Z radnice: Energetický audit, diskuse na FB, zimní údržba, příprava rozpočtu a plán investic

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo začátkem listopadu po prvním řádném jednání nové městské rady. Tiskové konference se zúčastnili všichni zástupci vedení města – starostka Jana Syrovátková (Změna22), místostarosta Lukáš Holík (Naše Boskovice) a místostarosta Radek Šamšula (Piráti).

Plán energetického auditu

Město si nechá vypracovat plán energetického auditu. „Je to předstupeň celkového energetického auditu, který plánujeme v příštím roce, protože město energetický audit vůbec nemá,“ uvedl místostarosta Lukáš Holík. Výsledkem by měl být návrh opatření, která městu pomůžou snížit provozní náklady. O dílčích opatřeních na snížení spotřeby energií město podle Lukáše Holíka uvažuje už nyní, ještě před vyhotovením auditu.

Nákup energií

O postupu při nákupu energií na příští rok Ohlasy podrobněji informovaly v samostatném článku. Podle Lukáše Holíka je nyní už prakticky jisté, že se ve třetím výběrovém řízení podaří dodavatele získat. Do konce listopadu bude známá částka, kterou zaplatí obyvatelé napojení na systém centrálního zásobování teplem.

Město také zvažuje úsporná opatření, mezi ty hlavní patří provoz zimního stadionu a lázní. Zimní stadion by měl fungovat minimálně do konce února, aby mohli hokejisté dohrát sezonu. Otázkou je měsíc březen. U lázní se omezování provozu zatím nepředpokládá.

Plán zimní údržby

Městská rada schválila aktualizovaný plán zimní údržby místních komunikací a chodníků ve městě a místních částech. Podle místostarosty Radka Šamšuly se aktualizace týkaly především formálních náležitostí souvisejících se změnou dodavatele, což je nyní firma Recovera. „Rozsah údržby chodníků a komunikací zůstává stejný,“ vysvětlil Radek Šamšula. Dále upozornil, že některé komunikace město neudržuje, protože nejsou v jeho majetku – to se týká především nové výstavby na sídlištích a přístupových cest k některým domům.

Diskuse na Facebooku

Očekávaný krok udělala nová městská rada, která hned na první řádné schůzi upravila pravidla využití městských informačních prostředků a znovu otevřela diskuzi pod příspěvky na městském facebookovém profilu. Podle místostarosty Radka Šamšuly je to jen první krok ve změnách, které radnice v oblasti informačních prostředků plánuje. Lukáš Holík doplnil, že předpokládá, že tyto změny a snaha o zdokonalování komunikace budou postupně probíhat po celé volební období. „Bude to dlouhodobá práce, ale nebudeme otálet,“ dodal Radek Šamšula s tím, že změny se nebudou týkat jen zpravodaje a sociálních sítí, ale i městského webu. V nejbližší době by podle něj měla vzniknout pracovní skupina, která se přípravou změn začne zabývat.

Podle místostarosty bude jedním z prvních úkolů ustavení redakční rady. Zatím není jasné, jakým způsobem by měla fungovat, jestli to bude pouze redakční rada zpravodaje, nebo se transformuje do mediální rady, která by řešila i sociální sítě a web. „Je to na větší diskusi,“ vyjádřil se Radek Šamšula a doplnil, že práce na přípravě zpravodaje mohou zatím standardně pokračovat pod vedením tiskového mluvčího Jaroslava Parmy.

Zřízení spořicího účtu

Finanční odbor navrhl zřízení spořicího účtu, na kterém by město zhodnocovalo své našetřené peníze. Rada města zřízení účtu schválila. Na běžných účtech je podle vysvětlení starostky úročení velmi nízké. Na spořicím účtu budou peníze zhodnocovány sazbou 5,9 % p.a, výpovědní lhůta činí 32 dnů. „Tato doba je pro nás v pořádku, dokážeme si na jejím základě naplánovat případné požadavky na platby,“ uvedla starostka Jana Syrovátková.

Zřízení komisí a městského architekta

Zřízení komisí, které fungují jako poradní orgán rady, bude na programu příštího zasedání, kdy by měly být aspoň ty nejdůležitější již ustaveny. Podle starostky Jany Syrovátkové to vedení města již řeší, a to včetně úvah o vedoucích jednotlivých komisí. Právo nominovat členy komisí by měly mít jednotlivé strany, ale komise by měly být otevřeny i nezávislým odborníkům. Osloveny proto budou i spolky a široká veřejnost. Nové vedení podle starostky nechce, aby ustavení komisí bylo pouze formální, ale aby opravdu aktivně pracovaly a poskytovaly městské radě důležité podněty.

Výhledově vedení města počítá i se zřízením funkce městského architekta, který je rovněž poradním hlasem. Nejprve se ale nová politická reprezentace podle Jany Syrovátkové potřebuje podrobněji seznámit s chodem úřadu.

Rozpočet letošní i na příští rok

Poslední letošní rozpočtové opatření bude podle starostky obsahovat řadu změn, které zásadně ovlivní celkovou bilanci letošního rozpočtu města. „Spousta akcí, které se plánovaly, bude buď přesunuta do příštího roku, nebo budou zrušeny. To je například okružní křižovatka, kde nepočítáme s tím, že bychom dostali stavební povolení, a tím pádem ani s tím, že tento projekt bude v příštím roce pokračovat,“ popsala Jana Syrovátková.

Příprava rozpočtu na příští rok je nejvíc ovlivněna nejasnou situaci ohledně cen energií a s tím souvisejícím nárůstem výdajů. Nakonec to po nejasnostech ze strany státu vypadá, že zastropovaná cena se bude vztahovat prakticky na všechny městské provozy. „Až nyní máme relevantní informace a můžeme rozpočet dopracovat,“ vysvětlila starostka. Nad rozpočtem se nová koalice sejde i s opozicí.

Z investičních akcí má na rozpočet největší vliv nová knihovna, u které není jasné, zda obdrží dotaci z ministerstva kultury a stavba příští rok začne. „V podstatě chystáme dvě varianty rozpočtu, s knihovnou a bez knihovny,“ uvedl Lukáš Holík. Ostatní investice budou podle místostarosty především ty, kterých se týkají dotace nebo se jedná o řešení havarijních stavů, kupříkladu střechy mateřské školy. Dokončena by měla být třetí etapa nové služebny městské policie. Pokračovat by po úpravách měl projekt opravy ulice Na Skalce. Otazník je nad rekonstrukcí budovy Střediska volného času, kde bude záležet na výsledcích podrobnějšího průzkumu stavu budovy. Podrobněji se chce vedení města podívat na projekt rekonstrukce Lidické ulice, podle Lukáše Holíka bude určitě nutné ho upravit. Do rozpočtu bude zařazen generel Červené zahrady a také oprava kanalizace v nemocnici. Naopak se příští rok nepočítá s rekonstrukcí parku u skleníku. „To už naše finanční možnosti nezvládnou. Projekt nyní vychází na 66 milionů, to je pro nás velká investice. Budeme se muset dívat po nějaké dotaci, která by to zaplatila skoro celé,“ okomentoval rozhodnutí místostarosta Lukáš Holík.

Konkrétní plán investic je pro město důležitý také proto, že potřebuje vyčerpat velmi výhodný stodvacetimilionový úvěr, který ale může použít jen na investice a musí jej vyčerpat do konce příštího roku. Letos z něj zafinancuje více než padesát milionů za čistírnu odpadních vod. Radek Šamšula dovysvětlil, že úvěr je natolik výhodný, že je pro město důležité jím investice pokrýt a vlastní peníze ušetřit. Kromě čističky proto město letos nejspíš peníze z úvěru použije i na další investice, například služebnu policie.

Starostka Jana Syrovátková doplnila, že nové vedení města si od majetkového odboru vyžádalo přehled městských budov, informace o jejich stavu a požadavcích na investice. „Abychom začali odkrajovat vnitřní dluh, který na udržovacích pracech je. Zároveň nechceme rezignovat na přípravu dalších projektů, abychom je měli připravené, až tahle těžká doba skončí. Jednou nám to slunce vysvitne,“ vyjádřila se starostka.

Jednání o dopravě s krajem

Vedení města absolvovalo už v říjnu také jednání se zástupci Jihomoravského kraje nad plánovanými změnami v dopravě na Boskovicku. Jednání se týkalo především nového jízdního řádu a autobusové dopravy. Tyto změny vnímá radnice pozitivně. U vlakové dopravy řeší město situaci s dopravním odborem. Jednání se týkalo i dalších obcí na trase ve směru na Velké Opatovice. Zde panuje nespokojenost s rušením vlaků. Také Lukáš Holík říká, že nahradit půlhodinový vlakový spoj za autobus, který jede 45 minut, není dobré, pokud chcete, aby lidé veřejnou dopravu využívali. „Je jasné, že některé věci ekonomicky nevychází, ale na druhou stranu si musíme říct, že ne všechno je ziskové a někdy se to prostě musí doplácet,“ uvedl místostarosta Lukáš Holík. Osobně se ale obává, že postoj kraje už bude neoblomný.

další zpravodajství