Ze zastupitelstva: Debata o rozpočtu, parkování na náměstí a koncepci města

Na druhém jednání se sešli boskovičtí zastupitelé, kteří vzešli z podzimních komunálních voleb. Vzhledem k tomu, že první zastupitelstvo bylo ustavující, byla to tentokrát pro nové vedení města fakticky premiéra. Ústředním tématem zastupitelské diskuse byl rozpočet na rok 2023.

V úvodu jednání složili zastupitelský slib dva zastupitelé, kteří na úvodním zastupitelstvu chyběli – Jan Nádvorník (Piráti) a Hana Nedomová (ČSSD).

Prostor pro dotazy a připomínky občanů využil kandidát ODS Martin Staněk. Uvedl, že s nelibostí přijal zprávu, že se bude zdražovat a omezovat parkování na náměstí. Především se obává, že by zrušení jen symbolicky placené první půlhodiny mohlo negativně dopadnout na podnikatele na náměstí, protože zkomplikuje situaci těm, kdo chtějí na náměstí jen rychle nakoupit. Omezení parkování na náměstí by podle něj mělo být doprovozeno zřízením nějaké alternativy, kupříkladu parkovacího domu.

Starostka Jana Syrovátková (Změna22) odpověděla, že z levnějších parkovišť je docházková vzdálenost na náměstí velmi malá. Vedení města chce dosáhnout toho, aby se parkování na náměstí omezilo, a to především u aut, která zde stojí delší dobu. A zároveň využilo nabídku firmy AŽD, která bude zdarma pro město dva měsíce parkování na náměstí přesně monitorovat. Na základě toho město vyhodnotí srovnání dosavadního a nového stavu.

Vlastník jednoho z domů na náměstí Milan Huzlík upozornil, že parkoviště za muzeem je přes den obvykle naplněno a na náměstí u Zlaté růže je volných jen několik míst. Také on se obává, že zdražení omezí počet nakupujících na náměstí. Místostarosta Lukáš Holík (Naše Boskovice) uvedl, že jeho zkušenost je, že parkování za muzeem je ráno možné a město by mělo patřit lidem, ne hlavně autům. „V západních zemích je postup takový, že pokud dáváte pryč auta, je město bohatší a lidé mají větší chuť ta místa víc navštěvovat, než chodit mezi překážkami aut,“ vyjádřil se Lukáš Holík.

Další téma nadnesl Oldřich Brzobohatý, zástupce spolku Unijazz Boskovice, který provozuje kulturní a komunitní centrum Prostor. Vyjádřil se ke zveřejněnému návrhu rozpočtu na rok 2023 ve vztahu ke kultuře. „Náš spolek vidí dost malou podporu kultuře, ať už zřizované, nebo nezřizované městem,“ uvedl s tím, že chce apelovat na město, aby víc vnímalo bohatost kultury a místní kulturní nabídky a hledalo možnosti větší podpory. Rozpočet na rok 2024 by podle něj měl být pro kulturu daleko příznivější než tento. „Očekáváme od nového vedení města mnohem větší podporu, ostatně přesně tak, jak to slibovalo v předvolebních kampaních,“ připomněl Oldřich Brzobohatý. Místostarosta Lukáš Holík odpověděl, že město je otevřeno jednáním a diskusi a bude se činností spolků určitě zabývat, v příštím roce počítá s balíčkem na podporu plateb za energie.

Volby do výborů

Zvoleni byli členové osadních výborů a také finančního a kontrolního výboru. Zastupitelé potvrdili návrh městské rady. Debata se strhla okolo jemnování zastupitele Vladimíra Farského (Naše Boskovice) šéfem finančního výboru. To kritizoval bývalý starosta Jaroslav Dohnálek. Narážel na anonymní mail, který zastupitelé k tomuto tématu dostali, a vyjádřil souhlas s tím, že pan Farský dostává trafiku nejen od pana Holíka, ale od celé koalice. „A proč o tom mluvím? On už nás tady na zastupitelstvech a na městě pan Farský učil geologii, vyučoval stavitelství, architektuře, teď nás bude poučovat o financích. Bude aspoň sranda. Ale jedno jediné si nepřeji – je nedostatek lékařů v nemocnici, ať v další svém působení neradí lékařům nebo nás nedejbože neléčí,“ vyslovil se Jaroslav Dohnálek s tím, že jeho vyjádření není v osobní rovině.

Svého zastupitele se zastal místostarosta Lukáš Holík, který uvedl, že doufal v konstruktivní diskusi a ne házení špíny v osobní rovině. Proti tomu se Jaroslav Dohnálek ohradil. Další zastupitel ze Naše Boskovice Vlastimil Slaný připomněl vysoký počet hlasů, který Vladimír Farský získal ve volbách. V hlasování o složení výborů nakonec Vladimír Farský získal i podporu části opozice – Petra Malacha a Oldřicha Kováře z ČSSD a Karla Trefného z SPD a Trikolory.

Obchod na Bělé

Když zastupitelé projednávali Zprávu o stavu požární ochrany v Boskovicích a místních částech, informoval zastupitel za Piráty Jan Nádvorník, že inicioval schůzku ohledně možného odkupu budovy zrušeného obchodu na Bělé a jejího případného využití jako nové zbrojnice pro dobrovolné hasiče z Mazurie. Petr Malach připomněl, že zde může být problém s ochranným pásmem vody. Radnice připomínku prověří. Hana Nedomová upozornila na dotace z Jihomoravského kraje.

Služby Boskovice

Město v příštím roce poskytne Službám dotaci 17 milionů korun, což je značný nárůst oproti 7,5 milionům v letošním roce. Přesto do této částky není zatím zahrnuto kompletní pokrytí provozu Služeb na celý příští rok. A právě to se stalo terčem kritiky opozice. V rozpočtu chybí ještě asi 3,5 milionu korun, především na provoz zimního stadionu. V následné debatě koalice vysvětlovala, že zatím nemůžeme znát přesný vývoj cen a energetické krize a také není jasné, kdy přesně začne příští sezóna ledního hokeje. Proto se koalice rozhodla tyto náklady do rozpočtu nezahrnout a v případě potřeby finance vezme z plánovaného zůstatku na účtech města. Opozice opakovala, že rozpočet je plán a měl by zahrnovat kompletní pokrytí nákladů.

Debata předznamenala diskusi k rozpočtu. K názorové shodě nedošlo, ale v hlasování se ke koaličnímu návrhu opět připojila část opozice – z ČSSD tentokrát Hana Nedomová a Milan Janáč, z koalice SPOLU Dagmar Hamalová a také Karel Trefný z SPD a Trikolory.

Dotace pro nemocnici

Zastupitelé schválili dotaci pro nemocnici na přístrojové vybavení ve výši více než 2 miliony korun. Jedná se o dotaci, která bude udělena ještě v tomto roce.

Vyhlášení dotací

Dotační tituly vyhlásili zastupitelé na příští rok pro sportovce, pro kulturu, pro volnočasové aktivity a na obnovu domů v památkové zóně. Pro sportovce rozpočet počítá z částkou přibližně 8,9 milionu korun, což je oproti návrhu rozpočtu na letošní rok navýšení o více než 4,2 miliony korun – přičemž asi 1,5 milionu navíc dostali sportovci už v průběhu letoška.

Kultura dostane navíc 100 tisíc korun, volnočas také sto tisíc korun a pro domy v památkové zóně se s navýšením nepočítá.

Bývalá místostarostka Michaela Žejšková (SPOLU) upozornila na některé formální nedostatky v materiálech, radnice jejím připomínkám vyhověla.

Termíny jednání zastupitelstva

Zastupitelé si schválili termíny jednání na první pololetí příštího roku. Jednat budou 14. února, 18. dubna a 20. června.

Starostka pro územní plánování

Zastupitelem spolupracujícím v tomto volebním období při pořizování územně plánovací dokumentace města určili zastupitelé starostku Janu Syrovátkovou.

Dotace do sociálních služeb

Schváleny bylo první kolo dotací pro sociální služby na rok 2023. Nyní se jednalo o 42 tisíc pro Podané ruce, 942 tisíc pro Diecézní charitu a 63,5 tisíc korun pro Práh.

Zastupitelku Dagmar Hamalovou zajímalo, jestli se nepočítá s větší podporou pro lidi bez domova, kterých ve městě přibývá. Vedoucí sociálního odboru Alena Votroubková vysvětlila, že poskytované částky odpovídají procentům spoluúčasti, které organizace potřebuje k dokrytí krajských dotací – ty kraj poskytuje na základě vlastní metodiky. A kapacity poskytovaných služeb rovněž určuje kraj. Místostarosta Lukáš Holík doplnil, že situaci boskovických bezdomovců řeší s blanenskou Charitou. V Blansku na rozdíl od Boskovic funguje noclehárna.

Odpadové hospodářství

Město navýší poplatek za odpady ze 720 na 840 korun na rok. Hodnota ekobodu v systému MESOH činí 10 korun, takže maximálně může občan v tomto systému ušetřit 70 procent poplatku.

Michaelu Žejškovou zajímalo, jestli město plánuje rozšiřovat možnosti získávat ekobody za ekologické nakupování. Petr Malach uvedl, že navýšení poplatku je na nejnižší možné hranici a zeptal se, zda by nebylo možné zvýšit hodnotu ekobodu. Místostarosta Lukáš Holík si neodpustil poznámku, že předchozí vedení města mělo dost času tyto věci řešit a místo toho dává novému vedení podněty ke zlepšení po měsíci a půl. Koalice ale tuto věc podle něj diskutuje a úpravu ekobodů plánuje. Vladimír Petrů připomněl, že cena za svoz a likvidaci odpadu je 20,5 milionu, ale od lidí se vybere 11 milionů korun. Zbytek musí město zaplatit z rozpočtu.

Majetkové záležitosti

V bloku majetkových záležitostí se mimo jiné projednával prodej pozemku, který těsně sousedí s prodejnou na Bělé. Vzhledem k tomu, že se objevila myšlenka na odkup prodejny pro hasiče, doporučil vedoucí majetkového odboru Pavel Musil prodej zatím stáhnout z programu a počkat, jestli by se pozemek městu nehodil. Zastupitelé však jeho doporučení nedbali a prodej schválili.

Naopak zamítnut byl prodej pozemků u Modré věže firmě Pentaco. Starostka Jana Syrovátková předeslala, že prodej nepovažuje za dobrý kvůli ceně a také kvůli tomu, že by město mohlo v budoucnu pozemky využít.

Aby zastupitelé umožnili případný snadnější převod objektu bývalého hasičské štábu na ulici Svatopluka Čecha ze státu na město, vyjmuli z žádosti menší část pozemku, kterou užívá pošta. Kromě toho Pavel Musil informoval, že Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabídl tyto nemovitosti všem státním organizacím a nikdo o ně neprojevil zájem. Teď je na řadě město Boskovice a zasedne komise, která rozhodne, jestli ministerstvu financí doporučí úplatný, nebo bezúplatný převod.

Rozpočtové opatření

Následovalo projednávání posledního letošního rozpočtového opatření. To ponížilo letošní příjmy města o 632 tisíc na necelých 440 milionů, výdaje se ovšem snížily o asi 155 milionů na přibližně 437 milionů korun. Ponížení výdajů je způsobeno především přesunem investičních akcí do dalšího roku a rušením některých investic. Město tak skončí v mírném přebytku něco přes 2,5 milionu korun a na účtech města by mělo zůstat 136 milionů korun.

Opozice byla kritická především k rušení některých investičních akcí. Dotazem směřovaným k úpravám ve školce Na Dolech zahájila diskusi Michaela Žejšková. Zajímalo ji, jak město plánuje řešit nedostačující kapacity mateřských škol, když zrušilo plánovanou přestavbu bazénu na další školní třídu. Starostka Jana Syrovátková odvětila, že nové vedení města nesouhlasí s rušením bazénu a novou školku chce vybudovat právě v budově bývalého krajského štábu. Jaroslav Dohnálek upozornil, že toto je nestihnutelné v tomto volebním období. Nová starostka vysvětlila, že město plánuje vytvořit celkovou koncepci města a na základě toho plánovat i umístění školek. Zatím jsou na začátku a jsou ve vedení města chvíli a teprve si nechávají zpracovávat podrobné informace o městském majetku a jeho stavu. Jako příklad uvedla budovu Střediska volného času, která se ukázala být v mnohem horším stavu, než si město myslelo. Lukáš Holík doplnil, že bazén mateřské školy je ve stavu, který ještě nějakou dobu vydrží.

Vlastimil Slaný připomněl, že dluh v kapacitě mateřských škol vznikl kvůli rozsáhlé výstavbě a podcenění stavu minulými vedeními města. Řešením za něj není přebudování jedné třídy, ale stavba nové školky. A rovněž se vyjádřil pro zachování bazénu. Jana Syrovátková připomněla, jak město v minulém období tvrdilo, že není potřeba, aby developer vybudoval školku jako v Blansku – a město tak propáslo příležitost.

Starostka dále vysvětlila, že město nepočítá v příštím roce s pořízením projektové dokumentace na sportovní halu. Dosavadní projekt nesplňuje finanční limity, hala byla předimenzovaná a nejprve je třeba vytvořit nový generel Červené zahrady. Ze stejného důvodu město neplánuje pokračovat v záměru stavby nafukovací haly.

Řešilo se také nové osvětlení v lokalitě U Lomu. Zde byly vybudovány tři lampy na osvětlení pomocí solárního dobíjení.

Skoro 1,8 milionu korun přidalo město KZMB na dokrytí letošního hospodaření. Místostarosta Lukáš Holík uvedl, že neví, jakým způsobem probíhala jednání a diskuse ve vedení města a s ředitelem KZMB, ale částka je tak enormní, že nové vedení města překvapila. Povzdechl si nad tím, na kolik podobných záležitostí v majetku i hospodaření teď nové vedení města na radnici nachází.

Michal Knödl (SPOLU) vyjádřil lítost nad tím, že město nenaplánovalo na příští rok rekonstrukci parku u zámeckého skleníku. Město podle něj mělo s projektem aspoň začít. Starostka Jana Syrovátková odpověděla, že projekt je pěkný, ale městu v tuto chvíli opravdu „padají na hlavu některé nemovitosti“. A že věří, že projekt dostane zelenou, až nebude problém s energiemi a nebudou prioritnější projekty jako SVČ, které slouží dětem.

Hlasování o rozpočtovém opatření opět podpořila i část opozice – z ČSSD tentokrát všichni tři zastupitelé kromě Hany Nedomové, dále Dagmar Hamalová a Karel Trefný.

Rozpočet na rok 2023

Debata se volně přelila k rozpočtu města na příští rok. Vedoucí finančního odboru představila základní parametry rozpočtu: příjmy asi 397 milionů, výdaje 523 milionů. Schodek se má financovat jednak čerpáním úvěrového rámce, jednak dokrytím z naspořených peněz na účtech města. Vedoucí odboru Pavla Nováková vysvětlila, že rozpočet je silně ovlivněn vysokou mírou inflace a cenami energií.

„Nacházíme se v poměrně složité situaci, neznáme naše skutečné náklady,“ předeslala starostka Jana Syrovátková a rozpočet označila jako opatrný.

Starostka také rovnou okomentovala některé výdajové položky. Uvedla, že město vyhlásí architektonickou soutěž na generel Červené zahrady. Rozpočet na to pamatuje částkou 1,5 milionu korun. Soutěži by mělo předcházet vytvoření kvalitního zadání, na kterém je podle starostky spousta práce.

Velké plány má město podle starostky v práci na celkové koncepci rozvoje města. Kromě toho se o 3,5 miliony korun navýšila položka na konzultační služby. Město chce mít nástroj kontroly kupříkladu na prověření hospodaření svých organizací.

Michaelu Žejškovou zajímal nárůst nákladů na opravu mateřské školy ze 2,7 na 5 milionů korun. Starostka vysvětlila, že oprava podle původního plánu byla nedostatečná. Náročnější opravou se zlepší i termoizolace. Město žádá o dotační titul na zelenou střechu a plánuje i umístění fotovoltaiky, na což by rovněž mohlo získat dotaci.

Dalším zásadním tématem bylo, že město do rozpočtu nezahrnulo dotaci do nemocnice – ke které je ovšem povinováno nájemní smlouvou, kde se zavázalo, že nájem nemocnice investuje zpět do budovy. Starostka uvedla, že město si chce nejprve chce prověřit, do čeho konkrétně je potřeba v nemocnici prioritně investovat, pak teprve příslušnou částku zařadí. Opozici se podobně jako u Služeb tento přístup nelíbil a požadovala, aby byla částka přibližně 10 milionů do rozpočtu zahrnuta bez konkrétního specifikování účelu.

Michal Knödl se dotazoval na opravu ulice Na Skalce, s níž rozpočet počítá. Narážel i na to, že členové uskupení Změna22 měli s rekonstrukcí problém. Položku na úpravu projektu ale v rozpočtu nenašel. Starostka odpověděla, že město jedná s majiteli pozemků a projektová dokumentace se bude upravovat, ale nebude nutné kvůli tomu navyšovat vyhrazenou částku. Zastupitel za Změnu22 Jan Flíček, který v lokalitě bydlí, odpověděl, že projekt je špatný bez ohledu na to, jestli je před volbami, nebo po nich. Na ulici podle něj není zajištěna bezpečnost dětí.

Jaroslava Dohnálka zajímala oprava Lidické ulice, která v rozpočtu není, přestože na ni město mělo získat dotaci. Starostka Jana Syrovátková reagovala, že stávající projektová dokumentace neodpovídá technickým normám a parametrům. Zároveň podle ní není projekt dobře navržen. Město chce proto projekt přeřešit a projektovou dokumentaci upravit. S tím rozpočet počítá ve výši půl milionu korun. „Vím, že dotaci máme odklepnutou, ale stavět něco jen kvůli dotaci mi nepřijde vhodné Osobně dávám přednost kvalitě,“ uvedla starostka.

Bývalého starostu Jaroslava Dohnálka zajímalo přebudování jedné z kotelen na štěpku. Jana Syrovátková reagovala, že energetická situace je nepřehledná, město proto zatím pouze navrhuje dotáhnout projektovou dokumentaci a získat stavební povolení. Dále starostka uvedla, že věc konzultovala s odborníky a nyní probíhá velký vývoj kupříkladu v oblasti vodíku, takže město se až po získání stavebního povolení může rozhodnout, jakou cestou jít. Na další dotaz směřovaný na stav kotelen odpověděla, že bezprostřední rekonstrukce není nutná. A cena štěpky nyní výrazně stoupá, konkrétní výše úspory bude známá právě až po získání stavebního povolení.

Dagmar Hamalovou zajímalo, jestli se kromě zimního stadionu počítá i s omezením provozu jiných zařízení. Lukáš Holík popsal, že na sokolovně bude omezen provoz v lednu, akce se přesunou na únor. Uspořené částky zde ale nejsou zdaleka srovnatelné s náklady na provoz zimního stadionu. Radek Pernica doplnil, že KZMB má problémy s financováním a hospodaření organizace bude podléhat pravidelným rozborům. Úspory je podle něj potřeba hledat všude, takže je možné, že dojde k nějaké odstávce budov také na konci příštího roku.

Bývalá starostka Hana Nedomová apelovala, aby se kromě investic do nemocnice současná starostka zaměřila také na personální stav v nemocnici, aby byla zachována zdravotní péče pro celý region. „Bylo by špatné, kdybychom investovali, a odešli nám lékaři,“ uvedla Hana Nedomová. Starostka přislíbila, že investice do nemocnice bude konzultovat i s opozicí.

Michal Knödl se vyjádřil, že v rozpočtu je spousta položek, které jsou podle něj méně důležité než rekonstrukce parku u skleníku. Vyjmenoval tři – koncepci města, generel Červené zahrady a konzultační služby, což je dohromady 8,5 milionu korun. Navrhl proto dát tyto peníze kompletně alokovat jinam, a to pro Služby a nemocnici.

Lukáš Holík zdůraznil význam koncepce města i potřebu generelu. Tyto věci podle něj možná budou nějakou dobu trvat, ale zároveň je třeba dělat věci pořádně. Přidal se Vladimír Petrů, který varoval před tím, aby vznikaly hrůzy jako Na Výsluní a „to, co se nyní připravuje Na Chmelnici“. Podobně se vyjádřil i Vlastimil Slaný, který uvedl, že pokud budou peníze investované do koncepce ty poslední, které zajistí shodu opozice a vedení města, budou to nejlépe investované peníze za celou dobu.

Opoziční zastupitelka Dagmar Hamalová se vyjádřila, že koncepční materiály jsou důležité a dívat se na město jako na celek je také důležité. Zároveň podle ní město nedostatečně vysvětlilo, co se za peníze na koncepci a konzultační služby pořídí. Starostka reagovala, že k těmto věcem bude vytvořena pracovní skupina a opozice v ní bude mít své zastoupení, pokud bude mít zájem.

Jako občan vystoupil také bývalý zastupitel Jiří Pevný. Zajímala ho také oprava ulice Na Skalce, konkrétně jestli je ukončené odvolací řízení. Starostka odpověděla, že není, ale město věří, že i tak stihne příští rok ulici opravit. Jiřího Pevného dále zajímalo, jestli město jedná s krajem ohledně úprav Lidické ulice. Jana Syrovátková odpověděla, že jednání zahajují. Jiří Pevný také vyjádřil pochybnost nad 4 miliony na koncepci města a také že rok je na to příliš krátká doba. Chtěl vědět, co konkrétně by mělo být za rok hotové. Jana Syrovátková odpověděla, že se nejprve bude jednat o monitoring dopravy a následně budou probíhat další práce, přičemž se nedá říct, že se vyčerpají celé 4 miliony. Dále Jiřímu Pevnému vysvětlila, že do pracovní komise budou přizváni i odborníci z řad veřejnosti.

Okolo protinávrhu Michala Knödla nejprve panovaly nejasnosti, nakonec se ukázalo, že je z formálního hlediska špatně připravený, na což upozornil Vladimír Petrů. Protinávrh nicméně ani po úpravě nezískal ani plnou podporu opozice – zdrželi se Hana Nedomová a Milan Janáč, proti byl Karel Trefný. Napak původní návrh rozpočtu nové koalice následně podpořila i kompletní sociální demokracie a Karel Trefný, zdrželo se jen šest zastupitelů za SPOLU.

Podněty a připomínky zastupitelů

Vladimír Petrů se dotazoval vedoucí odboru životního prostředí na skládku vznikající na příjezdu od Mladkova po levé straně. Ta odpověděla, že je to povolené zařízení pro likvidaci odpadu.

Hana Nedomová vznesla návrh, aby město jednalo s krajem o pozemku u Národohospodářské školy, kde se zvažovala stavba haly. Podle ní by zde třeba mohla stát mateřská škola. Petr Malach upozornil na přibývající nehody a apeloval na zlepšení stavu na přechodech, z nichž některé jsou zcela tmavé.

Michala Knödla zajímalo, kdy nová rada představí programové prohlášení. Jana Syrovátková odpověděla, že to bude v lednu, jak bylo avizováno.

Jaroslava Dohnálka zajímalo předání čestných občanství, které město udělilo v letošním roce. Lukáš Holík vysvětlil, že k předání by mělo dojít při předávání cen za kulturu v březnu příštího roku.

Karel Trefný se vyjádřil k tématu parkování na náměstí a uvedl, že se mělo jednat s rezidenty a podnikateli z náměstí, které může zdražení vážně ohrozit. Proto by je ještě jednou zvážil.

„Já si dovolím s prominutím ještě jednou kopnout do mrtvoly. Tím myslím sportovní halu,“ uvedla své poslední vystoupení bývalá místostarostka Michaela Žejšková. Zajímalo ji zrušení soutěže na projektovou dokumentaci návrhu, ve kterém nové vedení města nechce pokračovat. Odůvodnění je podle ní slabé a u Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) nemá šanci obstát. Jana Syrovátková zopakovala své výhrady k hale a zejména k odhadu ceny, na kterém stojí i zrušení soutěže. Podle městského právníka Martina Moučky není jednoduché otázky související se zrušením soutěže jednoznačně odpovědět. Jestli byl postup správný, by mohl určit jen ÚOHS.

Lukáš Holík na závěr zdůraznil, že koalice bude vytvářet prostor pro opozici. Vlastimil Slaný doplnil, že doufá, že koalice a opozice dokážou konečně spojit síly právě ve věci sportovní haly. Po přáních pěkných svátků bylo zastupitelstvo ukončeno.

další zpravodajství