Ze zastupitelstva: Koalice neměla dost hlasů, vypomohli lidovci

V úterý 11. června se k jednání sešli boskovičtí zastupitelé. Hlavním tématem se stal evergreen – sportovní hala, ačkoliv se zatím konkrétně nerozhodovalo ani o lokalitě pro její stavbu. Opět se ukázalo, že křehká koaliční většina potřebuje výpomoc opozice. Tentokrát pomohli lidovci.

Jednání zastupitelů trvalo skoro tři a půl hodiny. Netradičně dlouhý čas si vyžádal už jeden z obvyklých prvních bodů – dotazy a připomínky občanů. Tentokrát jich zaznělo hned několik a diskuse se protáhla na tři čtvrtě hodiny.

Dotazy a připomínky občanů

Jako první se ujala slova nespokojená občanka Fialová z ulice Podhradí. Té se nelíbí způsob oprav silnice z Pilského údolí a dále k silnici na Prostějov. „Podvedli jste nás. Slíbili jste, že opravíte silnici, ale nikdo neřekl, že tam bude průjezd Blansko–Prostějov. Chci tam jen opravenou silnici, žádný obchvat, žádná nákladní auta,“ stěžovala si občanka. Starosta Jaroslav Dohnálek (ODS) reagoval, že slovům o obchvatu nerozumí, ale že se jedná o opravu komunikace a mostů. Občanku zajímalo, kdy bude hotová druhá etapa oprav, tedy část už přímo ve městě. Podle místostarosty Lukáše Holíka (ANO) by měla oprava probíhat v příštím roce, ale silnice je krajská, takže město to nemůže ovlivnit. Na otázku, zda zde bude umožněn průjezd nákladních aut, město nyní nedokáže odpovědět.

Manželé Prosovi z Mladkova upozornili na to, že některá nákladní auta, která jezdí přes Mladkov z lomu v Doubravici, nedodržují předepsanou rychlost, následkem čehož dochází k otřesům a škodám na domech stojících podél silnice. Prosovi už jednali s nejrůznějšími úřady i s firmou, která kamenolom provozuje. „Všude s námi jednali slušně a pochopili situaci. Pan ředitel v kamenolomu upozornil řidiče, došlo ke zlepšení, ale ne k trvalému,“ popsal situaci Josef Pros. Zlepšení si slibují od pořízení radaru právě na dotčený úsek silnice. „Byl bych rád, kdybychom dostali nějaké ujištění, že se na nás nezapomene a tato věc bude řešena,“ dodal Josef Pros. Manželka Věra Prosová ho doplnila mimo jiné tím, že nemluví jen za sebe, ale sestavili dopis, který podepsali obyvatelé dolního konce Mladkova. Místostarosta Lukáš Holík odpověděl, že inkriminovaná silnice patří mezi lokality, které má město v plánu řešit. „Zadali jsme studii na Centrum dopravního výzkumu, které by nám mělo v tomto roce říct, jak dané lokality nejlépe vyřešit,“ popsal místostarosta. Šéf městské policie David Krátký doplnil, že po skončení školního roku se mohou na místo také zaměřit a provádět zde více kontrol. Prosovy požádal, aby mu upřesnili nejproblematičtější časy.

Slova se ujal také Vladimír Jakubec zastupující Nestraníky, kteří neuspěli v posledních komunálních volbách. Jeho dotaz směřoval ke sportovní hale, a to konkrétně k možnosti postavit ji v Červené zahradě. Připomněl schůzku, která se konala na radnici a na kterou Nestraníci přivedli tři odborníky, kteří představili možnost, jak umístit halu v Červené zahradě a vyřešit dopravní napojení areálu bez odkladů. Na schůzce podle něj zazněl příslib, že vznikne pracovní skupina, která se začne touto variantou zabývat. Nic se ale dosud nestalo. „Závěry z tohoto jednání si evidentně vykládáte úplně jinak, než jsem pochopil já. K žádným takovýmto závěrům jsme nedošli,“ reagoval místostarosta Radek Mazáč (Sportovci). A dodal, že Červená zahrada aktuálně není připravena pro výstavbu sportovní haly. „Pokud se nám nepodaří vykoupit další pozemky, je debata zbytečná,“ uzavřel místostarosta Mazáč.

Jednání o odkupu pozemků byl další předmět dotazů Vladimíra Jakubce. Podle starosty Jaroslava Dohnálka se zatím město a majitel Jan Paroulek diametrálně rozcházejí v představách o ceně. Znovu se mají potkat za dva měsíce.

Vladimír Jakubec se se svou iniciativou obrátil také na opozici, konkrétně na bývalou místostarostku Dagmar Hamalovou (KDU-ČSL). Ta na zastupitelstvu uvedla, že komunikovala s architektem Přibylem, který jí přislíbil, že uspořádají schůzku k možnosti umístit sportovní halu v Červené zahradě. Zatím se tak ale nestalo. Podle místostarosty Radka Mazáče navrhované umístění haly v Červené zahradě nenabízí komplexní řešení areálu. Starosta Jaroslav Dohnálek dodal, že on s umístěním haly na místě Dvořáčkova mlýna zásadně nesouhlasí. Radek Mazáč konkretizoval, že město nyní připravuje dvě plnohodnotné varianty pro stavbu haly, a ty představí zastupitelům a veřejnosti. Poté lokalitu vybere zářijové zastupitelstvo. Vybírat se tedy bude mezi Hybešovou a Sušilovou. „Do sedmi měsíců od voleb jsme byli schopni připravit ne jednu, ale dvě varianty,“ zdůraznil místostarosta Mazáč.

Slova se ujal také majitel památkových objektů panského dvora a jízdárny Luděk Řehoř. Ten nejprve poděkoval úřadům za dobrou spolupráci při přestavbě objektu Kopřiv na Růžovém náměstí. Poté informoval o plánech s budovou panského dvora, kde vzniklo kulturní a komunitní centrum s kavárnou Prostor a dále zde plánuje znovu otevřít restauraci a také mateřskou školu. Jedná se i o využití pro sociální služby a pro seniory. „Panský dvůr je na prvním místě toho, co teď v boskovicích hodláme dělat,“ uvedl Luděk Řehoř za firmu Pražská 5. O využití jízdárny se rovněž jedná, podle Luďka Řehoře by mohla sloužit boskovickým sportovcům bez ohledu na to, jestli se na Sušilově bude stavět sportovní hala. Své zázemí by zde mohli najít také tanečníci, například klub Tancini. „Nyní před námi bude stát úkol, jestli jízdárnu provozovat soukromě, nebo s ní jít do majetku města, aby město mohlo tento stánek využít. Chtěl bych vás požádat o projednání tohoto bodu. Ideálně na příštím jednání zastupitelstva,“ uvedl Luděk Řehoř.

Hřiště na Slovákově

Zastupitelé schválili investiční příspěvek 400 tisíc korun z rozpočtu města pro základní školu, a to na vybudování venkovního zázemí pro školní družinu na Slovákově ulici. O stejnou částku se ale škole snížil příspěvek na provoz. Podle zastupitelských materiálů zde bude během letních prázdnin vybudována inline stezka včetně vstupní brány a oplocení a pořízeny základní hrací prvky – minimálně skluzavka a pískoviště. Druhá etapa je plánována na příští rok 2020, výběr dalších herních prvků bude diskutován při přípravě rozpočtu.

Peníze pro sociální služby

Více než 420 tisíc korun rozdělili zastupitelé v rámci druhé části dotačního programu na podporu sociálních služeb. Společnost Podané ruce obdrží 36 tisíc korun a přes 386 tisíc dostane blanenská Charita. Zastupitele Vladimíra Farského (KSČM) zajímalo, jaký by mělo dopad, kdyby vláda nenašla diskutované 2 miliardy korun na sociální služby. Vedoucí sociálního odboru Alena Votroubková uvedla, že finanční prostředky vláda vyhradila, nyní se čeká, jak budou rozděleny na úrovni krajů. Podle starosty Jaroslava Dohnálka aktuálně chybí na pokrytí běžných služeb asi půl milionu korun. Pokud by peníze nepřišly, situací by se zabývalo zastupitelstvo a posoudilo by, jaký to bude mít dopad na občany Boskovic. „Nebudeme to řešit za celé ORP, ale jen za obyvatele Boskovic. To jsem dopředu odmítl,“ uvedl starosta Dohnálek. V tom případě by se podle předběžných čísel jednalo o 350 tisíc.

Bývalou starostku Hanu Nedomovou (ČSSD) zajímalo, jestli by případný výpadek peněz měl vliv i na Městskou správu sociálních služeb. Podle ředitelky Marie Sáňkové chybí v rozpočtu asi 1,5 milionu korun. „Opravdu bych ale počkala na výsledky dofinancování,“ vysvětlila Marie Sáňková s tím, že ministerstvo již zveřejnilo tiskovou zprávu, která informuje, že prostředky na dofinancování vláda našla. Přerozdělení prostředků by měla krajská zastupitelstva schválit o prázdninách. „Myslím si, že většina peněz by měla být všem službám dofinancována,“ uzavřela ředitelka MSSS.

Převod pozemků pro halu

Zastupitelstvo se zabývalo také bezúplatným nabytím pozemků u školy na Hybešově ulici. Tyto pozemky by mohly sloužit pro výstavbu sportovní haly, pokud by se město rozhodlo v září pro tuto lokalitu. Převod pozemků musí schválit obě zastupitelstva – městské i krajské. Celá akce převodů pozemků proběhne bez finančního plnění, město kraji oplátkou daruje pozemky pro záchrannou službu u nemocnice a několik drobnějších pozemků u škol. Pozemek, který získá, má však výrazně vyšší hodnotu, a to asi o sedm a tři čtvrtě milionu korun, což by mělo být kraji kompenzováno možností užívat v dohodnutém rozsahu novou halu – 14 let bezplatně a poté za obvyklé nájemné. V případě, že by město halu do konce roku 2025 nepostavilo, pozemky by muselo automaticky kraji vrátit.

Závazek 14 let zdarma se zdál příliš velký bývalé starostce Haně Nedomové. Podle vedoucího majetkového odboru Pavla Musila město bralo tuto variantu spíše jako výhodu. Je díky ní zaručeno, že hala bude využívána i v dopoledních hodinách a nebude se zde topit naprázdno, město naopak ušetří prostředky za případný odkup. Škola by halu mohla využívat 32 týdnů v roce, od 8 do 12.30, čtyři dny v týdnu. Pro výpočet se kraj a město shodli na ceně 1500 korun za metr čtvereční pozemku a na ceně 900 korun za hodinu cvičení, jako je nyní cena za pronájem ve Svitávce. „Možná to někomu připadá, že jsme kraji příliš ustoupili, ale je to naopak. Jednání jsme vedli poměrně tvrdě, alfa a omega bylo stanovení ceny pozemků. Pokud by kraj trval třeba na 3 tisících, tak jsme se nedohodli vůbec,“ uvedl Pavel Musil. Pro město bude hala k dispozici celé víkendy, ještě jeden celý den v týdnu a během ostatních všedních dnů od 12.30. To je pro sportovní kluby dostačující.

Zastupitele za Piráty Radka Šamšulu zajímalo, co se stane s pozemky, které město převádí kraji v případě, že město halu nepostaví a pozemek na Hybešově bude kraji vracet. Starosta Dohnálek odpověděl, že v tom případě město nebude za převedené pozemky nic požadovat – pozemky zůstanou kraji. Největší pozemek se týká pozemku pro záchrannou službu, což je jednoznačný přínos pro obyvatele Boskovic. V diskusi také připomněl, že Jihomoravský kraj přispívá formou darů na provoz nemocnice.

V diskusi také zaznělo, že 20. června proběhne seminář pro zastupitele, kde budou podrobněji představeny obě chystané varianty – Sušilova i Hybešova. Znovu zdůraznil, že v aktuální situaci není možné postavit halu v Červené zahradě tak, aby bylo možno dál komplexně řešit areál, a to především včetně atletického oválu.

Koaliční zastupitel Jiří Pevný (Sportovci) uvedl, že bude hlasovat jinak než většina koalice. „Nehledejte v tom žádnou senzaci, žádný rozkol v koalici. Prostě mám na věc zatím jiný názor,“ vyjádřil se Jiří Pevný s tím, že by podle něj mělo být nejprve rozhodnuto o lokalitě a teprve poté by se měla řešit smlouva o převodu pozemku. Vladimír Ochmanský doporučil, aby se smlouva nepodepsala, dokud zářijové zastupitelstvo nerozhodne. Což je možné, protože zastupitelstvo bude 10. září, ale smlouva má být podepsána až do konce září.

Opozice nakonec navrhla stažení materiálu. To ovšem neprošlo a o převodu pozemků se hlasovalo. Koalici chyběl hlas Jiřího Pevného a také hlas nepřítomného Pavla Schwarzera (ANO). Svými hlasy nakonec vypomohli lidovci a většinou 15 hlasů byl materiál schválen. Bez přispění Dagmar Hamalové a Tomáše Pléhy by tedy koalice převod pozemků schválit nezvládla. Senátorka Jaromíra Vítková na jednání zastupitelstva opět chyběla. Už bez diskuzí pak zastupitelé schválili reciproční převod pozemků na kraj.

Chodník a lávka u hotelu Moravia

Město v minulosti vyjednalo s provozovatelem hotelu Moravia v Lasákově mlýně propojení ulic Milánovy a Podlesí s ulicí Bělská pro pěší. K tomu má dojít během rekonstrukce příjezdové komunikace k hotelu. V rámci této rekonstrukce majitelé hotelu chodník vybudují sami a následně městu odprodají pozemek i stavby chodníku a mostu přes řeku Bělá a zřídí věcné břemeno přes části pozemků v jejich vlastnictví. Součástí stavby je přesunutí přechodu silnice na Prostějov na bezpečnější místo. Za odkup pozemků, stavby chodníku a lávky, zřízení věcného břemene a přesunutí místa pro přecházení město zaplatí 600 tisíc korun. Alternativní vybudování chodníku podél silnice by bylo mnohonásobně dražší. Most bude vyžadovat větší rekonstrukci, také proto, že není bezbariérový. Nyní není v havarijním stavu a ještě nějakou dobu může sloužit.

Finanční záležitosti

V bloku finančních záležitostí zastupitelé nejprve schválili účetní závěrku za rok 2018 a posléze schválili celoroční hospodaření města Boskovice za rok 2018 bez výhrad. Následně projednali a schválili třetí letošní rozpočtové opatření. „Oproti minulému roku máme za každý měsíc nárůst daňových příjmů asi o 1,1 milionu korun. Daňové příjmy se vyvíjí na základě očekávání,“ informovala zastupitele o vývoji vedoucí finančního odboru Dana Baláčová.

V oblasti výdajů rozpočtové opatření přineslo navýšení prostředků na úklid chodníků a komunikací o 580 tisíc korun. Na dotaz Hany Nedomové odpověděl místostarosta Radek Mazáč, že pokud se to podaří, bude na stránkách města zveřejněn materiál, který by umožnil občanům vidět, kdy bude uklízena která ulice.

O 280 tisíc město navýšilo prostředky na polytechnické centrum, a to na pořízení venkovního mobiliáře. Dle plánů na dokončení rekonstrukce letního kina dochází k navýšení výdajů o 6,8 milionu korun. Na dotaz Radka Šamšuly odpověděl starosta Jaroslav Dohnálek, že rada nediskutovala o tom, jestli by bylo do budoucna možné vybudovat na zadní straně opravené projekční plochy lezeckou stěnu.

Ke snížení naopak dojde v investicích do bydlení, protože oprava stupaček v městské bytovce na Wolkerově se přesouvá na příští rok, vyhrazeno na ni bylo 1,6 milionu korun. Nové kontejnerové stání s ohrazením za 350 tisíc má vzniknout na Bílkově ulici. Na zavedení evidenčního a motivačního systému odpadového hospodářství město přidalo 200 tisíc korun.

Větší investici schválili zastupitelé ještě na opravu kotelny v budově Městské správy sociálních služeb na Sadové – místo původně plánovaných 900 tisíc přijde na 2 miliony korun. Rozpočtové opatření nyní znamená, že na konci roku bude na účtech města přes 14 milionů korun.

Dotazy a připomínky zastupitelů

Bývalý místostarosta Petr Malach (ČSSD) upozornil na problematické přecházení ulice Hybešovy, přes kterou chodí ráno do školy děti od Výsluní. „Poslední dva týdny jsem to tam ráno o půl osmé sledoval a mám o ta děcka úplný strach,“ vyjádřil se Petr Malach. Starosta Jaroslav Dohnálek odpověděl, že jednání na toto téma probíhají. Policie ale nechce povolovat provizorní přechody a finální řešení je namyšleno až po dokončení výstavby posledních bytových domů a celkovém stavebním řešení tohoto úseku silnice.

Koaliční zastupitel Jiří Pevný požádal radu o úpravu organizační směrnice na zadávání veřejných zakázek – konkrétně aby se navýšily limity v jednotlivých kategoriích, protože došlo ke značnému navýšení cen ve stavebnictví.

Vladimír Farský (KSČM) upozornil na stav velké zasedací síně na radnici, kde je velmi vysoká teplota při svatebních obřadech, protože nefunguje klimatizace a nejde větrat, navíc ještě nedávno i v horkém počasí hřály radiátory. Podobně popsal nepěkný stav odpadků na sběrném dvoře, na což si stěžují občané a návštěvníci sportparku. Místostarosta Holík uvedl, že podobné problémy nezaznamenal a situaci bude monitorovat. Zastupitel Farský také uvedl, že po městě jsou přeplněné kontejnery na odpad, především na papír a na plast. Starosta Jaroslav Dohnálek uvedl, že se město potýká s tím, že kromě občanů odpadní kontejnery využívají i provozovatelé restaurací, kteří je přeplňují a vyvážejí sem velké objemy odpadu, podobně někteří občané zanášejí stanoviště nepatřičným obsahem.

Dále se zastupiteli za komunisty nelíbilo rušení nočního klidu 9. června, kdy se konala akce na Chrudichromské ulici. Podle starosty byla akce řádně povolena a pyrotechnické efekty byly součástí vystoupení jedné ze skupin. „Tady je každá rada drahá. Jsou lidé, kteří se chtějí bavit, a jsou lidé, kteří se nechtějí bavit. Kde je ta hranice, je strašně křehké,“ uvedl Jaroslav Dohnálek. Výjimky se podle něj udělují úplně stejně jako v minulém období a těžko se vybírá, komu ji dát a komu ne.

Vladimíra Farského dále zajímalo, kde by se v Boskovicích mohly konat cirkusy, kdyby se začalo s plánovanou výstavbou za nemocnicí. Podle starosty se to zatím neřeší, s výstavbou se zatím neplánuje začít. Další dotaz zastupitele směřoval k proluce na Plačkově ulici. Nehezký stav proluky ulici podle něj hyzdí. Vedoucí majetkového odboru upřesnil, že proluka není v majetku města, ačkoliv se zastupitel Farský odkazoval na údaje z katastru nemovitostí. Vladimír Farský dále projevil zájem o prohlídku Centra polytechnické výchovy pro zastupitele.

Kristýna Znamenáčková (Piráti) se zajímala o četnost sečí trávy ve městě, což se řešilo už na minulém zastupitelstvu. Zajímalo ji, jestli město plánuje snížit počet sečí. „Nemáme v úmyslu omezovat počet sečení za rok,“ odpověděl místostarosta Radek Mazáč. Město hledá další lokality pro luční trávníky. Jejich příprava je ale komplikovanější a zabere nějaký čas.

Radního Petra Axmana zajímal již několikrát diskutovaný stav silnice na Kamenici. Podle místostarosty Lukáše Holíka vyplynulo z jednání s dopravní policií, že lokalitu není potřeba omezovat a přistupovat tam k nějakým změnám.

Vladimír Farský a Hana Nedomová upozornili na malou šířku silnice a chodníků Na Hrázi. Podle vysvětlení vedoucího investičního odboru vznikla situace tím, že některé ploty byly postaveny na pozemcích města, které dnes ovšem nechce majitele nutit k jejich bourání a rekonstrukci jim přizpůsobilo.

Bývalou starostku zajímala také personální situace v nemocnici a spolupráce s nemocnicí v Blansku. Starosta Jaroslav Dohnálek odpověděl, že se připravuje výběrové řízení na jednatele, se současným jednatelem se potkává a nemá informace o závažnějších aktuálních problémech v personální oblasti, ačkoliv na růžích ustláno nemocnice nemá. Hospodářský výsledek nemocnice za loňský rok bude kladný, a to asi třemi miliony korun. Jednání o možnostech spolupráce s blanenskou nemocnicí probíhá.

další zpravodajství