Válečných uprchlíků v Boskovicích přibývá, občané se jim snaží pomáhat

Podle aktuálních dat ministerstva vnitra je přímo v Boskovicích registrováno přes 265 válečných uprchlíků z Ukrajiny, která čelí ruské vojenské invazi. Z toho 175 dospělých, převážně žen, a 90 dětí. Další větší počty pravděpodobně ještě přijdou.

Vzkaz ruským vojákům na Císařské ulici v boskovické židovské čtvrti
Vzkaz ruským vojákům na Císařské ulici v boskovické židovské čtvrtifoto: Tomáš Znamenáček

Stále totiž není jasné, kolik válečných uprchlíků dorazí do Boskovic v rámci systému, který organizuje Jihomoravský kraj. Zatím jsou zde uprchlíci, kteří sem zamířili po vlastní ose. Boskovice kraji nabídly asi šedesát míst v bývalé traktorce a pro další se zvažovalo vybudování kontejnerového bydlení na pozemcích po hotelu Velen.

Poté ale došlo ke změně. Město informovalo na tiskové konferenci v první polovině dubna, že s krajem jedná o přemístění tohoto záměru na krajské pozemky u národohospodářské školy na Hybešově ulici. Celkově se tento záměr zatím odkládá, protože se čeká, jak přesně stát nastaví dotační tituly, ze kterých má být financován.

Podle starosty Jaroslava Dohnálka lze předpokládat, že pokud stát takové bydlení zafinancuje, určitě bude doba udržitelnosti delší než jeden rok, jak zněl původní termín v žádosti kraje o pozemky po Velenu. Výhodou lokality u školy na Hybešově by bylo napojení na zázemí školy a do budoucna by ubytování mohlo sloužit pro internátní bydlení, které boskovickým středním školám aktuálně stále chybí. „Zde by kraj nemusel podávat žádné žádosti, jsou to jeho pozemky,“ doplnil starosta. Hejtman ho informoval, že tento záměr nyní není otázkou nejbližších týdnů.

Do boskovické základní školy už chodí 38 ukrajinských dětí. Pro předškolní děti začne od tohoto týdne fungovat dětská skupina v SVČ, protože mateřská škola nemá volné kapacity. Zájem činil zatím osm dětí. Tento systém by měl fungovat do konce srpna, mezitím proběhnou zápisy a předpokládá se, že stát umožní řešit situaci v rámci mateřské školy navýšením kapacit.

Občanské aktivity

Své služby uprchlíkům poskytuje Charita, jak jsme popsali v rozhovoru s šéfem blanenské pobočky Pavlem Kolmačkou. Vstříc uprchlíkům vychází také knihovna, kde jsou jim k dispozici počítače s připojením na internet, je zde WiFi, můžou si nabít telefon nebo počítač, je zde dětské oddělení a knihovníci rádi pomohou najít informace, kontakty a podobně.

Kromě toho se rozjelo několik spontánních občanských aktivit, které se jednak snaží příchozí Ukrajince i jejich domácí hostitele informovat a také přispět k jejich plynulejšímu začlenění do města.

Činorodá aktivita panuje ve facebookové skupině Pomoc pro Ukrajinu z Boskovicka a Blanenska, která má přes 630 členů. Lidé si zde aktivně vyměňují informace a poptávají či nabízejí pomoc.

Ve snaze soustředit informace a alespoň částečně propojit některé aktivity vznikla iniciativa stojící za webem boskovice.help. Ten funguje v ukrajinskéčeské verzi. „Zdráhám se mluvit o nějaké iniciativě jako jednom soudržném podniku. Jsme vlastně volné uskupení lidí, kteří chtěli nějak pomoct uprchlíkům z Ukrajiny na Boskovicku, a začali jsme spolu svoje aktivity koordinovat, protože roztříštěnost, zmatek a nedostatek koordinace jakoukoliv pomoc značně komplikují,“ popsal jeden z tvůrců webu a člen naší redakce Tomáš Znamenáček, který se v pomoci angažuje.

Hlavním cílem je podle něj pomoc uprchlíkům jak s bezprostředními problémy, tak s dlouhodobou integrací, pokud budou chtít v našem regionu zůstat natrvalo. Zatím vznikl zmíněný informační web, probíhají jazykové kurzy češtiny a rozbíhají se různé integrační aktivity – včetně setkání, na kterých se můžou noví obyvatelé Boskovic poznat navzájem i s místními. Zároveň se účastníci iniciativy snaží přímo od uprchlíků zjistit, jaké jsou vlastně jejich potřeby a jak jim můžou nejvíc pomoci. Podle Tomáše Znamenáčka jsou zatím nejvíc potřeba data a právě informace přímo od uprchlíků.

Druhá věc, která s tím částečně souvisí, je potřeba spolupráce. „Přestože za sebou máme dva roky pandemie, která ukázala, jak velké, škodlivé a přitom zbytečné bariéry jsou mezi neziskovým, soukromým a veřejným sektorem i mezi jednotlivými hráči uvnitř, mám dojem, že jsme se moc neposunuli. Takže například komunikace mezi boskovickými neziskovkami je náhodná a nesystematická, vlastně moc nemá smysl mluvit o boskovickém neziskovém sektoru jako celku. Podobně komunikace mezi neziskovkami a městem je nárazová, roztříštěná. Je to podle mě hrozná škoda, vidím v tom velký nevyužitý potenciál. Jinak než společně přitom takhle velké výzvy podle mě zvládnout nejde,“ říká Tomáš Znamenáček.

Kdo už nějak uprchlíkům v regionu pomáhá a chce své aktivity koordinovat, případně by se rád zapojil, může se ozvat na ahoj@boskovice.help nebo dorazit libovolnou neděli od osmi večer na online setkání boskovice.help/meet. Nyní vzniká poptávka po lidech ochotných k takzvanému párování, což znamená vzít si na starost konkrétní rodinu a pomáhat jí s vyřizováním potřebných náležitostí a se zorientováním se ve městě.

Do pomoci se zapojil také boskovický evangelický sbor. V evangelickém kostele připravili nejprve setkání pro rodiny z Ukrajiny, kam přišlo asi patnáct lidí. V půlce dubna rozběhli jazykové kurzy češtiny pro dospělé a děti. Kurzy probíhají jednou týdně a je při nich zajištěné hlídání menších dětí a výuka pro děti větší. Učení i starání se o děti zajišťují dobrovolníci, nově pomáhají i boskovické skautky.

„Schází se krásně pestrá skupina lidí: spolu se učí podnikatelka, choreografka, cukrářka, dirigentka, designérka a učitelka. Mezi účastnicemi jsou rozdíly, zvláště pro lidi z ruskojazyčné oblasti Ukrajiny je čeština obtížnější. Tito lidé mají také více problémů a potřebují častěji pomoc. Tento týden například jedna rodina řešila situaci, kdy pro svého syna potřebují rychle najít střední školu, ale vůbec nevědí, kam se mají obrátit, z čeho mohou vybírat, jaké jsou podmínky přijetí a kde se domluví svojí ruštinou,“ shrnul své zkušenost evangelický farář Jiří Bureš.

Na výuce v kostele se podílela i Petra Abrahamová, která velkoryse poskytla své učební materiály. Sama vede od konce března kurz češtiny pro ukrajinské občany při Kulturním zařízení města Boskovice.

Kurz probíhá jednou týdně 90 minut a zahrnuje celkem dvanáct lekcí rozdělených do čtyř tematických bloků. „Inspirativně vychází z koncepce učebnice Čeština expres 1, která se zaměřuje zvláště na rozvoj komunikativních schopností. Výukové materiály jsou vytvářeny cíleně na každou konkrétní lekci takovým způsobem, aby studentům umožnily co nejefektivnější osvojení základů českého jazyka,“ popsala Petra Abrahamová. Důraz je podle ní kladen na mluvený projev v daných komunikačních situacích, například seznamování se s někým, orientace ve městě a na úřadech, nakupování v obchodě a podobně. Z gramatiky jsou vysvětleny základní potřebné jevy. Kurz je od počátku naplněn v počtu deset osob. „Vzhledem k velkému zájmu ze strany ukrajinských občanů z Boskovic a okolí jsme přidali paralelně kurz druhý ve stejném časovém a obsahovém rozsahu. Výuka probíhá v poklidné přátelské atmosféře, kde se, věřím, všichni zúčastnění cítí příjemně. Doufám, že pro ně bude kurz češtiny životním přínosem a pozitivní motivací do budoucna. Pro mě samotnou znamená iniciativa vést kurz češtiny příležitost se angažovat a vyjádřit tak zájem o aktuální situaci. Je to moje osobní vyjádření pomoci a podpory ukrajinským občanům zde,“ říká lektorka Petra Abrahamová.

Podle dobrovolnice Anny Dračkové je mezi ukrajinskými obyvateli Boskovic poptávka také po víkendových kurzech. Pokud by někdo byl ochoten jí jako lektor vyjít vstříc, může se ozvat na e-mailovou adresu kurzy@boskovice.help.

Kromě dalších aktivit a sbírek probíhají také benefiční akce na podporu Ukrajiny. Jednu připravila minulý týden boskovická základní umělecká škola, kde se konal Benefiční koncert učitelů. Ve čtvrtek 28. dubna od 19 hodin proběhne v evangelickém kostele Benefiční koncert pro Ukrajinu, na kterém zahrají Irena a Vojtěch Havlovi společně s Jiřím Stivínem. Koncert vznikl z iniciativy manželů Havlových a koná se ve spolupráci Prostoru, evangelického sboru a Diecézní charity Blansko, která bude rovněž příjemcem benefice. Na sobotu 30. dubna od 14 hodin připravilo kino projekci animovaného filmu Králíček Petr bere do zaječích v ukrajinském znění. Pravidelná setkání pro rodiny, děti i dospělé v evangelickém kostele se konají každé úterý od 16 hodin.

další zpravodajství