Po zamítnutí otočka. Stavební úřad musel povolit umístění tepelného čerpadla

Tři roky se obyvatelé jednoho osmipatrového bytového domu na ulici Komenského ulici potýkali s boskovickým stavebním úřadem. Chystají se totiž postavit tepelné čerpadlo, které by nahradilo stávající připojení na centrální rozvody tepla známé pod zkratkou CZT. Stavební úřad jim vloni po dvou letech odmítl na projekt vydat povolení – a názor změnil až letos na základě odvolání.

Odvolání ke krajskému úřadu podali obyvatelé domu, kteří nesouhlasili se zamítavým stanoviskem. A nadřízený orgán nakonec odmítavé rozhodnutí boskovického stavebního úřadu zrušil. „Věc mu vrátil k novému projednání,“ uvedla krajská mluvčí Alena Knotková s tím, že rozhodnutí krajského úřadu nabylo právní moci loni 22. prosince.

Boskovický stavební úřad se pak v odpovědi na dotaz Ohlasů omezil na stručné konstatování, že bylo vydáno povolení k záměru „instalace tepelných čerpadel – odpojení od systému CZT a osazení tepelného čerpadla jako nového zdroje tepla a TUV u objektu BD ul. Komenského 1880 – 1882 Boskovice“.

V bytovém domě už proběhly přípravné práce; je zde zavedena nová elektrická přípojka, která bude k plánovanému tepelnému čerpadlu potřeba. Samotné čerpadlo se ale zatím neinstaluje, čeká se na termín, který zatím nájemníci neznají. Nechtějí se proto ani vyjadřovat k tomu, co a jak je čeká a kolik je bude vytápění jejich bytů nově stát. Je však jasné, že dokud nevyřeší novou technologii, zůstanou připojení na centrální soustavu městských rozvodů.

Před rokem sdělili, že si jsou jistí, že díky tepelnému čerpadlu budou mít teplo levnější. „Nižší cena tepla z tepelných čerpadel je fakt daný z již existujících instalací a je časově doložený dosaženou skutečností. Nejde zde o cenový rozdíl v řádu procent, ale několika desítek procent,“ upozornili tehdy nájemníci ve společné odpovědi pro Ohlasy.

Otázkou teď je, jak případně zareagují další společenství vlastníků jednotek (SVJ) a zda se rovněž nevydají touto cestou, zvlášť v aktuální situaci s drahými energiemi, kdy je právě tepelné čerpadlo označováno za vhodnou alternativu.

„Nemám relevantní informaci o tom, že by se do této záležitosti chtěl pustit nějaký další dům, což je s ohledem na dosavadní průběh akce pochopitelné. Můj soukromý názor je, že ti, kteří by o něčem takovém uvažovali, čekají, jak vše dopadne a jak to bude fungovat,“ míní předseda boskovického bytového družstva Radost Bohuslav Novák.

další zpravodajství