Opozice včetně Sportovců na zastupitelstvu tvrdě zkritizovala návrh haly

Debata o sportovní hale byla i tentokrát dominantním tématem jednání boskovického zastupitelstva. Trvala téměř dvě hodiny, během kterých především opoziční zastupitelé vyjádřili své pochybnosti a kritické připomínky k aktuálnímu návrhu z dílny AV Atelieru.

Jedna z posledních vizualizací haly
Jedna z posledních vizualizací halyfoto: AV Atelier

Aktuální verzi investičního záměru sportovní haly od AV Atelieru představila v úvodní prezentaci místostarostka Michaela Žejšková (TOP 09). „Tyto podklady slouží jako podklad pro přípravu zadání práce projektanta,“ uvedla místostarostka. A zopakovala, že hala byla posunuta z místa po hotelu Velen blíže na pozemek po bývalém lihovaru, zejména aby nedocházelo ke kolizi se sousední stavbou kuželny patřící Tadeuszu Wilkovi. A doplnila, že ve studii je namalován ovál se čtyřmi drahami, ale vejde se jich šest, takže bude záležet na rozhodnutí vedení města, které bude investici provádět.

Obestavěný prostor haly činí necelých 40 tisíc metrů krychlových, maximální výška stavby je 12,7 metru a kapacita hlediště je 350 diváků. Cenu stavby spočítal AV Atelier pomocí jednotné částky 4 tisíce korun za kubík a vyšla tak na více než 156 milionů korun.

„V tuto chvíli připravujeme zadávací řízení pro výběr projektanta,“ popsala místostarostka. Výběr by měl být proveden během března a května, na vyhotovení projektové dokumentace se počítá přibližně s jedním rokem. Připravena by tak měla být dokončena v květnu příštího roku.

Diskuse o hale a generelu

Opoziční zastupitelé podrobili projekt tvrdé kritice. Jako první se ujal slova Jiří Pevný (STAN a Sportovci). Tomu se nelíbilo už to, že hala nebude stát na pozemcích, které zastupitelé za tímto účelem koupili. Upozornil také, že kvůli přesunu haly se změní koncepce Červené zahrady, přičemž tato koncepce vycházela z jednání a dohody sportovních klubů. „A nyní je to jinak,“ konstatoval Jiří Pevný.

Nelíbí se mu nové řešení tenisových kurtů, které jsou rozděleny do dvou míst, a umístění jejich části na Junáckou louku, což je zastíněný pozemek, navíc v ochranném pásmu řeky a vede tudy vodovodní přivaděč. Pozemky navíc nejsou ve vlastnictví města. Zmenšena také musí být plocha u koupaliště.

Jiří Pevný zpochybnil i propočet ceny. A to zejména proto, že cena za kubík vychází z ceny hal, ale tato stavba je z jedné třetiny budova a je zde navíc podzemní parkoviště. Cena je navíc uvedena za rok 2021. Jiřímu Pevnému po přepočtu vyšlo 210 milionů a při letošních cenách o dalších 40–50 milionů víc.

Na samotné stavbě se mu nelíbí především vstup do haly, za kterým není reprezentativní prostorné foyer, ale chodba. „Do této haly budeme chodit jako chudí příbuzní,“ vyjádřil se zastupitel za Sportovce. Na závěr svého vystoupení odcitoval slova písně skupiny Wanastowi Vjecy: „Neděkujem, vypadněte, bylo toho dost / zlatý tele slibujete, dáte ohlodanou kost.“

Starosta Jaroslav Dohnálek (ODS) v odpovědi vysvětlil, že nyní se již jedná o směně pozemků Junácké louky za jiný lesní pozemek. Tato debata se vedla už v minulém volebním období, ale majitel, firma MP Holding, ale z jednání ustoupila s vysvětlením, že pozemek potřebuje.

Opoziční zastupitel a bývalý místostarosta Lukáš Holík (ANO) zahájil své vystoupení tvrzením, že cena 156 milionů korun není reálná. A doplnil, že v tuto chvíli se v Brně připravuje stavba sportovní haly na Vodově ulici a cena za kubík je 5870 korun.

Dodal, že mluvil i s panem Wilkem, který vidí problém v nekomunikaci ze strany města, jinak by stavbu haly ve svém sousedství viděl jako možnou.

Lukáš Holík se dále ptal, proč došlo ke změně zadání stavby. Na žádost místostarostky o upřesnění uvedl jako příklad restauraci, která v předchozím návrhu nebyla. „Přiznám se, že nevím, zadání to předchozí téměř kopíruje,“ odpověděla místostarostka Michaela Žejšková s tím, že i ohledně restaurace měl AV Atelier stejné zadání ohledně občerstvení. Restaurace je větší, protože to tak v návrhu vyšlo.

Zastupitele Vladimíra Farského (KSČM) zajímalo, proč není v zadání kuželna. Místostarostka vysvětlila, že prostor pro kuželnu je v podzemním podlaží, kde může být vybudována jako vestavba v další etapě. Odhad ceny je dalších 40 až 50 milionů.

Na obhajobu stávajícího projektu vystoupil také zastupitel Pavel Vlach (TOP 09). Vyjádřil podivení nad tím, že záměr kritizují zrovna zastupitelé za Sportovce, když ti měli sami možnost halu připravovat a nezvládli to. „Nedokázali jste se domluvit a teď kopete do Míši, které se snaží udělat skoro nemožné,“ uvedl.

Zastupitele Petra Axmana (ANO) zajímaly podrobnosti ke smlouvě s projektantem – vlastnické právo ke studii, vyjádření města k tomu, jestli je materiál kompletní, a termín odevzdání. Na základě metadat souborů z městského webu se dotázal, zda byl dodržen termín dle smlouvy. Místostarostka vysvětlila, že termín dodržel byl, ale na web byly nahrány až později znovu generované soubory z CD. Původní soubory slíbila poslat.

Radek Mazáč proti hale

Takřka půlhodinový projev si připravil opoziční zastupitel Radek Mazáč (STAN a Sportovci), který měl stavbu haly na starosti v předchozím vedení města jako místostarosta. Uvedl, že jeho připomínky reprezentují širší skupinu sportovců, kteří měli díky své aktivitě v uplynulých 40 letech možnost projet mnoho sportovních hal v České republice i po Evropě. A nyní trénují a věnují se sportu i jako činovníci.

Nejprve promluvil ke generelu Červené zahrady. Odmítl možnost umístění supermarketu v lokalitě, která by podle něj měla sloužit výhradně jako sportovně-rekreační areál. V generelu se podle něj nedostatečně vypořádaly připomínky atletického oddílu, který má 146 členů a jeho obliba stoupá. Není zde šestidráha, není zde zázemí pro atlety ani pro sportovní nářadí a náčiní. „Je vidět, že generel zpracovával člověk, který si to neodpracoval, nezná ty sporty a nevěnoval tomu takovou pozornost,“ vyjádřil se s tím, že za něj ve funkci místostarosty se s kluby jednalo a z jejich strany nikdy nebyly vzneseny námitky, protože se jejich požadavky braly v potaz.

Za další zásadní věc označil také řešení sportovišť pro tenisový klub, který má 126 členů. A upozornil, že dva kurty v Červené zahradě jsou ve vlastnictví tenisového oddílu. Proto je podle něj důležité vyjít požadavkům tenistů vstříc a dohodnout se, aby byli ochotni potřebné pozemky městu odprodat. Současné řešení deklarované požadavky tenistů podle Radka Mazáče absolutně nesplňuje. „Dokážu si s pravděpodobností hraničící s jistotou představit, že takto navržený generel je pro tenisový oddíl nepřijatelný,“ uvedl Radek Mazáč.

Líbí se mu nápad podzemního parkování, ale celkový počet parkovacích míst se podle něj příliš snížil. V původním generelu bylo 291 míst, nyní je jich 70 pod zemí a další až u zimního stadionu. „A v neposlední řadě tento generel vůbec nerespektuje odpočinková místa, hřiště pro děti, inlajnovou dráhu. Ten areál nemá sloužit jen pro sportovce, ale i pro rodinné příslušníky,“ vyjádřil se. Je podle něj velkou chybou, že tyto věci nebyly projednány. Požádal proto radnici, aby svůj postup zkusila přehodnotit, vrátila se ke stolu a zkusila problémy generelu narovnat.

K samotné sportovní hale rovněž uvedl, že samotný vstup je alfou a omegou haly a musí to být velký prostor. Při větších akcích se zde míchají desítky lidí. Aktuální řešení označil za bizarní, nikde jinde se s ním nesetkal.

Informační pult v hale označil za pseudopult, který má sloužit jako recepce, což je nešťastné řešení. Naopak kancelář pro správce haly je v umístěna v patře. Toto je podle Radka Mazáče nesmysl, správce má být ve vestibulu a být kontaktním člověkem při vstupu do haly, kde má přehled o dění. „To je druhá bizarnost celého projektu a nepochopení toho, jak sportovci sportují. Je nám líto, že člověk, který nemá tolik zkušeností, aspoň nenaslouchá.“

Za další velký rozpor označil umístění nářaďoven. Sportovci se k nim dostanou úzkým průchodem. Na to projektanta upozorňovali a nebyli vyslyšeni. Výsledek sportovci považují za absolutně nevyhovující a nešťastné. „Trend je úplně jiný, potřebujete ze hřiště otevřít velká vrata a dostat se do velké nářaďovny.“

Radek Mazáč dále uvedl, že sportovci restauraci v hale nepotřebují a jsou to zbytečně vynaložené náklady. Z hlediska generelu je podle něj lepší umístit restauraci u zimního stadionu, jak to bylo v původním generelu, a to především proto, že zde by byla propojená s koupalištěm. A také by byla atraktivnější pro budoucího nájemce, neboť by sloužila pro halu, zimní stadion, fotbalové akce i koupaliště.

Zastupitel za Sportovce dále upozornil, že v aktuálním návrhu stavby tvoří takřka 30 procent objemu restaurace a horolezecká stěna. Ocenil vznik lezeckého klubu, ale uvedl, že v tuto chvíli město chce stavět něco za desítky milionů pro oddíl, který má aktuálně 20 členů, ačkoliv má velký potenciál. Označil to za nespravedlivé a uvedl, že by město mělo najít algoritmus pro spravedlivější investici. „Jak to chcete vysvětlit oddílu atletiky a tenisu, kterým nejsou splněny jejich podmínky? A na druhou stranu zde stavíme něco za desítky milionů pro daleko menší oddíl.“

V nové hale také zkritizoval umístění časomíry a střídaček. Na časomíru musí vidět diváci i hráči, což v současném návrhu nejde. Proto sportovci navrhovali změnu umístění střídaček, k čemuž je vedlo i to, aby byly blíže šatnám. „Argument, kterým se s námi projektant vypořádal, že šatny jsou zavřeny, svědčí o tom, že ten člověk nemá žádnou šajnu, jak probíhá sportovní utkání a co děti potřebují,“ popsal Radek Mazáč. Rovněž gymnastický sál má podle něj být v přízemí, nikoliv v patře. Nesplněn je i technický požadavek, aby na hrací plochu vedl zvenku prostorný vstup pro vjezd montážních vozidel a servisní techniky.

„Berte naše připomínky jako prosbu, abychom ještě sedli ke stolu a zkusili zvážit, jestli předložený projekt je to pravé, protože připomínek ze strany sportovců je opravdu hrozně moc,“ uzavřel své vystoupení Radek Mazáč.

Politické bodíky?

Podle starosty Jaroslava Dohnálka je nemožné hledat spravedlivý algoritmus. „Pokud ho budeme hledat, rozlučme se s tím, že někdy v Boskovicích kdekoliv nějakou halu postavíme,“ řekl Jaroslav Dohnálek.

Lukáš Holík znovu apeloval na koaliční zastupitele, aby věnovali pozornost podhodnocenému cenovému odhadu, protože jinak bude naprojektována hala, na jejíž pořízení město nebude mít dostatek finančních prostředků.

Bývalá starostka a dnes koaliční zastupitelka Hana Nedomová (ČSSD) uvedla, že se zastupitelé točí v kruhu a nyní rozhodně nedojdou k dohodě. Navrhla, aby se nejprve zpracoval generel celého území. Zároveň uvedla, že za dva roky už cena nemusí být 150 milionů, ale jen 80. K debatě uvedla, že se zastupitelé chytají „úplných malicherností a blbostí“ a konkrétní kroky nejsou vidět. Zastupitele obvinila, že si dělají politické bodíčky. Měli by se ale domluvit. „Kolik těch materiálů už existuje? Kolik už to stálo peněz? A vůbec za námi není nic vidět,“ vyjádřila se Hana Nedomová, za níž jako starostky podobných studií vzniklo hned několik.

Petr Axman odmítl, že by si opozice honila politické bodíky a upozornil, že pochybnosti o ceně jsou příliš vážné a nejedná se o deset nebo dvacet procent odchylky. „Jde nám o to, aby se udělal návrh, který bude akceptovatelný jak pro sportovce, tak pro město z pohledu ceny,“ řekl zastupitel za ANO. Vedení města by podle něj mělo projekt řádně prověřit, včetně nezávislého posouzení ceny. A dodal, že současné koalici nevěří už proto, že stejným způsobem obhajovala projekt Zdeňka Fránka a Alberto Kalacha, přičemž se posléze ukázalo, že požadované zadání nesplňoval.

Petr Axman také k projektu poznamenal, že dostatečně neřeší úpravy v okolí budovy a také nepočítá s vytápěním ze zimního stadionu, jak bylo v minulosti deklarováno. Varoval před tím, aby radní nyní nerozhodli o zadání projektové dokumentace za 8,5 milionu a po jejím vypracování se neukázalo, že stavba bude stát 350 až 400 milionů. Rozhodnutí o zadání projektové dokumentace navíc v tuto chvíli přesahuje do dalšího volebního období.

Starosta Jaroslav Dohnálek se hájil příkladem knihovny, u které se rovněž navýšila cena. Petr Axman odvětil, že město by se mělo umět poučit. A znovu zdůraznil, že předpokládaný nárůst ceny u haly může být mnohem větší.

Pokus humornou etudu předvedl na zastupitelstvu pirát Jan Nádvorník. Uvedl, že připomínek by možná nebylo tolik, kdyby město mělo více návrhů od architektů a posuzovala je odborná komise, která tomu rozumí. Vedení města poděkoval a pochválil je za to, že po letech hala skončí v Červené zahradě, současně vyjádřil obdiv městu, že se vydalo cestou, na kterou by si netroufl, a také za to, že v dnešní době stále používá CD nosiče. Na závěr se dotázal na potřebný odkup pozemků od tenistů, konkrétně jakou má město záruku, že se odkup podaří a jak se bude v komunikaci s tenisty dál postupovat. Místostarostka Michaela Žejšková ponechala tyto otázky bez odpovědi.

Koaliční zastupitel Radek Stříž (ODS) vystoupil s příspěvkem, ve kterém uvedl, že by si zastupitelé neměli lhát do kapsy a myslet si, že pokud město postaví halu, tak bude schopno třeba za dalších pět let areál rozšiřovat. Proto podle něj musí být restaurace v hale, protože jinak restaurace k dispozici v dohledné době nebude. A bude nejlepší, když se děti při turnaji nají přímo v místě a nebudou muset chodit do zimního stadionu. Radek Mazáč odpověděl, že stejně to platí naopak, pokud budou muset hokejisté případně chodit na jídlo do haly.

Odborné hlasy

Kromě zastupitelů promluvil i architekt Petr Ondráček ze Spolku za rozvoj architektury Boskovic (SRAB). „Nebylo by opravdu lepší, než začneme posouvat halou po areálu, že bychom ten generel opravdu vymysleli?“ otázal se zastupitelů. A vysvětlil, že z nedokončeného generelu Zdeňka Fránka se vycházet nyní nedá. Dále zpochybnil, že by hala nemohla být na místě po hotelu Velen. Pokud by se podle něj zadala jiným způsobem a město mělo více návrhů, někteří architekti by si s tím dle jeho mínění určitě uměli poradit. Pak by podle něj lépe fungovala i doprava v areálu.

Na otázku, proč se nejprve neudělá generel a teprve na základě generelu se neosazují konkrétní objekty, místostarostka reagovala prohlášením, že generel zpracovaný je. Petr Ondráček znovu uvedl, že podle tohoto generelu se nyní nedá řídit. Michaela Žejšková uvedla, že to nedokáže posoudit. „Tak to je smutné,“ reagoval boskovický architekt.

Úplně na závěr celého bloku promluvila architektka Jana Syrovátková, členka spolku SRAB, která avizovala plán vstoupit do politiky. Otevřela otázku dopravní obslužnosti areálu pro auta i pro pěší. Velmi pozitivně vnímala na tomto místě původně plánovaný kruhový objezd, který ale v aktuálním návrhu už není. Vzhledem k příchodu lidí by to byla bezpečnější varianta. A město by si stavbou haly nemělo k tomu zavírat dveře. I proto je potřeba mít nejprve funkční generel. „To je naprosto kardinální věc,“ vyjádřila se Jana Syrovátková. Pokud někdo navrhne halu a pak se ji snaží někam umístit, znamená to podle ní, že město nevyužije do maxima možnosti, které areál nabízí.

Upozornila, že srovnání s knihovnou nesedí, protože knihovna je menší stavba a především rekonstrukce, kde se využije stávajícího skeletu. „Pokud cena této rekonstrukce má být 110 milionů, nedokážu si představit, že všechny náklady, které mají být součástí stavby sportovní haly v této velikosti, kvalitě a umístění, se budou 150 milionům korun přibližovat.“ V cenovém odhadu jsou použity staré ceny, přitom standardy pro rok 2022 již v době vzniku existovaly. Také ona vysvětlila, že objekt se musí rozdělit na podzemní parkování, halu a budovu občanské vybavenosti. K tomu je potřeba připočíst náklady na vybavení, na připojení a na osazení – a na rozdíl od místa po hotelu Velen se musí vytvořit veškeré přípojné body a komunikace. „Bez toho tento objekt nelze postavit a provozovat. Cena je více než dvakrát taková, jakou navrhuje pan Přibyl z AV Ateliéru,“ uvedla Jana Syrovátková s tím, že reálná cena bude podle zkušeností z aktuálních staveb ještě vyšší.

„Chtěla bych apelovat všechny zastupitele a především radní: vy osobně máte v rukou rozhodnutí, zda tento projekt pošlete do dalšího stupně, a to do projekce. Už v tuto chvíli víme, že cena, která je tu prezentovaná, je nereálná a je dvojnásobná. Je pouze vaše zodpovědnost, zda tento projekt opravdu pošlete dál, nebo vyčkáte a projekt připravíme tak, abychom se buď vešli do požadovaného limitu, nebo abychom přiznali, že naše požadavky jsou nad tento limit a jednali otevřeně o skutečných nákladech, které tato hala bude stát v aktuálních cenách,“ ukončila Jana Syrovátková své vystoupení a tím i celou debatu o hale.

další zpravodajství