Zpravodajský přehled za listopad

Výběr nejdůležitějších událostí uplynulého měsíce v Boskovicích a okolí podle redakce Ohlasů. Přečtěte si stručný zpravodajský přehled toho nejpodstatnějšího, co se v listopadu na Boskovicku událo.

Pásmo Vojna představené folklorním souborem Velen v boskovické sokolovně
Pásmo Vojna představené folklorním souborem Velen v boskovické sokolovněfoto: Vladimír Friš

Vedení města představilo návrh rozpočtu na rok 2023.

Jedním z pěti laureátů Cen Paměti národa se letos 17. listopadu stala žena, která většinu svého života prožila v Boskovicích -- Marie Henzlová.

Nová rada spustila diskuze pod příspěvky na facebookovém profilu města.

Po dlouhých jednáních a několik pokusech město nakoupilo energie na příští rok.

Boskovice si nechají zpracovat plán energetického auditu.

Poplatek za odpady se v Boskovicích v příštím roce zvedne ze 720 na 840 korun.

Stavební úřad musel povolit umístění tepelného čerpadla na jednom osmipatrovém bytovém domě.

Výběrové řízení na projektovou dokumentaci sportovní haly podle studie AV Atelieru bylo zrušeno. Nová rada chce příští rok vyhlásit architektonickou soutěž na generel areálu Červené zahrady a v následujícím roce soutěž na halu.

Ke zdražování dojde také v provozech městských Služeb. Jednak to bude u parkovného na městských parkovištích, jednak v lázních, v sauně, na koupališti, na zimním stadionu, na ubytovně, u veřejného WC, u trhů, ve fotbalovém areálu a u ostatních prací.

Rada navrhla členy finančního a kontrolního výboru a osadních výborů, zřídila 14 komisí a zvolila členy dozorčích rad nemocnice a Služeb.

Město zřídí spořicí účet, na kterém bude zhodnocovat své našetřené peníze.

Městská rada schválila aktualizovaný plán zimní údržby místních komunikací a chodníků.

Iniciativa Zelená peřina oslovila nové boskovické radní s dopisem, ve kterém žádá o změnu přístupu k živé přírodě ve městě.

Na stavebním úřadě se znovu rozběhlo řízení, které by mělo být završeno stavebním povolením pro stavbu knihovny na ulici Kapitána Jaroše. A čeká se, jak dopadne ministerská dotace.

V plánovaných investicích na příští rok nakonec nezůstal skatepark.

Vedení města se sešlo se zástupci spolků a volnočasových organizací, aby jednali o jejich situaci a provozu v energetické krizi.

Vyřešenou situaci mají sportovci, kterým město oproti návrhu na letošní rok navyšuje dotace na příští rok o víc než 4 miliony korun.

Městská rada potvrdila vítěze letošního ročníku participativního rozpočtu, což je vytvoření odpočinkové zóny s veřejným grilovištěm na sídlišti Pod Oborou.

Pokračují práce na rekonstrukci hřiště u školičky, což je vítěz loňského ročníku PaRo.

Velen představil nové pásmo Vojna.

Ohlasy vydaly ve spolupráci s evangelickým sborem knihu vzpomínek Josefa Kosteleckého a představily novinky ve svém podcastu.

Na Štědrý den letos na boskovickém náměstí snad konečně opět proběhne Polévka pro chudé a bohaté.