Městská rada zrušila i druhou soutěž na halu. Třetí už asi nebude

Boskovičtí radní zrušili i druhý pokus o architektonickou soutěž na sportovní halu. Z vybraných pěti uchazečů odevzdal plnohodnotný návrh jen jeden, což neumožňuje soutěž dokončit. Řízení k soutěži navíc zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. A vítězný ateliér překročil finanční zadání – město chtělo halu za 120 milionů, ale kalkulace návrhu vyšla na dvojnásobek.

Jaký bude další postup města, není zatím jasné. Radnice chce rozhodnout během ledna, už nyní však od starosty Jaroslava Dohnálka (ODS) a místostarosty Radka Mazáče (Sportovci) zaznívá poměrně jasně, že na třetí pokus o vyhlášení soutěže to nevypadá.

První soutěž vyhlásila rada v červenci a Česká komora architektů (ČKA) ji označila nejen za neregulérní podle jejích řádů, ale dokonce za nezákonnou. Boskovická radnice si za soutěží nejprve stála, nakonec ji ale zrušila a vyhlásila soutěž novou. Město odstranilo některé chyby, ale komora soutěž opět označila za neregulérní a podala podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Pořádat soutěž přímo ve spolupráci s ČKA město odmítlo.

Do druhé soutěže se přihlásilo šestnáct uchazečů, ze kterých komise vybrala pět ateliérů, aby zpracovaly svůj návrh. Vzhledem k tomu, že účastí v neregulérní soutěži by se ateliéry dostaly do konfliktu se svou profesní organizací ČKA, nakonec město obdrželo jen dva návrhy. Jeden z nich – od ateliéru Omega – byl nekompletní, a proto byl ze soutěže vyřazen. Zůstal tedy jediný návrh od ateliéru K4. Podle zákona však soutěž, kde se vybírá z jednoho soutěžícího, musí být zrušena.

A nad soutěží se také opět vznášelo riziko zásahu ÚOHS. Úřad v průběhu soutěže provedl šetření a shledal důvody pro to, aby bylo zahájeno správní řízení. „V uvedeném případě zahájil Úřad na základě prošetření podnětu prvostupňové správní řízení, které v současné době probíhá. Úřad v rámci řízení prověřuje zejména otázku složení poroty, která má hodnotit návrhy předložené v této architektonické soutěži. Nicméně podle našich informací zadavatel mezitím soutěž o návrh zrušil. Obvykle se v takových případech správní řízení zastavuje. Obdobný postup lze nejspíše očekávat i u Boskovic,“ popsal pro Ohlasy tiskový mluvčí ÚOHS Martin Švanda. Konečného verdiktu, zda byla městem vypsaná soutěž nezákonná, se tedy nedočkáme.

Návrh od ateliéru K4
Návrh od ateliéru K4foto: Tomáš Trumpeš

Cena haly a projektu

Nyní tedy po několika měsících město disponuje dvěma návrhy. I jediný kompletní návrh ateliéru K4 však obsahuje jednu zásadní komplikaci – a to je cena. Respektive ceny: za halu jako takovou a za zpracování projektové dokumentace.

Zatímco město v zadání soutěže stanovilo, že výsledná cena haly by měla činit 120 milionů korun, ateliéru K4 vychází v kalkulaci při zapracování všech konkrétních požadavků cena na takřka 250 milionů. „V návrhu jsou zapracovány všechny požadavky – rozměry sportovního prostoru haly, horolezecká stěna a kuželna. Návrh je koncipován tak, že kuželna je v suterénu, ostatní záležitosti jsou v přízemí a v prvním patře. Akceptoval všechny požadavky, které jsme měli vzhledem k potřebám jednotlivých sportovních oddílů,“ popsal místostarosta Radek Mazáč.

Otázka je, jakým způsobem by se cena haly dala srazit na polovinu. Podle místostarosty Radka Mazáče je možné snížit celkovou výšku haly, která je v aktuálním zadání 12,5 metrů, což by umožnilo i mezinárodní soutěže. Výška může být snížena na 9,5 až 10 metrů. Dalším adeptem na škrty je hlediště pro 800 diváků, které by umožnilo v hale pořádat celonárodní soutěže. „To můžeme výrazně zredukovat, tím pádem jsou menší nároky na prostor, sociální zařízení a komunikace,“ vysvětlil Radek Mazáč. Dále se bude zvažovat počet šaten, zázemí pro trenéry, společenské místnosti a podobně.

Město přiznává, že v mnoha ohledech do zadání vepsalo hodně maximalistickou variantu. Starosta města zároveň uvedl, že není možné se v takové míře spoléhat na dotace. Ty budou sice nutné, ale podle něj není možné si je vybájit v nereálné výši a nachystat drahý projekt, který by pak skončil v mašličkách v šuplíku. „Kdo by říkal, že v Boskovicích umíme postavit halu za 200 nebo 250 milionů, lže si do kapsy. Neumíme. Zcela jistě ale nemíníme ustoupit od toho, že tam má být kuželna a lezecká stěna,“ uvedl starosta Jaroslav Dohnálek.

Za zhotovení projektové dokumentace chtělo město zaplatit 3,2 miliony korun. Ateliér K4 tuto práci spočítal na 8,6 milionů. To je velmi podstatný aspekt, protože právě náklady na vytvoření projektové dokumentace byly pro město hlavním argumentem, proč nevyhlašovat soutěž ve spolupráci s architektonickou komorou. Ušetřit tímto způsobem na tvorbě projektu se však ukazuje jako nereálné. „Za takové peníze se kvalitní projekt nedá udělat,“ upozornila také architektka Jana Syrovátková z nového Spolku za rozvoj architektury Boskovic v rozhovoru pro Ohlasy. Později se podfinancování projektu může nevyplatit při samotné stavbě. O tom se ostatně město aktuálně přesvědčilo u stavby rozvodů tepla v centru města, které vyjdou o osm milionů dráž, než se předpokládalo.

Přestože tento hlavní argument proti soutěži přes komoru padá, neskrývá vedení města nechuť pustit se do soutěže i napotřetí a zkusit ji tentokrát řádně připravit. Místostarosta Radek Mazáč i starosta Jaroslav Dohnálek se v tomto ohledu vyjádřili poměrně jasně. Městu se tak otevírá možnost, aby návrh zadalo konkrétnímu ateliéru takzvaně z ruky.

Vedení města nevylučuje, že by k přepracování návrhu mohlo vyzvat ateliér K4, případně, ale už méně pravděpodobně, ateliér Omega, který odevzdal jen grafický návrh. Vzhledem k zákonu o zadávání veřejných zakázek by takto mohlo město získat pouze finální architektonickou studii a zpracování projektové dokumentace by muselo vzhledem k výši zakázky následně soutěžit samostatně, jak potvrdil městský právník Martin Moučka.

Návrh od ateliéru Omega
Návrh od ateliéru Omegafoto: Tomáš Trumpeš

Hodnocení návrhů a další postup

Místostarostovi Radku Mazáčovi se více líbí návrh ateliéru K4, starosta Jaroslav Dohnálek říká, že by nejraději oba návrhy nakombinoval, každý ho zaujal v něčem jiném. Místostarosta Lukáš Holík (ANO) by preferoval návrh Omegy. „V podstatě je mi to ale jedno, hlavně aby už to stálo,“ uvedl Lukáš Holík. Dva týdny po uzávěrce soutěže a pouze elektronicky dostalo město ještě rovněž nekompletní návrh ateliéru Proam, který už ani neprezentovalo.

Architekti Petr Ondráček a Jana Syrovátková ze spolku SRAB říkají, že obecně neradi jakkoliv hodnotí návrhy kolegů pouze na základě fotografií z tiskové zprávy na webu města. „Pro zodpovědné zhodnocení by bylo určitě třeba se s návrhy blíže seznámit a nastudovat si je. Návrh ateliéru K4 v práci s velikostí hmot a výrazem je dán do jisté míry zadáním. Působí na nás jako slušně zvládnutá rutinní práce, chybí nám u něj snaha jít novou, méně formální cestou,“ vyjádřil se Petr Ondráček. Návrh Omega Projektu se podle obou architektů snaží o jistý ekologický náhled, ale nejsou si zde jistí provozními náklady či udržitelností navrženého řešení v čase.

Za odevzdané návrhy bude ateliérům vyplaceno skicovné. S tím se počítá i v případě, že je soutěž zrušená. Podle plánu měl vítěz dostat 250 tisíc korun a druhý v pořadí 180 tisíc korun. Po půl roce soutěžení a nákladech ve výši statisíců korun tedy město stále nedisponuje ani reálným a schváleným návrhem haly, ani nemá jasno o dalším postupu. Místostarosta Radek Mazáč přesto dosavadní kroky města obhajuje. „Návrhy nás posouvají hodně dopředu, udělali jsme si představu, jestli je lokalita vhodná, jestli to tam zapadne. Ukazují nám cestu, kterou bychom se měli ubírat, a jak si stojíme s rozpočtem,“ zhodnotil místostarosta dosavadní úsilí města získat návrh haly.

Další postup chce město dál konzultovat s městským architektem Zdeňkem Fránkem a s novým spolkem SRAB. Jasno by mělo být během ledna, případně začátkem února. Že se městu nebude chtít do třetího pokusu o soutěž, je nasnadě. „Bude to rozhodnutí rady jako kolektivního orgánu, ale vyhlášení další soutěže nepředpokládám,“ vyjádřil se starosta Jaroslav Dohnálek.

Podle místostarosty Mazáče je možné nechat si přetvořit studii od konkrétního ateliéru, nebo se domluvit na jiném postupu. Radnice podle něj nyní potřebuje jednoho partnera, se kterým bude spolupracovat. „Přikláním se k tomu, že architektonická soutěž je nejméně pravděpodobná. To už nás nikam neposouvá, v tom základu jsme se dozvěděli, co jsme chtěli,“ uvedl Radek Mazáč.

Architekt Petr Ondráček upozorňuje, že cílem architektonické soutěže není zjistit, co kde seškrtat a jak upravit zdání. „Z našeho pohledu to je nešťastný výrok, který devalvuje jakoukoliv snahu o nalezení nejlepšího řešení na úroveň pouhých čísel v excelu,“ říká boskovický architekt. Zadání takzvaně z ruky podle něj určitě nepřinese takovou šanci vdechnout nový život delší dobu zanedbané části města a pozvednout ji na novou úroveň. Tuto šanci by město získalo výběrem z kvalitních návrhů od širokého spektra ateliérů, ne jen těch, kteří si nevšimli nebo ignorovali neregulérnost zadání. „Chceme zde už dlouho investovat docela velké veřejné peníze a měli bychom tak opravdu učinit, až když víme, co za ně dostaneme,“ podotýká Petr Ondráček.

Architektka Jana Syrovátková doplňuje, že řádně připravená soutěž přinese především možnost volby. „Zadání je natolik atraktivní, že přinese mnoho zajímavých řešení, kdy již ve studii dokážeme odhadnout rámcové náklady stavby. Nešťastný výrok pana místostarosty pouze odhaluje nepochopení principu soutěže a ukazuje na nepřipravenost celé dosavadní akce. Pokračováním ve stejných kolejích se vystavujeme riziku, že celá akce může skončit pro město velkým fiaskem, jak architektonickým, tak i finančním,“ varuje Jana Syrovátková.

Architekti ze spolku SRAB by navíc byli rádi, kdyby se nyní nejprve ve spolupráci se zástupci města zorganizovala věcná debata nad vlastním zadáním programu stavby – aby odpovídala opravdu skutečným potřebám a finančním možnostem Boskovic. Poté by měla být rozhodně připravena soutěž, která otevře možnost zúčastnit se špičkovým ateliérům. „To, že se to zatím dvakrát nepovedlo, není chybou principu soutěže, ale přípravy samotné, s urputnou snahou obejít ČKA,“ dodává architekt Petr Ondráček.

Také podle opozičních Pirátů by vedení města nyní mělo udělat to, co mělo udělat už napoprvé: nastavit zadání soutěže tak, aby bylo možné realizovat vítězný projekt za cenu, kterou v zadání stanoví jako maximální, a především vypsat regulérní soutěž ve spolupráci s ČKA. „Jinak se o otevřené soutěží nedá mluvit. Za dvě ztracené příležitosti by se vedení města mělo omluvit a netvářit se, že tohle se prostě stává. Je to závažná chyba, která vyžaduje adekvátní reakci, přehodnocení a zásadní změnu přístupu,“ domnívá se pirátská zastupitelka Kristýna Znamenáčková.

další zpravodajství