Z radnice: Studie na Červenou zahradu či konec jednání o odkupu panského dvora

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo po zasedání městské rady v polovině února. Přinášíme výběr toho nejzajímavějšího se stručnými komentáři vedení města z tiskové konference.

Most na Dukelské

Na začátku tiskové konference, ještě před přestavením závěrů jednání městské rady, vyjádřilo vedení města velkou nelibost nad problémy se stavem mostu přes říčku Bělou na Dukelské ulici. Starosta Jaroslav Dohnálek (ODS) uvedl, že o situaci na jednání diskutovali a jsou zděšeni. „Nechci být příliš expresivní, ale jsme opravdu zděšeni. Jestli se opravovala silnice Dukelská a po roce a půl se vydá zákaz přejet most automobilům nad 18 tun, považuju to za šlendrián a za selhání. To v 21. století není normální,“ zlobil se na tiskové konferenci starosta Boskovic. Důvod svého rozčilení vysvětlil mimo jiné tím, že město a další majitelé lesů se nyní potýkají s kůrovcovou kalamitou a bez použití mostu se nemohou dostat s náklady dřeva k vlakovému nádraží. „Když to přeženu, tak máme nařízeno do dvou měsíců vykácet polovinu lesa, ale nevíme, kudy to z něj máme odvézt,“ popsal situaci Jaroslav Dohnálek. Situaci řeší Jihomoravský kraj, místostarosta Lukáš Holík vyvolal jednání na toto téma i se Správou a údržbou silnic. „Musí se udělat nová diagnostika mostu. Dělala se před dvěma lety a teď se zjistilo, že se situace zhoršila. Nová diagnostika by měla říct, jestli je lepší most opravit, nebo strhnout a udělat nový,“ uvedl Lukáš Holík (ANO).

Zpráva o činnosti policie

Radní se zabývali jako každoročně zprávami o činnosti městské a státní policie za minulý rok. „Probírali jsme statistické údaje a bavili se o tom, co nás pálí. Padla tam drogová problematika, zajištění pořádkové služby. Spolupráce je dobrá,“ hodnotil Jaroslav Dohnálek.

Městská rada posléze odsouhlasila také žádost o dotace z Jihomoravského na prevenci kriminality. Peníze by měly směřovat na projekty Návykové nejsou jen drogy a Senioři nebojte se, se svými problémy nikdy sami nebudete.

Jednotný vizuální styl

Radnice doplnila informace k vytvoření jednotného vizuální stylu města, který vytvoří firma Artron. Nejprve budou vytvořeny návrhy městského loga, Artron podle dohody nabídne celkem devět variant od tří různých grafiků. Vybírat bude speciální hodnotitelská komise, jejíž složení se nyní připravuje, následně by přibližně do poloviny roku měla logo odsouhlasit městská rada. Od podoby loga se pak odvine zpracování kompletního jednotného vizuálního stylu. Tiskový mluvčí radnice Jaroslav Parma upozornil, že město dnes má pouze znak, ale logo vytváří poprvé. Znak zůstane dál ve stávající podobě.

Ortofotomapy

Jihomoravský kraj nechal v loňském roce zpracovat ortofotomapy všech obcí s rozšířenou působností. Jedná se o webové mapy vytvořené na základě leteckých snímků. Nyní města získala zdarma možnost tyto mapy užívat, radní schválili příslušnou licenční smlouvu. „Mapa má rozlišení deset centimetrů na pixel, takže je opravdu hodně podrobná,“ upřesnil tajemník David Škvařil. Podle mluvčího Jaroslava Parmy bude ortofotomapa využitelná také v cestovním ruchu. Firma, která ortofotomapu zpracovávala, nenabízí jen kolmý pohled, ale také šikmý, což je výhoda, protože nejsou vidět jen střechy. Kromě toho je možné pořídit i prohlídku města v 3D provedení. To už by si město ale muselo připlatit.

Chodník na Čížovkách

Na základě dlouhodobých požadavků občanů nechává radnice zpracovat projektovou dokumentaci na prodloužení chodníku od mateřské školy Lidická směrem na Čížovky, pod řadovými garážemi. Součástí projektové dokumentace bude i vybudování podélného parkovacího stání po levé straně ulice směrem od města; stání bude provedeno z vsakovací dlažby.

Studie sportovního areálu Červená zahrada

Radnice nechává vypracovat studii komplexního řešení sportovního areálu Červená zahrada. Úkolem studie je řešit areál jako celek a prověřit jeho možnosti v souvislosti s nevyhovujícím dopravním řešením, nedostatkem parkovacích ploch, absencí atletického oválu a umístěním sportovní haly. Studie bude zpracována ve dvou variantách – ta první bude počítat pouze s pozemky ve vlastnictví města, ve druhé variantě i s pozemky dalších vlastníků, především Jana Paroulka a jeho firmy Severka B.

Zpracováním studie město pověřilo přímo městského architekta Zdeňka Fránka s odůvodněním, že je s problematikou Červené zahrady podrobně obeznámen a s řešením této lokality má dostatečné zkušenosti. „Prioritou je vyřešit, jak co nejlépe, nejjednodušeji a hlavně smysluplně napojit areál na dopravu po našich pozemcích, jak tam umístit atletickou dráhu a jak to tam přeorganizovat,“ vysvětlil starosta Jaroslav Dohnálek. S vytvořením studie počítá rozpočet na letošní rok, takže letos by měla být hotová. Zadání na studii má město hotové.

Prodejna ve Vratíkově

Město Boskovice bude i nadále finančně podporovat fungování prodejny ve Vratíkově. Stejně jako v loňském roce na provoz Jednotě doplatí 120 tisíc korun za rok, ačkoliv Jednota žádala o 168 tisíc. „Tato rovnice nemá neznámých, v okamžiku, kdy to přestaneme dotovat, bude prodejna obratem zavřená,“ zdůvodnil dotaci starosta města.

Zpoplatnění silnic I. třídy

V důsledku legislativních změn dojde letos ke zpoplatnění silnic I. třídy pro vozidla nad 3,5 tuny. V důsledku této změny se obce obávají, že těžší vozidla začnou využívat namísto silnice I/43 objízdné trasy, mimo jiné přes Uhřice, Cetkovice, Šebetov, Knínice, Boskovice a dále na jih ve směru na Blansko. „Situaci nyní sledujeme a až ji vyhodnotíme, budeme informovat Jihomoravský kraj,“ uvedl místostarosta Lukáš Holík.

Silnice v Pilském údolí

Vedení města obdrželo příslib od Jihomoravského kraje, že by oprava krajské silnice přes ulici Podhradí měla pokračovat už v letošním roce, přestože zatím nebyla v rozpočtu zařazena. Město Boskovice zde nejprve plánuje opravit chodník a dešťovou kanalizaci. „Věříme, že pan náměstek slovo dodrží a nový povrch za námi udělají. My teď rozjíždíme naši investici,“ popsal starosta Jaroslav Dohnálek. Podle místostarosty Lukáše Holíka se město pokusí práce naplánovat tak, aby se nekřížily s konáním Boskovických běhů.

Příprava participativního rozpočtu

Boskovice letos čeká první ročník participativního rozpočtu. Podle tajemníka Davida Škvařila město nyní dokončuje zadávací podmínky pro výběr dodavatele, který město vytvoří řešení systému. Následně město obešle firmy, které tato řešení dodávají. S vyhlášením akce se počítá ve druhé polovině letošního roku, do konce roku by měly být vybrané projekty, které se budou realizovat v roce příštím.

Hala na Hybešově

Vedení města dosud nejednalo s obyvateli lokality na Hybešově, kde má vyrůst sportovní hala. Podle starosty Jaroslava Dohnálka má nejprve proběhnout koaliční jednání a jednání s městským architektem. Na základě těchto jednání bude dospecifikováno zadání na sportovní halu a nad tímto zadáním pak proběhne schůzka s obyvateli. Probíhá také diskuse o tom, jestli by součástí zadání měla být i lezecká stěna.

Odkup panského dvora

Starosta Jaroslav Dohnálek informoval také o tom, že prakticky skončila jednání o možném odkupu panského dvora na Hradní ulici do vlastnictví města. A to především z toho důvodu, že město a majitel objektu se nedokázali shodnout na ceně, představy Luďka Řehoře byly pro město příliš vysoké. „Jsme na mrtvém bodě,“ vyjádřil se Jaroslav Dohnálek.

Parkourové hřiště

Město ustoupilo od záměru vybudovat parkourové hřiště v areálu zelené školy. Lokalita se nakonec ukázala jako nevhodná. Nyní probíhá vytipovávání nové lokality, tu by měl místostarosta Radek Mazáč představit v březnu.

Knihovna

Radní na svém jednání zatím neměli k dispozici projektovou cenu za knihovnu dle projektu Zdeňka Fránka na ulici Kapitána Jaroše. Známa by měla být nejpozději do konce února. Místostarosta Lukáš Holík informoval, že nyní intenzivně jedná o možnosti získání dotací na stavbu, kupříkladu na snížení energetické náročnosti, ale také přímo z ministerstva financí. Pokračují také jednání s ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem, kterému se podle vyjádření místostarosty projekt velice líbí a rozvoj knihoven podporuje. „Kdyby se naše knihovna stala jakousi výkladní skříní toho, že je už potřeba se na knihovny dívat jako na komunitní centra, budu jedině rád,“ vyjádřil se Lukáš Holík.

Dotace na CPV

Město v lednu obdrželo dalších 24 milionů z dotace na stavbu Centra polytechnické výchovy a vzdělávání. Starosta Jaroslav Dohnálek připravuje tabulku, která přesně ukáže, jaká byla plánovaná cena CPV, jaká byla skutečná cena po zahrnutí víceprací, dále jaká byla plánovaná výše dotace a skutečná dotace. Z toho tedy vyplyne, kolik město plánovalo investovat do stavby z vlastního rozpočtu a jaká je skutečnost. Zatím není dořešeno případné krácení dotace na zeleň a na vnitřní vybavení, takže u těchto dvou položek se bude jednat o předpoklad. Informace budou předloženy zastupitelům na únorovém jednání zastupitelstva.

Stromy na Švermově

V pondělí 9. března proběhne jednání s obyvateli ulice Švermovy, z nichž někteří požadují odstranění části stromů v aleji ke gymnáziu. Vadí jim, že v dříve sakurové aleji jsou teď také okrasné třešně, konkrétně jim vadí jejich plody. „Nedovedu si představit, že by se ta alej vykácela, ale chceme to s obyvateli projednat, co se dá udělat,“ uvedl starosta Jaroslav Dohnálek.

Nový zastupitel

Na svůj zastupitelský mandát rezignoval ke konci ledna zastupitel za KDU-ČSL Tomáš Pléha. Na jeho místo nastoupí Michal Knödl (viz rozhovor z roku 2017), který složí na únorové schůzi zastupitelský slib.

Promítání konference o kardinálu Špidlíkovi

Jako host se tiskové konference zúčastnila také senátorka Jaromíra Vítková (KDU-ČSL), která pozvala na vzpomínkové promítání částí mluveného slova z konference Duchovní odkaz J. E. Tomáše kardinála Špidlíka SJ. Akce se uskuteční 29. března od 14 hodin v kině Panorama. Na záznamu zazní mimo jiné slova kardinála Dominika Duky, apoštolského nuncia Charlese Daniela Balvo, pomocného biskupa Antonína Baslera, který zastupoval arcibiskupa olomouckého Jana Graubnera, pomocného biskupa Pavla Konzbula a ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů Zdeňka Hazdry. „Promítneme i z krásného slova kardinála Špidlíka, takže bude i on mezi námi,“ uzavřela pozvání senátorka s tím, že akci připravila především pro lidi, kteří do Prahy na konferenci jet nemohli.

další zpravodajství