Z radnice: Rozpočet, zvyšování cen odpadů, parkovného a služeb, výbory, komise a dozorčí rady

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo ve druhé polovině listopadu po zasedání městské rady. Tiskové konference se zúčastnili všichni zástupci vedení města – starostka Jana Syrovátková (Změna22) a místostarostové Lukáš Holík (Naše Boskovice) a Radek Šamšula (Piráti).

Nový výtah na boskovickém městském úřadě
Nový výtah na boskovickém městském úřaděfoto: Tomáš Trumpeš

Rozpočet 2023

Městská rada odsouhlasila návrh rozpočtu města na rok 2023. Rozpočet, který začala připravovat ještě předchozí koalice a ta současná ho dopracovala, se tedy posouvá ke schválení do zastupitelstva. Podrobnosti o rozpočtu pojednal Marek Osouch v samostatné analýze.

Příjmy rozpočtu jsou naplánovány na 397 milionů korun, výdaje na 523 milionů korun. Výsledný schodek by mělo zčásti pokrýt dočerpání výhodného úvěru a zčásti naspořené peníze – na konci letošního roku by podle naplánovaného posledního letošního rozpočtového opatření mělo zbýt 133 milionů korun.

Starostka Jana Syrovátková označila rozpočet za konzervativní. „Je to proto, že řešíme řadu nepříjemností, které se nám zobrazily v rámci našich majetků. Jsou to nepříjemné stavy – zatékání, havárie a podobně. Chceme si dát trochu čas právě na zorientování se v této celkové problematice majetků města,“ uvedla Jana Syrovátková. V rozpočtu si vedení města ponechalo rezervu – na konci příštího roku by mělo na účtech zůstat asi 44 milionů – aby případně mohlo v průběhu roku zahrnout další investice. Těch je ve stávajícím návrhu spíše poskrovnu, zatímco běžně jich bývá naplánováno asi za 200 milionů, tentokrát je to o několik desítek milionů méně.

Opatrný je i odhad daňových příjmů, který se drží na spodní hranici predikce ministerstva financí a předpokládá nárůst 7 procent.

Podle starostky je nyní důležité, aby nové vedení města dostalo čas věnovat se celkové koncepci města – urbanistické a následně i dopravní. Až potom může přistoupit ke konkrétním investičním akcím. Už v příštím roce má být vyhlášena architektonická soutěž na generel Červené zahrady. Podrobně se chce starostka seznámit kupříkladu se stavem budovy nemocnice a až poté rozhodnout o konkrétních investicích do oprav.

Knihovna

Na stavebním úřadě se znovu rozběhlo řízení, které by mělo být završeno stavebním povolením pro stavbu knihovny na ulici Kapitána Jaroše. Za jak dlouho by mohlo být ukončeno, se podle starostky nedá přesně předpovědět. Rozpočet města počítá s necelými 40 miliony na spoluúčast a čeká se, jak dopadne ministerská dotace. Celkové náklady stavby jsou nyní odhadovány na více než 200 milionů, přesnější částka bude podle starostky známá až po dokončení realizační projektové dokumentace.

Skatepark

V plánovaných investicích na příští rok nakonec nezůstal skatepark. Město si pouze nechá vypracovat projektovou dokumentaci. Podle Lukáše Holíka se skatepark může do rozpočtu vrátit v průběhu roku rozpočtovým opatřením, pokud bude dost financí a pokud se podaří vyřešit všechny náležitosti nutné k zahájení výstavby v Doubravách, kde je aktuálně skatepark plánován.

Energie

Napotřetí město vysoutěžilo přes svou firmu Služby dodavatele elektřiny a zemního plynu. Zasmluvněny bude mít takzvané spotové ceny, které nejsou fixní a na základě vládních opatření mohou dosáhnout maximálně státem zastropované hranice. Naopak se může stát, že v průběhu roku klesnou níže. Současně se podle starostky město bude snažit motivovat všechny své provozy k šetření. Zimní stadion bude fungovat jen do konce února, lázně by měly být v provozu standardně. V lednu bude uzavřen velký sál sokolovny, akce se všechny přesunuly na únor a březen. Ušetří se tak asi sto tisíc korun.

Spolky a kultura

Vedení města se sešlo se zástupci spolků a volnočasových organizací, aby jednali o jejich situaci a provozu v energetické krizi. V průběhu příštího roku chce město vyhlásit ještě druhý dotační program, který má těmto spolkům pomoci navýšení plateb zvládnout. „Rozhodně nechceme nechat nikoho na holičkách,“ vyjádřila se starostka s tím, že si město uvědomuje, že náklady spolků budou vysoké. Zatím se dotace pro volnočasové aktivity zvedla v návrhu rozpočtu jen o sto tisíc korun. Lukáš Holík doplnil, že pro další rok už bude nutné navýšit stropovou částku pro jeden projekt na více než 50 tisíc korun. Radek Šamšula se domnívá, že celý dotační titul bude potřebovat důkladnou revizi a přenastavení.

O sto tisíc víc dostane nový dotační titul pro kulturu, celkem to bude 600 tisíc korun. Ve stejném režimu jako doposud bude fungovat dotační titul pro památky.

Sportovní kluby

Vyřešenou situaci mají sportovci, kterým město oproti návrhu na letošní rok navyšuje dotace na příští rok o víc než 4 miliony korun. Starostka Jana Syrovátková uvedla, že město chce sport podporovat, proto byl dotační program nastaven tak, aby nedošlo k omezení. Konkrétní navýšení energií je ale zatím neznámé a všichni se musí uskromnit – proto bude město požadovat, aby sportoviště byla využívána efektivně.

Radnice proto zavede vyšší strop pro nutný počet sportujících. Kupříkladu u hokejových klubů by mělo být možné, aby na ledové ploše trénovaly souběžně dvě různé kategorie, aby na ledě bylo vždy alespoň deset dětí. Hokejisté spotřebují ze sportovních dotací velkou část, podle Lukáše Holíka je to asi jedna třetina a není možné platit 3,5 tisíce za hodinu, kdyby byly na ledě tři děti. Místostarosta Radek Šamšula doplnil, že transfery ve sportu jsou čerpány na základě skutečných výdajů, takže pokud se v rámci efektivity náklady sportovců sníží, peníze budou v městském rozpočtu uspořeny.

Participativní rozpočet

Městská rada potvrdila vítěze letošního ročníku participativního rozpočtu, což je vytvoření odpočinkové zóny s veřejným grilovištěm na sídlišti Pod Oborou. Letos soutěžily pouhé dva projekty a vítězi stačilo jen 64 hlasů občanů.

Pro příští rok bude participativní rozpočet navýšen o sto tisíc korun, projekty tak budou soutěžit o celkových 500 tisíc. Konkrétní pravidla bude radnice teprve připravovat. „Vidíme před sebou revizi a přenastavení dalšího ročníku tak, abychom do něj nalákali co nejvíc lidí a co nejvíc hlasů,“ uvedl místostarosta Radek Šamšula.

Odpady

Poplatek za odpady se v Boskovicích v příštím roce zvedne ze 720 na 840 korun. Hodnota eko bodu v systému MESOH zůstane 10 korun. „Zdražuje se všechno. I přes navýšení město na odpady doplácí deset milionů korun,“ popsal situaci místostarosta Lukáš Holík. A doplnil, že jedna domácnost v systému MESOH ušetří v průměru 330 korun u rodinného domu a u bytových jednotek asi 220 korun. Ti nejlepší dokáží dosáhnout až na 80 bodů. Město musí podle Lukáše Holíka usilovat o to, aby se vyseparovalo co nejvíce odpadu a snížilo se množství směsného odpadu. Každý rok se snižuje hranice, za kterou město platí za směsný odpad penále. Letos Boskovice tuto hranici překročily v listopadu. A na příští rok se limit opět snižuje.

Sportovní hala

Výběrové řízení na projektovou dokumentaci sportovní haly podle studie AV Atelieru bylo zrušeno. Vzhledem k pochybnostem o celkových nákladech na stavbu si nové vedení města nechalo vypracovat ocenění předpokládaných nákladů – výsledná částka přesáhla 350 milionů korun, přičemž stavba měla podle zadání studie stát 150 milionů. Současné vedení města navíc tento návrh označovalo v minulosti za nereálný a také špatně umístěný, takže stavbu hodlá řešit až po vypracování generelu Červené zahrady. Ten by měl určit, kde přesně má stavba stát. V dalším roce 2024 by tedy měla po soutěži na generel následovat architektonická soutěž na samotnou halu.

Zdražování ve Službách

Ke zdražování dojde také v provozech městských Služeb. Jednak to bude u parkovného na městských parkovištích a také v lázních, v sauně, na koupališti, na zimním stadionu, na ubytovně, u veřejného WC, u trhů, ve fotbalovém areálu a u ostatních prací.

Město ruší na parkovištích první půlhodinu za symbolickou cenu a zavádí první hodinu za deset korun na všech placených parkovištích kromě náměstí, kde by první hodina měla stát 15 korun. „Rozdíl je tam proto, že se domníváme, že náměstí má sloužit především lidem a docházková vzdálenost z ostatních parkovišť je v rámci vteřin nebo minut. Budeme se také snažit vymístit auta z horní části náměstí před radnicí. Samozřejmě nechceme vymístit auta z náměstí úplně, ale rádi bychom množství zaparkovaných aut regulovali,“ popsala starostka Jana Syrovátková.

U zdražení plavání, sauny a bruslení se město snažilo o rozumnou míru, aby byly ceny dostupné. Provoz všech zařízení je však při navýšení cen za energie opravdu nákladný, a proto je podle starostky nutné ceny zvýšit. V lázních se základní vstupné na hodinu zvedne kupříkladu u dospělých ze 100 na 130 korun, u dětí do šesti let ze 40 na 60 korun. Veřejné bruslení se zdraží z 50 na 80 korun.

Navzdory navýšení cen a příjmů od sportovních klubů se bude muset celková dotace města pro Služby výrazně zvýšit. Oproti letošním 7,5 miliony korun počítá návrh rozpočtu na příští rok se 17 miliony. Podle Lukáše Holíka tvoří jen nárůst cen za energie u zimního stadionu a u lázní celkem 7 milionů korun.

Druhý kinosál

Napodruhé se podařilo vysoutěžit dodavatele digitálního projektoru s ozvučením pro nový druhý sál kina Panorama. Na vybudování malého sálu se pracuje; termín dodání vysoutěžené techniky je až do konce června, ale podle informací od kinařů lze předpokládat, že se sál podaří dokončit a otevřít už v únoru nebo březnu.

Dotace z kraje

Město získalo několik individuálních dotací od Jihomoravského kraje v rámci projektu Návrat dětí a mládeže ke sportování. Kraj přispěje 150 tisíci korunami na tři projekty – pořízení tréninkového volejbalového děla pro TJ Minerva v ceně 91 tisíc, nákup lezeckého vybavení pro spolek Polez s námi v ceně 80 tisíc a výměnu oken ve cvičebním sále TJ Rytmus ve školičce u lázní v ceně 130 tisíc korun. Na dofinancování nákladů město spolkům přispěje.

Polévka pro chudé a bohaté

Na Štědrý den letos snad konečně opět proběhne na boskovickém náměstí Polévka pro chudé a bohaté. Pořádat ji budou skauti, ve spolupráci s pedagogickou školou a národohospodářskou školou. Město jim poskytne dar 10 tisíc korun.

Komise, výbory a dozorčí rady

Členy finančního a kontrolního výboru navrhovala politická uskupení zastoupená v zastupitelstvu s následujícím výsledkem:

Finanční výbor – Jan Flíček, David Grénar, Petr Axman, Vladimír Farský, Ondřej Válka, Jaroslav Dohnálek, Michal Knödl, Oldřich Kovář a Petr Krejčíř. Jako předseda je navržen Vladimír Farský.

Kontrolní výbor – Václav Klíč, Vladěna Koudelková, Jiří Pevný, Michal Staněk, Jan Nádvorník, Michaela Žejšková, Martin Staněk, Petr Malach a Pavel Koudelka. Jako předsedkyně je navržena Michaela Žejšková. Mezi členy jsou možná překvapivě i zástupci STAN Jiří Pevný a Boskováků Michal Staněk, jejichž uskupení se do zastupitelstva nedostala. Nominovaly je Naše Boskovice. „Projevili o to zájem. Spojili jsme se domluvili se. Měli jsme volná místa, oni vyvíjeli aktivitu, proto jsme je nominovali,“ vysvětlil Lukáš Holík.

Rada zřizuje 14 komisí, jejichž obsazení se bude řešit na příštím zasedání 12. prosince. Jsou to komise pro bytové záležitosti, pro dopravu, pro městskou památkovou zónu, pro kulturu, pro cestovní ruch, pro tělovýchovu, sport, pro volnočasové aktivity, pro výstavbu a územní plánování, pro vzdělání a výchovu, pro sociální záležitosti, pro zdravotnictví, pro životní prostředí, dále inventarizační komise a sbor pro občanské záležitosti. „Budeme chtít, aby komise byly aktivní a odborné,“ vyjádřila se starostka. Lukáš Holík doplnil, že možnost nominací bude široce otevřená, ale bude požadováno, aby členové byli opravdu odborníci a nejednalo se jen o politické nominace.

Zřízena zatím nebyla redakční rada. Místostarosta Radek Šamšula uvedl, že redakční rada není pro fungování zpravodaje nutná. Do budoucna možná vznikne spíše mediální rada, která by měla řešit média obecně, ale tomu bude ještě předcházet debata. Ta může trvat i několik měsíců.

Do dozorčí rady nemocnice byli zvoleni: Jozef Machek, Martina Přichystalová, Jan Trna, Petr Fiala, Milan Janáč, Zdeněk Bušina, Monika Dobešová, Ondřej Otáhal a Monika Dvořáčková.

Do dozorčí rady Služeb: David Grénar, Pavel Šafář, Ondřej Válka, Rostislav Tichý, Oldřich Kovář, Pavel Koudelka a Petra Střížová.

Doporučeni ke zvolení zastupitelstvem byli rovněž členové osadních výborů. Bačov: Barbora Palánová – předsedkyně, Martin Dostál, Kateřina Müllerová Floková, Pavel Sťahel a Pavel Staněk. Hrádkov: Miroslav Bartoň – předseda, Daniel Boreček, Kamil Haupt, Andrea Henzlová, František Kovařík, Květa Přibylová a Rudolf Sehnal. Mladkov: Jakub Přibyl – předseda, Jakub Chmel, Renata Šamšulová, Markéta Tůmová a Milan Vybíhal. Vratíkov: Petra Jakubcová – předsedkyně, Martin Drška, Hana Novotná, Petr Novotný, Michal Sychra, Tomáš Sychra a Jan Šmíd.

Aktuální investice

Podle plánovaného harmonogramu probíhá stavba mostu na Šmelcovně. Osazuje se provizorní most. U optimalizace čističky odpadních vod se řeší vícepráce, starostka Jana Syrovátková se vyjádřila, že projekt bude nové vedení města kontrolovat. Rada města nebyla spokojena s materiály, které jí byly k vícepracem předloženy. Bod byl proto stažen z jednání a bude se projednávat znovu. Téměř hotový je výtah pro návštěvníky úřadu ve dvoře boskovické radnice. Termín dokončení je konec listopadu, pak bude ještě dva týdny následovat zkušební provoz.

další zpravodajství