují dlouhodobě a celoročně, u jednorázových akcí pak chce město podporovat smysluplné akce, kde je zapojeno co nejvíce boskovických občanů.

Dotace na domy v památkové zóně

O dotacích na opravu domů, které nejsou prohlášeny památkami, ale stojí v památkové zóně, bude rozhodovat až zastupitelstvo. Městská rada doporučila podporu čtyř žádostí na celkem necelých 318 tisíc korun, v programu bylo vyhrazeno 400 tisíc. Stotisícovou podporu získal dům U Templu 4/6 na opravu fasády, dále bytový dům na Masarykově náměstí 14 na výměnu střešní krytiny a dům U Vážné studny 10 na revitalizaci uliční fasády. Zbylých 17 609 korun obdrží majitel domu č. 32/33 na Masarykově náměstí na osazení reklamního poutače.

Plán akcí KZMB

Městská rada se seznámila s plánem akcí KZMB na rok 2019. „Je to živý organismus, který se stále mění a doplňuje. Výčet akcí, které KZMB plánuje,“ uvedl místostarosta Lukáš Holík. Vyhodnocením fungování KZMB po převzetí sokolovny a jejím souběžném provozu se skleníkem se bude vedení města teprve zabývat.

Reorganizace městské policie

Ředitel David Krátký připravil pro radní svou vizi reorganizace městské policie a ti schválili její první etapu. „Policii jsme navýšili peníze, souhlasili jsme s nákupem dalšího auta a v tuto chvíli se bavíme o personáliích,“ uvedl starosta Jaroslav Dohnálek. Cílem reorganizace je mimo jiné, aby se ředitel se svým zástupcem mohli více věnovat řízení a nemuseli pravidelně sloužit v terénu. V řadách policie by měl od příštího roku přibýt administrativní pracovník na částečný úvazek, od roku 2021 by mělo dojít k dalšímu posílení počtu strážníků. Cílem je, aby hlavně o víkendech a během víkendových nocí byly v ulicích dvě hlídky namísto jedné.

Předsedové komisí

Městská rada potvrdila předsedy jednotlivých komisí. Komisi pro bytové záležitosti povede Martin Budiš, pro dopravu Lukáš Holík, pro městskou památkovou zónu Dominik Božek, pro regionální rozvoj a cestovní ruch Jaroslav Oldřich, sportovní komisi Radek Stříž, komisi pro výstavbu a územní plánování Pavel Schwarzer, pro výchovu a vzdělávání Tomáš Pléha, pro sociální záležitosti Marie Zouharová, kulturní komisi Radek Pernica, ústřední inventarizační komisi Marie Kotrhonzová a sbor pro občanské záležitosti Dagmar Hamalová.

Restaurování kašen

Kamenné kašny na Masarykově náměstí a U Koupadel budou zrestaurovány. Náklady ve výši 175 tisíc kompletně pokryje dotace z ministerstva kultury. Práce začnou v polovině června.

Zákaz mobilů ve škole

V případě zákazů používání mobilních telefonů v boskovické základní škole, a to včetně přestávek, probíhá další komunikace s Českou školní inspekcí. Ta zákaz považuje za přílišný zásah do soukromí žáků. Škola obdržela od inspekce dopis a podle místostarosty Lukáše Holíka, který je členem školské rady, ho bude rozporovat. Školská rada zároveň doporučila školní řád neměnit a zákaz v něm ponechat. Místostarosta nevyloučil, že celá věc může skončit u soudu.

Hala na Hybešově

Jednání rady s Jihomoravským krajem ohledně pozemků u národohospodářské školy na Hybešově ulici probíhají, stejně tak vedení města jedná se sportovci o výstavbě nové haly. Podle starosty Jaroslava Dohnálka se vše posunuje směrem k červnovému zastupitelstvu, které by mělo umístění sportovní haly řešit. To Ohlasům následně potvrdil i místostarosta Radek Mazáč (Sportovci), který na tiskové konference nechodí a ještě před časem tvrdil, že o umístění haly by se mělo rozhodnout během měsíce. K hale se plánují i setkání s veřejností.

Vedení města oslovil k jednání i lídr Nestraníků Vladimír Jakubec. Ten se snaží vrátit do hry stavbu haly v Červené zahradě. O této variantě na radnici dále jednají i s městským architektem.

Silnice k Lipníkům

Vedení města zatím nemá zpracováno, jak náročný by byl výkup potřebných pozemků pro stavbu silnice okolo křížku k Lipníkům. Nyní se zpracovává studie, která by měl mimo jiné ukázat, které pozemky budou potřeba a komu patří. „Udělali jsme zatím první krok. Nejprve nám někdo nakreslí, co by to znamenalo, pak se bude pokračovat dál,“ uvedl starosta jaroslav Dohnálek.

Úsekové měření na Havlíčkově

Pokračují přípravy zavedení úsekového měření nad křižovatkou ulic Havlíčkova a Boženy Němcové směrem ke statku. Druhé měřící místo by mělo vzniknout u Mladkova.

Oprava hráze

Ještě celý letošní rok by podle informací, které má vedení města, měla probíhat oprava hráze boskovické přehrady.

Jednání Svazku pro R43

V Boskovicích proběhlo jednání zástupců obcí sdružených do Svazku pro výstavbu R43. To se zabývalo jednak aktualizací Zásad územního rozvoje, kterou připravuje Jihomoravský kraj, a také záměrem odstranit v takzvané nulté etapě nejkritičtější místa – konkrétně vybudování mimoúrovňové křižovatky u Kuřimi a také úpravy u Sebranic. V polovině dubna se bude rozhodovat na státní úrovni, jestli budou tyto akce zařazeny do konkrétních plánů.

Knihovna

Na rozdíl od haly neoperuje vedení města s konkrétním termínem, kdy by mělo zastupitelstvo rozhodnout o variantě stavby nové boskovické knihovny. Nyní je dopracována rozhodovací matice, kterou si připravila městská rada. Podle místostarosty Lukáše Holíka se nad ní koalice kvůli vytíženosti sejde až v květnu. Souběžně se připravuje změna regulačního plánu a pokračuje se v práci na dokončení projektu podle návrhu architekta Zdeňka Fránka v budově ZZN. „Nechci říct, že to nespěchá tak, jako sportovní hala. Jednání pokračují a cítím, že to nebude jen jedna schůzka,“ popsal atmosféru v koalici místostarosta. Starosta Jaroslav Dohnálek ho doplnil, že práce na projektu nikdo nechce zastavit. Koalice jen vyhodnotí matici a bude pokračovat dál. „Určitě budeme mít projekt a myslím, že se do té doby shodneme i na realizaci,“ uvedl starosta. Červnový termín projednání v zastupitelstvu ale není pravděpodobný.

Opravy chodníků

Plánem letošních oprav chodníků se městská rada nakonec bude zabývat až na svém dalším jednání 9. dubna.

Participativní rozpočet

Setkání k participativnímu rozpočtu pořádá ve středu 3. dubna v 17 hodin ve víceúčelovém sále radnice Česká pirátská strana. Jedná se o systém, díky kterému se můžou obyvatelé podílet na rozhodování o tom, co se bude dít s částí městského rozpočtu. Participativní rozpočet funguje v Brně nebo ve Znojmě, jeho zavedení připravují i v Blansku. Podle starosty Jaroslava Dohnálka je potřeba si říct, kdy by se participativní rozpočet dal spustit, co by stál a obnášel a jakou má přidanou hodnotu. „Nebráním se tomu, aby si lidé o několika projektech rozhodli. Záleží na technice, určitě v tom není žádný principiální problém. Je dobře, že ta iniciativa přišla,“ vyjádřil se k záměru starosta Jaroslav Dohnálek. Podle místostarosty Lukáše Holíka bude záležet na tom, jak konkrétně se nastaví pravidla, což je u různých měst vždy jiné.

další zpravodajství