Opatrný rozpočet 2023: V plusu by byl jedině bez investic, kterých je poskrovnu

Boskovická radnice zveřejnila návrh rozpočtu na příští rok. Velkou měrou se do něj promítají drahé energie – i přes výrazné omezení investic, které jindy bývají i o sto milionů vyšší, plánuje město skončit se schodkem zhruba 127 milionů. Ohlasy přináší detailní přehled rozpočtu, který již schválili boskovičtí radní a na začátku prosince o něm budou rozhodovat všichni zastupitelé.

Vedení Boskovic předpokládá, že v příštím roce získá do rozpočtu zhruba 397 milionů. To je o 40 milionů méně než letos, přestože se počítá s většími příjmy z daní a vyšším výběrem z poplatku za odpad od občanů Boskovic. Podle údajů v rozpočtu i doporučení radních by poplatek měl vzrůst ze současných 720 korun na zhruba 840 korun za rok na jednoho občana.

Pokles příjmů je způsobem zejména tím, že radnice nepočítá s dalším prodejem městského majetku. Zatímco letos je v rozpočtu uvedených 33 milionů, příští rok se počítá s prodejem parcel odhadem za 1,5 milionu. Na příjmové stránce se však můžou objevit ještě další významné finanční injekce v podobě dotací, například ta na novou knihovnu, o niž město žádá. Prozatím jsou dotace rozpočtovány na menší částku než v letošním roce. Tak to ostatně bývá každý rok a každý rok se údaje následně upravují.

Hlavní kapitolou jsou však výdaje, které by měly dosáhnout více než 523 milionů korun. Pro přehlednost rozdělíme výdaje na hlavní kapitoly, kde se objevuje nejvíce změn v běžných i kapitálových výdajích, laicky řečeno provozních a investičních.

Na konci letošního roku by na účtech města mělo být asi 133 milionů korun. I přes plánovaný deficit ve výši 127 milionů by ale na konci příštího roku mělo městu zůstat 44 milionů – část investic totiž město plánuje pokrýt dočerpáním 120milionového úvěrového rámce, který si sjednalo již dříve a letos jej začalo čerpat.

Doprava

Velkou kapitolou v rozpočtu města jsou pravidelně výdaje na dopravu, respektive opravy ulic a chodníků. Výdaje na tyto investice v příštím roce oproti letošku zásadně poklesnou, a to zhruba o třetinu. Nepočítá se totiž se stavbou okružní křižovatky u pošty za 32 milionů, kterou prosazovalo minulé vedení.

V roce 2023 se bude především pokračovat v započatých stavebních pracích, jako je stavba nového mostu u Šmelcovny za 18 milionů nebo plánovaná oprava ulice Na Skalce za necelých 10 milionů. Z větších akcí je pak v plánu zpracování projektové dokumentace a částečná rekonstrukce dosud neopraveného úseku ulice Hybešova (podél nově postavených bytových domů) za zhruba jeden milion korun. Uvidí se, zda u křižovatky s ulicí Křižíkovou vznikne roky požadovaný přechod, který zde místní chtějí kvůli bezpečnosti dětí chodících do nedaleké školy. V minulosti radnice argumentovala, že se přechod namaluje až po dokončení výstavby sídliště a právě opravě Hybešovy.

Na úkor zametání ulic, kde výdaje vzrostou, poklesnou běžné menší opravy chodníků, tedy výměna rozbité dlažby za novou zámkovou.

Kromě toho se město chystá pustit do projektování opravy části Květné ulice, která je propojkou k Hybešově a dnes je v dezolátním stavu; stejně tak se naprojektuje úprava ulice Kosmonautů, díky které by se měla v budoucnu zlepšit její průjezdnost. Dále se bude pokračovat v projektování nového mostu na Dukelské. Nové vedení chce také za 500 tisíc nechat upravit projektovou dokumentaci na rekonstrukci Lidické ulice. K její podobě měla v minulosti připomínky současná starostka Jana Syrovátková (Změna22). Za celkem čtyři miliony korun má pak vzniknout celá koncepce rozvoje města. Podle ní chce nové vedení plánovat další úpravy a opravy ulic v Boskovicích.

Školy

O téměř deset milionů – tedy o třetinu – se kvůli drahým energiím zvednou náklady na provoz základní a mateřské školy. Město má aktuálně vysoutěženy dodávky zemního plynu i elektřiny za takzvané spotové ceny, které se neustále mění podle vývoje trhu. Nejspíš tak bude nakupovat ve státem zastropované výši a doufat, že ceny klesnou.

V případě investic se Boskovice pustí do rekonstrukce střechy v mateřské škole na ulici Komenského. Odhadované náklady dosahují pěti milionů korun. Za půl milionu pak chce město opravit elektrické rozvaděče v mateřské škole Na Dolech.

Kultura

Příspěvková organizace Kulturní zařízení města Boskovice také získá více peněz na provoz kvůli drahým energiím, ze zhruba 11 si polepší na 15 milionů.

Menší transfery na pravidelné kulturní akce ponechává město beze změny. Z čátky 4,1 milionu na jeden milion ovšem poklesnou výdaje na opravy památek a regeneraci městské památkové rezervace. Z 500 na 600 tisíc se pak zvýší částka rozdělovaná v dotačním programu Kultura, kde se o příspěvek mohou hlásit další pořadatelé akcí ve městě, jež nemají samostatnou položku v rozpočtu. Tu má aktuálně pouze pražský spolek Unijazz na festival Boskovice ve výši 250 tisíc jako letos.

V kapitole kultury radnice počítá s hlavním investičním výdajem příštího roku. Vedení Boskovic předpokládá, že se pustí do stavby nové knihovny v budově ZZN, tedy na místě prodejny Mountfieldu. Kromě požadované dotace od státu budou muset Boskovice z vlastního investovat necelých 40 milionů korun. Za necelé dva miliony se do příštího roku přesouvá vybudování druhého kinosálu.

Sport

V kapitole sportu se asi nejvíce promítají nárůsty cen energií. Pro městskou firmu Služby Boskovice, která provozuje městská sportoviště včetně zimního stadionu či lázní, se zvyšuje příspěvek z rozpočtu města na více než dvojnásobek – z necelých osmi milionů na 17 milionů.

Podobně si na více peněz přijdou i boskovické sportovní oddíly, a to i na nájem sportovišť. V obou případech jde zhruba o zdvojnásobení příspěvku. Celkem se transfery sportovním klubům vyšplhají na bezmála 9 milionů korun, na letošní rok bylo takto navrhováno asi 4,6 milionu. U volnočasových organizací jde o výrazně menší zvýšení, a to ze 700 na 800 tisíc. Boskovičtí sportovci navíc na základě úspěšné žádosti o krajskou dotaci získají lezecké vybavení za 80 tisíc a také volejbalové dělo za dalších 91 tisíc.

V investicích se pozornost nového vedení nesoustředí na novou sportovní halu, nejdříve chce stejně jako v dopravě nechat za 1,5 milionu v architektonické soutěži zpracovat generel Červené zahrady a až na jeho základě postupovat v dalších projektech. Připravovat se začne také skatepark v Doubravách. Pro příští rok se počítá s vypracováním projektové dokumentace za 350 tisíc.

Nemocnice

Provozně si bude muset boskovická nemocnice v příštím roce poradit sama. Radnice nepočítá s tím, že by jí jakkoliv pomáhala například kvůli drahým energiím, neplánuje ani žádné investiční dotace na nákup přístrojů, které sem proudily v minulosti.

Co do investic se v nemocnici bude v příštím roce především pokračovat ve stavebních pracích na rekonstrukci infrastruktury v budově, které se postupně po etapách připravují a realizují v posledních letech. K tomu se navíc nově přidá investice do tlakové stanice. Celkem do nemocnice město plánuje investovat necelých jedenáct milionů korun.

Městské byty a služby

Zvýšené výdaje za energie v městských bytech a nebytových prostorách plánuje město vykompenzovat tím, že navýší zálohy za tyto služby jednotlivým nájemníkům. Co už ale neovlivní jsou vyšší výdaje za údržbu hřbitova nebo veřejné osvětlení, kde se počítá s nárůstem o 15 procent podle míry inflace či ceny elektřiny. Veřejné osvětlení pak plánuje město rovněž rozšiřovat – v ulici U Lomu, Bezručova, Otakara Chlupa či na Vinohrádkách.

Dalších oprav se dočká také „školička“ u lázní, kde město plánuje osadit nová okna. Chystá se také vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci Střediska volného času na ulici 17. listopadu. Stejně tak se bude projektovat oprava kotelny Na Vyhlídce, kde by se mohlo topit štěpkou, a úspory v provozních nákladech chce novou formou řízení energií hledat sám městský úřad. Mělo by jít o takzvanou individuální regulaci teploty (IRC), při které je vytápění každé místnosti řízeno jednotlivě podle potřeby.

Životní prostředí

Zatímco loni na konci roku se počítalo s tím, že Boskovice letos za svoz odpadu utratí zhruba 14 milionů korun, příští rok by to mělo být už více než dvacet. Město letos vysoutěžilo staronovou firmu Suez, která nese nový název Recovera, a ta si řekla o více peněz už v průběhu letošního roku. Pro ten příští chce ještě více kvůli nárůstu nákladů spojenému s inflací.

Inflace se promítá i do výdajů na péči o zeleň v Boskovicích. Firma, která se o ni ve městě stará, chce místo sedmi nově osm milionů, na více peněz vyjdou i další položky spojené se zelení. V Boskovicích by se však v příštím roce mělo začít objevovat více trvalkových záhonů či květnatých luk. Místo půl milionu na ně půjde rovnou 700 tisíc. Příští rok se obyvatelé Boskovic musí rovněž připravit na to, že se opět provede ozdravný řez lip na ulici Sokolská, tedy veškeré přírůstky budou zcela ořezány.

Domov pro seniory

O třetinu se městu příští rok zvýší náklady na provoz Městské správy sociálních služeb. Místo dvaceti milionů už z rozpočtu města půjde rovnou třicet. U dotací od státu a Jihomoravského kraje, které jdou rovněž na provoz těchto zařízení, radnice předpokládá, že poklesnou z 37 na 31 milionů.

Pokračovat se bude v investici do elektrické požární signalizace za sedm milionů, kde kvůli změně legislativy výrazně narostly výdaje oproti původně předpokládané částce 1,4 milionu korun. A za šest milionů město zmodernizuje stravovací provoz v domově pro seniory na Sadové.

Městská policie

Boskovičtí strážníci se dočkají mírného navýšení peněz na provoz ze zhruba jednoho milionu na 1,25 milionu. Další navýšení, jako jsou mzdy, už jsou daná zákonným předpisem.

Nové vedení se chystá dokončit budování nové služebny městské policie. Zatímco loni a letos proběhly první dvě etapy, v příštím roce by měla přijít na řadu třetí, závěrečná, kterou bude představovat úprava a vybavení kanceláří. Dohromady jde u této etapy o částku 5,5 milionu korun. Poté už budou strážníci kompletně přesunuti v nové budově vedle Galerie Otakara Kubína.

Městský úřad

Ze 103 na 126 milionů vyrostou výdaje za provoz městského úřadu. Většinu tvoří růst platů úředníků a rovněž vyšší platby za energie. Více úřad vydá také za zajištění kybernetické bezpečnosti. V této kapitole se také promítají výdaje na participativní rozpočet. Jednak se bude dokončovat letošní vítězný projekt, tedy veřejné grilovací místo Pod Oborou, jednak se už promítá částka pro příští rok, ta se navíc navyšuje ze 400 na 500 tisíc.

Přidružené obce

Jako v minulých přehledech v předchozích letech jsme zvlášť shrnuli investice, které se chystají v obcích přidružených k Boskovicím, tedy Mladkově, Hrádkově, Vratíkově a Bačově.

Na základě růstu inflace i cen energií si tyto čtyři osady rozdělí na běžné opravy a energie více peněz, než tomu bylo dosud. Část si dělí rovným dílem, část poměrem podle počtu obyvatel. Částka na opravy pro osadní výbory vzroste z 400 na 480 tisíc, u energie včetně výdajů za vodu je to z 385 tisíc na více než milion korun.

Boskovice kromě Hrádkova ale chystají i větší investice v jednotlivých obcích. Nejmenší Bačov získá 50 tisíc na opravu sociálního zařízení v tamním kulturním domě. U Vratíkova se počítá s tím, že se bude pokračovat v započatém projektování cyklostezky na Šmelcovnu za 355 tisíc, rovněž za jeden milion bude pokračovat oprava tamního rybníka. Většina peněz ale bude převedena z letoška. Na rozdíl od minulých let už se ale nepočítá s provozní dotací pro tamní samoobsluhu. U té tak hrozí, že může zavřít.

Nejvíce peněz na investice získá Mladkov. Z letoška se do příštího roku kompletně přesouvá stavba chodníku z Mladkova směrem na Skalici nad Svitavou za 800 tisíc, za 3,3 milionu chce místní osadní výbor nechat zasypat náhon a prodloužit kanalizaci, a dále ještě za 75 tisíc by chtěl vybudovat plot, kterým by se zamezilo přístupu do rokliny v Chaloupkách. Podle vysvětlení v návrhu rozpočtu zde totiž často vzniká černá skládka.

Některé údaje v tomto článku neodpovídají zveřejněnému návrhu rozpočtu na webu města. Na úřední desce je totiž starší verze dokumentu bez posledních změn provedených radou města a kvůli možnému porušení zákonných lhůt ji už nelze sejmout a vyměnit za tu správnou, jak vysvětlili představitelé vedení Boskovic.

další zpravodajství