Z radnice: možnost získat hasičský štáb, odložená hala a snížená knihovna

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo v polovině března po zasedání městské rady. Tiskové konference se zúčastnili všichni zástupci vedení města – starosta Jaroslav Dohnálek (ODS), místostarosta Petr Malach (ČSSD) a místostarostka Michaela Žejšková (TOP 09).

Objekt hasičů na ulici Svatopluka Čecha, ze kterého by mohla vzniknout nová mateřská škola
Objekt hasičů na ulici Svatopluka Čecha, ze kterého by mohla vzniknout nová mateřská školafoto: Tomáš Znamenáček

Úvodu tiskové konference se účastnil také referent pro obranu boskovického městského úřadu Petr Novák, který společně s vedením města podrobněji informoval, jak se Boskovice připravují na zvládnutí vlny válečných uprchlíků z Ukrajiny. Téma jsme zpracovali v samostatném textu.

Dotace v kultuře

Rada schválila rozdělení dotací v kultuře a také pro organizace působící v oblasti volnočasových aktivit. Na projekty v kultuře bylo vyčleněno půl milionu korun a grantová komise žádosti rozdělila dle pravidel do čtyř pásem: první mají nárok na plnou podporu, druhé na osmdesátiprocentní podporu, třetí na šedesátiprocentní podporu a poslední nedostanou nic. Ve čtvrtém pásmu skončil jediný projekt na Food Festival.

Městská rada, která má v rozhodování poslední slovo, se rozhodla návrh komise nerespektovat a ještě přitvrdit vůči projektům ve třetím pásmu – nakonec nedostaly také nic. Jednalo se o festival Ibérica a dva koncertní záměry publicisty Jana Hocka. Rada tak ušetřila 51 tisíc korun, tyto nerozdělené peníze zatím nebudou dále použity. „Žádosti byly popsány jako programově neúplné, proto jsme se rozhodli je vyřadit,“ vyjádřil se místostarosta Petr Malach. Jan Hocek podal celkem tři projekty, ten hlavní na festival Melomania získal osmdesátiprocentní podporu.

Na volnočasové aktivity radnice vyhradila 700 tisíc korun, které však na pokrytí žádostí nestačily. Vyřazen byl projekt Festival o těhotenství, porodu a rodičovství v rámci Týdne respektu k porodu, neboť získal malou podporu hodnotící komise. Všechny ostatní požadavky byly zkráceny na 73,5 procenta podpory. Hodnotící komise doporučila částku pro příští rok navýšit.

Budova hasičů na mapě města
Budova hasičů na mapě městafoto: Mapy.cz

Objekt hasičů na ulici Svatopluka Čecha

Už minulá městská rada se zabývala možností získat do vlastnictví města dlouhodobě prázdný objekt krajských hasičů na ulici Svatopluka Čecha. Budova nyní přešla do správy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) a město má možnost získat ji do svého majetku formou bezúplatného převodu, případně přímého prodeje, pokud bude využita ve veřejném zájmu.

Podle starosty Jaroslava Dohnálka město uvažuje o tom, že by zde mohlo vzniknout další pracoviště mateřské školy, neboť v blízkém okolí je rozsáhlá a stále rostoucí bytová zástavba. Zčásti by objekt mohl sloužit i pro Středisko volného času. Vedení města si bylo budovu také prohlédnout. „Byli jsme příjemně překvapeni, že objekt je v dobrém stavu a nevyžaduje nějak zásadní investice,“ dodala místostarostka Michaela Žejšková s tím, že dispozičně budova uvažovanému záměru vyhovuje.

Podmínkou převodu od ÚZSVM je předložení dvou studií – stavební a demografické, o vhodnosti využití objektu pro tento účel. Rada proto uložila zjistit jejich vypracování a také zaslání žádosti o převod na ÚZSVM.

Opravy cest a komunikace

Město naplánovalo opravu dvou úseků polních cest penetrovaným makadamem, respektive zhutněným asfaltovým recyklátem. Jedná se o polní cestu v zahrádkářské kolonii Na Chmelnici a dále kratší úsek cesty v zahrádkářské kolonii v lokalitě Vinohrádky.

Opravena bude také veřejně přístupná účelová komunikace U47 na ulici Lidická, což je cesta zezadu k prodejně COOPu. Zde bude oprava spočívat především ve vyrovnání komunikace kamenivem s asfaltovou emulzí a nanesením dvojité vrstvy kalového zákrytu technologií Slurry Seal. Tato technologie je výrazně levnější v porovnání s realizací nového asfaltobetonového povrchu.

Rekonstrukce Lidické u MŠ

Kupředu se posouvá také oprava Lidické ulice v úseku u mateřské školy, kde vzniknou nová parkovací místa. Rada vybrala dodavatele, který stavbu provede za více než 5,5 milionu korun. „Mělo by se v nejbližší době začít a bude zde vybudováno podélné stání,“ uvedl místostarosta Petr Malach. Stavba je naplánovaná v etapách, aby co nejméně ovlivnila provoz školky. Po rekonstrukce bude ulice zjednosměrněná a bude průjezdná jen shora dolů.

Rekonstrukce ulice Na Skalce

V plánu jsou také stavební úpravy ulice Na Skalce, a to od křižovatky s ulicí Gagarinova stávajícím uličním koridorem po průsečnou křižovatku s ulicemi Čížovky, Gagarinova a Na Pískách. Počítá se s výměnou stávajících povrchů, výměnou uličních vpustí a obnovou veřejného osvětlení. Aktuálně rada schválila podmínky pro zadávací řízení na zhotovitele. „Je to potřeba udělat, jedná se o dlouhodobý požadavek obyvatel,“ vyjádřil se Petr Malach.

Pamětní medaile

Při příležitosti 800. výročí první písemné zmínky o Boskovicích bude vyrobeno sto kusů stříbrných pamětních medailí u České mincovny. Zepředu bude na medaili radnice a ze zadní strany sedmizubý hřeben. Rada schválila návrh, který ve spolupráci s městem vytvořila Česká mincovna. Nyní se vytvoří forma a následně se bude razit prvních sto kusů. „Pokud by byl zájem, není už pak problém medaile dorazit,“ popsal místostarosta Petr Malach. Cena stříbrná medaile se pohybuje okolo tisíce korun, zlatá by stála asi třicet tisíc bez DPH. Medaile má v průměru asi tři centimetry, stříbrná bude vážit asi 15 gramů.

Sportovec roku

Po roční pomlce způsobené koronavirovou krizí město opět vyhlásí ankety nejlepší sportovec, družstvo a trenér za rok 2021 a vybere osobnost do Sportovní síně slávy. „Loňský rok už byl lepší, přece jen už se soutěžilo a sportovalo,“ uvedla místostarostka Michaela Žejšková. Výsledky se obvykle vyhlašovaly na sportovním plese, ten se letos nekoná a proto dojde k vyhlášení na Boskovických bězích.

Nominace navrhnou sportovní kluby, které působí v Boskovicích a vyvíjí pravidelnou organizovanou činnost. Nominují sportovce nejen ze svého klubu, ale mají možnost vybrat i z klubů ostatních. Podmínkou je, že všichni nominovaní musí působit v boskovickém klubu.

Výzva k výsadbě stromů

Po dvou letech radnice také znovu připravila výzvu občanům, aby ve svém okolí vytipovali vhodná místa k výsadbě nových stromů. „Společně pak vybereme vhodný sortiment a stromy vysadíme,“ uvádí Lucie Chloupková z odboru tvorby a ochrany životního prostředí. Ta návrhy přijímá na e-mailu lucie.chloupkova@boskovice.cz.

Pandemie

Boskovická nemocnice se podle informací, které radní v polovině března obdrželi od jednatele, stále potýká s ne příliš dobrou epidemickou situací. Počty nakažených pacientů stále neumožňují vrátit se naplno ke standardní operativě a problémy působí i nemocnost zaměstnanců. „Situace není dramatická, ale komplikovaná pořád zůstává,“ popsala Michaela Žejšková.

Sportovní hala

Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace na sportovní halu bude nakonec městská rada schvalovat až na svém příštím jednání na konci března. „V posledních dvou třech týdnech jsme se ještě zabývali dořešením některých aspektů zadání, aby to bylo opravdu precizní. A minulý týden byly dovolené v důsledku jarních prázdnin. Takže jsme se rozhodli připravit to v klidu na příští radu,“ vysvětlila místostrostka.

Ta dále doplnila, že probíhají jednání s tenisovým klubem o převodu pozemků pod dvěma kurty do majetku města, zatím ale bez konkrétního výsledku. Pro samotnou stavbu haly to ale podle místostarostky není nezbytně nutné, město potřebuje pozemky získat pro další rozvoj areálu.

Místostarostka Michaela Žejšková také uvedla na pravou míru vyjádření svého stranického kolegy, zastupitele Pavla Vlacha (TOP 09), který uvedl, že návrh je modulový a tělocvična – stěna – restaurace – se mohou stavět postupně podle finančních možností. „Takhle jednoduché to samozřejmě není. Ale ve chvíli, kdy vybereme projektanta, budeme tyto věci zvažovat – i s ohledem na to, jak se bude finančně vyvíjet situace i celosvětově. Potenciálně by tato varianta mohla být ve hře, ale to slovo potenciálně zdůrazňuji. Primárně není cílem tu stavbu rozdělovat, ona funguje jako celek,“ vysvětlila Michaela Žejšková.

Knihovna

Aktuálně probíhají úpravy projektu nové městské knihovny podle návrhu architekta Zdeňka Fránka. Město se vypořádává s námitkami sousedů stavby. Podle místostarosty Petra Malacha se řešilo umístění vzduchotechniky ve třetím patře a podařilo se najít jiné, vyhovující řešení. Dalším hlavním podnětem je výška stavby. Ta je snížena o čtyři metry a nyní probíhají jednání, jestli už nová varianta bude pro sousedy akceptovatelná. Úpravy projektové dokumentace přijdou město asi na 200–300 tisíc korun. Stavební řízení nebude muset probíhat od začátku, dojde jen ke změně stavby.

Město se tak připravuje na žádost o dotaci od ministerstva kultury; aktuálně není zatím jasné, kdy bude dotace vyhlášena a jaké bude mít přesně podmínky a termíny. Podle místostarosty je ale velmi pravděpodobné, že mít projekt připravený už v té fázi, že se dá „kopnout do země“, bude pro žadatele nejvýhodnější.

Vypnutí diskuse

Na tiskové konferenci nezazněla informace k rozhodnutí městské rady, které se ovšem projevilo hned další den – město se rozhodlo vypnout diskusi pod příspěvky na svém facebookovém profilu. Formálně celá věc vznikla tak, že městská rada schválila nová Pravidla využití informačních prostředků města Boskovice, a v nich se píše mimo jiné toto: „Facebookový profil /mestoboskovice slouží jako INFORMAČNÍ prostředek, nejedná se o oficiální KOMUNIKAČNÍ prostředek. Proto osoba odpovědná za vkládání příspěvků na FB profil neumožňuje vkládání komentářů k příspěvkům.“

další zpravodajství