SRAB představil vlastní řešení areálu Červená zahrada

Komplexní návrh řešení sportovního a volnočasového areálu Červená zahrada připravili v posledních týdnech a následně zveřejnili místní architekti sdružení do spolku SRAB (Spolek za rozvoj architektury Boskovic). Na návrhu pracoval celý tým několik týdnů.

Impulsem ke společné práci byla příprava na působení v pracovní skupině, kterou město vytvořilo ke stavbě sportovní haly. Architekti se bavili nejen o hale, ale i o jejím okolí, protože podle nich umístění haly velmi úzce souvisí s tím, co na ni bude navazovat, a při přípravě stavby by v tom mělo být jasno. „Proto slovo dalo slovo a místo takzvané verbální architektury jsme začali konat,“ popisuje začátek práce architekt Petr Ondráček.

Členové SRABu podle něj chtěli upozornit také na to, že město mohlo a mělo použít transparentnější postup, který by jistě přinesl i další podobná řešení a ta by sloužila k inspiraci, jak dál v areálu pokračovat. Zadání je podle něj pro architekty velmi atraktivní. Boskovičtí architekti se tak nakonec pustili sami do komplexní práce, kterou vytvořili a zveřejnili bez nároku na jakýkoliv honorář. „V neposlední řadě jsme si chtěli toto území sami důkladně prověřit, než začneme něco veřejně komentovat,“ dodává Petr Ondráček.

Při zpracování své koncepce SRAB vycházel ze zadání, které město připravilo pro studii, kterou za 300 tisíc vytvořil městský architekt Zdeněk Fránek. Nic jiného totiž nebylo k dispozici, což Petr Ondráček vnímá jako jednu ze slabin boskovického postupu – nikdo se nikdy nepotkal se všemi potenciálními uživateli areálu a nevytvořil zadání na základě toho, co kdo očekává a potřebuje a co z toho je reálné a proveditelné. K existujícímu zadání architekti přidali také svoje zkušenosti: někteří z nich jsou aktivní sportovci a také dlouhodobě sledují, co se ve městě ve sportu děje.

Studií na areál v Červené zahradě už pod hlavičkou města vzniklo několik. Hlavní rozdíl a přínos řešení, se kterým přichází SRAB, spočívá v tom, že architekti pracovali s terénem a výškovými rozdíly. „V návrzích, se kterými jsme se zatím měli možnost seznámit, nám taková důsledná práce chyběla. Na první pohled může areál díky své rozloze klamat, ale rozdíly tam opravdu jsou a činí až 8,5 metru. „Další z věcí, které nám zde opravdu chyběly, bylo větší zapojení do struktury města. Takové, aby to nebylo jen klišé, ale abychom zkusili navrženým řešením lidi přesvědčit Červenku vnímat jinak než jen jako sestavu soliterních sportovišť. Za ty peníze, které sem byly doposud investovány, si to zaslouží. To jsme chtěli změnit,“ doplňuje architekt.

Řešení, ke kterému SRAB dospěl, podle něj potvrdilo správnost rozhodnutí umístit v Červené zahradě sportovní halu. I jejich umístění je velmi podobné tomu, se kterým dnes pracuje město. „Zbytek jsme ale zkusili pojmout jinak, přesto však s přihlédnutím k reálnosti výsledného návrhu,“ říká Petr Ondráček.

Dalším důležitým aspektem návrhu je snaha vytvořit areál, který bude více otevřený, užitečný a příjemný všem věkovým i zájmovým skupinám občanů. Tedy Červená zahrada ne jako pouhý soubor klubových sportovišť, ale jako otevřená lokalita poskytující zázemí výkonnostním sportovcům i lidem hledajícím aktivní odpočinek a místo k rekreaci. Kromě sportovišť je tedy kladen důraz také na kvalitní veřejný prostor pro neklubové sportovce i pro návštěvníky, kteří hledají třeba jen příjemné posezení.

Záměrem SRABu bylo také propojit areál na všechny strany s městem systémem komunikací pro pěší, cyklistickou i automobilovou dopravu, využít hezké okolí a vytvořit místo, které v sobě bude spojovat vrcholový sport, aktivní odpočinek i relaxaci.

„Během tvorby návrhu jsme důsledně dbali na jeho realistické provedení, respektování výškových rozdílů zastavované plochy i konfiguraci okolního terénu se zalesněnými kopci, meandry říčky Bělá a navazující zástavbou. V našem řešení také uvažujeme s propracovanou etapizací výstavby nejen pro rozložení investičních nákladů, ale také tak, aby během budování nebyl narušen provoz stávajících sportovišť,“ uvádějí boskovičtí architekti ze spolku SRAB.

Jejich komplexní návrh areálu Červená zahrada si můžete podrobněji prostudovat v kompletní prezentaci a také v kompletním popisu řešení areálu.

další zpravodajství