Ze zastupitelstva: Stopka prodeji lesa, opět o hale, diskuse se na FB nevrátí

Na dubnovém jednání se sešli boskovičtí zastupitelé a debatovali opět čtyři hodiny. Opozici se podařilo zvrátit záměr prodeje větší části městského lesa, ale neprosadila obnovení diskuse na městském facebookovém profilu. Tradičně se diskutovalo také o hale.

V úvodu starosta Jaroslav Dohnálek zmínil, že město obdrželo cenu Historické město roku 2021 za nejlepší využití peněz na obnovu památek z programu ministerstva kultury. Podle starosty porota ocenila dlouhodobou práci Boskovic v tomto dotačním programu.

V bloku dotazů a připomínek občanů vystoupil nejprve podnikatel Luděk Řehoř, který otevřel téma zahrádky restaurace U Rabína, jejíž pokračování na terase nad masnými krámy v židovském městě městská rada neumožnila. Podle Luďka Řehoře zahrádka poskytuje důležitou službu nejen místním, ale i turistům. Dále uvedl, že restaurace je ochotná přijmout nějaká opatření, aby její provoz tolik nerušil, včetně zkrácení večerního provozu. Vedení města požádal, aby rozhodnutí ještě zvážilo. Na podporu zahrádky vznikla i petice.

Starosta uvedl, že ho mrzí, že je v petici napsáno, že rada zahrádku zakázala bezdůvodně. „To prostě není pravda,“ uvedl starosta s tím, že stížností obyvatel bylo hodně a je těžké rozhodnout, kdo má větší práva – jestli ti, kteří chtějí mít klid, nebo ti, kteří chtějí chodit na pivo na zahrádku. Peticí se bude vedení města dle zákona zabývat, podepsalo ji 374 lidí.

Jako další promluvil předseda mladkovského spolku Mlátek Ondřej Válka. Vyjádřil se k cyklostezce z Mladkova do Svitávky a apeloval na to, aby se vedení města snažilo projekt dotáhnout a vytvořilo mediální tlak na ty, kteří odmítají prodat potřebné pozemky, a pokusilo se vyřešit problém s přemostěním Svitavy. Zároveň navrhl kompromisní trasu, kdy by cyklostezka zčásti vedla vedle hlavní silnice, ale ihned za mostem by odbočila na závodiště. To by znamenalo, že by vedle silnice vedla jen asi 100 metrů.

Starosta vysvětlil, že město nemá moc možností, jak pozemky získat, ale intenzivně na tom pracuje a je to jedna z priorit. Nepomůže podle něj mediální tlak, ale spíš tlak lidí, kteří majitele pozemků znají.

Druhé téma, které zajímalo Ondřeje Válku, byla uprchlická krize. Konkrétně jestli město řeší dotaci na rozšíření ubytovacích kapacit. Místostarostka Michaela Žejšková (TOP 09) odpověděla, že město plánuje výzvy využít a jeden prostor pro ukrajinské uprchlíky upravit, konkrétně se jedná o jeden byt velikosti 3+kk. Ondřeje Válku dále zajímalo, jestli město nezvažuje vstoupit do role koordinátora občanských aktivit na podporu uprchlíků. Podle místostarostky město sdílí informace a snaží se komunikovat. „Vnímám v Boskovicích, že bychom všichni rádi v rámci našeho přirozeného altruismu pomáhali, ale ono možná není úplně komu, protože nemáme ubytované osoby na hromadných kapacitách. Ubytování jsou hlavně v soukromí a tam je o ně postaráno,“ vyjádřila se místostarostka. Město podle ní zajišťuje výuku ve školách a v dětské skupině předškoláků, dále probíhá jazykový kurz. „Rádi bychom koordinovali, ale tak trochu mám pocit, že nemáme pro koho,“ uvedla Michaela Žejšková.

Starosta doplnil, že městem koluje mnoho nepravdivých informací o kontejnerovém bydlení, které zatím ve městě nebude. Město má připraveny ubytovací kapacity, které je schopno připravit během pěti dnů, ale nejedná se o takový typ bydlení.

Dotace

Zastupitelstvo schválilo několik dotací. Pro pražský Unijazz na jubilejní 30. ročník festivalu Boskovice je to tentokrát 250 tisíc. Opoziční zastupitel Lukáš Holík (ANO), který je rovněž krajským zastupitelem, informoval, že Unijazz má vyjednanou také krajskou podporu pro boskovický festival – a to 350 tisíc korun po tři roky.

V Boskovicích letos bude zahajovací koncert festivalu Concentus Moraviae, město proto navýší podporu festivalu o 40 tisíc korun, původně bylo plánováno 45 tisíc, nyní to bude 95 tisíc korun. Proti hlasovali Piráti, jejichž zastupitel Radek Šamšula vysvětlil, že finanční prostředky jsou směřovány mimo jiné na ohňostroj, který by město v 21. století podle něj nemělo podporovat kvůli hluku. Zdrželi se zastupitelé za ANO a Vladimír Farský (KSČM).

Profesionální hasiči dostanou od města 80 tisíc korun jako příspěvek na pořízení elektronické kontroly vstupu do budovy hasičské požární stanice.

Dále zastupitelé schválili rozdělení prostředků v rámci dotace pro domy, které nejsou prohlášeny památkami, ale stojí v památkové zóně. Na dotaci bylo vyhrazeno půl milionu korun, požadavky se sešly ovšem za více než 1,2 milionu korun, takže se na některé nedostalo vůbec a na další ne v plné výši. Podporu nakonec získá jeden z domů na náměstí – 80 tisíc na výměnu vstupních dveří, dále přes 177 tisíc rodinný dům na ulici Antonína Trapla na opravu střechy a více než 240 tisíc dům na ulici Kapitána Jaroše na výměnu oken a výkladců.

Pirátský zastupitel Radek Šamšula se v té souvislosti zeptal, na co bude věnována částka 1 milion korun za cenu Historické město roku 2021. Starosta vysvětlil, že tyto finance mohou být využity jen na domy, které jsou prohlášeny kulturní památkou.

Na základě předchozího rozhodnutí zastupitelstva se rozdělí sportovcům peníze, které se městu vrátily z loňských dotací. Celkově se jedná o 1 milion korun, které budou rozděleny v poměru, který odpovídá výsledkům letošního dotačního programu pro sport. Radek Šamšula upozornil, že hokejový klub HC Boskovice porušil dotační podmínky a mohl být z dotace zcela vyřazen. Komise nakonec zvolila měkčí trest a dotaci klubu pouze krátila. Provinění spočívalo v tom, že klub uvedl na seznamu 12 sportovců, kteří nesplňovali kritéria. „Chtěl bych se zeptat, jestli se to bude nějak dál řešit, jestli to byla jen administrativní chyba a jestli to městu takto stačí,“ tázal se pirátský zastupitel i s ohledem na předchozí léta. Vedoucí odboru kanceláře tajemníka Miluše Rozkošná vysvětlila, že finanční kontroly probíhají každoročně a v minulosti nebyly informace, že by docházelo k podobným nesrovnalostem. Podle místostarostky Michaely Žejškové chce město do buducna zpřesnit pravidla pro určování aktivních hráčů. Úplné vyřazení z dotací by jako trest bylo podle místostarostky pro klub likvidační. Zastupitel Radek Stříž (ODS), který je zároveň představitelem fotbalového klubu, uvedl, že není úplně jednoduché nastavit klíč, podle kterého se budou hráči posuzovat, a na vyjasnění pravidel se ve spolupráci s kluby pracuje.

Majetkové záležitosti

V bloku majetkových záležitostí se největší debata týkala hned prvního bodu. Tím byl záměr směny pozemků mezi městem a společností MP Holding. Město by od společnosti získalo takzvanou Junáckou louku v Červené zahradě a za doplacený rozdíl by společnosti převedlo neúměrně větší lesní pozemky u Hrádkova. Zatímco Junácká louka má plochu asi 6 tisíc metrů čtverečních, město by se vzdalo lesa ve výměře skoro 300 tisíc metrů čtverečních. Rozdíl v hodnotě a doplatek by určil znalecký posudek. Starosta vysvětlil, že dostal za úkol jednat o získání Junácké louky a toto je nabídka společnosti MP Holding.

Městská rada záměr doporučila, starosta ale uvedl, že město nyní Junáckou louku nepotřebuje a byla by to rozvojová plocha. Proti záměru se postavila opozice, především zastupitel Jiří Pevný (STAN a Sportovci), ale také Josef Opatřil (KSČM), Lukáš Holík (ANO) a Radek Šamšula (Piráti). Podle Jiřího Pevného se správný hospodář pozemky kupuje, ale neprodává a ačkoliv se zde jedná o směnu, je to vzhledem k rozdílu ve výměrách v podstatě prodej velké části lesa. Lukáš Holík navrhl stažení bodu z programu, koalice nakonec ustoupila a stažení podpořila. „Na radě byla politická shoda, tady ne. Jde o zásadní věc,“ vysvětlila pro Ohlasy krátce po skončení zasedání místostarostka, která hlasovala pro stažení stejně jako místostarosta Petr Malach (ČSSD). Starosta nehlasoval vůbec.

Převod nemocnice

Starosta Jaroslav Dohnálek informoval zastupitele, že absolvoval další jednání s hejtmanem Jihomoravského kraje Janem Grolichem (KDU-ČSL) o možném převodu nemocnice do vlastnictví kraje. Hejtman starostu informoval, že na kraji je politická vůle nemocnici převzít, zatím ale není možné mluvit o konkrétním termínu a vše bude záležet na dalších krocích kraje, zejména v souvislosti s vlastním záměrem na vytvoření zdravotnické organizace, která by řídila všechny krajské nemocnice.

Diskuse na FB profilu města

Na programu zastupitelstva byl i informativní bod ke zrušení diskuze pod příspěvky na facebookovém profilu města. Tiskový mluvčí Jaroslav Parma uvedl, že k tomu došlo po jednomyslném rozhodnutí redakční rady i rady města.

Obsáhlý příspěvek k tématu přednesla opoziční zastupitelka Kristýna Znamenáčková (Piráti). Vedení města připomněla, že v programovém prohlášení rady slibovali, že budou vylepšovat komunikaci s přihlédnutím ke trendům 21. století. „Podle mě tímto krokem jedním dechem oboje popíráte,“ vyjádřila se Kristýna Znamenáčková. Zákaz diskuze rozebrala ve třech rovinách: jako funkční krok, jako doznání toho, že město nestačí na obsluhu sociálních sítí, a jako gesto. Funkční problémy s provozem diskuze by se podle ní daly řešit jinak, například upozorněním, že město v diskusích nereaguje a pokud někdo reakci žádá, má se obrátit na radnici mailem. Běžné je i vytvoření speciálních pravidel. „Komentování je jedním z hlavních důvodů, proč lidé Facebook používají. Je to interakce, často živelná, ale nepostradatelná,“ uvedla pirátská zastupitelka. Město by podle ní také mohlo omezit množství publikovaných příspěvků. Radnice podle ní také zapomněla na to, že v diskusích jde také o to, že se zde mohu lidé bavit mezi sebou. „A kde jinde by se měli bavit o dění v Boskovicích než na oficiálním profilu?“ kladla otázku Kristýna Znamenáčková.

Připustila, že obsluha sociálních sítí je náročná a vyjádřila pochopení, že situace městu přerostla přes hlavu, ale očekávala by návrh, který bude situaci aktivně řešit. Dále upozornila, že absence diskuse snižuje dosah jednotlivých příspěvků, protože tak fungují algoritmy sociálních sítí. Na závěr zhodnotila symbolickou rovinu opatření. „Pro mě je to úplnou definicí toho, jak město přistupuje k veřejné diskuzi celkově,“ vyjádřila se Kristýna Znamenáčková. Krok radnice rozhodně nevnímá jako snahu zlepšit komunikaci, ale spíš opatření ve stylu Nerušte, vládneme.

Na závěr položila přímé otázky radnímu a předsedovi redakní rady Jaroslavu Oldřichovi (Boskováci), aby vysvětlil svůj postoj k celé věci. Radní Oldřich reagoval pouze popisem formálního vzniku usnesení a neodpověděl ani na opakovanou žádost o vysvětlení svého názoru. „Svůj osobní názor já vám nemusím sdělit, vyjádřil jsem ho hlasováním. Nemíním vám tady říkat na vaše otázky nějaké odpovědi,“ uvedl předseda redakční rady Jaroslav Oldřich.

Kristýna Znamenáčková nakonec podala návrh na usnesení, že zastupitelstvo doporučuje diskuzi na profil města vrátit. Z koaličních zastupitelů byl pro pouze Milan Janáč (ČSSD), takže návrh neprošel. Pro byli zastupitelé za Piráty, STAN, ANO a KSČM.

Rozpočtové opatření

Zastupitelé schválili druhé letošní rozpočtové opatření. Odhad příjmů se zvedl o cca 17,5 milionu korun, výdaje asi o 9 milionů. Vedoucí finančního odboru Pavla Nováková dále informovala, že město chce zhodnotit finanční prostředky, které leží na účtu bez jakéhokoliv úročení. Jednalo by se o pravděpodobně o termínovaný vklad, nyní se zjišťují nabídky jednotlivých bank.

Lukáš Holík navrhl, aby město navýšilo výdaje o 30 tisíc korun na dokončení výmalby zdi v Pilském údolí. Starosta Jaroslav Dohnálek vysvětlil, že peníze na tuto akci jsou skryty v položce určené na nákup materiálu, nicméně navrhl přesun těchto 30 tisíc do samostatné položky – tento návrh byl nakonec schválen.

Starosta upozornil, že vzhledem k rostoucím cenám městu rostou provozní výdaje. Z investičních akcí byla zatím odložena rekonstrukce komunikací v Bačově, která by se prodražila asi o milion korun. Nyní město hledá nové možnosti, jak rekonstrukci provést.

Dva miliony korun město schválilo na pomoc válečným uprchlíkům z Ukrajiny. Starosta vysvětlil, že tyto peníze zatím nemají konkrétní účet, ale město vytvořilo rezervu, aby v případě nutnosti nemuselo svolávat zastupitelstvo, kdyby byla potřeba akutní pomoc.

Podněty a připomínky zastupitelů

Pokud jednáním zastupitelstva občas probleskovalo, že se blíží komunální volby, tak v bodě věnovaném podnětům a připomínkám zastupitelů zahájila místostarostka Michaela Žejšková hned na začátku ostrou politickou ofenzivu proti Lukáši Holíkovi a jeho nově se formujícímu uskupení Naše Boskovice. Konkrétně upozornila, že na webu uskupení se píše kriticky o navyšování městských zakázek o 25 procent. Uvedla, že obvinění se rozhodla prověřit a za celé volební období žádnou takovou zakázku nenašla. „Dovoluji si požádat pana Holíka, aby doložil toto tvrzení, které směřuje k obvinění kolegů na městském úřadě, nebo odstranil tuto lež ze svého webu,“ uvedla místostarostka, která ze svého seznamu zakázek pravděpodobně vynechala hospodaření městských firem. Výstavba rozvodů tepla ve středu města, která vedla k pádu minulé koalice, se totiž oproti projektu zvýšila o třetinu.

Delší příspěvek pronesl opět na téma sportovní haly zastupitel Radek Mazáč (STAN a Sportovci). Reagoval na článek místostarostky Michaely Žejškové, který vyjde v květnovém zpravodaji. Ve své argumentaci víceméně shrnul to, co již zaznělo na minulém zastupitelstvu a zopakoval výhrady týkající se především vnitřního řešení a provozu připravované stavby, dále rozpočtu a způsobu projednávání celého projektu ze strany radnice.

Především rozpočtový odhad kritizoval kolega Radka Mazáče Jiří Pevný. „Mně se lže,“ vyjádřil se jasně ke způsobu, jakým byla prezentovaná cena stanovena a k tomu, zda projektant splnil zadání.

Další debata víceméně nic nového k tématu nepřinesla, snad s výjimkou tématu tenisových kurtů, jejichž část nepatří městu ale tenisovému klubu. Starosta se v reakci na informaci, že tenistům se nelíbí aktuální záměr, jak v budoucnosti jejich sportoviště v rámci Červené zahrady řešit a nebudou tudíž souhlasit s převodem, vyjádřil, že kurty nyní město nepotřebuje. Pirátského zastupitele Jana Nádvorníka zajímalo, jestli si tím ale město neuzavře cestu k obnovení atletického areálu, pro což pozemky a posun kurtů potřebuje. Starosta odpověděl, že rozšíření či posun oválu se bude řešit tak za dvacet či třicet let, takže v tuto chvíli to město řešit nemusí.

Místostarostka Michaela Žejšková nedokázala odpovědět Lukáši Holíkovi na otázku, proč město zpracovávalo generel, který zpracovává rozmístění dalších sportovišť, a jestli se jím bude dál řídit. Uvedla, že nyní se město bude soustředit na halu a pak se uvidí.

Opoziční zastupitel za KSČM Vladimír Farský se dotazoval na stav příprav okružní křižovatky u pošty, knihovny a nafukovací haly nad částí tenisových kurtů. Kromě toho měl připomínky ke kvalitě živého přenosu ze zastupitelstva a apeloval na město, aby se pokusilo kvalitu zlepšit.

Ke kruhovému objezdu se vyjádřil šéf dopravního odboru Roman Dokoupil, který popsal, že nyní dobíhá lhůta podávání připomínek jednotlivých účastníků řízení a poté bude pokračovat lhůta pro seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí.

Ke knihovně se připravuje další jednání s projektantem a poslední úpravy tak, aby vyhověly účastníkům řízení.

Nafukovací halu budou provozovat městské Služby, zatím není jasné, jaké budou náklady na provoz. Aktuálně se řeší, jakým způsobem se bude hala dohřívat.

Lukáše Holíka zajímalo, proč neproběhlo veřejné setkání k okružní křižovatce a ke sportovní hale. Starosta reagoval, že se v případě okružní křižovatky potkal s tou částí veřejnosti, která může být účastníkem řízení. „Nezaznamenal jsem, že by někdo kromě této části veřejnosti s tím měl nějaký problém,“ odpověděl s dodatkem, že neví, na co by se u křižovatky měl lidí ptát a nechce dělat setkání pro setkání. „Veřejná diskuse ke sportovní hale byla, probíhala písemně,“ doplnila místostarostka Michaela Žejšková s tím, že zájem o setkání nezaznamenala žádný. Každý jí také podle jejích slov může kdykoliv zavolat nebo napsat. „Tohle jsou důležitá témata a nejdůležitější investiční akce, které se za toto čtyřleté období chystají a můj názor je, že ta možnost pro veřejnost by tady měla být,“ reagoval Lukáš Holík.

Zastupitel Jan Nádvorník se v závěru vyjádřil ještě k participativnímu rozpočtu. Vyjádřil obavy nad letošním nastavením, zejména nad povinností absolvovat osobní konzultaci na radnici před přihlášením projektu. „Uživatelům to nastavuje bariéru a může to znamenat snížení zájmu veřejnosti, což by byla škoda,“ vyjádřil se. Upřesnil, že v prvním ročníku bylo 7 realizovatelných návrhů, loni 17 a letos při uzávěrce termínu konzultací jen 5 návrhů. Místostarostka doplnila, že konzultací nakonec proběhlo sedm. Konzultace vidí jako přínosné a město uvidí, co letošek přinese a dál se z toho poučí.

další zpravodajství