Ze zastupitelstva: stvrzení koalice, audit nemocnice, směna pozemků Na Chmelnici a loučení Oldřicha Kováře

Zastupitelstvo jednalo v úterý 27. dubna poprvé po rozpadu koalice, takže ANO se STAN a Sportovci usedli do opozičních lavic. Zastupitelé potvrdili novou koalici, byly představeny výsledky auditu nemocnice. Nejdelším bodem jednání byl návrh smlouvy pozemků na Chmelnici.

Nové vedení města, zleva místostarostka Michaela Žejšková (TOP 09), místostarosta Petr Malach (ČSSD) a starosta Jaroslav Dohnálek (ODS)
Nové vedení města, zleva místostarostka Michaela Žejšková (TOP 09), místostarosta Petr Malach (ČSSD) a starosta Jaroslav Dohnálek (ODS)foto: Jaroslav Parma

Zvolení nových místostarostů a členů rady

Zastupitelstvo potvrdilo novou boskovickou koalici ODS, ČSSD, TOP 09, KDU-ČSL a Boskováků a zvolilo nové místostarosty a radní. Nová koalice vznikla po rozpadu té minulé, kterou rozložily problémy související se střetem zájmů místostarosty Radka Mazáče (STAN a Sportovci) u stavby rozvodů tepla ve městě.

Post neuvolněné místostarostky na půl úvazku po něm připadl Michaele Žejškové (TOP 09), uvolněným a prvním místostarostou se místo Lukáše Holíka (ANO) stal Petr Malach (ČSSD).

Bez připomínek či návrhů zastupitelstvo schválilo i tři nové členy rady města: Karla Ošlejška za ČSSD, Michala Knödla a Jaromíru Vítkovou za KDU-ČSL.

Opozice v novém složení ANO, Piráti, STAN a Sportovci a KSČM se k volbě postavila různým způsobem. Zástupci ANO se zdrželi hlasování u volby místostarostů i radních, stejně tak Vladimír Farský za KSČM. Pirátští zastupitelé Jan Nádvorník a Radek Šamšula hlasovali pro nové místostarosty, ale zdrželi se hlasování u volby radních. Jiří Pevný spolu s Radkem Mazáčem byli v obou hlasováních pro.

Politikům ve vedení města zastupitelstvo schválilo také rozdělení gescí. Petr Malach převzal životní prostředí, územní rozvoj, kulturu, cestovní ruch nebo strategický rozvoj města. Michaela Žejšková bude mít na starosti školství, grantový systém, sport, rodinnou politiku a participativní řízení. Starosta města Jaroslav Dohnálek pod sebe nově přebírá také dopravu a dohled nad městskou firmou Služby Boskovice.

Bývalým místostarostům také zastupitelstvo ponechalo pravomoc oddávat páry. Nový místostarosta Petr Malach rezignoval ze své funkce předsedy kontrolního výboru a dle dohody jej nahradil Lukáš Holík.

Dotazy a připomínky občanů

Paní Slámová měla na zastupitelstvu dotaz týkající se potenciální zástavby na Kamenici: „Doneslo se ke mně, že se snad uvažuje, že by se tam mělo stavět, a měla by tam být normální silnice.“ Podle Lukáše Holíka město cestu, která je v jeho vlastnictví, opravit neplánuje. Lukáš Holík ani starosta nemají informace o tom, že by se v místě mělo stavět, ale starosta přislíbil se zeptat, zda někdo ze soukromých vlastníků vznesl podobný požadavek, který by si vyžádal změnu územního plánu.

Audit nemocnice

Součástí zastupitelstva byla prezentace auditu, který si město nechalo zpracovat za 770 tisíc společností Deloitte. Vedení města podle závěrů tohoto auditu stojí před následujícími variantami: buď město bude finančně podporovat nemocnici tak, jak tomu bylo doposud, což je ekonomicky nevýhodné, nebo bude převedena na kraj, což ale kraj v minulosti odmítl, nebo město nemocnici přenechá soukromníkovi.

Filip Neterda, zástupce společnosti Deloitte, vyzdvihl jako nejvýhodnější variantu převzetí provozu soukromníkem. „Současný provoz je pro město enormní ekonomickou zátěží. Za nás doporučujeme, aby nemocnice fungovala s určitým zahrnutím soukromého provozovatele, který je odborný, dlouhodobě etablovaný a dokáže realizovat úspory u rozsahu a ekonomicky nemocnici udržet a dále ji rozvíjet,“ shrnul závěr z auditu Filip Neterda, který tvrdí, že by se v případě provozování nemocnice soukromníkem nesnížila úroveň péče a poskytovaných služeb.

Zastupitelé Milan Janáč (ČSSD) a Radek Stříž (ODS) se ptali na rozdíly mezi nemocnicí provozovanou městem a soukromníkem, protože jim nebylo jasné, na čem soukromý provozovatel oproti městu tolik ušetří.

Filip Neterda uvedl, že nemocnice má v rukou soukromníka především lepší vyjednávací pozici díky větší velikosti subjektu a lepší pozici na trhu „V té prezentaci vidíte, že například soukromá nemocnice ve Valašském Meziříčí generuje zisk na nájmu, a nepotřebuje dotace ze strany města, ale zároveň to soukromému provozovateli stále dává ekonomický smysl tam působit,“ uvedl příklad Filip Neterda s tím, že díky plošnému řízení je podle něj soukromý provozovatel schopný zvýšit provozní efektivitu nemocnice a s ní i zisk.

Na dotazy následně reagoval i jednatel boskovické nemocnice Dan Štěpánský. „Podíl nákladů, o kterých hovořil pan Neterda, je ve srovnání se mzdovými náklady menší. Ta efektivita, která vyplývá ze synergií při nákupech, je samozřejmě významná, ale v porovnání s navyšováním mzdových nákladů je malá,“ odpověděl Dan Štěpánský. Jinými slovy soukromník sice může ušetřit z pozice většího subjektu u nákupů, ale stejně mu to ke zisku nebude stačit, pokud významně neoseká platy zdravotníků.

„Je potřeba hledat cestu. Jestli se chceme dostat na nulu, to znamená, že někdo to bude provozovat a město nebude mít zisk, ale bude zachovaná péče a všechno, co chceme, nebo jestli město bude mít nějaký zisk,“ prohlásil zastupitel Petr Axman (ANO) s tím, že je potřeba brát v potaz i rizika spojená s jednotlivými možnostmi. „Otázka je, jestli když nemocnici prodáme za 90 milionů a necháme si jen budovu, jestli se třeba nedostaneme do stavu, že někdo veškerý majetek z nemocnice vyvede a zůstanou jen holé zdi,“ uvedl Petr Axman. Zastupitel a dlouholetý primář v boskovické nemocnici Jan Machač (ODS) připomněl, že nemocnice už jednou byla v rukou soukromého vlastníka. „Už jsme toto jednou udělali, vzpomeňte si, jak jsme dopadli. A všechny argumenty, které dnes používáme pro to, jak je soukromá společnost výhodná, se používaly i tenkrát Já nevím, jestli to ještě pamatujete, ale argumentace byla naprosto totožná,“ podotkl Jan Machač. Nejlepší by podle něj bylo obnovit důkladné jednání na kraji, které by pro všechny bylo nejvýhodnější.

Podle zastupitele Pavla Vlacha (TOP 09) je ale dnes už situace jiná. „Málem jsme tehdy jásali, že se našel někdo, kdo to na sebe vezme a moc jsme se nedívali doprava doleva za jakých podmínek. Zachovali jsme se tehdy hloupě,“ přiznal Pavel Vlach. Dnes je podle něj situace jiná, protože se zastupitelé poučili. Preferuje možnost si ponechat majetek a provozovat službu soukromým provozovatelem za předpokladu ošetření podmínek smlouvou, aby se neopakovala situace předchozích let.

Starosta města věří, že časem dospějí k nějakému řešení. „My nemusíme dělat vůbec nic a možná neuděláme vůbec nic. My jsme to už probírali, ale řeknu to ještě jednou: podmínkou je zachování rozsahu a kvality péče. To je alfou a omegou a bez zachování těchto postulátů nemá smysl dále jednat,“ uvedl Jaroslav Dohnálek.. Měla by podle něj začít seriózní diskuze, jak se k situaci postavit. „Já za svou osobu budu předstupovat před novou radu města a budu chtít, abychom jednali s jihomoravským krajem,“ řekl starosta. Z dlouhodobého hlediska je podle něj pro město velikosti Boskovice zatěžko udržovat nemocnici v současném modelu fungování.

Auditu a jednotlivým možnostem Ohlasy věnují ještě samostatný článek.

Dotace

Zastupitelstvo schválilo dotaci 2 miliony korun pro svou společnost Služby, dále 200 tisíc na letošní ročník festivalu pro židovskou čtvrť a 80 tisíc pro hasičský sbor. Schválilo také dotační program na obnovu projektů nacházejících se na území městské památkové zóny a dotaci ze státního rozpočtu na regeneraci městských památkových rezervací a zón. O tom, na jaké objekty peníze budou směřovat, jsme psali v reportu z radnice.

Služby Boskovice zažádaly o dotaci na výměnu dvou kotlů ve výši 2 milionů korun v kotelně na ulici Komenského. „Toto je taková první injekce. Zásobujeme 2400 bytových jednotek a není zájem ani města ani náš, aby lidé nemohli topit,“ uvedl Milan Strya. V roce 2022 se plánuje podobná investice v kotelně Na Vyhlídce. Tu by už financovala sama městská společnost a náklady posléze promítla do ceny tepla.

Podle starosty Jaroslava Dohnálka jsou Služby momentálně v bodě nula. „Nejsou tam naakumulované finance z plateb tepla, tak proto se volila tato varianta,“ vysvětlil starosta, proč teď městská firma dostane dotaci od města.

Dotaci ze strany města obdrží i festival Boskovice 2021, který by se měl konat 8.–11. července. K tomuto bodu nahlásili možný střet zájmů kvůli členství v pobočném spolku Unijazz Boskovice hned čtyři zastupitelé: Jan Nádvorník, Radek Šamšula, Dagmar Hamalová a místostarostka Michaela Žejšková.

O dotaci ve výši 80 tisíc korun zažádal Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje. Peníze poslouží jako investice do budovy hasičů, která slouží také jako zázemí k technické a odborné způsobilosti jednotek sborů dobrovolných hasičů.

Odpadová vize 2030

Během zastupitelstva proběhla ještě prezentace k odpadovému hospodářství. „Legislativa říká, když to hodně zjednoduším, že každým rokem budou přísnější normy na to, jak třídit,“ uvedl Petr Staňka, ředitel společnosti ISNO IT, která Boskovicím zajišťuje motivační systém na třídění odpadů. Pro letošní rok byl nastavený maximální limit 200 kilogramů směsného komunálního odpadu na hlavu, v příštích letech se tato hranice bude postupně snižovat, a to až na 120 kilogramů v roce 2030. Nedodržení těchto limitů je sankciováno poplatky, které se budou postupem času zvyšovat. To znamená, že ceny za svoz odpadu nadále porostou, a to i v případě, že produkce odpadu bude stejná. Porostou však podstatně méně, když budou občané řádně třídit. „Za dobu přidávání separačních míst a rozjetí systému door to door vidíte dvojnásobný nárůst vytříděného plastu,“ vysvětlil Lukáš Holík s tím, že třičtvrtě roku je ještě příliš krátká doba na výraznější efekt, ale že množství směsného komunálního odpadu se podařilo snížit.

Do systému je prozatím zapojeno lehce přes 42 procent domácností, přičemž v rodinných domech je to zhruba 55 procent a v bytových domech kolem 33 procent. „Ze zapojených domácností třídí všechny aktivně a za tři čtvrtě roku v takto velkém městě jsou to velmi dobrá čísla,“ uvedl Lukáš Holík.

Postupem času by město Boskovice mělo přidat 1800 nádob na tříděný odpad, podle Lukáše Holíka by se měla zlepšit komunikace s občany a zejména s živnostníky.

Prodeje a odkupy

Zastupitelstvo schválilo žádost společnosti Lenx o odkoupení pozemků v ulici U Koupadel, kde společnost a její jednatel vlastní dva domy. Společnost žádala o odkoupení pozemku před těmito domy o celkové výměře 105 metrů čtverečních. Plánuje zde provést opravy, které zlepší celkový stav budov, a chce zde v budoucnosti zřídit kancelářské a coworkingové centrum. Podle Pavla Musila, vedoucího majetkového odboru města, bude návrh kupní smlouvy předložen k projednání až po odsouhlasení projektové dokumentace investičním odborem a památkáři.

Budovu kotelny na ulici Otakara Chlupa 7, kterou v roce 2004 koupilo město od společnosti Nobica Real, chce stejná společnost koupit zpět. Společnost si budovu pronajímá, ale za 15 let ji město nijak neopravilo. Podle firmy je nutná oprava střechy, fasády, ale i výměna vrat, dveří a provedení nátěrů. Objekt stojí na pozemku, který město nevlastní, prodávat se tak bude jen samotná budova za něco přes jeden milion korun, cenu stanovenou znaleckým posudkem.

Městu se podařilo získat všechny pozemky potřebné ke scelení proluky v židovské čtvrti mezi ulicemi U Koupadel a Bílkovou. Ke scelení zbývaly už jen dva pozemky, jeden město smění a druhý odkoupí.

V prostorách proluky se nyní chystá projekt Louka v proluce a město plánuje proluku zastavět. V minulosti vznikl plán na zástavbu od architekta Smiljana Radice, boskovičtí skauti by v proluce chtěli skautské centrum. 

BK Invest

Na minulém zasedání zastupitelstvo schválilo záměr prodeje městských pozemků firmě BK Invest, jedná se o 10 tisíc metrů čtverečních v lokalitě Na Chmelnici za stávajícími bytovými domy. K záměru prodeje pozemků na úřad přišly dvě připomínky, jedna od zastupitele za STAN a Sportovce Jiřího Pevného, druhá od Vladimíra Petrů. Obě připomínky ale majetkový odbor smetl ze stolu. Podrobnosti jsme popsali v samostatném textu.

Vedoucí majetkového odboru Pavel Musil na zastupitelstvu shrnul své námitky proti oběma připomínkám a také proti kritice, že město narozdíl kupříkladu od Blanska neumí vyjednat s developery výhodné podmínky.

Uvedl, že není nutné zpracovávat regulační plán nebo ve smlouvě stanovit striktní podmínky zástavby, protože celou lokalitu bude zpracovávat jedna architektonická firma. Města podle něj navíc regulační plány nerada pořizují, protože je pak musejí dodržovat.

Cenu pokládá za adekvátní a sami architekti podle něj chtějí napravit reputaci BK Investu pokaženou výstavbou v lokalitě Slámovy pily. Zmínění architekti ale odmítli návrh urbanistického řešení zveřejnit před tím, než jej schválí zastupitelstvo.

Ke komisi, která má být k výstavbě ustanovena, byl naopak skeptický Jiří Pevný. „Komise občanů, kde by zástupci s plnou mocí vznášeli připomínky, to snad ne! My máme přece odbor rozvoje města a investic, který je pověřený zastupováním města v územních řízeních,“ vyslovil svůj názor zastupitel a vznesl protinávrh, že stavbu nebude připomínkovat pracovní skupina, ale právě odbor rozvoje města a investic. A také navrhl, aby cena vzrostla na 2800 korun za metr čtvereční.

K Jiřímu Pevnému se přidal zastupitel Pavel Schwarzer, který souhlasil s tvrzením, že developer na následném prodeji bytů vydělá mnohonásobně více, než investuje.

Podle Pavla Musila BK Invest akceptoval zvýšení ceny z 2500 na 2600 korun za metr čtvereční, ale to už je konečná dohoda. „Pokud přijdeme s vyšší nabídkou, tak se ten obchod neuskuteční,“ doplnil Pavel Musil. Za 2550 korun za metr čtvereční se podle něj prodávaly pozemky aktuálně i v Blansku.

Další podmínky výstavby, které si město vyjednalo právě v Blansku, ale považuje za zbytečné. Developer tam postaví městu školku, což se podle Pavla Musila neosvědčuje, protože „děti odrostou a školka se bude muset předělat na cukrárnu, za dalších 5 let na hernu a potom na restauraci“. Za zbytečnou pokládá i výstavbu sociálních bezbariérových malometrážních bytů. „Nevím jak vy, ale já bych v takovém bytě žít nechtěl,“ vyjádřil se. Stejně tak podle něj nemá smysl zelená střecha na sedmipatrovém domě, protože není z ulice vidět. A ochlazení budov se podle něj dá nahradit o deset centimetrů vyšší izolací. V Blansku dle jeho názoru půjde o klasické sídliště, kde developer pozemek maximálně vytěží. „Na stejné výměře v Blanku vznikne 406 bytů, ale v Boskovicích jen 118,“ argumentuje Pavel Musil, ale zapomíná dodat, že v Boskovicích se mohou stavět jen čtyřpodlažní domy, kdežto Blanska se toto omezení netýká.

Pozměněný návrh podpořilo pouze osm zastupitelů: mezi nimi Jan Nádvorník, Radek Šamšula (oba Piráti), Petr Axman, Lukáš Holík, Martina Přichystalová, Pavel Schwarzer (všichni z ANO), Jiří Pevný a Milan Janáč (ČSSD). Protinávrh tedy neprošel a návrh směnné smlouvy byl následně schválen 18 zastupiteli, viz foto výsledku hlasování.

Město tak smění 10 tisíc metrů čtverečních, na kterých vzniknou nové bytové domy. Od společnosti BK Invest město získá tři tisíce metrů čtverečních v lokalitě nad ulicí Lipovou, kde chce město scelit pozemky. Podle Pavla Musila město nabídlo odkup pozemků jejich majitelům za 550 korun za metr čtvereční a z deseti majitelů probíhá jednání s pěti z nich, kteří s odkupem pozemků souhlasí, z nichž ale někteří majitelé požadují cenu vyšší, a to 700 korun za metr čtvereční.

Úpravy rozpočtu

Zastupitelé schválili také mírné úpravy v městském rozpočtu. Daňové příjmy města se vyvíjí zhruba podle předpokladů, ovšem přislíbený bonus, který měl kompenzovat výpadek příjmů kvůli zrušení superhrubé mzdy, za první čtvrtletí zatím dosáhl jen necelých 600 tisíc. „Bylo přislíbeno ministerstvem financí, že dojde ke kompenzaci tohoto výpadku ve výši asi 80 procent. Město Boskovice za první čtvrtletí obdrželo 592 tisíc, ale přišlo v lepším případě o 7 milionů, takže vidíte ten poměr,“ sdělila vedoucí finančního odboru Dana Baláčová.

Na straně výdajů šlo zatím spíš o drobné úpravy, výrazné nové investice se v rozpočtu neobjevují. Z těch hlavních novinek jde o pořízení informativního radarového měřiče do Mladkova za 60 tisíc. Nebude se tak zatím jednat o úsekové měření, které se tady v minulosti plánovalo. V Mladkově také plánují za 250 tisíc opravu tamního hřiště. Peníze ale nedostanou navíc, město jim tuto částku naopak sebere z položky na plánovanou opravu osadního domu, na kterou se tak letos nedostane.

Kvůli rozbitým cestám v souvislosti s těžbou dřeva kvůli kůrovci musí radnice také nechat opravit polní cesty a singletraily v Doubravách. Dohromady jde o částku zhruba půl milionu korun. V rozpočtu se také objevilo 300 tisíc jako částka na Louku v proluce, tedy vítěze loňského ročníku participativního rozpočtu. Pro letošní kolo je částka o sto tisíc vyšší. Sumu 600 tisíc dále radnice vyčlenila na nákupy respirátorů a antigenních testů pro zaměstnance úřadu.

Boskovice získaly téměř třímilionovou dotaci na projekt nazvaný Boskovice rozvíjí komunikaci. Právě tuto sumu plánuje město investovat do informační kampaně a portálu občana. Za dalších 360 tisíc chystá také aktualizaci strategického plánu města, který nechala zpracovala minulá koalice.

Schodek boskovického rozpočtu se po těchto úpravách mírně zvýšil o 1,5 milionu. Příjmy jsou v tuto chvíli plánované ve výši 369 milionů, výdaje 417 milionů.

Podněty a připomínky členů zastupitelstva

Lukáš Holík, nově jako zastupitel v opoziční lavici, předal zastupitelům a svým nástupcům informace o tom, co řešil poslední dva měsíce ve své  funkci, jako je třeba obnova zeleně na kruhovém objezdu u Kauflandu, aktualizace zadání projektové dokumentace parku u skleníku, studie cyklodopravy v Boskovicích nebo cyklostezka z Boskovic na Vratíkov. Diskutován pracovní skupinou byl podle něj Plán rodinné politiky 2020–2030. Končíčí místostarosta následně poděkoval kolegům z bývalé rady města a vedoucím odborů na úřadě.

Opoziční zastupitel Vladimír Farský (KSČM) se vrátil k bodům ze začátku jednání a vysvětlil, proč se u volby nových místostarostů a členů rady města zdržel hlasování. „Nechápu, proč ODS, která vyhrála volby, nešla už na začátku do koalice se sociální demokracií ani lidovci, a když se stalo, co se stalo, tak se strany najednou hodí,“ uvedl Vladimír Farský s tím, že podle něho nejde o volební shodu nebo programy, ale o takovou výměnu, aby bylo dosaženo většiny v zastupitelstvu. Dále vyjádřil lítost nad tím, že ve vedení skončil Lukáš Holík. „Velice si vážím práce pana Holíka a toho, že nám ukázal, jakým způsobem komunikovat, protože si myslím, že spousta z nás má v tomto směru velké nedostatky,“ řekl Vladimír Farský.

Dále připomněl, že nedostal odpověď na svůj dotaz z minulého zastupitelstva, jestli má město páku na vlastníky nemovitostí, kteří nemají budovy označené popisnými čísly dle zákona.

Další dvě připomínky Vladimíra Farského se týkaly Červené zahrady.  Zastupitel požadoval, aby bylo do plánu zapracováno umístění garáže pro dobrovolné hasiče Mazurie. Dále uvedl, že se sešel s panem Tadeuszem Wilkem, vlastníkem kuželny. „Provázel mě celým svým areálem. Podstata věci je v tom, že pan Wilk nesouhlasí s variantou výstavby haly podle pana Fránka z důvodu, že by mu stavba zastínila jeho nemovitost, kuželnu a kanceláře,“ vysvětlil jádro problému Vladimír Farský s tím, že panu Wilkovi poslal k posouzení variantu spolku SRAB, se kterou by pan Wilk, který si stěžoval na špatnou komunikaci s městem, souhlasil. Podle starosty Jaroslava Dohnálka je úsměvné, že panu Wilkovi nevyhovuje návrh pana Fránka, ale vyhovuje mu návrh SRABu. „Návrhy jsou, co se týká budovy haly, naprosto totožné, hala by byla na stejném místě,“ uvedl starosta. Sportovní stánek podle starosty nebude díky orientaci oken na kuželně pana Wilka jeho budovu stínit.

Další připomínka se týkala dlažebních kostek v ulici Hybešova. „Spočítal jsem si, že je tam toho zhruba za tři čtvrtě milionu korun,“ sdělil zastupitelstvu Vladimír Farský. Svou připomínkou chtěl zdůraznit, aby si město dlažební kostky pohlídalo a ty se nepoztrácely. Zastupitel se ptal i na to, proč jsou v památkové zóně u hradu složeny kostky u cesty v místě, kudy chodí občané na procházky. Starosta odpověděl, že zjistí, jaká je situace.

Předposlední jeho připomínka se týkala nájmu zahrádek restaurací. „Loni rada odpustila nájmy za zahrádky. Já se domnívám, že letos jsou restauratéři ještě v horší situaci, než byli loni. Tak by mě zajímal názor města, jak se k tomuto staví a zda o něčem takovém uvažují,“ tázal se Vladimír Farský. Starosta odvětil, že se tím bude zabývat na nejbližším jednání rady města.

Nakonec pak dal Vladimír Farský podnět odboru dopravy ohledně přímého nočního vlaku z Boskovic do Brna, který by měl být od 6. června zrušen. „Informace z Jihomoravského kraje je taková, že pokud obce budou mít zájem, aby byl tento spoj zachován, tak v tom mají vyvinout nějakou iniciativu,“ doplnil Vladimír Farský, který je zároveň strojvedoucím na lokálce mezi Skalicí nad Svitavou a Velkými Opatovicemi. „Věřím, že odbor dopravy to prověří a dá radě města k nějakému posouzení,“ odvětil starosta Jaroslav Dohnálek.

Starosta na závěr zastupitelstva poděkoval Oldřichu Kovářovi za práci, kterou odvedl jako ředitel KZMB. „Chtěl bych mu poděkovat za práci pro město Boskovice, kulturu za celých 25 let a popřát mu hodně zdaru v další činnosti, ale ať nám a Boskovicím, když vidím, co se na nás řítí, minimálně drží palce,“ řekl starosta.

Poté se ujal slova končící ředitel boskovických Kulturních zařízení. „Dámy a pánové, vážení přátelé, dobrý večer. Dvacet osm roků brázdím boskovickou kulturu. Prvního března 1993 moje cesta začala a posledního května letošního roku končí. Většinu z vás znám delší či kratší dobu, tak mi dovolte, abych vám poděkoval, všem, všem kteří mi kdy pomohli, byli mi nápomocní radou, činem, jakýmkoli skutkem. Taky jsem obdržel pár šťouchanců, hypanců, sem tam nějaký kopanec, ale vždycky to bylo ku prospěchu věci. A bylo to k tomu, abych se já se svým koletivem posouval dopředu. Se svým perfektním kolektivem, který jsem si vystavil, vychoval, a se kterým odvádíme pro Boskovice, myslím si, velice dobrou práci. Také musím poděkovat vedení. Ve všech obdobích, kdy se tady střídali. Protože mi umožnili, abych měl to štěstí, že jsem otvíral zrekonstruovaný katolický dům, že jsem byl u toho, když jsme zprovozňovali zámecký skleník, že jsme digitalizovali naše stálé kino, byl jsem u toho, když jsme dávali do provozu tuto budovu, a byl jsem u toho, když se uváděl do provozu naprostý klenot v republikovém kinařství – naše nádherné letní kino. Předávám firmu sice ve složitém období, ale v perfektní kondici. Přeji mému nástupci, ať se mu daří, držím mu palce, sám trošku cítím, že nastala doba, že musí přijít něco mladšího a svižnějšího, což se asi děje a já věřím, že všichni moji zaměstnanci i vy všichni budete mému nástupci nápomocní. Trošku to nejde. Ale mějte se krásně a já to zkusím jak můj jmenovec z filmového plátna Oldřich Nový: Zavřete oči, odcházím,“ rozloučil se Oldřich Kovář.

další zpravodajství