Ze zastupitelstva: Nekonečné debaty na nesrozumitelná témata. A nemocnice

První letošní jednání boskovického zastupitelstva mělo naplánovaný dost strohý program, složený z víceméně formálních bodů. Kdo na základě toho čekal rychlý průběh, hluboce se mýlil. Zastupitelé dokázali diskuse protáhnout na takřka rekordní čas bezmála pětihodinového jednání.

Z řad občanů se stejně jako minule ujal slova člen boskovické ODS Martin Staněk, kterého zajímalo, jak probíhá monitoring dopravy a parkování na náměstí. Jeho druhá otázka pak směřovala k tomu, jestli město plánuje navýšit daň z nemovitosti.

Místostarosta Lukáš Holík (Naše Boskovice) odpověděl, že město o navýšení daně z nemovitosti neuvažuje. Naopak se jako krajský zastupitel plánuje zapojit do iniciativy starostů a místostarostů jihomoravských obcí, kteří se chtějí formou petice obrátit na vládu, aby plán na zvyšování této daně přehodnotila.

Starostka Jana Syrovátková vysvětlila, že město ve spolupráci s firmou AŽD monitoruje dopravu na náměstí, kde se ale potýká s technickými problémy, a na křižovatce u pošty. Místostarosta Lukáš Holík doplnil, že i podnikatelé chtějí na vyhodnocení situace po zvýšení parkovného alespoň dva měsíce. Poté město informace a další postup zveřejní.

Slova se dále ujal bývalý zastupitel za Sportovce Jiří Pevný. I ten navázal na své vystoupení na minulém zastupitelstvu a dotázal se na opravu ulice Na Skalce. Konkrétně reagoval na kritiku projektu ze strany zastupitele Jana Flíčka (Změna22), který projekt označil za špatný. Krajský úřad totiž v odvolacím řízení sice stavební povolení zrušil, ale z formálních důvodů – projekt byl podle kraje v pořádku. Město pak ale vzalo zpět svou žádost o stavební povolení. Jiřího Pevného zajímalo, kdo o tom rozhodl.

Tajemník David Škvařil vysvětlil, že se jedná o úkon ve správním řízení, který učinil pověřený zaměstanec, konkrétně vedoucí odboru rozvoje města a investic. Starostka Jana Syrovátková doplnila, že město připravuje jednání s obyvateli ulice a zároveň řeší dohodu o narovnání konkrétního majetkového vypořádání u jednoho pozemku, aby se vyřešilo komplikované místo projektu. Zastupitel Jan Flíček popsal, že mu krajský úřad skutečně v pohledu na kvalitu projektu oponoval a on se s tím ztotožnil a nepodal správní žalobu. Dodal také, že občané neměli možnost seznámit se s aktualizovanou verzí projektu, protože to minulé vedení města nezajistilo, což byl jeden z důvodů, proč kraj odvolání vyhověl.

Na špatný stav ulice Na Skalce a potřebu ji rychle opravit upozornil také opoziční zastupitel a bývalý místostarosta Petr Malach.

Jiřího Pevného dále zajímalo, proč není přístupný archiv úřední desky, jestli jde o omezení GDPR – protože třeba kraj archiv přístupný má. David Škvařil vysvětlil, že město čeká na stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů, a pak archiv zveřejní. Podle Jana Flíčka chce město postupovat opatrně i přesto, že by mu v případě porušení pravidel žádná pokuta nehrozila.

Poslední dotaz Jiřího Pevného směřoval k pracovní skupině ke generelu Červené zahrady. Vadilo mu, že město nezveřejnilo seznam členů této skupiny, ani kdo ji ustavil a nejsou k dispozici zápisy z jednání. Jemu osobně se podařilo získat informace, kdo ve skupině je, a vyjádřil nelibost nad tím, že skupinu si podle něj „zprivatizovala paní starostka“, neboť její jádro tvoří členové spolku SRAB, který starostka založila. Tím pádem se podle něj nejedná o nezávislé odborníky.

Starostka reagovala, že se jedná o pracovní skupinu, která vytváří zadání veřejné architektonické soutěže. Členy jsou architekti, kteří už na území pracovali při vzniku studie spolku SRAB. Sami se tím vylučují z případné účasti v soutěži. Ve skupině jsou dále zástupci sportovních klubů, kteří sportoviště v areálu využívají, a dopravní experti. A jednatel městských Služeb. Sama starostka spolek SRAB opouští.

Na základě připomínky zastupitelky a bývalé místostarostky Michaely Žejškové (SPOLU) starostka upřesnila, že s kluby, které by měly využívat sportovní halu, se bude jednat, až se bude v příštím roce připravovat zadání na stavbu haly – nyní se jedná pouze o jejím umístění v areálu. Michaelu Žejškovou zajímalo také jednání s tenisty, kteří vlastní dva kurty v areálu. Starostka odpověděla, že jednání probíhají a jsou na začátku. Zastupitel Vladimír Petrů (Změna22) doplnil, že tenisté byli nadšeni, že se kurty nebudou dělit a nebudou na junácké louce.

Zastupitelku Dagmar Hamalovou (SPOLU) zajímalo, jestli město plánuje zřídit funkci městského architekta. Upozornila, že zřízení funkce není v programovém prohlášení rady. Dále se dotázala, zde vedení města zlepší informovanost o postupech při přípravě investičních akcí. Starostka odpověděla, že post městského architekta město zřídí, ale nemá konkrétní termín. A na informovanosti a komunikaci město pracuje.

K Červené zahradě směřoval svůj dotaz také podnikatel Wilk, který zde vlastní nemovitost a zajímalo ho, jestli vlastníci budou k debatě o areálu přizváni. Starostka Jana Syrovátková potvrdila, že budou.

Dotace

Následoval blok nejrůznějších dotací. Zastupitelé schválili postupně speciální dotace pro fotbalisty – 326 tisíc na všestrannou pohybovou přípravu dětí v mateřské škole, kterou fotbalisté zajišťují, a dále 200 tisíc na podporu družstva mládeže.

Schváleny byly kompletní dotace sportovním klubům ve výši bezmála 9 milionů korun. Dále speciální program Energie pro volnočasové aktivity, 250 tisíc pro festival Boskovice a 180 tisíc pro Boskovické běhy.

Právě schvalování dotací přineslo asi největší komunikační zádrhel zastupitelstva. Padesát minut zastupitelé diskutovali o jedné pasáži z dotačního titulu pro sport, která nově hlídá efektivitu vynaložených prostředků – sportovní kluby musí hlídat minimální počet trénujících sportovců, a to v průměru na šesti trénincích po sobě. V praxi jde především o to, aby město neplatilo kupříkladu 3500 korun za hodinu hokejového tréninku a na ledě nebylo jen pár dětí. Debatu otevřela bývalá místostrostka Michaela Žejšková, která označila za nepřiměřené, že sankce za porušení klauzule by mohla znamenat úplné odnětí dotace na zbytek roku. Po dlouhých debatách byly dotace schváleny v této podobě, část zastupitelů měla naopak obavy, že by komplikace mohla přinést změna pravidel učiněná až nyní po vyhlášení dotace a zpracování žádostí.

Další dlouhé minuty ukrojila debata o tom, jestli by se podobné opatření na hlídání efektivity nemělo zavést i pro volnočasové spolky, které však pobírají řádově méně financí. Téma vznesl především bývalý starosta Jaroslav Dohnálek. Ten zároveň varoval, že speciální program na podporu energií může znamenat, že do volnočasu bude směřovat víc peněz i v budoucnosti. „Já doufám, že bude, tato oblast byla dlouhodobě podfinancovaná,“ reagovala zastupitelka za Změnu22 Ludmila Klíčová, která má oblast na starosti. Město plánuje pro volnočas připravit zcela novou podobu dotačního titulu.

Odměny zastupitelům

Další debata se týkala odměn pro zastupitele. Na základě vládního nařízení se zvýšil limit, který je pro odměny stanoven. Zastupitelé tedy rozhodovali, zde se odměny v Boskovicích navýší. Jednotná v tomto nebyla ani koalice – zastupitelé za Změnu22 a za Piráty prosazovali zachovat stávající výši odměn, Naše Boskovice byly naopak pro zvýšení. Rozdílné názory měla i opozice. Bývalý zastupitel Jiří Pevný z publika označil odpor ke zvyšování odměn za populismus. Zvýšení, které by v rozpočtu by za jedno volební období představovalo asi 600 tisíc korun, nakonec neprošlo.

Vlajka pro Tibet

Velká shoda panuje v novém zastupitelstvu na vyvěšení tibetské vlajky na radnici u příležitosti akce Vlajka pro Tibet 10. března. Zdržela se pouze bývalá starostka Hana Nedomová z ČSSD, ostatní zastupitelé byli pro.

Skatepark – změna územního plánu

Kvůli vybudování skateparku v Doubravách je nutné na plánovaném místě změnit územní plán. Město se o to pokusí v takzvaném zkráceném postupu. Zastupitelé záměr schválili. Místostarosta Lukáš Holík doplnil, že město bude žádat o dotaci, a na dotaz Michaely Žejškové vysvětlil, že město nebude muset vracet žádnou část dotace, která byla na místo využita v minulosti.

Vyhláška o zeleni

Proběhla aktualizace vyhlášky o údržbě veřejné zeleně. Město reaguje na klimatickou změnu a posouvá povinné termíny sečí. Dále reaguje na výstavbu a rozšiřuje zóny, ve kterých údržba zeleně probíhá.

Odkup obchodů

Debata se vedla také okolo záměru města odkoupit prodejny zrušených obchodů na Bělé za 3 miliony a ve Vratíkově za 1,5 milionu korun. Vedoucí majetkového odboru uvedl, že nabídka je výhodná. Hlavním cílem města je zajistit v budovách pokračování prodeje. Případně by budovy mohly být využity pro spolkovou činnost nebo by mohly být přebudovány na sociální bydlení.

Petr Malach z ČSSD vyjádřil pochybnosti nad tím, že se prodejny podaří zajistit a zároveň financovat údržbu budov. Jaroslav Dohnálek z ODS uvedl, že odkup prodejen nepodpoří, protože není efektivní a před městem jsou úplně jiné investiční výzvy.

Diskutovala se také případná možnost využití prodejny na Bělé místními dobrovolnými hasiči. Zastupitele za ODS Miroslava Klímu zajímalo, jestli hasičům objekt vyhovuje z hlediska dopravní dostupnosti. Pavel Musil odpověděl, že ano. Pro odkup prodejen nakonec hlasovala i část opozice – Dagmar Hamalová a Miroslav Klíma ze SPOLU a Milan Janáč z ČSSD.

Rozpočet města

Vedení města nejprve předložilo zastupitelům střednědobý výhled rozpočtu na tři roky. Podle Lukáše Holíka je rozpočtový výhled vždy trochu věštěním z křišťálové koule, protože investice nakonec záleží hlavně na dotacích a také na stavebních povoleních. Místostarosta přesto věří, že by naplánované investice mohly proběhnout. Jaroslav Dohnálek ve výhledu postrádá investice do dopravy, vodohospodářství, adekvátní investice do nemocnice, bydlení i sportu. Ve výhledu je podle něj opravdu jen úplný základ. „Očekávám, že to bude v nejbližší době zpřesňováno – jestli se vůbec s některými investicemi počítá, protože podle takového výhledu rozpočtu ne,“ vyjádřil se bývalý starosta.

Zastupitelé probrali i čerstvou informaci, že město neobdrží dotaci na stavbu knihovny z Národního plánu obnovy. Zastupitel Michal Knödl (SPOLU) se přimlouval za to, aby se v tom případě peníze z investičního úvěru použily na rekonstrukci parku u skleníku. Podle místostarosty Lukáše Holíka město v tuto chvíli připravuje žádost o dotaci na tuto rekonstrukci.

Diskutovala se také oprava Lidické ulice. Město se rozhodlo nečerpat dotaci na její opravu ze Státního fondu dopravní infrastruktury, projekt chce přepracovat a žádat o nový. Opozice upozornila, že nečerpání dotace bude vnímáno negativně a opětovná žádost má tak malou šanci na úspěch.

Starostka Jana Syrovátková doplnila, že pravděpodobně přibude rekonstrukce bývalého hasičského štábu na ulici Svatopluka Čecha, který by město mělo získat zdarma od státu pro mateřskou školu a Středisko volného času.

Velká debata neproběhla k prvnímu rozpočtovému opatření v letošním roce. To zvedá příjmy o něco přes 24 milionů a výdaje o více než 21 milionů.

Podněty a připomínky zastupitelů

Bývalý ředitel KZMB a zastupitel za ČSSD Oldřich Kovář vyjádřil nespokojenost s debatou o stavu kultury ve městě. Mimo jiné se mu nelíbí, že by se Boskovice měly bránit větším kulturním akcím, především v letním kině. Připomněl také, že brzy uplyne 26 let od chvíle, kdy byla knihovna „na rok“ přestěhována do provizorních prostor, kde je dodnes. A vyzval, aby se nadále jednalo. Místostarosta Lukáš Holík označil za klíčové stavební povolení, které město stále nemá. On i další zastupitelé vyjadřovali vůli pokračovat ve stávajícím projektu.

Naopak radní Radek Pernica ze Změny22 zdůraznil, že město na tento projekt nedostane dotaci a stále na něj nemá ani stavební povolení. Proto podle něj přijde na pořad diskuse o tom, jestli tento projekt po mnoha letech nezdarů není slepou ulicí. „Je dost možné, že začneme přemýšlet nad jiným umístěním knihovny, protože věci se daly do pohybu,“ uvedl Radek Pernica. Město podle něj musí vymyslet záložní varianty. Jedna z nich by mohla být, že knihovna vyroste na místě dnešního SVČ, které se přestěhuje na ulici Svatopluka Čecha.

Místostarosta Lukáš Holík dále informoval, že město se připravuje na převzetí Galerie Otakara Kubína, a také na dodávku nádob na odpad, získaných z dotace, do domácností. Pozval také na setkání k upravenému projektu knihovny 7. března a na setkání s veřejností 20. dubna.

Debatu o nemocnici otevřela bývalá starostka Hana Nedomová poděkováním odcházejícímu jednateli Danu Štěpánskému. A vyjádřila se, že by město mělo dál pokračovat v jednání s Jihomoravským krajem. Michala Knödla zajímaly podrobnosti k jednáním se stávajícím jednatelem. Starostka jako hlavní bod nesouladu uvedla získávání nových lékařů a zajištění personální situace v nemocnici. A také ekonomickou situaci a přístup k převodu nemocnice pod kraj. Podle starostky se jednání s krajem zadrhla na tom, že kraji se nepodařilo připravit podle původního plánu zamýšlený holding pro provoz nemocnic a nyní sám neplánuje do krajských voleb pokročit v jednáních s nemocnicemi, které neprovozuje. Na opětovný dotaz Michala Knödla pak starostka reagovala, že už požádala o oficiální schůzku s náměstkem hejtmana Jiřím Nantlem, který má zdravotnictví v gesci.

Lékař a zastupitel za SPOLU Miroslav Klíma vznesl otázku, zda je doba na nalezení nového jednatele nemocnice dostatečně dlouhá – výběrové řízení trvá do 27. února. Starostka odpověděla, že město může situaci řešit jmenováním přechodného jednatele.

Bývalého místostarostu Petra Malacha zajímal personální stav v nemocnici. Zmínil výpovědi lékařů z porodního oddělení a chirurgie. Starostka uvedla, že o odchodech těchto lékařů se ví už nějakou dobu a město se snaží zajistit lékaře nové.

Na dotaz Jaroslava Dohnálka starostka upřesnila, že výběrová komise bude jmenována až těsně před výběrovým řízením. Je to podle ní lepší i proto, aby členové nebyli pod tlakem. Bývalý starosta se také vyjádřil, že nepovažuje za správné, že vedení města dosud s vedením kraje oficiálně nejednalo.

Zastupitel za Změnu22 Vladimír Petrů nadnesl připomínku, aby se již nedělaly doslovné zápisy ze zastupitelstva, protože to enormně zatěžuje zaměstnance úřadu.

Michaela Žejšková uvedla, že má 39 dotazů k programovému prohlášení městské rady, a proto je zašle písemně a požádá o písemné odpovědi.

další zpravodajství