Za neexistující halu Boskovice doposud utratily přes 7 milionů

Stavba sportovní haly je v nedohlednu i po 15 letech od opuštění jízdárny. Ohlasy se pokusily vyčíslit náklady, které už město hala stála, aniž by byla jasná její podoba a náplň. A jak dokládají zkušenosti z minulosti, jistota nemůže být ani ohledně vybrané lokality.

Započatá a nedokončená stavba haly na Slovákově ulici, kde dnes stojí Centrum polytechnické výchovy, tvoří v doposud vynaložených nákladech největší část
Započatá a nedokončená stavba haly na Slovákově ulici, kde dnes stojí Centrum polytechnické výchovy, tvoří v doposud vynaložených nákladech největší částfoto: Marek Osouch

V roce 2016 Ohlasy publikovaly článek s titulkem, že sportovcům hala chybí už deset let. Dnes by se tento článek mohl publikovat znovu, jen s tím rozdílem, že by v něm přibylo pár řádků a v titulku se číslovka deset změnila na patnáct.

Celých uplynulých pět volebních období se představitelé Boskovic nebyli schopni domluvit se sportovci a dalšími občany na tom, kde by hala měla stát a co by měla obsahovat, a zároveň vše skloubit s finančními možnostmi města. Přestože hala nestojí dodnes, městskou kasu už stála miliony korun. Konkrétní náklady se Ohlasy pokusily shrnout v následujícím seznamu na základě dat, která jsou veřejně dohledatelná, a těch, která poskytl městský úřad:

 • 1,2 milionu: V roce 2007 vznikla projektová dokumentace na sportovní halu v lokalitě Slovákova. O tom, že by ji předcházela architektonická studie, nevíme.
 • 430 tisíc: V roce 2012 byla projektová dokumentace na halu na Slovákově upravena projekční kanceláří ABRAS a také na základě analýzy společnosti Mix Max Energetika.
 • 99 tisíc: V roce 2012 uzavřelo město smlouvu s firmou Ikis na realizaci výběrového řízení, z něhož vzešla stavební firma, která se pustila do stavby sportovní haly na Slovákově.
 • 180 tisíc: Právě tolik stálo v roce 2013 místní referendum vyvolané částí boskovických občanů, kteří s výstavbou haly na Slovákově ulici nesouhlasili, a u vedení města se jinými prostředky ničeho nedomohli.
 • 3,7 milionu: Místní referendum bylo neúspěšné, na Slovákově se tak začalo pracovat a část peněz se proinvestovala. Jenže po změně vedení Boskovic po komunálních volbách v roce 2014 byla stavba v následujícím roce zastavena, což si také vyžádalo náklady. Důvodem zastavení byly mimo jiné problémy s podložím, které si vyžádaly nové stavební řízení. Toho využili místní obyvatelé a opakovaně deklarovali, že budou proces vydání nového povolení v maximální možné míře napadat a zdržovat.
 • 214 tisíc: Před zastavením stavby si vedení města v čele s ČSSD nechalo pro své rozhodnutí zpracovat audit.
 • 37 tisíc: AV Atelier ve spolupráci s odborem rozvoje města a investic na městském úřadě zpracoval v roce 2015 návrhy umístění sportovní haly v areálu Červené zahrady.
 • 149 tisíc: AV Atelier zpracoval v roce 2016 studie rozvoje areálu Červená zahrada s rozmístěním sportovišť včetně haly.
 • 80 tisíc: Na Technické univerzitě v Liberci zpracovala studentka pod vedením architekta a boskovického rodáka Zdeňka Fránka v roce 2016 studii rozvoje areálu Červená zahrada s umístěním sportovní haly.
 • 60 tisíc: Firma Pend zpracovala v roce 2017 studii na stavbu haly místo tělocvičny u základní školy na Sušilově s propojením do jízdárny.
 • 236 tisíc: V roce 2018 si ještě před komunálními volbami a návratem ODS do čela města nechala radnice u projektanta Milana Hylše zpracovat projektovou dokumentaci na nafukovací halu plánovanou na hřišti u základní školy Sušilova.
 • 1 tisíc: Menší náklady měly Boskovice v roce 2019 i s bezúplatným převodem krajského pozemku u střední školy na Hybešově kvůli stavbě haly v této lokalitě.
 • 300 tisíc: Zdeněk Fránek zpracoval v roce 2020 pro Boskovice studii rozvoje areálu Červená zahrada včetně umístění sportovní haly.
 • do 200 tisíc: Město vyhlásilo v roce 2020 dvě architektonické soutěže na sportovní halu, ale následně je kvůli špatně nastaveným podmínkám muselo obě zrušit. Ještě není známa přesná částka, na kolik soutěže vyšly, protože nedošlo k finančnímu vypořádání, podle vedení města se ale bude pohybovat do 200 tisíc, spíše kolem 150 tisíc.

Podobně jako neznáme náklady na zrušené architektonické soutěže, neznáme ani náklady na studii rozvoje areálu Červená zahrada, kterou si město v čele s ODS nechalo vypracovat u brněnského architekta Ivana Vojty v roce 2005. I tato studie počítala se stavbou sportovní haly, ačkoliv vedení města ještě tentýž rok rozhodlo o jejím umístění u základní školy Slovákova.

Suma sumárum jde o více než 7 milionů v přímých nákladech za pokus o stavbu a také nejrůznější studie a projekty, jejichž faktury lze dohledat. K tomu všemu stále není jasné, jak bude vůbec hala vypadat a co v ní všechno bude. Jisté po dosavadních zkušenostech není ani její umístění, toho času v Červené zahradě.

Opomenout ani vyčíslit nelze čas politiků, sportovců, úředníků a dalších dotčených, kteří za posledních patnáct let strávili týdny na všech možných jednáních, ačkoliv by se už dávno mohli věnovat dalším problémům a potřebám města.

To jsou však jen přímé náklady na zmiňovanou halu nebo s ní úzce související studie na Červenou zahradu. Letos k nim má podle rozpočtu přibýt dalších 300 tisíc za vizualizaci a model areálu Červené zahrady a také 3,2 milionu za projektovou dokumentaci sportovní haly, pokud se po fiasku s architektonickými soutěžemi začne vůbec zpracovávat.

Nepřímé náklady

S halou je spojená ještě spousta dalších výdajů, které se pohybují už ve vyšších cifrách. Ty se děly primárně kvůli sportovnímu stánku, i když město z nich má i jiný užitek. Jde především o výkupy pozemků v Červené zahradě za posledních šest let, kam spadá odkup Dvořáčkova mlýna, autobazaru, pozemku kolem trafostanice i parcel po lihovaru a hotelu Velen, za což radnice utratila dohromady přes 50 milionů korun. Do toho už vznikly projektové dokumentace na bourání mlýna a také ruiny Velenu dohromady za 189 tisíc, aby na těchto pozemcích mohla hala vyrůst. Většina výše zmíněných studií počítá s umístěním právě v těchto místech. Samotná demolice hotelu a úprava pozemku se plánuje v tomto roce a město počítá, že za ni zaplatí 6,5 milionu korun. Osud mlýna je zatím nejasný.

A nepřímo s touto dlouho slibovanou investicí souvisí také stavba centra polytechnické výchovy u základní školy na Slovákově na místě, kde se chystala sportovní hala. O stavbě tohoto centra rozhodlo minulé vedení Boskovic v čele s ČSSD. Nové učebny vyšly na 77 milionů, město ze svého platilo zhruba čtvrtinu. Většinu nákladů pokryly dotace, stále se však jedná o veřejné finanční prostředky. I toto centrum je výsledkem toho, že se na začátku nedokázali politici shodnout na kompromisu ohledně lokality pro halu, která by byla pro všechny přijatelná. Těžko říct, jestli by tam nebýt díry po rozestavěné hale vůbec vznikly tyto učebny, díky nimž však mohou žáci pracovat s moderními přístroji.

další zpravodajství