Vedení Boskovic rozporuje povolení na nové bytovky Na Chmelnici, z chyb viní úředníky

Novému vedení Boskovic se nelíbí, jakým způsobem by měla vznikat nová zástavba v lokalitě Na Chmelnici. Tu připravuje soukromý developer BK Invest na původně městských pozemcích, které mu zastupitelé prodali v minulém volebním období.

Pozemky Na Chmelnici určené k zastavění
Pozemky Na Chmelnici určené k zastavěnífoto: Tomáš Trumpeš

Možná by se developerská společnost BK Invest už brzy pustila do stavby, nebýt výměny v čele boskovické radnice. Koalice v čele se starostkou Janou Syrovátkou (Změna22) totiž začala detailně zkoumat přípravu celé lokality a starostka se podle svých slov nestačila divit tomu, co odhalila.

„Developerská firma do svého výpočtu zastavěnosti zahrnula i sousední pozemky města, takže jí díky tomu vyšla zastavěnost na potřebných 60 procent, ale odhaduji, že skutečná se může pohybovat kolem 85 procent,“ prohlásila. Vedení města proto na krajský úřad podalo podnět na přezkum územního rozhodnutí. Klasickou cestou už jej napadnout nemohlo, protože na začátku září, tedy ještě před volbami, nabylo právní moci.

Na celý proces přípravy výstavby dodnes veřejně neznámého počtu bytů měla přitom dohlížet speciálně zřízená pracovní skupina, kterou tvořili bývalý místostarosta a dnes opoziční zastupitel Petr Malach (ČSSD), šéf odboru investic Petr Zouhar a Milan Štulpa, jenž má na starosti územní plán města.

Exmístostarosta Malach práci komise ještě v předvolebním rozhovoru pro Ohlasy vyzdvihl, že je škoda, že takové nefungovaly dříve. „Řešili jsme, jak budou kontejnerová stání, parkovací místa,“ tvrdil. Znovu práci komise ocenil i krátce před koncem ve funkci.

Zmíněná dvojice úředníků se ale podle starostky mohla dopustit úmyslných nebo neúmyslných chyb, kvůli nimž dnes město požaduje po krajském úřadu přezkoumat vydané územní rozhodnutí, které je předstupněm stavebního povolení.

„My jsme se spojili se sousedem, který zjistil, že pozemek firmy BK Invest nekopíruje zcela přesně územní plán, takže někde mají navrženou čtyřpatrovou stavbu, přestože jsou možná jen dvě patra,“ podotkla Jana Syrovátková. Podle ní se mohl Milan Štulpa při vydávání potřebného souhlasu zkrátka přehlédnout.

Větší prohřešek vidí u Petra Zouhara, který údajně dal developerovi souhlas k něčemu jinému, než co schválila městská rada v minulém volebním období. Tehdejší radní zvedli ruku jen pro vedení přípojek přes městské pozemky, úředník ale dal mnohem širší souhlas, díky čemuž developer využil městské parcely při výpočtu zastavěnosti.

Šéf společnosti BK Invest Pavel Zatloukal odmítá, že by postupoval jakkoliv špatně. „My jsme se dotazovali, jestli je vše v souladu s územním plánem a dostali jsme dvě souhlasná stanoviska, že to je v pořádku. Pokud je někde chyba, tak je na straně úřadu,“ poznamenal.

Sama starostka vnímá, že pro město je situace do jisté míry bezvýchodná. Buď nechá pokračovat stavbu, se kterou nesouhlasí a kterou teď opakovaně napadá v pokračujícím stavebním řízení, anebo se stavba zastaví rozhodnutím krajského úřadu, na což ale může reagovat developer slovy, že mu úředníci zkazili jeho plány, a může požadovat náhradu škody.

Milan Štulpa si podle svých slov není vědom chyby a říká, že by dnes postupoval stejně. Nevyloučil však, že něco mohl přehlédnout, jak nastínila starostka. Petr Zouhar se k tématu v tuto chvíli nechtěl vyjadřovat a chce si nejdříve počkat na závěry přezkumu. Ze stejného důvodu nechtěl komentovat možné postihy pro své dva podřízené ani tajemník boskovického úřadu David Škvařil.

Podnět týkající se údajného nesouladu s územním plánem Boskovic a nesouhlasu s dotčením pozemků města doputoval na krajský úřad minulý měsíc. „Ze zákona vyplývá, že přezkumné řízení musí úřad zahájit nejpozději do dvou měsíců od termínu, kdy mu byl podnět dodán, rozhodnutí pak musí padnout do jednoho roku,“ doplnil Petr Holeček z tiskového oddělení jihomoravského hejtmanství.

Dodnes ovšem není jasné ani to, jak bude zástavba vypadat. Developer na dotaz Ohlasů, zda zveřejnění nějaké vizualizace, odpověděl, že tak učiní, až bude stavět. Do té doby k tomu nevidí důvod.

Už samotný prodej pozemků developerské firmě čelil na jednání zastupitelů kritice, a to přímo z řad tehdejší koalice od bývalého zastupitele Jiřího Pevného, který rovněž poslal námitky proti záměru na městský úřad. Podobně kritizoval výstavbu Vladimír Petrů, který se po volbách stal novým radním za uskupení Změna22.

Obavy mimo jiné pramenily z toho, jakým způsobem se firma BK Invest postavila k výstavbě lokality Na Výsluní, která čelí kritice kvůli velké hustotě zástavby. Navzdory námitkám města vzniklo na sídlišti také parkoviště místo původně plánovaného dětského hřiště.

I přes tato upozornění zastupitelé v dubnu před dvěma roky námitky odmítli a deset tisíc metrů pozemků prodali, respektive částečně i směnili za jiné. Pro prodej tehdy hlasovali z opozice rovněž oba současní místostarostové Lukáš Holík (Naše Boskovice) a Radek Šamšula (Piráti).

další zpravodajství