Z radnice: Zlepšení v nemocnici, petice kvůli parkování a parkoviště místo hřiště

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo po zasedání městské rady na začátku února. Přinášíme výběr toho nejzajímavějšího se stručnými komentáři vedení města z tiskové konference.

Sochu u kostela sv. Jakuba pod náměstím čeká rekonstrukce
Sochu u kostela sv. Jakuba pod náměstím čeká rekonstrukcefoto: Tomáš Trumpeš

Jedním z klíčových témat tiskové konference bylo rozhodnutí města zadat architektonický návrh sportovní haly v Červené zahradě přímo městskému architektovi Zdeňku Fránkovi, který na jeho vyhotovení bude spolupracovat s mexickým kolegou Alberto Kalachem. Podrobněji jsme o tématu informovali v samostatném článku.

Epidemická situace

V boskovické nemocnici se podle vyjádření starosty Jaroslava Dohnálka (ODS) na začátku února trochu uklidnila situace, kterou v polovině ledna jednatel Dan Štěpánský označil za katastrofální. K přehlcení už nedocházelo na jednotkách intenzivní péče, mimo akutní využití byly i dva dýchací přístroje, které nemocnice získala od armády. O něco méně bylo vytížené i standardní covidové oddělení. „Nicméně ta čísla nejsou hezká. Jenom za leden bylo hospitalizováno zhruba 120 pacientů,“ upřesnil Jaroslav Dohnálek. Vysoký je i počet úmrtí, během měsíce zemřelo v boskovické nemocnici 12 covidových pacientů. Rozběhlo se očkování pro veřejnost starší osmdesáti let, čekalo se pouze na vakcíny. Snížila se také nemocnost personálu. Jednatel nemocnice radě popsal, že nyní se nemocnice snaží využít trochu oddechového času, aby si personál alespoň v rámci možností odpočal a připravil se na případný další nápor epidemie.

Do začátku února, kdy začalo očkování druhou dávkou, bylo naočkováno 350 zaměstnanců nemocnice a dalších asi 250 praktických lékařů, zubařů, sester a zaměstnanců léčeben.

S výraznější nemocností už se nepotýkají ani v Městské správě sociálních služeb, ani mezi klienty, ani mezi personálem. Proběhla zde také vakcinace druhou dávkou. Pro samostatné obyvatele domu s pečovatelskou službou připraví MSSS ve spolupráci s nemocnicí očkovací místo v prostorách sociálních služeb, kde je očkovací tým naočkuje, aby nemuseli do nemocnice. „Jsou to lidé, kteří mají někdy přes devadesát roků, často špatně chodí,“ vysvětlil starosta.

Nákup anesteziologických přístrojů

Městská rada udělila nemocnici souhlas s nákupem dvou nových anesteziologických přístrojů. Nemocnice má v současné době dva zastaralé anesteziologické přístroje na urologickém operačním sále a v gastroenterologické ambulanci. Těmto přístrojům končí v květnu bezpečnostně technická kontrola a s ohledem na stáří a stav přístrojů už ji nelze prodloužit. Na tato dvě pracoviště budou proto přesunuty přístroje z hlavních operačních sálů, kam budou zakoupeny dva zcela nové přístroje. Ty by měly přijít asi na 2,3 milionu korun, odpovídají současným trendům a jsou určeny k použití ve vytíženém provozu. Podle vedení města tato moderní generace přístrojů přispěje k vyšší bezpečnosti anestezií pro všechny operační obory.

Běžecká dráha na Sušilově

Radní souhlasili s rekonstrukcí běžecké dráhy u základní školy na Sušilově ulici. Dosavadní antuková dráha byla svépomocí vybudována v devadesátých letech a nyní již zcela nevyhovuje. Nová dráha bude mít tartanový povrch, který dostal přednost před dalšími zvažovanými variantami: gumovou dlažbou z pryžového granulátu a novým antukovým povrchem. Nová dráha bude stát asi 1,3 milionu korun. Rekonstrukce se plánovala již v loňském roce, nakonec by měla proběhnout už letos do prázdnin, aby byla připravena na příští školní rok. „Pokud pokročí vakcinace, od září už budou snad více navštěvovány i školy a bude větší možnost využívání sportovišť,“ dodal starosta Jaroslav Dohnálek.

Cena dříví

Alespoň trochu pozitivní změna nastala v lesním hospodářství, kde došlo k navýšení cen dříví. Rada uzavřelo smlouvu s firmou MP Holding, která se o městské lesy stará, a nyní bude také odkupovat kompletní sortiment dříví. Městu se tak zvýší jistota odběru oproti prodeji na základě jednotlivých objednávek. Ceny vzrostly o čtvrtinu až třetinu, pozitivní je především významný růst u nejčastěji produkovaných smrkových sortimentů, jejichž cena byla dlouhodobě nízká kvůli kůrovcové kalamitě.

Dotace sportovním klubům

Jako každoročně se rada zabývala také rozdělením dotací pro sportovní kluby. Podáno bylo celkem 15 žádostí, ve třech pilířích se rozděluje přes 4,5 milionu korun. Přidělení dotací musí posvětit zastupitelstvo. Letos je situace specifická, protože amatérský sport zatím nemůže standardně fungovat a výhled je nejistý. Město se nakonec rozhodlo rozdělit dotace víceméně tradičním způsobem a realitě se přizpůsobí až jejich čerpání. Neutracené peníze by pak kluby vrátily do městského rozpočtu. „Nechtěli jsme ohrozit jejich činnost a obdobně míníme postupovat i vůči dalším, kteří čerpají dotace z rozpočtu města,“ uvedl Jaroslav Dohnálek. Město si pouze pohlídá, aby peníze nebyly čerpány ve velké míře třeba na propagaci akcí, které nakonec neproběhnou. Starosta dále zdůraznil, že město letos podpořilo oba hokejové kluby, které se nově oba zabývají i dětským hokejem.

Dotace z JMK

Město bude žádat o několik dotací z Jihomoravského kraje, konkrétně na údržbu cyklostezek, na boj proti suchu a na opravu drobných památek místního významu. V prvním případě jde hlavně o čištění povrchů, sečení okolních travnatých ploch, řez keřů, případně vývoz košů a opravy mobiliáře. U boje proti suchu půjdou peníze především na následnou péči o zeleň. „Té není v dnešní době nikdy dost, maximálně toho využijeme,“ uvedl místostarosta Lukáš Holík (ANO). Ze třetího programu by měl být opraven kříž pod kostelem sv. Jakuba při vjezdu na náměstí.

Farmářské trhy

Farmářské trhy budou na boskovickém náměstí nově provozovat městské Služby. Rada ukončila smlouvu s dosavadní provozovatelkou. Služby budou farmářské trhy pořádat počínaje březnem pravidelně každý druhý čtvrtek v měsíci. V případě zájmu prodávajících a kupujících mohou být hlavně v jarní a letní sezóně přidány i čtvrté čtvrtky v měsíci.

Podle starosty je za změnou zčásti to, že Služby mají nyní uvolněnou kapacitu, neboť neprovozují zavřená sportoviště. Kromě toho si radnice slibuje, že se podaří zapojit i více prodejců z bezprostředního okolí Boskovic. K těm nebyl dosavadní model vstřícný, neboť provozovatelka pořádá trhy na více místech a preferuje vlastní okruh prodejců.

Omezeny budou čtvrteční trhy na parkovišti na Bezručově ulici, neboť o ně klesá zájem. Nově nebudou probíhat každý týden, ale jednou za dva týdny, vždy v sudé čtvrtky.

Petice kvůli parkování

Obyvatelé bytových domů na Wolkerově ulici doručili na město petici, ve které žádají, aby parkovací místa mezi bytovými domy byla vyhrazena pro ně jakožto rezidenty. Petici podepsalo 24 lidí. Petici projednala komise pro dopravu, která tento postup nedoporučila. Povolením vyhrazených parkovacích stání na veřejných parkovištích by podle města vznikl precedens pro obyvatele či vlastníky mnoha dalších domů ve městě. Ze stejného důvodu nebylo v nedávné době vyhověno žádosti tří vlastníků domů na ulici Boženy Němcové. „Musíme si uvědomit, že všechny tyto požadavky se týkají míst, kde město investovalo veřejné finance. V této chvíli určitě nebudeme kouskovat město na vyhrazené zóny, to nás možná čeká v budoucnosti,“ vyjádřil se místostarosta Lukáš Holík. Také podle starosty k regulaci a zpoplatnění stání v podobě modrých zón známých z Brna či Prahy dojde, a je to otázka času, protože město není nafukovací a aut neubývá. Cesta ale není v nahodilém vyhrazování jednotlivých míst před bytovými domy.

Konkurz na ředitele KZMB

Městská rada schválila podmínky výběrového řízení na ředitele Kulturních zařízení města Boskovice. Od uchazečů se očekává koncepce rozvoje, která má kromě popisu nabídky, rozvoje služeb a návrhu personálního zajištění obsahovat také koncepci využití budov – s přihlédnutím k budoucímu provozu sokolovny a nově plánovaného komunitního centra s knihovnou, to vše včetně ekonomické rozvahy. „Od nového ředitele očekáváme, že přijde s vizí, jaké má plány s těmito budovami. A uvidíme, co nás čeká,“ vyjádřil se místostarosta Lukáš Holík.

Ve výběrové komisi kromě místostarosty zasedne předseda kulturní komise Radek Pernica, dále ředitel kulturního střediska z Letovic a donedávna opoziční zastupitel za KDU-ČSL Tomáš Pléha, vedoucí odboru kultury Jihomoravského kraje Petr Fedor a vedoucí boskovického odboru kanceláře tajemníka Miluše Rozkošná. Uzávěrka žádostí je 26. února, radnice počítá s nástupem nového ředitele od 1. června. Výběrové řízení proběhne začátkem března.

Knihovna

Vedení města obdrželo začátkem minulého týdne informaci, že na stavebním úřadě bylo zahájeno územní a stavební řízení na komunitní centrum s knihovnou. To má vzniknout podle návrhu architekta Zdeňka Fránka na ulici Kapitána Jaroše.

Nový člen kulturní komise

Městská rada provedla také změnu ve svém poradním orgánu – kulturní komisi. Namísto vloni odvolané ředitelky boskovické základní umělecké školy Stanislavy Matuškové byl do komise jmenován její nástupce Petr Prosser.

Parkoviště Na Výsluní

Město se stále nesmířilo s tím, že by u bytových domů Na Výsluní mělo namísto původně plánovaného dětského hřiště vzniknout parkoviště. Se sportovním hřištěm pro větší děti počítal původní projekt, na který dostal investor BK Invest stavební povolení. Následně však BK Invest požádal o změnu stavby před dokončením a místo hřiště chce na místě postavit parkovací místa. Stavební úřad nevzal v potaz námitku města a tuto změnu povolil. „Stavební úřad tomu vyhověl, protože neměl důvod tomu nevyhovět. Byly dodrženy veškeré stavebně-technické podmínky,“ popsal tajemník radnice David Škvařil. Město proti rozhodnutí ale i tak podá odvolání. Mimo jiné proto, že když se záměr projednával, investor vybudování hřiště přislíbil. Odvolání bude řešit krajský úřad.

Odpojení od CZT

Jeden z osmipatrových panelových bytových domů na sídlišti na Komenského ulici chce odejít ze systému centrálního zásobování teplem. „My myslíme, že je to nesprávné,“ komentoval to starosta Jaroslav Dohnálek s tím, že tuto změnu by opět musel povolit stavební úřad a město s ní nesouhlasí. Nyní běží na stavebním úřadě řízení, jehož je město účastníkem.

Rozpočet města

Loňský rok nakonec dopadl pro pro rozpočet města ještě o něco pozitivněji, než předpokládalo poslední loňské rozpočtové opatření.

Hospodaření Boskovic skončilo podle údajů v rozklikávacím rozpočtu za minulý rok v plusu zhruba 41 milionů korun. I proto, že řadu investičních akcí vedení Boskovic během roku škrtlo, protože kvůli koronaviru očekávalo výpadek daňových příjmů. Ten ale nakonec v plné výši nahradily kompenzace. Na účtu města tak bylo na začátku roku zhruba 53 milionů korun.

Nyní se do rozpočtu zapracovává také nová předpověď daňových příjmů, která už počítá s kompenzacemi dopadů schváleného daňového balíčku souvisejícího se zrušením superhrubé mzdy. Po započítání všech těchto změn by zůstatek na městských účtech, původně plánovaný na pouhého 1,5 milionu, měl narůst na 20 milionů. „Nyní budeme spíš balancovat a čekat na vývoj ekonomiky a daňových příjmů, a podle toho to budeme korigovat,“ uvedl starosta s tím, že je možné v rozpočtu v případě nutnosti škrtat, ale také tam zařadit další investice. Nejdůležitější podle něj bude první půlrok.

Rozpočtový výhled

Město také připravilo návrh střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2022–2026. Předloží ho na únorovém zastupitelstvu. Podle starosty dává tento výhled jen řádovou představu o tom, co je možné, ale není to konkrétní plán.

Z výhledu nyní vypadla kupříkladu investice do obytného souboru za nemocnicí, kde mají vyrůst rodinné i bytové domy. Starosta Jaroslav Dohnálek vysvětlil, že pokud by tato investice měla v nejbližších letech proběhnout, musel by stát přehodnotit svou politiku a poskytnout městům mnohem větší možnosti v čerpání dotací na podobný druh výstavby. Město však alespoň uvažuje o tom, že by nechalo už v letošním rocem vypracovat projekt. „Bez toho se stejně nehneme,“ komentoval záměr starosta. Zatím rozpočet s vytvořením projektu nepočítá, ale je to jedna z věcí, kterou vedení města zvažuje zařadit do dalších rozpočtových opatření. Vedle tohoto projektu starostovi v rozpočtu chybí ještě skatepark. „Mně osobně tyto dvě věci chybí, a pokud to jen trochu půjde, chci se zasadit o to, aby se v rozpočtu objevily,“ uvedl Jaroslav Dohnálek. Z výhledu rozpočtů na příštích pět také vyplývá, že sportovní halu plánuje město začít stavět až v roce 2023. Realizaci tak nechává na nové vedení, které vzejde z komunálních voleb na podzim roku 2022.

Skatepark a cyklotraily

Ohledně skateparku a také vybudování nových tras cyklotrailů proběhlo na konci ledna také jednání na radnici a po jednání rady se chystalo jednání přímo v terénu. Skatepark se nyní plánuje v Doubravách, právě v těsném sousedství cyklistického sportparku.

Podle místostarosty Lukáše Holíka by projekt na skatepark mohl vzniknout v letošním roce a v příštím roce by se postavil.

U rozšíření trailů probíhá zejména diskuse s vedením firmy MP Lesy, která se stará o městské lesy. Podle místostarosty Lukáše Holíka je nutné sladit záměry cyklistů a lesníků, neboť les v lokalitě je stále veden jako les hospodářský, z čehož vyplývají nejrůznější omezení, třeba i vzhledem k bezpečnosti. A když musí lesníci v lese zahájit kácení kvůli kůrovci, nemohou se ohlížet na fungování cyklotrailů. Také se stále potýkají s neukázněným chováním cyklistů, kteří jezdí mimo vyznačené trasy.

Vedení lesů v tuto chvíli doporučuje soustředit pozornost cyklistů na lokalitu skládky, která má být v nejbližší době rekultivována. Kdyby se tam nyní naplánovala cyklotrasa, dá se jí následně přizpůsobit výsadba stromů. Další tréninkové tratě v lokalitě dnešního sportparku se lesním hospodářům moc nelíbí, spíše by dali přednost novým trailům v oblasti Dvou dvorů.

Cyklostezka z Mladkova do Svitávky

K dalším posunům dochází v přípravě cykostezky z Mladkova do Svitávky. Mimo jiné se musela řešit případná kolize s plánovaným sjezdem z připravované R43. Projektantům už se podařilo najít řešení. „Přál bych si oboje, ale asi tam bude dřív cyklostezka než dálniční sjezd,” komentoval situaci Jaroslav Dohnálek.

Z úřední desky

Mimo informace z tiskové konference se objevily také dvě zajímavé informace na úřední desce.

Na cestě Na Kamenici, která se hojně řešila na zastupitelstvu i na našem diskuzním fóru, bude zákaz vjezdu všech motorových vozidel. Výjimka bude možná jen na povolení městského úřadu.

Přerušená bude cesta kolem muzea zemědělské techniky – od 11. února až do 1. května zde nebude možné využít chodník ani navazující přechod u budovy městského úřadu. Energetická společnost E.ON místo zcela uzavře kvůli opravě kabelů.

další zpravodajství