„Vypnutí diskuse na Facebooku byla naprostá hloupost.“

Rozhovor s Martinem Staňkem, studentem práv a členem boskovické ODS. Patří k nejaktivnějším mladým politikům ve městě a vzdát to neplánuje, i když se mu v komunálních volbách nepodařilo proniknout do zastupitelstva. Bavili jsme se o příčinách volební porážky koalice SPOLU a také o její budoucnosti.

Na začátku ti položím otázku, která se vztahuje ke komunálním volbám, které před časem proběhly, a samozřejmě se nabízí: Vy jste šli do voleb jako koalice SPOLOU, šli jste do nich jako hlavní favorit, ale nakonec jste skončili třetí se šesti mandáty. Jednoduchá novinářská otázka zní: Proč? Kde vidíš příčiny tohoto výsledku?

To není úplně jednoduchá otázka. Na rovinu: ty volby pro nás skončily naprostým neúspěchem. To si musíme přiznat. Naše očekávání byla mnohem větší. My jsme to i veřejně deklarovali, že směřujeme k vítězství, ideálně k zisku nějakých třeba deseti, jedenácti mandátů. To se nenaplnilo. Těch důvodů, proč tomu tak je, je asi víc.

Ona by se samozřejmě nabízela lehká výmluvná odpověď, že to bylo zaviněno celostátní situací, kdy se značka SPOLU dneska tím, že jsme hlavní vládní silou, netěší úplně dobrému jménu. Dopadají na ni vládní úspěchy, ale i neúspěchy.

Ono to tak mimochodem z mé novinářské zkušenosti často bývá, že když volby nedopadnou úplně dobře, tak se místní strany vymlouvají na celostátní situaci. A když dopadnou dobře, tak je to výhradně jejich zásluha.

Říkám, že by to byla strašně jednoduchá a laciná odpověď. Takže myslím si, že ten celostát tam nějaký faktor sehrál, ale určitě nebyl jediným důvodem a nebyl rozhodujícím důvodem.

To spojení SPOLU se ukázalo jako nefunkční na komunální, potažmo regionální úrovni. Když se podívám na výsledky i v jiných městech, ať už třeba velká města typu Praha, Plzeň, Olomouc, Ostrava, kde kandidovala koalice SPOLU, tak výsledky taky dopadly velmi dalece za očekáváním. A když se podíváme na srovnatelně velká města třeba na jižní Moravě, namátkou třeba Tišnov nebo Šlapanice, kde kandidovala koalice SPOLU, tak taky nedopadli tak, jak si představovali.

To znamená, že ten model asi není na komunální úrovni úplně funkční, na druhou stranu je zcela funkční a velmi praktický pro parlamentní volby. Ať už sněmovní, nebo senátní, které skončily jasným úspěchem koalice SPOLU, to si musíme říct.

Takže to by byl jeden důvod, celostátní situace značky SPOLU. Voliči asi podle mě úplně nepřijali tu tezi spojení tří stran do jedné v tom smyslu, že by křížkovali celou kandidátku, to je podle mě i na těch individuálních výsledcích našich kandidátů vidět. Když se třeba podíváme i na to, jaké osobní zisky mají kandidáti zvolení za Změnu22 nebo za Naše Boskovice, tak mají třeba násobně víc hlasů než naši kandidáti. Přitom měli třeba o 4 procenta víc jako kandidátka.

Což znamená, že měli víc těch příznivců, kteří zakřížkovali celou kandidátku.

Přesně tak. U nás si podle mě voliči hodně vybírali a nejsem si úplně jist, jestli to byly všechny tři strany, které takhle křížkovaly, nebo jenom některé. To je už asi bezvýznamné. Ale myslím si, že takoví ti jádroví voliči ODS, kterých je dneska přibližně 11 až 12 procent, i podle těch celostátních průzkumů, tu kandidátku zakřížkovali celou. Nebo aspoň z velké většiny. Jak to bylo u TOPky nebo u KDU, nedokážu usuzovat. I u nich ty výkyvy byly docela veliké oproti našim kandidátům. Naši se pohybovali plus minus na podobné úrovni, u nich ty výkyvy byly.

Potom je třeba si říct, že ty naše strany, a počítám mezi ně třeba i ČSSD jako tradiční stranu, působily nějakým způsobem ve vedení Boskovic skoro třicet let. Víte, že třeba ODSka měla čtyřletou proluku 2014 až 2018, ale ty strany jako celek působily ve vedení města od revoluce. Takže věřím tomu, že lidé už opravdu asi chtěli nějakou změnu – doslova. Byť ten subjekt možná trošku i ten název zvolil účelově, že se mohl profilovat jako změna, ale tak to prostě je. Takže byla to určitě jistá únava z toho třicetiletého vládnutí. No a logicky, pokud jste ve vedení města, tak můžete činit kroky, které jsou i nepopulární.

Čili vnímáš to trochu jako účet za ty poslední čtyři roky?

Určitě to vnímám i jako náš účet. Na rovinu jsme některé chyby udělali, a nebylo jich třeba i málo.

Kde vidíš ty hlavní, kdybys to měl nějak pojmenovat?

Nemůžu pojmenovat asi úplně všechny, ale řeknu jeden příklad za všechny. To byla za mě naprostá hloupost, a já jsem to říkal i tehdy, když se to přijímalo na radě města – zrušení diskuze na Facebooku. Naprostá hloupost. Já jsem tehdy obvolával naše radní, ptal jsem se, proč k tomu došlo. Dostalo se mi odpovědi, jaké se mi dostalo, to pak bylo i veřejně prezentováno, ale to byla za mě strašná chyba, a tou jsme nabili munici našim opozičním partnerům nebo kolegům, a úplně zbytečně jsme dali tuto kartu na jejich stranu. No a samozřejmě to stěhování sportovní haly, jednou na Sušilce, jednou na Hybešce, jednou tam, taky asi nemuselo vypadat v očí veřejnosti úplně dobře, zvlášť když to třeba nebylo i úplně dobře na můj vkus prezentováno.

No a poslední důvod, a ten musím zmínit. Za mě bylo obrovskou chybou – byť to prostě byla realita, on už nechtěl kandidovat z pozice jedničky – že naším lídrem nebyl Jaroslav Dohnálek. To je opravdu persona, která na boskovické politické scéně působila řadu let. Má samozřejmě své odpůrce, ale i velké množství příznivců, a situací, kdy on nechtěl být lídrem, jsme byli velmi oslabení. Na druhou stranu tady musím smeknout a vyjádřit obrovskou adoraci Míši Žejškové, která na sebe vzala to břímě a lídrovala koalici SPOLU. Nebylo to lehký úkol.

Rád bych se tě zeptal ještě na jednu věc, a to je samotná kampaň. Ty jsi byl v té kampani dost aktivní. Jak jsi s ní byl vlastně spokojený? Nebyl taky rozdíl v tom praktickém provedení kampaní? Mám-li být upřímný, tak na mě ta vaše kampaň působila tak, že byla sice masivní, bylo v ní určitě hodně peněz, měli jste hodně vizuálu, ale už nebyla tak komunikativní a jednotliví politici nebyli tak aktivní. Vnímal jsi to podobně, nebo hodnotíš to dneska nějak zpětně? A nebo máš pocit, že v kampani jste odvedli dobrou práci?

Já jsem působil jako koordinátor té kampaně. To znamená, že já jsem nevymýšlel ty jednotlivé metody, jakým způsobem se budeme prezentovat, ale koordinoval jsem potom ten způsob praktického provedení a uvedení do praxe. Na druhou stranu, ono není úplně jednoduché se ve třech stranách a v tom velkém množství lidí úplně shodnout na tom, jaký koncept budeme v té kampani vést. Teď zpětně samozřejmě některé chyby vnímám, uvedu jeden úplně drobný příklad – ODS v roce 2018 v komunální kampani používala krátká představovací videa, která měla poměrně dobrý dosah, komunikovala napřímo. My jsme od toho upustili, naopak jiné subjekty je třeba používaly hojně. To za mě byla chyba. Takže to bych třeba na druhou stranu vrátil okamžitě zpátky do hry.

Ale co se týká komunikativnosti, souhlasím, že my jsme za mě měli po vizuální stránce nejlepší grafiku. Za tím si stojím, že ty plakáty nebo ty vizuály byly opravdu kvalitní.

A určitě nejintenzivnější.

Určitě nejintenzivnější, ale otázka je, jakým způsobem správně zacílily na případného voliče a jak ho oslovily.

Já jsem se tě samozřejmě chtěl ptát na tu diskuzi na Facebooku města, ty jsi už to řekl sám. Předpokládám, že jako mladý člověk jsi i ve svém okolí musel mít tady na tohle úplně nepochopitelné reakce, že tomu lidi nerozuměli, je to tak?

Přesně tak. Já to řeknu s osobní historkou, ať to trošku odlehčíme. Já jsem ten den, když se ta informace objevila na Facebooku města, že ta diskuze je zrušená nebo zakázaná, seděl na přednášce na právnické fakultě a měl vyplý telefon. A když jsem si ho po přednášce zapnul, tak jsem tam měl asi dvacet nebo čtyřicet zpráv od mých známých. Od případných voličů z naší generace, kteří to absolutně nechápali a nerozuměli tomu. A já jsem byl třeba upřímně i zděšen tím, že s námi jako s vnitřkem organizace, s místním buňkou ODS, to nebylo komunikováno. Takže já jsem nevěděl v ten moment, co jim mám říct.

Takže za mě jako představitele generace, řeknu 1999 a dál, je něco nepředstavitelného zrušit diskuzi na Facebooku. Na sítích se samozřejmě pohybujeme dnes a denně, byť už dneska Facebook asi pro tu naši generaci není úplně hlavní komunikační platformou, jsou to Instagram, TikTok, Snapchat a další. Ale pro potřeby města je ta facebooková diskuze, facebooková stránka nezbytná.

Mně přišlo, že jste sociální sítě vlastně docela podcenili i v kampani. Nevím, jestli je to tím, že sociální sítě jsou přece jenom navázány hodně personálně a vlastně nikdo z těch vašich tří lídrů na sítích aktivní není, že?

Je to tak.

Myslím, že Míša Žejšková neměla už vůbec profil.

Ne, to neměla.

Pan Dohnálek sice má, ale víceméně ho nevyužívá a Michal Knödl mám dojem tak prostě normálně něco sdílel, ale že by byl nějak aktivní a budoval si tam nějakou komunitu příznivců, to taky není. Jde to ještě dneska – dělat politiku bez sociálních sítí? A tím vlastně trošku mířím znovu i k té kampani, jde vlastně vyhrát volby bez sociálních sítí?

Řeknu to jinak: Někde to ještě jde, ale v komunálních volbách ve městě o velikosti Boskovic už to podle mě nejde.

Takže si myslíš, že do budoucna jedna z věcí, co byste měli změnit, je být aktivní i tímto směrem? Protože kampaň těch stran, které zvítězily ve volbách, byla i na sítích poměrně intenzivní.

Je to tak, souhlasím. Na druhou stranu, když ještě odhlédnu od sociálních sítí, nejsem si úplně jist, jestli ta kampaň je tak směrodatná k volebnímu vítězství. Za mě Piráti – a můžu si o nich myslet na celostátní i místní úrovni cokoliv – měli jednu z nejlepších volebních kampaní Boskovicích. Výsledek? Šest procent, dva zastupitelé. Takže ta kampaň sama o sobě asi nestačí. Je to samozřejmě dobrý prostředek k tomu, jak názory prezentovat, jak propagovat svoje osobnosti, svou práci, ale není to všespásné. Ale souhlasím s tím, že pokud chceme, a my chceme, v příštích komunálních volbách uspět – a teď se nebavím o tom, jestli na platformě ODS, nebo SPOLU…

K tomu se dostaneme.

Ale příště sociální sítě a práci na nich musíme podstatně zlepšit.

Ještě jsem se tě chtěl zeptat úplně osobně, jak jsi volby prožíval. Těch šest mandátů byl možná, mám pocit, nejčernější scénář, se kterým jste mohli pracovat. Tys už to trošku řekl na začátku, ale vnímal jsi to jako katastrofu, když jsi viděl výsledky?

Vnímal. Já se přiznám, že jsem trošku zaplesal radostí, když jsme viděli Bačov a viděli jsme jenom přepočet 13 mandátů, ale už jsme se nepodívali na reálný zisk hlasů. Pak se dlouho nic nedělo a najednou tam skočily obvody Vratíkov a Mladkov. Ty jsou pořád ještě menší, takže jsme říkali: nic se neděje, jedeme dál.

Doženeme to ve velkých okrscích.

Přišla devítka, přišla nemocnice, a to už jsme říkali, to je něco špatně. No a ten úplný konec, kdy tam potom skočily šestka, osmička, tady ty velké obvody, kde Změna22 měla třeba 28 až 30 procent a my 19 až 18, tak to jsme viděli, že jsme prohráli. Že je to konečná.

Už jsme mluvili o koalici SPOLU. Ty jsi byl jedním z podporovatelů toho konceptu a v podstatě už si řekl, že to zpětně vnímáš trošku jako chybu. Je to tak?

Na druhou stranu, my jsme fakt jako ODS byli v situaci, kdy jsme neměli volebního lídra. Při absenci Jaroslava Dohnálka jsme opravdu v dané době nebyli schopni vygenerovat nikoho, kdo by se byl ochoten na tu jedničku postavit a ODS lídrovat.

Protože to ve vašem případě znamená ochotu přijmout ten post a stát se politikem na full-time a být starostou města.

Přesně tak. Takže my jsme neměli moc na výběr v tomhle ohledu. Na druhou stranu, ten projekt SPOLU se nikdy na komunále předtím nezkusil, byl nový, takže jsme mu dali důvěru a byli jsme trošku i povzbuzeni výsledkem SPOLU v parlamentních volbách. Když se bavím o Boskovicích, tady udělalo SPOLU velmi dobrý výsledek v parlamentních volbách, 30 procent, což bylo velice slušné na poměry jižní Moravy.

Ale dneska to opravdu – po bitvě každý generál – hodnotím tak, že jsme měli jít samostatně. Ale na druhou stranu to popírám faktem, že jsme lídra neměli.

A jak to vidíš dál? Bylo by podle tebe nesmyslné pokračovat v té koalici a je už teď nutné, aby si ty strany šly každá svou cestou? Protože tam zase riskujete, že se možná připravíte o nejbližší koaliční partnery – ne všichni se musí dostat přes pětiprocentní hranici. Rizika tam prostě jsou.

Tak. Musíme poměřovat. Dneska máme společný zastupitelský klub, šestičlený, nebylo by asi rozumné ho ještě více drolit. Zastupitelé byli zvoleni na jedné kandidátní listině. Klub určitě budeme držet.

A navíc na to rozhodnutí máte vlastně dost času.

Přesně tak. Jsou tři a půl roku do voleb. Nebo tři roky, než se začneme vůbec bavit. Dodneška probíhají každý měsíc komunikační schůzky, kdy si ladíme postupy, připravujeme se na zastupitelstva, ladíme si argumenty. Takže spolupráce určitě minimálně tohle volební údobí bude pokračovat. Ale o tom, jestli budeme kandidovat za čtyři roky samostatně, nebo v koalici SPOLU, dneska není rozhodnuto. A ani o tom diskuzi ještě nevedeme.

My jsme se o tom bavili s některými jednotlivými zastupiteli a jednotlivými představiteli SPOLU, že ideální čas bude za dva roky. Říct si, jak nám to funguje, jak spolupracujeme. A taky záleží, jestli ODS dokáže vygenerovat během těch tří let někoho, kdo bude ochotný se postavit na lídrovský post.

I ve vztahu k celostátní politice se nabízí otázka, jestli ODS může být samostatně ještě někdy tak silná, aby mohla na výrazný volební úspěch pomýšlet sama. Jestli koaliční partnery tohoto typu v pevné předvolební koalici nebude už vždycky potřebovat, pokud má pomýšlet na to, že bude konkurovat s těm aktuálním vítězům. Ať je to na celostátní úrovni hnutí ANO, anebo tady v Boskovicích ty místní občanské kandidátky.

To je samozřejmě otázka. Já si myslím, že pokud ten projekt SPOLU má mít nějaký vývoj, tak může dojít ke dvěma scénářům. Buď se dohodneme, že bude třeba i nějaké sloučení těch stran na celostátní úrovni – narovinu třeba v rámci ODSky a TOPky, kde se to přímo nabízí v některých oblastech a v některých otázkách. A nebo že opravdu budeme pokračovat v tom trendu pevné předvolební koalice. Ale je otázka, jestli SPOLU může fungovat třeba jenom na parlamentní úrovni, nebo může fungovat i na regionální. I s ohledem na ty výsledky v těchto komunálních volbách. A blíží se nám krajské volby, kdy uvidíme, jestli společně půjdou ty jednotlivé subjekty, ať už tady na jižní Moravě nebo celorepublikově.

To bude takový další test.

Další test, přesně tak. Za mě to třeba nedává vůbec logiku u europarlamentních voleb, kdy každá ta strana je členem jiné frakce. ODS je v Evropských konzervativcích a reformistech a lidovci a TOPka jsou součástí Evropské lidové strany. Takže tam to za mě nedává logiku, kandidovat v koalici. Tam to ani nejde.

Ale k ve vztahu k těm komunálním volbám uvidíme. Já si myslím, že ODS tím, jaké má zázemí, jakou má strukturu a tím, že řečeno škardě nevymírá, že ji úplně neubývá členské základy jako třeba lidovcům, může být v budoucnu nejsilnější samostatnou stranou v České republice.

Pojďme k těm personálním otázkám, teď jsi mi na to trochu nahrál. Ona ODS sice nevymírá, ale zároveň se dá asi říct, že se v Boskovicích potýká s nějakou personální krizí. Nebo i trošku šířeji než v Boskovicích – protože vy jste se v těchto volbách předem vzdali pozice boskovického starosty a zároveň jste se předem vzdali i pozice senátora. Což mě od strany, která dlouhodobě byla prostě dominantní tady na tom politickém spektru, přijde přece jenom trošku zvláštní – není to tak?

Musím tu odpověď rozdělit. Začnu se senátními volbami. ODS na oblastním sdružení Blansko, kam spadají i Boskovice, měla svého kandidáta do Senátu, ale po dohodách celostátního vedení tento kandidát nakonec nakandidoval a uvolnil své místo kandidátovi KDU, paní senátorce, a na oplátku třeba například na Brně-venkov podpořili lidovci Tomáše Töpfera a tak podobně. To znamená, tam to nebylo o tom, že bychom byli personálně vyprázdnění, tam kandidát byl, ale v rámci nějakých dohod a celonárodního úspěchu to místo přepustil někomu jinému.

Prozradíš nám, kdo to měl být?

Neprozradím, omlouvám se. Můžu říct, že to nebyl člen místního sdružení Boskovice.

Co se týká té komunální úrovně a místní ODS, tak my jsme dneska stabilizované místní sdružení, máme 37 členů, což nejenom na Blanensku, ale i v rámci celé jižní Moravy je spíše to silnější sdružení. Je ale pravda, že nám to sdružení trošku stárne. Ale na druhou stranu se nám od roku 2018 podařilo získat pět členů pod 30 let.

Ono vám vlastně stárne a mládne zároveň.

Ano.

Spíš vám chybí ta střední generace.

No přesně tak. Nám chybí střední generace třicátníků až čtyřicátníků, a to je v ODS problem po celé republice. Já si to vysvětluji tím, že to byly prostě roky, kdy měli vstupovat lidé v produktivním věku, a zároveň u vlády byla vláda Mirka Topolánka a Petra Nečase. A pod vlivem různých problémů, pádů vlády a korupčních skandálů ti lidi prostě nevstoupili a s ODS se neidentifikovali.

Šli jinam.

Ano.

Jak těžké bude podle tebe najít příštího lídra boskovické ODS? Ty už jsi na to narazil, že teď na to máte dva roky. Zároveň ono by se normálně řeklo, že by to měl být někdo třeba aspoň se zastupitelskou zkušeností, ale vy vlastně dneska máte v zastupitelstvu pana Dohnálka, který říká, že už starostou být nechce, pana Klímu, který se asi těžko bude vzdávat své lékařské profese, a pana Stříže, který myslím ani není členem ODS. Takže vidíš tam nějakou konkurenční soutěž mezi víc kandidáty a že lidi jsou? A nebo to bude podle tebe obtížné hledání?

Nevíme, jestli bude obtížné. Na druhou stranu my už třeba dneska komunikujeme i s některými nezávislými a nestranickými osobnostmi, zdali by do ODS nechtěly vstoupit. Působit třeba zatím rok dva v širším vedení strany na místní úrovni a po těch dvou třech letech se může zkrátka objevit někdo, kdo dneska třeba vůbec není ve straně, a vyprofilovat se jako jasný lídr. Anebo překvapí někdo a vyprofiluje se zase včas ze členské základny.

Jakou vidíš hlavní úlohu pro ODS, případně tedy koalici SPOLU, v opozici?

Já to vnímám po tom druhém zastupitelstvu tak, že koalice SPOLU je v podstatě jediným opozičním subjektem, který se hodlá proti vedení města nějakým způsobem konstruktivně vymezovat.

ČSSD ti připadá příliš přátelská?

Neříkám přátelská, ale zatím mi nepřipadá, že by jejich zastupitelé chtěli nějakým vehementním způsobem stávající vedení kritizovat nebo vnášet svoje názory. To se samozřejmě může změnit během těch čtyř let, je to začátek. Ale koalice SPOLU je nejsilnější opoziční subjekt, to tak prostě je.

ODS i ostatní strany SPOLU jsou za mě subjekty, které mají ve své DNA zakódovanou nějakou touhu po exekutivě. Chtějí vnášet témata a rozdávat karty. Takže já myslím, že určitě minimálně zastupitelé za ODS, ale nejspíš i další zastupitelé ve SPOLU, budou těmi, kdo budou vnášet protitémata, protiargumenty, protinávrhy vůči návrhům vedení města.

Jaký máš dojem z té nové koalice a kde vidíš hlavní rizika jejího vládnutí?

Je strašně brzo k tomu to hodnotit, jsou ve vedení města dva a půl měsíce.

Ale už přece jenom představili rozpočet, na základě kterého můžeme vidět, co chtějí dělat třeba v tom prvním roce.

K rozpočtu se možná vrátím potom následně, ale opravdu je strašně brzo hodnotit, jaké vedení města bude. Já tam třeba vidím trošku drobné riziko v tom, že Lukáš Holík získal nejvíce preferenčních hlasů, ale post starosty přepustil Janě Syrovátkové. Nejsem si jistý, jestli to třeba do budoucna nemůže nějakým způsobem způsobovat napnelismy a nějaké třecí plochy. Mají stejně radních, to je samozřejmě vyvážené, ale uvidíme, jak se budou mezi sebou vůbec schopni domluvit.

Když se podíváme třeba i na programy jednotlivých stran, tak taky tam jsou mezi nimi jisté rozdíly. Ať už třeba ve vztahu k nemocnici, kdy já třeba dodneška nevím, jakým způsobem chtějí jít dál. Paní starostka deklarovala, že chce městskou nemocnici, že převod pod kraj nepřipadá v úvahu. Uvidíme, jak se k tomu postaví.

A co se týká rozpočtu – já nejsem nějaký rozpočtový znalec, já jsem si ho prošel jen velice zběžně, na to máme u nás jiné odborníky – za mě tam spousta projektů chybí. Ať už je to například přestavba kotelny K-404 na dřevěnou štěpku – jestli máme čekat na nějaké vodíkové kotelny, to nevím, ale za mě ta štěpková kotelna určitě měla v rozpočtu na příští rok být. Chybí mi tam určitě skatepark, který třeba Naše Boskovice na plakátech deklarovaly jako jednu z priorit, že ho chtějí postavit. A v rozpočtu není.

Zároveň není situace teď tak vážná, že je určitá opatrnost v investicích na místě?

Tak opatrnost určitě na místě je, ale pokud mám něco jako jasný programový a prioritní bod, tak ho musím minimálně posunovat.

Jakou roli vidíš pro sebe? Tobě se nepodařilo proniknout do zastupitelstva, ale hned na tomto de facto prvním zastupitelstvu jsi vystoupil s konkrétním bodem, s konkrétními připomínkami. Plánuješ to i dál, být takhle aktivní, když to nevyšlo, abys v zastupitelstvu byl, tak tam prostě chodit a řešit svoje témata?

To určitě plánuju. Já jsem se vždycky o dění v Boskovicích zajímal, ještě před vstupem do ODS nebo do politiky, takže určitě plánuju se i nadále účastnit zastupitelstva a pokud bude nějaké téma, které budu považovat za důležité, tak ho zmínit nebo ho tam zvednout, doptat se. Ještě k tomu tématu můžu asi zmínit, že když jsem se vedení města ptal na zvýšení cen za parkování na náměstí, obzvlášť ke vztahu k místním podnikatelům, tak to bylo na to konto, že mně mnozí z nich oslovili a požádali mě, abych se na to zeptal. Takže stejně mě lidé vnímají, i když zastupitel nejsem, jako nějaký svůj hlas, komu svou důvěru dali, byť to nevyšlo. Takže já tady jsem určitě pro každého, kdo bude mít zájem o to, abych jeho názor tlumočil a budu ten jeho názor reprezentovat.

Jinými slovy: volební porážka tě nedemotivovala.

Určitě ne.

Plánuješ pokračovat v politice dál, politika tě baví a chceš ji dělat.

Politika je prostě vítězství a prohra, to je nahoru dolů, to je prostě úplně normální.

A jaký je příští politický cíl Martina Staňka? Bereš to tak, že teď budeš prostě čekat čtyři roky, nebo ještě mezi tím jsou nějaké stupně, jiné volby, které by tě zajímaly? Anebo bys hlavně chtěl být v boskovické politice?

Samozřejmě mě nejvíc zajímá ta místní boskovická politika, já jsem to říkal i v mnoha těch svých volebních videích nebo článcích. To je prostě můj domov – Boskovice, mně tady na tom strašně záleží a chci je rozvíjet dál. Takže ta místní úroveň je pro mě stěžejní. Na druhou stranu, mezi těmi dalšími komunálními volbami budou ještě dvoje volby pro mě zajímavé, jsou to krajské volby a jsou to parlamentní volby. Ale o tom, jestli v nich budu kandidovat nebo na nějakém volitelném místě, to jsem zatím nepřemýšlel a to si musím vyhodnotit. Taky je to otázka nějaké nabídky a poptávky.

další podcast