Rada se zabývala diskusí na Facebooku města. Ta zůstává vypnutá

Boskovická městská rada se na svém jednání na konci března zabývala také vypnutím facebookové diskuze pod příspěvky na městském profilu. K tomu došlo poté, co na předchozím zasedání radní schválili nová Pravidla využití informačních prostředků města. Nyní se rada tématem zabývala pouze informativně, nepřijala žádné usnesení a diskuse zůstává vypnutá.

Aktualizaci pravidel před městskou radou posvětila už redakční rada zpravodaje, hlasování je neveřejné a není známá ani jmenovitá účast členů, pro byli všichni čtyři přítomní z pěti. Také rada pravidla včetně vypnutí diskuse schválila v bodě 5 souhlasem všech přítomných, na jednání chyběl jen starosta Jaroslav Dohnálek.

Přímo na facebookovém profilu města bylo oznámeno prakticky bez vysvětlení. Oficiálně v nových pravidlech stojí, že „Facebookový profil /mestoboskovice slouží jako INFORMAČNÍ prostředek, nejedná se o oficiální KOMUNIKAČNÍ prostředek. Proto osoba odpovědná za vkládání příspěvků na FB profil neumožňuje vkládání komentářů k příspěvkům.“

Již od středy 16. března je tedy u všech městem zveřejněných příspěvků nastaveno, že je mohou komentovat pouze profily a stránky zmíněné v textu – tedy prakticky nikdo. Tato volba nejde nastavit globálně pro celý profil, musí se nastavovat u každého příspěvku zvlášť.

O dva týdny později radní projednali jako bod 38 pouze informativní materiál, který rozhodnutí podrobněji vysvětluje. „Omezení komentářů na FB profilu města by mělo vést k zefektivnění a zkvalitnění komunikace s občany, protože jsme jim oznámili, kde není v našich silách sledovat všechny jejich příspěvky a reagovat na ně a naopak jsme jim dali několik možností, kde jsme připraveni s nimi komunikovat na přímo a tím pádem i kvalitněji,“ stojí ve vysvětlení, které je součástí zápisu z posledního jednání rady.

A dále se píše, že omezením vkládání komentářů k příspěvkům na FB profilu města tedy v žádném případě nedošlo ke znemožnění občanům vyjádřit svůj názor, podnět, dotaz.

Občané mohou podle materiálu nadále posílat městskému profilu zprávy, dále komunikovat s radnicí e-mailem, využívat platformy Otázky na vedení města na webových stránkách města, psát e-maily přímo členům vedení města, obracet se písemně na adresu městského úřadu, případně si sjednat osobní návštěvu.

Následně zápis z rady přináší ještě podrobnější zdůvodnění, proč byla diskuse vypnuta a čeho tím má být dosaženo. „Eliminováním prostředku, který město nemonitorovalo, již nebude docházet k tomu, že případné dotazy, podněty a připomínky občanů vyjádřené v komentářích zůstávaly bez odezvy vedení města, což bylo v některých případech chápáno jako arogance vůči občanům (že se s nimi vedení města nechtělo bavit),“ uvádí se v prvním bodě.

Následuje argument, že již „nebude docházet k tomu, že občané, kteří v komentářích vyjádřili jiný názor než obecná většina, byli zesměšňováni a uráženi. To stejné probíhalo vůči členům vedení města a zaměstnancům úřadu. Toto nelze vnímat jako demokratickou diskuzi.“

Dále se píše, že pokud budou chtít občané o daném příspěvku diskutovat s ostatními, mohou si příspěvek města nasdílet na svůj profil a zde diskutovat bez omezení. Rovněž podle radnice mohou k vyjádření svých podnětů, názorů, dotazů využít rovnocenné prostředky – zprávu na profilu FB nebo přímý e-mailový dotaz na konkrétního člena vedení města. „Zde s nimi bude komunikováno individuálně a o to efektivněji,“ píše se v zápise z rady.

Materiál připomíná, že vedení města Boskovice nikdy aktivně nevystupovalo v diskuzích na FB profilu, nevyužívalo komentáře v diskuzích k získávání podnětů k rozvoji města a neodpovídalo na dotazy zde kladené. K tomu je ovšem třeba dodat, že někteří politici, například místostarosta Petr Malach nebo jeho předchůdce Lukáš Holík, na profilu města v komentářích reagovali.

Radnice dále uvádí, že za obsah profilu právně odpovídá jeho zřizovatel a provozovatel. „V současné době dochází k účelovému napadání a ovlivňování profilů, což vyžaduje non-stop monitoring, aby se na něm neobjevil nežádoucí obsah, za které by mohlo být město trestně odpovědné. Není v personálních silách města non-stop monitoring FB profilu provádět,“ píše se v materiálu. Jako velice efektivní nástroj komunikace s občany je podle něj využívána právě možnost přímých individuálních zpráv na FB profilu.

další zpravodajství